Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΦΩΝΗΕΝΤΑ...


Ἔβγαλαν τὸ ἦτα, τὸ ὕψιλον καὶ τὸ ὠμέγα ἀπὸ τὴ γραμματική της Ε' καὶ ΣΤ' δημοτικοῦ
ΣΧΟΛΙΟ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ


Ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton
ἤ μᾶλλον
Sirena Filodoulaki- War-μπουρδῶν
εἶναι ἄξια τοῦ μισθοῦ ποὺ παίρνει ἀπὸ τὸν Soros...
Tὸ Παιδοκτονικὸ Ινστιτοῦτο ποὺ διευθύνει γιὰ λογαριασμὸ τῆς Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικῆς Ἐξουσίας (ΠΤΕ) ὁ G. Soros, ἀσχέτως ποιὸς εἶναι ὁ "ἕλλην πρόεδρος", προσπαθεῖ νὰ ἀφελληνίσει συστηματικά καὶ μεθοδικά τὰ παιδιά μας.

Εμεῖς πάλι θὰ ἀπαντήσουμε στὴν ἀγράμματη
Σειρῆνα Πολεμομπουρδῶν ὅτι
τὰ φωνήεντα καὶ στὸν προφορικὸ λόγο εἶναι ἑπτὰ!!!

Εἶναι πολύ ἁπλὴ ἡ ἐξήγηση: Ἡ προφορὰ τοῦ ὕψιλον εἶναι  ὁπως τὴν περιγράφει τὸ ὄνομά του: ψιλή! Τοῦ δὲ ἦτα καὶ τοῦ ὠμέγα ἡ προφορὰ εἶναι μακρά, δηλαδὴ πιὸ μακρόσυρτη.

Ἐὰν χάσαμε τὴν μουσικὴ τῆς γλώσσας μας, ἀντὶ νὰ τὴν ξανακερδίσουμε, θὰ ἀπορρίψουμε καὶ τὰ σύμβολά της;
Πάνω ἀπὸ τὸ πτῶμα μας ἀνέστια Warburton θὰ πρέπει νὰ περάσεις!

Ὅταν ἕνας λαὸς δὲν τολμᾶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴ γλώσσα του, εἶναι ἕτοιμος πιὰ γιὰ σκλαβιά!
Μὲ ἀλλαγὲς στὰ φωνήεντα καὶ τὰ σύμφωνα τὸ βιβλίο "Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ" γιὰ τὴν Ε' καὶ ΣΤ' δημοτικοῦ. Σύμφωνα μὲ καταγγελία τοῦ συλλόγου δασκάλων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ὁ μαθητὴς ἢ ὁ ἀναγνώστης ποὺ θὰ διαβάσει το βιβλίο θὰ μάθει ὅτι τὰ φωνήεντά της ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι τὰ ἑξῆς: α, ε, ι, ὁ καὶ οὔ. Οἱ ἀλλαγὲς ἐπεκτείνονται καὶ στὰ σύμφωνα, καθὼς οὔτε αὐτὰ ἔμειναν ἀνέπαφα, μὲ τὰ "ντ", "μπ" καὶ "γκ" νὰ συγκαταλέγονται σὲ αὐτὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀπουσιάζουν τὰ "ξ" καὶ "ψ".

"Μὲ μεγάλη μας ἔκπληξη διαπιστώσαμε πὼς πρόσφατα
(Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε πρὸς διδασκαλία, στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς χώρας μᾶς ἕνα καινούργιο βιβλίο γραμματικῆς, γιὰ τὴν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τάξη, ἀντικαθιστώντας τὴν μέχρι τώρα ἰσχύουσα γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ἡ ὁποία ἐδιδάσκετο πλέον τῶν 30 χρόνων.
Σύμφωνα μὲ τὴν καινούργια γραμματικὴ ποὺ συντάχθηκε ἀπό τους: κ. Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, κ. Μιχάλη Γεωργιαφέντη, κ. Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν κ. Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, ἀνακαλύπτουμε πώς: τὰ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἶναι 5 (πέντε)!!! Τά: α, ε, ι, ο, καὶ τὸ οὔ. Καθὼς καὶ ὅτι τὰ φωνήεντα ἡ, υ, ὢ ἔχουν καταργηθεῖ!!!

Καὶ τὰ σύμφωνα ἀπὸ 17, ἔμειναν μόνον τὰ 15!!! Τὰ ξ καὶ ψ δὲν ὑπάρχουν πλέον!!!", σημειώνεται σὲ ἄρθρο ποὺ ἀναρτήθηκε στὴ σελίδα τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης "Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος".
Ὁ Σύλλογος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κρατᾶ ἀποστάσεις, σημειώνονται πὼς ὁ ὑπογράφων τοῦ ἄρθρου εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ὅσα γράφει καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα ἐκφράζουν τὶς θέσεις τοῦ Συλλόγου.
Διαβάστε ἀναλυτικὰ τί ἀναφέρει ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη - Warburton, ποὺ συμμετεῖχε στὴ σύνταξη τῆς καινούριας γραμματικῆς, καὶ πῶς αἰτιολογεῖ τὸ "λανθασμένο συμπέρασμα" πὼς ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει ἑπτὰ φωνήεντα.
"Εἶναι ξεκάθαρο ἐδῶ, λοιπόν, ὅτι ἡ λέξη γράµµατα σηµαίνει γενικὰ τὴν παιδεία. Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ τραγούδι.
'Ἐγὼ γράµµατα δὲν ἔµαθα καὶ στὸ σχολειὸ δὲν πῆγα ἀλλὰ ξέρω πὼς 2+2 κάνουν 4 καὶ πὼς τὰ φωνήεντα εἶναι ἑφτά..'
Ὁ ἁπλὸς αὐτὸς στίχος τὰ λέει ὅλα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τραγουδιστῆς πιστεύει πὼς τὰ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς εἶναι ἑφτά, δείχνει ὅτι λειτουργεῖ µἔσα στὸν γραπτὸ λόγο ὅπου ἔχουµε ὄντως 7 γραφήµατα ἰ, η, υ, ε, α, ο, ω, ποὺ προφέρονται ὡς φωνήεντα, ἐνῶ στὸν προφορικὸ ἔχουµε µὄνο τέσσερα (πέντε ἂν προσθέσουµε τὸ δίψηφο ‘οὒ’ ποὺ συµβολίζει τὸ φωνῆεν /ὑ/). Ἂς τὸ πούµε καὶ λίγο διαφορετικά.
Μὲ τὴν ὅραση, µἔσα σὲ γραπτὰ κείµενα, διαφοροποιούµε καὶ ἀναγνωρίζουµε 7 γραφήµατα (sic!!!) καὶ αὐτὸ µᾶς ὁδηγεῖ στὸ λανθασµένο συµπέρασµα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει 7 φωνήεντα (SIC!!!).
Τὸ συµπέρασµα αὐτὸ ἀπορέει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους ποὺ ἀναπτύχθηκε ἡ γραµµατική, ἡ γλώσσα ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ ἀντικείµενο τῆς γραµµατικῆς, ἦταν ἡ γραπτὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ ἰδέα ὁδήγησε στὴ ὑπόθεση ὅτι ἡ γραπτὴ γλώσσα ἀποτελεῖ τὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ ἐνῶ ὁ προφορικὸς λόγος θεωρήθηκε, καὶ ἀκόµα θεωρεῖται, λανθασµένος, ἀτελὴς καὶ ἔκφραση τῆς γλώσσας τῶν ἀµόρφωτων. Ἡ ἔµφαση ποὺ εἶχε δοθεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ ἀκόµα ὑπάρχει, σὲ κάποιο βαθµό, στὸν γραπτὸ λόγο εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νὰ θεωρηθεῖ ὁ προφορικὸς λόγος ἀνάξιος µἐλέτης", σημειώνει σὲ κάποιο σημεῖο ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη - Warburton.


Μέχρι στιγμῆς καὶ παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ἔχουν ὑπάρξει τὶς τελευταῖες ἡμέρες δὲν ἔχει ὑπάρξει ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου