Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ


ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ;
Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις του αναλυτή Ιωάννη Μιχαλέτου που αναρτήθηκαν στο blog του RIMSE (Radical Islam Monitor in Southeast Europe), ένα ισχυρό κράτος “με παγκόσμιο ρόλο” φαίνεται να προετοιμάζεται εντατικά για “μακροχρόνιο πόλεμο” (ακόμα και παγκόσμιο). 


Κατά τον ίδιο, “η πολιτική ηγεσία αυτού του κράτους έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δέχεται σταδιακή επίθεση” και προβαίνει σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές κινήσεις (indicators), οι οποίες, όταν συμβαίνουν ταυτόχρονα, εντατικά και σε βάθος χρόνου, δείχνουν “σαφέστατη προετοιμασία” για εμπλοκή σε πολεμική σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

Στο κείμενο δεν προσδιορίζεται ποιο είναι το εν λόγω κράτος αλλά, εξ όσων αναφέρονται, φωτογραφίζεται η Ρωσσία, η πολιτική ηγεσία της οποίας έχει επανειλημμένα καταγγείλει την ασφυκτική και προκλητική περικύκλωσή της από το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ανησυχίες έχει προκαλέσει η είδηση που είδε το φως σήμερα, ότι η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής γενικής επιστράτευσης, αν χρειαστεί, για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά σύνορα του ΝΑΤΟ (πηγή: news.it, 23/08/2016) με πληροφορίες από τα RT.com και DW.Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ετοιμότητα των πολιτών και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα μέσα επιβίωσης.
Το εν λόγω Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας εξετάζει και άλλες προτάσεις, που μοιάζουν με μέτρα σε καιρό πολέμου, όπως η “διατροφική ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης” κ.ά...“Δείκτες προετοιμασίας πολέμου”

του Ιωάννη Μιχαλέτου*Επιδίωξη με κρατική εντολή και υποστήριξη, αγροτικής αυτάρκειας με ταχείς ρυθμούς και υψηλότατο κρατικό επίπεδο ανάμειξης στην υλοποίηση του προγράμματος

Ομοίως σε σχέση με τη παραγωγή φαρμακευτικών υλικών
Στρατιωτικές ασκήσεις, συνεχείς σε όλα τα κλιμάκια, αιφνιδιαστικές, με ρεαλιστικά και πολύπλοκα σενάρια διακλαδικής δράσης

Συνεχείς και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις όλων των κλιμακίων στις Ε.Δ. και τα σώματα ασφαλείας

Προετοιμασία ηθικού του πληθυσμού, "διαφώτιση"-προπαγάνδα

Πληροφοριακές καμπάνιες εντός και εκτός της χώρας

Συνεχής παραγωγή πολεμικού υλικού και ειδικότερα δημιουργία αποθεμάτων αναλωσίμων

Δημιουργία αποθεμάτων καυσίμων εμφανώς περισσοτέρων από τις τρέχουσες ανάγκες ακόμα και από τις έκτακτες καταστάσεις

Συνεχείς καμπάνιες για αιμοδοσία και δημιουργία τραπεζών αίματος σε σχεδιασμένη βάση, εκπορευόμενη από οδηγίες της ανώτατης ηγεσίας

Ευμεγέθης συγκέντρωση αποθεμάτων χρυσού και πολύτιμων μετάλλων υπό κρατική καθοδήγηση

Ασκήσεις σε σχέση με σενάρια επιστράτευσης - δημιουργία νέων παραστρατιωτικών ομάδων από το γενικότερο πληθυσμό

Αυξημένη παρακολούθηση σε συνεχή βάση αλλοδαπών στη χώρα και όχι μόνο όσων κατέχουν σημαντικές θέσεις

Εκτεταμένες πληροφοριακές καμπάνιες εντός-εκτός της χώρας

Συνεχείς εκστρατείες αποπληροφόρησης, παραπληροφόρησης και εκτεταμένες κινήσειςπαραπλάνησης που φαίνονται να εκπορεύονται από την ανώτατη ηγεσία και σε συνεχή βάση

Συνεχείς μετακινήσεις Ε.Δ. σε προκεχωρημένα σημεία με συνεχή εναλλαγή (rotation) όλου του προσωπικού συμπεριλαμβανομένου και εφέδρων που σε τυχόν περίπτωση πολέμου θα επιστρατεύονταν εκεί -"εγκλιματισμός" των Ε.Δ. σε όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερες συνθήκες κινητοποίησης

Απηνής καταδίωξη εγκληματικών στοιχείων που δεν "συνδράμουν" ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αποτελούν πιθανόν τροχοπέδη σε συνθήκες έντασης-σε συνδυασμό με ένταση ελέγχου των λεγόμενων περιθωριακών στοιχείων της κοινωνίας

Συνεχή δημιουργία μηχανισμών παραγωγής σκέψης (Ινστιτούτα, Think Tank, κέντρα ερευνών) με κρατική κατεύθυνση, που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, πληροφοριών και Ε.Δ.

Συνεχείς και ρεαλιστικές ασκήσεις Ε.Δ. και σωμάτων ασφαλείας σε συνεργασία με εταιρείες που εμπλέκονται σε "κρίσιμες υποδομές" (ενέργεια, λιμένες, αεροδρόμια, κτλ)

Αύξηση χρήσεως ιστορικών Αρχετύπων που αγγίζουν τον συναισθηματικό κόσμο των πολιτών και επένδυση στη δημιουργία "αρραγούς εσωτερικού μετώπου"Συνεχείς διαβουλεύσεις-συναντήσεις ανώτερων στελεχών των Ε.Δ και δυνάμεων ασφαλείας πέραν του κανονικού δίχως φαινομενικά κάποια τρέχουσα ατζέντα

Συνεχής προσπάθεια δημιουργίας αυτάρκειας σε σχέση με διεθνείς δυνάμεις στο τομέα των τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, χρηματοικονομικών υπηρεσιών 

Συνεχείς ασκήσεις για την ικανότητα επιστράτευσης πλέον του έμψυχου υλικού, αλλά και των μέσων παραγωγής, μεταφορών κ.ο.κ. του ιδιωτικού τομέα 

Έλεγχος με πάσης φύσεως τρόπους ιδιωτικών ισχυρών συμφερόντων

Άυξηση μέτρων ασφαλείας των ληπτών αποφάσεων, περιορισμός μετακινήσεων στο εξωτερικό ή/και ευρύτερη επιτήρηση των στελεχών του κρατικού τομέα που απασχολούνται σε ευαίσθητες θέσεις.

Μείωση με ανώτατη κρατική καθοδήγηση της χρήσεως, ακόμα και για επουσιώδη θέματα, "ανοικτών καναλιών επικοινωνίας" - δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων επικοινωνίαςεντός της χώρας με σχεδόν αδύνατη πρόσβαση από το εξωτερικό

Δημιουργία ενώσεων πολιτών, συλλόγων που ενώ παρουσιάζονται ως αυθόρμητες μαζικές κινήσεις (grassroot mobilization) στην πραγματικότητα είναι κεντρικά κατευθυνόμενες με έμφαση τα θέματα ασφάλειας

Συνεχείς και εις βάθος στατιστικές έρευνες σε κρατικού οργανισμούς και υπηρεσίες για έλεγχο αποθεμάτων, ζητήματα παραγωγικότητας, ελέγχους ασφαλείας και ετοιμότητας

Τα ανωτέρω όταν συνδυαστικά και εις βάθος χρόνου επιτελούνται σε ένα κράτος, δείχνουν σαφέστατη προετοιμασία αυτού του κράτους να εισέλθει σε μακροχρόνιο πόλεμο. 

Την παρούσα ιστορική περίοδο ένα κράτος με παγκόσμιο ρόλο βρίσκεται σε αυτή τη φάση εκπληρώνοντας όλους τους παραπάνω δείκτες. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η πολιτική ηγεσία αυτού του κράτους έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δέχεται σταδιακή επίθεση η οποία θα τείνει να κλιμακώνεται και ως εκ τούτου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να είναι έτοιμη να εμπλακεί ακόμα και σε (παγκόσμια) πολεμική σύγκρουση.

*O Ιωάννης Μιχαλέτος είναι σύμβουλος και αναλυτής για θέματα ασφάλειας με εξειδίκευση στην έρευνα των εξελισσόμενων ασύμμετρων απειλών στην Ν.Α Ευρώπη (Δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, Ισλαμική τρομοκρατία, Πολιτικός εξτρεμισμός, Παράνομη μετανάστευση, Ομάδες πολιτικής αποσταθεροποίησης) και τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της περιοχής (Ενεργειακά έργα υποδομής, επενδύσεις, ασφάλεια υποδομών, περιφερειακές ενεργειακές πολιτικές). Έχει συνεργασθεί, μεταξύ άλλων, με το περιοδικό Hellenic Nexus σε θέματα στρατηγικής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου