Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012

EΠΕΦΑΝΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ...
ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε

η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι

αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς

εβεβαίου του λόγου το ασφαλές

Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός

Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι
Επεφάνης σήμερον

τη οικουμένη,


και το φώς σου Κύριε,


εσημειώθη εφ' ημάς,


εν επιγνώσει υμνούντάς σε.


Ήλθες εφάνης


το Φως το απρόσιτον.ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου