Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑΝ ΠΟΥ ΖΩΜΕΝ...


ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΥΓράφει ο Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης


Νικητήριος σημαντικός λόγος, Αποστόλου τινός ,
του εξ ασήμων ευσχήμονος.

Έμμετρα ψευδολόγια σχόλια
επιστημονικώς ακαλύπτου ενός ,
του εμπειρικά Καλιμένου Κων/νου τινός
ος μετ΄ισνχοτάτων εσόδων διαβιών
περιφερόμενος μετ΄ασήμων κοινωνικώς
και εκ της λαϊκής βάσεως ταξικώς

τον του Λόγου την αληθείαν δεχόμενου
προσπαθούντος κατανοήσαι και πράξαι
ταπεινώς και λίαν σεμνώς

Αφωνία επισκόπων, συνεργία νομικών,
θεολόγων μαρτυρούντων και ποιμένων μισθωτών
άπαντες λαλούν το πρέπον είναι και συνάμα ηθικόν
κατοχή περιουσίας τίτλων τε και μετοχών

Φίλτατη η εκκλησία, φίλτατος και ο Χριστός
Φίλτατοι κι οι Τραπεζίτες ,συνδιοικούμεν μετ΄αυτών

ιερή συνλειτουργία αι απαιτήσεις των καιρών
έργον η φιλανθρωπία, αι ανάγκαι των πολλών

το ταμείον να πληρούται
μετρητοίς και πλαστικώς
το δε μέσον ας μη δηλούται
το αγιάζει ο σκοπός

Ιατρών συντεταγμένων μετ΄ ακαδημαϊκών
και λοιπών επιστημόνων με στελέχη εταιριών.

της πολιτείας απαιτούσης ,το καθήκον σοβαρόν
των λαών η υγεία προέχει ο εγκλεισμός εντός οικιών

Ιεράρχαι συμμορφούνται
κεκλεισμένων των ναών
προσωπεία ενδεδυμένοι
κατά μίμησιν ιπποτών

Ιπποτών και σταυροφόρων
Ροδιτών και Ναϊτών
των ανέκαθεν σφαζόντων
ημών των εύπιστων Ρωμιών

Μιμητές αυτοί προγόνων και βαρβάρων δυτικών
οι αντέγραψαν αξίως τας αξίας των σοφών
δούλους άπαντες εχρώντο και κατήχαν νομικώς
είλωτες μαζί και δούλους
ούς ηλευθέρωται Χριστός.

Ο ελθών ελευθερώσαι
εκ του παλαιού νοός
ο και θάνατον υπομείνας
δια αγάπην του Πατρός

Τέκνα ημάς ελθών ποιήσαι
κληρονόμους του Φωτός
την Ανάστασιν δεικνύων
ημών απάντων των θνητών

Απειθείς αποδεδειγμένοι
παραμένωμεν ημείς
εωσφόρον υπακούμε
και ανάξιους φορείς.

Ταπεινά μας λέγουν πάντες
και μετάνοιαν πολλήν
μα ουδόλως εξηγείται
η εν τη πράξει εφαρμογή

Θάνατος επροηγήθει
αποστόλων και πιστών
τας μυριάδας των μαρτύρων
ουκ αισχύνομεν καιρών

Του Αποστόλου αναφερθέντος
των θεμάτων πειστικώς
άπαντες ημείς (εις το) πλανάσθαι
αν δεν πράξομεν ορθώς.

και δια να μην γινώμεθα επιλήσμονες 
του Κούλιου πατρός και τού ύφους

Διατί να το κρύψωμεν άλλως τε.


 Κωνσταντίνος Καλιμαυκίδης3 σχόλια:

 1. Πάντα το ποίημα ήταν το μέσον που μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων. Με το ποίημά του αυτό ο Κων/νος Καλιμαυκίδης μίλησε στις καρδιές μας όλων των πιστών. Εύχομαι ο Θεός να το κάνει ευήκοον στα ώτα των Επισκόπων των Πολιτικών και των Οικονομολόγων και των πιστών Χριστιανών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θερμώς ευχαριστούντες δια την ρίμαν, έρημοι υπομένομεν και προσευχόμενοι επιμένομεν το αντίδοτον παρά Θεού αναμένοντες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Xαβαλέδες μα και Τσούρδοι και παπάδες γιαλαντζί ,
  όλοι αυτοί μαζί κι ο Κούλης, μας εκλείσαν στο μαντρί.
  Ευαγγελισμό προσμένουν πάλι οι παράλογοι, οι πιστοί
  οι απόγονοι εκείνων που σηκώσαν το σπαθί.
  αυτονών η τρέλα αρκούσε και πίστη η τρανή
  τους τυράννους να εξαλείψει από την πατρώα γη
  Παναγιά εσύ βοήθα πάντα σκέπαζε εμάς
  Συ βοήθησε να φύγει
  αυτός ο άνομος βραχνάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή