Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Η ΧΑΡΗ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΚΑΛΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ


Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Ποίημα του Αγίου Νεκταρίου


\

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Άχραντε Θεοτόκε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Παρθένε Μήτηρ Άνασσα  
Πανένδροσε τε πόκε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Υψηλοτέρα ουρανών

ακτίνων Λαμπροτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαρά Παρθενικών Χορών

αγγέλων Υπερτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Εκλαμπροτέρα ουρανών

φωτός Καθαρωτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

των ουρανίων στρατιών πασών Αγιωτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


(από Ωδή ε΄)

Μαρία Αειπάρθενε

Κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Άχραντε Νύμφη πάναγνε

Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


Μαρία Νύμφη Άνασσα

χαράς ημών αιτία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Κορή σεμνή Βασίλισσα

Μήτηρ Υπεραγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


Τιμιώτερα Χερουβείμ

Υπερενδοξοτέρα.

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

των ασωμάτων Σεραφείμ

των θρόνων Υπερτέρα

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


(από Ωδή δ’)

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ

χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ

χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά

λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Παστάς του Λόγου ιερά

άνθος της αφθασίας

Χαίρε Νυμφή ΑνύμφευτεΧαίρε Παράδεισε τρυφής

ζωής τε αιωνίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε το ξύλον της ζωής

Πηγή αθανασίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


(Από Ωδή ε’)

Σε ικετεύω Δέσποινα

Σε νυν επικαλούμαι

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Σε δυσωπώ,Παντάνασσα

Σην χάριν εξαιτούμε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


(Από Ωδή β΄)

Κορή σεμνή και Άσπιλε

Δεσποίνα Παναγία

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Θερμώς επθκαλούμε Σε

Ναέ Ηγιασμένε

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε
(Από Ωδή ε΄)

Αντιλαβού μου, ρύσαι με

από τού πολεμίου

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Και κλήρονομον δείξον με

ζωής της αιωνίου

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου