Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟTΟΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (ΑΙΩΝΙΟΣ) ΘΑΝΑΤΟΣ!


Ο ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΡΑΝΣΧΙΟΥΜΑΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΚΑΙ Η LUCIFER-ΑΣΗ ΤΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΒΙΝΤΕΟ


Ὁ νέος ἄνθρωπος Τρανσχιούμαν τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἡ Lucifer-άση τῶν ψηφιακῶν ἐμβολίων!


Γράφει η Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Τρανσχιουμανισμός:

Μέ τόν ὅρο «τρανσχιούμαν» (trans-human) στήν Νέα Ἐποχή πού ζοῦμε ἐννοοῦμε τήν μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου σέ ἕνα ἀγνώριστο φρικῶδες ρομποτοποιημένο, τηλεκατευθυνόμενο, τρομακτικό ἠμι-ἄβουλο ὄν πού βιολογικά, λειτουργικά, ψυχικά καί πνευματικά παραμορφώνεται μέ ἀήθεις «ἰδεολογίες», μέ ἀφύσικες καί ἀπάνθρωπες τεχνολογικές, βιολογικές καί ἐπιστημονικές παρεμβάσεις «εἰδικῶν» πού δέν σέβονται τά ὅρια ὑπάρξεως καί ὑποστάσεώς του, ὅπως τά ἔθεσε ὁ Δημιουργός του καί Τριαδικός Θεός πού το ἔπλασε!

Τό μεταλλαγμένο αὐτό ἀφύσικο ἀνθρώπινο ὄν πρωτίστως κινδυνεύει ποικιλοτρόπως τό ἴδιο ἀπό τέτοιες παρεμβάσεις μέχρι καί αὐτή ἡ ζωή του καί δευτερευόντως καί κατ’ ἐπέκταση θά κινδυνέψει καί ὁ φυσικός κόσμος ἀπό αὐτό!

Ὁ σοφός λαός μας λέγει τό γνωστό· «ἡ φύση ἐκδικεῖται», μέ τήν ἔννοια πώς ὅταν παρεμβαίνουμε μέ ἀφύσικο τρόπο σέ ὅ,τι εἶναι φυσικό, αὐτόματα προκαλοῦμε τίς φυσιολογικές ἀντιδράσεις τῆς φύσης βάσει τῶν νόμων τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ὁποίους διέπεται γιά τήν συντήρησή της καί πού μόνο δυσάρεστες εἶναι γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Τό δυσάρεστο ἀποτέλεσμα δε, ἀποτελεῖ μέ τήν σειρά του κραυγαλέα ἀπόδειξη πώς οἱ ἀφύσικες παρεμβάσεις στό φυσικό εἶναι ἁμαρτία καί καταστροφή!

Κι ἄν ἔτσι συμβαίνει μέ τήν ἄψυχη φύση, δέν μποροῦμε νά φαντασθοῦμε τί ἄσχημες συνέπειες προκαλοῦμε κάθε φορά πού πειράζουμε τήν φυσιολογία τῶν ἔμψυχων ἀνθρώπων!…

Ἡ Νέα Ἐποχή ἀπό χρόνια πρίν μπόλιαζε κι «ἐκπαίδευε» τούς ἀνθρώπους ἀπό τά ἀθῶα παιδικά τους χρόνια μέ τήν συνεχή καί συστηματική προβολή τέτοιων μεταλλαγμένων ἀνθρωποειδῶν (τρανσχιούμανς), πετυχαίνοντας τήν πλύση ἐγκεφάλου τους... 

Έτσι, ὄχι μόνο καταγράφεται ἐπανειλημμένα στό ὑποσυνείδητό τους ἡ ἰδέα ὕπαρξης «διαφορετικῶν» ἀνθρώπων πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ στό φάσμα τοῦ ὑπερφυσικοῦ (παραφυσικοῦ), ὄχι μόνο ἀμβλύνονται οι ἀντιδράσεις τους στό ἀφύσικο «διαφορετικό», ἀλλά κατάφερε νά τούς κάνει ἐν καιρῷ νά τό συνηθίσουν ὡς ἰδέα.

Νά τό ἀποδέχονται σιγά-σιγά χωρίς ἀντίσταση κι ἀκόμη χειρότερα τελικά νά τό ἐπιθυμήσουν ὡς πραγματικότητα καί νά τοῦ ἀποδίδουν ἰδιότητες ὅπως· «ἀγάπη», «πρόοδος», «ἰδιαίτερες ἱκανότητες», «δύναμη», «μοναδικότητα», «εὐημερία», «καλύτερος κόσμος» κ.ἄ.!


Οἱ Ἅγιοι ὡς φωτισμένοι καί θεόπτες, ἡ θαυμαστή ζωή καί τά θαύματά τους μπῆκαν στό χρονοντούλαπο τῆς λήθης καί τῆς ἀπαξίωσης μαζί μέ ὅ,τι θυμίζει Θεό καί πνευματικούς Νόμους.

 Ενῶ οἱ Superman, Xmen, Batman, Spiderman, Hulk, Κόμης Δράκουλας, Transformers καί ἄλλες δεκάδες παρόμοιες ἀφύσικες ὀντότητες πού διά τῆς «τέχνης» καί τοῦ «ἔντυπου τύπου» διαστρέφουν συστηματικά ἐπί δεκαετίες τήν φυσιολογική εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, ἔγιναν οἱ πρόγονοι τοῦ σημερινοῦ καί τοῦ ἀκόμη χειρότερου (προοδευτικοῦ…) μελλοντικοῦ trans-human, καθώς καί τά πρότυπα τῶν «νέων ἀνθρώπων»!

Ὁ διάβολος πού μισεῖ τόν Παντοδύναμο Θεό καί δικό του Δημιουργό ἐπίσης, γνωρίζοντας πώς δέν μπορεῖ νά Τόν βλάψει, στρέφεται συστηματικά ἐναντίον σέ αὐτό πού ἀγαπᾶ περισσότερο, τό τέκνο Του καί κατ’ εἰκόνα Του ἄνθρωπο!

Δέν ἀρκέσθηκε νά ἐξορισθοῦν οἱ Πρωτόπλαστοι Ἀδάμ καί Εὔα ἀπό τόν Παράδεισο μέ τίς εἰσηγήσεις του, ἀλλά θέλει αὐτός νά παραστήσει μέ ἀπύθμενη ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τόν «δημιουργό» γιά νά αἰσθάνεται ὁ θεός πού δέν εἶναι στη θέση τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔβαλε λογισμό στήν πτώση του μέ τήν ἐπιθυμία τῆς ἰσοθεΐας.

Ἔτσι, ἐπινόησε τό «τρίτο φύλο», πλήν δηλαδή τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός πού ἔπλασε ὁ Κύριος καί πού εἰδικά σήμερα τοῦ ἀπέδωσε ἁπλόχερα πολλές συγχυτικές ἐκφάνσεις μέ τόν γενικό ὅρο· LGBTQ+ ἤ LGBTTTQQIAA προκειμένου νά διαστρέψει σέ ὑπέρμετρο βαθμό τήν φυσιολογική ἐκ Θεοῦ γενετήσια λειτουργία καί ὑπόσταση τῶν ἀνθρώπων, κατασκευάζοντας ἄλλες παραφυσικές καί φυσιολογικῶς ἀνυπόστατες, ὅπως·

Lesbian
Gay
Bisexual
Transgender
Transsexual
2/Two-Spirit
Queer
Questioning
Intersex
AsexualAlly
+ Pansexual
+ Agender
+ Gender Queer
+ Bigender
+ Gender Variant
+ Pangender

Παρόλ’ αὐτά ὁ Διάβολος πάλι δέν ἀρκέσθηκε στό νά «δημιουργήσει» «φύλα» πού δέν ἔπλασε ὁ Θεός.

Θέλει νά ἐπέμβει σέ βάθος στό εἶναι τοῦ κάθε ἀνθρώπου, σέ κάθε πτυχή, σέ κάθε κύτταρο καί σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά τό παραμορφώσει τελείως γιά νά μήν θυμίζει σέ τίποτε τήν εἰκόνα πού σιχαίνεται, τόν «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» ἄνθρωπο!

Οὔτε βιολογικά, οὔτε ψυχικά, οὔτε πνευματικά, οὔτε κἄν ἐμφανισιακά!

Θέλει νά θυμίζει κάτι ψεύτικα δικό του.

Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια, πιόνια τοῦ Διαβόλου σέ ὑπερέχοντα πόστα ἐξουσίας, δηλαδή πολιτικῆς κι ἐπιστήμης, χωρίς ἠθικούς φραγμούς, συνείδηση καί στοιχειώδη ἀνθρώπινα συναισθήματα, «πειράζουν» κατ’ ἐξακολούθηση τήν φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου μέ ἐπιστημονικές καί τεχνολογικές τερατουργηματικές παρεμβάσεις.
Δεῖτε ἕνα μικρό δεῖγμα τῆς τρανσχιουμανικῆς διαστροφῆς τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἐδῶ·

Έλον Μάσκ: «Είμαστε ηδη cyborg » λέει ο ιδρυτής της tesla Elon mask και προτείνει να αναβαθμισθούμε με εμφυτεύματα:
Λουσιφεράση:

Σέ ὅλο αὐτό τό παραληρηματικό δαιμονικό ἀπάνθρωπο κι ἀφύσικο ἐπιστημονικό καί τεχνολογικό πλαίσιο, ἐμφανίζεται ἡ λουσιφεράση (Lusiferase) ὡς τό βασικό συστατικό τοῦ ἐμβολίου Quantum dot (μέ κβαντικές κουκίδες-τατουάζ-νανοσωματίδια) πού οἱ ἐλίτες τῆς Νέας Τάξης ἔχουν σκοπό νά μᾶς κάνουν ὑποχρεωτικά λόγῳ κορωναϊοῦ ἤ γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη πιθανόν αἰτία!

Ἡ λουσιφεράση εἶναι ἕνας γενικός ὅρος γιά τήν κατηγορία τῶν ὀξειδωτικῶν ἐνζύμων πού παράγουν βιοφωταύγεια καί συνήθως διακρίνεται ἀπό μία φωτοπρωτεΐνη. 

Τό ὄνομα χρησιμοποιήθηκε ἀρχικά ἀπό τόν Raphaël Dubois, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρε τίς λέξεις λουσιφερίνη καί λουσιφεράση, γιά τό ὑπόστρωμα καί το ἔνζυμο ἀντίστοιχα. 

Και οἱ δύο λέξεις «συμπτωματικά» προέρχονται ἀπό τήν λατινική λέξη lucifer που σημαίνει ἑωσφόρος.

Ἡ λουσιφεράση θά χρησιμοποιεῖται γιά νά διαβάζονται οἱ κβαντικές κουκίδες στό δέρμα μας!

Βεβαίως, ἡ ρίζα τῆς λέξεως «λουσιφεράση» προέρχεται ἀπό τό λατινικό «lux-lucis» πού σημαίνει φῶς, ὁπότε lucifer εἶναι αὐτός πού φέρει πολύ φῶς, ὅπως τέτοιος ἦταν ὁ ἀνώτερος ὅλων τῶν Ἀγγέλων Ἀρχάγγελος Ἑωσφόρος πρίν γίνει Διάβολος καί «πατέρας τοῦ σκότους»!

Δέν εἶναι διαβολική ἡ σύμπτωση ὅτι αὐτό τό ἔνζυμο θά παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στό ἐπερχόμενο γενετικό ἐμβόλιο μέ τά νανοσωματίδια;…

Ὁ Θεός ἐπιτρέπει τέτοιες «συμπτώσεις» ὥστε νά ἐγείρει τήν ἐγρήγορσή μας καί νά μᾶς ἑλκύσει πρός τήν ἀλήθεια, ἐπίσης γιά νά ἀποκαλύπτονται πιό εὔκολα τά ὕπουλα σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (ἐπίγειων, ἐναερίων καί ὑποχθονίων), προκειμένου νά προστατευθοῦμε.

Κλείνοντας,
παραθέτω ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον βίντεο μίας ἰατροῦ πού προειδοποιεῖ γιά τά γενετικά ἐμβόλια μέ τά κβαντικά νανοσωματίδια καί τήν λουσιφεράση, καθώς καί γιά τόν τρέχοντα κίνδυνο τοῦ τρανσχιουμανισμοῦ καί τῆς μεταλλάξεως-παραμορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου σέ κάτι πού πραγματικά δέν εἶναι καί οὔτε θά ἔπρεπε νά εἶναι.

Εἶναι μία ἀκόμη εἰδικός ἀνάμεσα καί σέ πολλούς ἄλλους ἰατρούς πού τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης μέ ἐντολές ἄνωθεν… φιμώνουν συνειδητά (ἤ καλύτερα ἀσυνείδητα!…), ὥστε νά ἀκούγονται μόνο οἱ «εἰδικοί» ἐντεταλμένοι τῶν πολιτικῶν καί τῶν ὁρατῶν καί ἀθέατων ἐλιτῶν τῆς Νέας Τάξης.

Αυτών πού θέλουν νά μᾶς τσιπάρουν, νά μᾶς ἐλέγχουν, νά μᾶς μεταλλάξουν, νά μᾶς χειραγωγήσουν, νά μειώσουν τόν παγκόσμιο πληθυσμό καί ὅ,τι ἄλλο δαιμονιῶδες ἔχουν ἀποφασίσει γιά τήν ἀνθρωπότητα προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τίς αἱμοβόρες ἐπιθυμίες τους γιά ἐξουσία, δόξα, χρῆμα καί τήν λατρεία τους στά εἴδωλα τοῦ κόσμου τούτου καί στό δαιμονικό σκότος!


Καί πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά δέν κρύβεται κάποιος ἄλλος, παρά ὁ ἀνθρωποκτόνος καί μισάνθρωπος Ἑωσφόρος πού ἐπιθυμεῖ τόν θάνατό μας, τόσο τόν βιολογικό, ὅσο καί τόν αἰώνιο τῆς ψυχῆς μας κυρίως!

«Άνθρωπος 2.0 _ Ένα κάλεσμα αφύπνισης του Κόσμου (Η Δρ Carrie Madej, είναι ειδική παθολόγος στο McDonough της Τζώρτζια. 

Η Δρ Madej ολοκλήρωσε την ειδικότητα της στο Πανεπιστήμιο Mercer - The Med Center Of Central Ga. 

Σήμερα εξασκεί το λειτούργημα της στο Phoenix Medical Group of Georgia, LLC και συνεργάζεται με το Southern Regional Medical Center.».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου