Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

ΣHMANTIKH ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ


Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΘΛΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ! 


BINTEOΧρέος καί Μνημόνια: Μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη μέ τόν Οἰκονομολόγο Ἀντώνη Καλόγηρο γιά τήν πορεία τοῦ χρέους, τήν ἀπάτη τῶν μνημονίων εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀλλά καί γιά τό πῶς φτάσαμε στά ἐπαίσχυντα μνημόνια:

– Τελικά πόσο εἶναι τό δημόσιο χρέος σήμερα; Τί ἔγινε μέ τήν ἀκίνητη περιουσία τῆς χώρας μας καί τίς δημόσιες ἐπιχειρήσεις;

– Γιατί δημιουργήθηκαν τά μνημόνια ἀπό τούς ἑταίρους μας ; Πόσα δάνεια λάβαμε καί χρήματα;

– Ποῦ πῆγαν τά χρήματα τῆς 1ης καί 2ης δανειακῆς σύμβασης;

– Γιατί δεχτήκαμε τήν μετατροπή τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπό τό ἑλληνικό στό ἀγγλικό δίκαιο καί τί σημαίνει αὐτό ;

– Τί εἶναι τό PSI; Ποῦ πῆγαν τά χρήματα καί πῶς κατέστρεψε τήν οἰκονομία τῆς χώρας μας;

– Ὑπάρχουν στό 1ο μνημόνιο ἄρθρα περί ἄρσης τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ;

– Πόσο ρεαλιστική εἶναι ἡ μελλοντική ἔξοδος ἀπό τά μνημόνια ποῦ ἀνακοίνωσαν οἱ πολιτικοί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου