Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!
Καὶ δὲν ἔχει σημασία ποιὸς διοργανώνει τὶς κινητοποιήσεις.
Σημασία ἔχει νὰ σταματήσουμε αὐτὸ τὸ αἴσχος μὲ κάθε τρόπο.


Συγκένρωσις διαμαρτυρίας στὶς 7 Φεβρουαρίου, Κυριακή, στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὶς 15:00. (3:00 μ.μ.)

Καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἐκεῖ!!!
Καὶ πρέπει νὰ τὸ μάθουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι!
Καὶ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας αὐτό.
Πῶς;
Μὲ μερικὲς ἀφίσσες, μὲ πολὺ συζήτησιν, μὲ ἀκόμη μεγαλυτέρα ἐνημέρωσιν:
Ἀφίσσα, ποὺ ἡ (ἀσπρόμαυρη) ἐκτύπωσίς της κοστίζει περὶ τὰ 10 λεπτά. Μὲ ἕνα εὐρόπουλο γεμίζουμε τὴν γειτονιά μας:


Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!Εἶναι σημαντικὸ γιὰ ὅλους μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ δεινὰ φέρνει ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ οὐσιαστικῶς …ἀναβαπτίζεται, κατὰ περιόδους, σὲ ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τοὺς προπαγανδιστές, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ μᾶς ἑτοιμάζουν.


Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!2Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησις, γιὰ παράδειγμα, σημαίνει ἀναγνώρισις τῆς παγκοσμίου δικτατορίας. 
Τήν ἀναγνωρίζουμε ἤ μᾶς …παρασέρνουν ὁπουδήποτε ἔτσι, γιά πλάκα, βασιζόμενοι στήν ἄγνοιά μας καί στόν ὠχαδελφισμό μας;


Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ μάθουμε μὰ κυρίως αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε.

Καὶ πρώτη, ἱεροτέρα ὑποχρέωσίς μας, ἀπέναντι στὰ παιδιά μας καὶ στὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν καρτούλα τους τώρα, μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Διότι, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἀποδοχὴ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου σημαίνει πὼς ἀποδεχόμεθα τὸ πρῶτο στάδιον τῆς παγκοσμίου δικτατορίας.
Ἀποδεχόμεθα τὴν ἧττα μας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν μαχῶν.
Ἀποδεχόμεθα τὴν ἰσχύ τους, ἄν καὶ δὲν ἔχουμε δοκιμάσει τὶς δυνάμεις μας.
Τά ἀποδεχόμεθα ὅλα αὐτά;
Ἐὰν ναί, τότε γιατί δέν σκάβουμε ἀπό τώρα, μόνοι μας, τόν λάκκο μας, νά χωθοῦμε, γιά νά ἀποφύγουμε τούς ὁποίους ἐπερχομένους πόνους;


Οἱ κινητοποιήσεις κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου τώρα ξεκινοῦν.

Ἡ ἐν λόγῳ συγκέντρωσις εἶναι ἁπλῶς μία δρᾶσις. 
Οἱ πολλὲς δράσεις, αὐτὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἀνακόψουν τὴν φόρα τῶν κουδουνισμένων, εἶναι ἀλλοῦ. Εἶναι στὴν καθημερινότητά μας καὶ μόλις ἀρχίζουν.
Οἰ δράσεις μας ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν γνῶσιν, τὴν πληροφόρησίν μας ἀλλὰ καὶ τὴν διάδοσιν τῶν πληροφοριῶν γύρω μας.
Ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀναγέννησιν τοῦ αἰσθήματος πὼς εἴμαστε τμῆμα κοινωνίας κι ὄχι ἀχταρμᾶς.
Ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἀγῶνα τῆς ἐπιβιώσεως, ποὺ μόλις ξεκινᾶ.


Διότι..

Κάρτα πολίτου σημαίνει κάρτα ἀπολύτου δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου.
Σημαίνει ἀνύπαρκτα ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀνύπαρκτη ἐλευθερία αὐτοδιαχειρίσεως,ἀνύπαρκτη ἰσότητα, ἀνύπαρκτη ἰσονομία, ἀνύπαρκτο δικαίωμα στὸν Φυσικὸ τρόπο διαβιώσεως.
Διότι ὅταν κάποιος, μὲ τὴν τόσο ἀῤῤωστημένη ἀντίληψιν καὶ σκέψιν, ἐπιβάλλει στοὺς πολίτες, ἀπολύτως φασιστικά, ἕνα τέτοιο μέτρο, εἶναι βέβαιον πὼς δὲν θὰ τὸ χρησιμοποιήση ὐπὲρ τῶν πολιτῶν ἀλλὰ ὑπέρ του. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ἀκόμη μεγαλύτερο πετσόκομμα στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη λιγότερες προσωπικὲς ἐπιλογές, ἀκόμη μικρότερα περιθώρια δικαιοσύνης.
Ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου οὐσιαστικῶς παγιώνει τὴν τρομοκρατία ὡς μοναδικὸ μέτρον καὶ μέσον ἐξουσίας.
Ἐὰν δὲν μᾶς ἐνοχλῇ, τὸ ἀφήνουμε…
Ἐὰν μᾶς ἐνοχλῇ, ξεκινᾶμε.Σημείωσις


Σύμμαχοί μας εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἐπισύρει ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησις τῶν φασιστῶν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ θρησκευτικὲς θεωρήσεις ἤ μὲ κομματικὲς ὀπτικές.

Ὅσο ὅλη ἡ Ἀνθρωπότης κινδυνεύῃ, τόσο ὅλη ἡ ἀνθρωπότης εἶναι σύμμαχός μας. Τὸ τέρας ποὺ καταστρέφει τὶς κοινωνίες ἔχει ὄνομα, διεύθυνσιν, ἱστορία.
Αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε κι αὐτὸ νὰ στοχοποιήσουμε.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι λόγια…Εἰκόνες καὶ πληροφορίες ἄφθονες στὸν ἀσυμπίεστο, ἀπὸ ὅπου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε λεπτομέρειες γιὰ τρόπους μετακινήσεως ἀπὸ ἐπαρχιακὲς πόλεις πρὸς τὴν Ἀθῆνα, καθὼς καὶ τρόπους διαδόσεως τῆς πληροφορίας. Στηρίζουμε τὶς προσπάθειες τῶν συμπατριωτῶν μας διότι μόνον ἑνωμένοι θὰ καταφέρουμε νὰ ἐπιτύχουμε πολλά!!!


1 σχόλιο:

  1. EΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!!!
    ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
    ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
    ΛΕΓΕΤΑΙ Φ Α Σ Ι Σ Μ Ο Σ !!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή