Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ HIGH ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΓIA TA IMIA


ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΡ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΣΤΟ HIGH TV ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ"Ο ελεύθερος άνθρωπος βλέπει μια εικόνα και
  ορμάει να δει τι είναι πίσω από αυτή και να βρει όχι μόνο την πράξη αλλά και τοπεριεχόμενο και το μήνυμα, την υπόσταση την οντολογική υπόσταση κάθε πράξης, που εκπέμπει μία εικόνα.
Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος."
 

Αυτά ενόχλησαν...
Καμαρώστε το αιτιολογικό του ΕΣΡ αλλά δείτε και το σθένος του Α. Αθηναίου να λέει τα πράγματα με το όνομά τους... Με μπλέ γράμματα όλα όσα είπε και ενόχλησαν...
ΕθΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  Σήμερα ημέρα Δευτέρα 26 Σεπrεμβρίoυ 2011 και ώρα 11:00 το

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

οποία παρέσrησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα

μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάvνης Παπακώσrας, Kωνσταντίνoς Τσουράκης

Κωνσταντίνoς Aπoσroλάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απούσα η

Aντιπρόεδρoς Λίνα Αλεξίου.

Ιστορικό – Noμική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 27.6.2011

αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με

διακριτικό τίτλο ΗΙGH TV Ν. Αττικής, κατά της 260/4.7.2011 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 19η Σεπτεμβρίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία

και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η

επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ll. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ, β και ε του Ν. 286312000 κατά το οποίον το Εθνικό

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που

δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκπομπών και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

ΙΠ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν

προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδική; διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής

κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει με αίτηση

θεραπείας από τη διοικητική αρχή' που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την τροποποίηση αυτής.


Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταφείας

με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια; του ιδιωτικού

τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο HIGH TV Ν. Αττικής, προέκυψαν τα

ακόλουθα: Με την υπ' αριθ. 260/4.7.2011 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα εξής

πραγματικά περιστατικά: «Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του

εκπροσώπου της εταφείας με την επωνυμία PAΔIOTHΛEOΠΤΙΚH ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ,

ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο HIGH TV.

Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από dvd που

απέστειλε ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, της εκπομπής «Τομές» κατά την

19.01.2011 και 02.02.2011, από ώρας 21:25' έως 22:21' και από 21:10' έως 22:07',

αντιστοίχως, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Eκπoμπή «ΤΟΜΕΣ» της 19.01.2011από 21:25' έωι; 22:21'

Ένδειςn DVD 1:30':55" - 01:46':30"

Ο παρουσιαστής της εκπομπής αναφερόμενος στα Ίμια λέει τα εξής:


«... Το σύστημα πάει να φτιάξει ηλιθίους. Πάει να φτιάξει ανδρείκελά.Ανθρωπείκελα αν θέλετε. Ανθρωπάρια που δε σκέφτονται, Που ζουν σε μία εικονικήπραγματικότητα αρνούμενοι να ερμηνεύσουν την εικόνα, αρνούμενοι να ψάξουν τοπραγματικό τους περιεχόμενο, αρνούμενοι να αναζητήσουν την αλήθεια. Οελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που αναζητά την αλήθεια, που διψάει για τηναλήθεια. Ο άνθρωπος, ο οποίος ζει με την εικόνα είναι ένας ανύπαρκτος άνθρωπος.Μία ψυχή του υπνώτη ή μία ψυχή που δε θα βρει ποτέ νερό, ποτέ ξεδίψασμα και θαμείνει νεκρή. Αυτό θέλει η παγκοσμιοποίηση. Ο άνθρωπος να βλέπει κάτι μπροστάτου, να το εισπράττει όπως του σερβίρεται ... Αν η εικόνα είναι αποδεκτή η συμπαθήςμένουμε εκεί και δεν ψάχνουμε τις λεπτομέρειες. Δεν ψάχνουμε την αλήθεια λέει ηπαγκοσμιοποίηση. Μένουμε στην εικόνα. Καταναλώνουμε το σκηνικό και δεναναζητούμε το βαθύτερο. Αυτός είναι ο ανελεύθερος άνθρωπος που κατασκευάζεται.Που κατασκευάζει η παγκοσμιοποίηση. Ο ελεύθερος άνθρωπος βλέπει μια εικόνα καιορμάει να δει τι είναι πίσω από αυτή και να βρει όχι μόνο την πράξη αλλά και τοπεριεχόμενο και το μήνυμα, την υπόσταση την οντολογική υπόσταση κάθε πράξης,που εκπέμπει μία εικόνα. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Εν ονόματι λοιπόν τηςδήθεν ελευθερίας η παγκοσμιοποίηση τι λέει; Ότι δε θα σκέπτεστε, θα ζείτε ηλιθίως,θα καταναλώνετε την εικόνα. Θα είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα. Κοινώς θααυνανίζεστε. Αυτό λέει η παγκοσμιοποίηση. Διότι ο ψυχικό; αυνανισμός είναι αυτόςπου δεν τολμάει να περάσει πέρα από την εικόνα εν ονόματι του να μην πονέσει.Έτσι; Αυτό είναι το μήνυμα της σύγχρονη; δήθεν ψυχολογίας, αυτό διδάσκουμε σταπαιδιά, αυτό διδάσκουμε στα στελέχη και αυτό λέμε στσυς ανθρώπους. Γιατί; Ηπαγκοσμιοποίηση μπορεί να φτιάξει ωραίες, εικονικές πραγματικότητες, να σε πείσειότι θα ζεις με τις εικονικές πραγματικότητες και από εκεί και πέρα εσύ θα αφήσειςήσυχα τα σκουπίδια, τους ευτελείς να παίζουν το δικό τους παιχνίδι και να σεχειραγωγούν. Διότι όταν αναζητάς την αλήθεια κι όταν έχεις ικανότητα να αναζητάςτην αλήθεια, δε χειραγωγείσαι, Βέβαια δόλωμα για όλα αυτά είναι να μηστεναχωρηθούμε, να μην πονέσουμε. Ο πόνος όμως είναι πολύ καλύτερο; από τοψέμα ή από την εικόνα και εκτός από τη συνολική αντιμετώπιση -για να ξαναγυρίσωστα Ίμια που είναι το βασικό μας θέμα σήμερα. Προσφέρθηκε στους Έλληνες ωςνίκη το να μην πονέσω. Και ποιο ήταν το να μην πονέσω; Ότι δεν κάναμε πόλεμο.Ότι αποφύγαμε να σκοτωθούν παιδιά. Ασχέτως αν σκοτώσαμε τρεις ήρωες. Έτσι;Και το κατάπιανε οι καταναλωτές της εικόνας. Αλλά από τότε το έθνος πληγώθηκεβαθιά. Τι είναι καλύτερα; Να με σκοτώσουν την ώρα που προστατεύω την οικογένειαμου να μη την κακοποιήσουν κάποιοι αλήτες ή να ζήσω έχοντας μέσα μου την ψυχήμου ντροπιασμένη και νεκρή, ότι δεν υπεράσπισα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μουόταν αλήτες επιτέθηκαν και τα βίασαν μπροστά στα μάτια μου; Όλοι κάνουν τιςεπιλογές τους. Την επιλoγή της έκανε και η τότε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη.


Το
θέμα δεν είναι απλό. Διότι καθώς έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια από το 1996, οιΈλληνες ξέρουν πια πολύ καλά ότι τα Τμια δεν ήταν ένας κωλόβραχος όπως θέλανενα το πουν οι πράκτορες της προπαγάνδας. Αλλά τα Ίμια από κάτω έχουν κάδμιο. Οπλούτος του Αιγαίου είναι «at stake» που θα λέγανε οι Αμερικάνοι; Αυτό είναι τοδιακύβευμα, που είναι η λέξη της μόδας. Το διακύβευμα είναι ο πλούτος τουΑιγαίου. Κάδμιο, πετρέλαιο, αέριο ... Και βεβαίως επειδή η διεθνής πρακτική δενέχει καμία σχέση με την αλητεία, που όταν συμβαίνει η μάνα σου ή η γυναίκα σου ναείναι ωραία γυναίκα σε σκοτώνει για να στην πάρει ας πούμε ... Το ίδιο συμβαίνει καιμε την Ελλάδα που είναι η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Και για αυτό θέλουν ναμας την πάρουν. Η διεθνής αλητεία. Έτσι; Οι διεθνείς κανόνες φτιάχνονται για ναπαραβιάζονται όταν εσύ τύχεις να σε γεννήσει η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου, πουλέγεται Ελλάδα. Όταν εσύ τύχεις να εχει; για γυναίκα σου την ωραιότερη γυναίκατου κόσμου, που είναι η Ελλάδα. Έτσι; και εμείς που έτυχε να έχουμε και μάνα καιγυναίκα την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου θέλουν να μας καθαρίσουνε και να τηνπάρουν εκείνοι, Να τη βιάσουν. Αυτό είναι. Επομένως εκείνη την εικονικήπραγματικότητα, που παρουσίασε εκείνο το βράδυ, η παρωδός κυβέρνηση, η ενπαρωδία τελούσα κυβέρνηση ήτανε μία εικόνα, που ήθελαν να πείσουν το λαό ότιτον σώσανε από έναν πόλεμο, που δεν άξιζε τον κόπο για έναν κωλόβραχο. Γιατί ηλέξη «κωλόβραχος» ελέχθη από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Το παιχνίδι πουπαίχτηκε είναι ακριβώς το παιχνίδι, που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίοςδυστυχώς δεν ήταν πρωθυπουργός εκείνο το βράδυ για να τραβήξει άλλη μίαδιασπορά του στόλου όπως είχε κάνει σε νωρίτερη κρίση και να πει στους Τούρκου;«το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδος ξέρω γω ... Αυτοί φύγανε, δεν μπορώ να τουςμαζέψω τώρα, καθίστε καλά γιατί θα γίνει τη κακομοίρας», Αλλά για αυτό έφυγε οΑνδρέας Παπανδρέου από το σκηνικό. Διότι ό.τι και να του καταλογίζουν αυτοί πουδεν τον πιστεύουν, να τον λένε ... Ό,τι θες τον λένε ... Έτσι; Ήξερε να τους«παίζει»..Είχε ζήσει στην Αμερική και όσοι έχουμε ζήσει στην Αμερική ξέρουμεότι επειδή δεν πρόκειται στις διεθνείς σχέσεις να έχουμε ερωτική σχέση, η οποίααυθύπαρκτα είναι το ένα και το μαζί... αλλά επειδή στις διεθνείς σχέσεις είναι ένας σκληρόςανταγωνισμός πορνών και είναι σκληρός ανταγωνισμός νταβατζήδων ... Από το αριστερόπεζοδρόμιο της Συγγρού ή από το δεξί πεζοδρόμιο της Συγγρού; Έτσι; Εξαρτάται αν είσαιτο ανερχομένο ή το κατερχομένο. Από εκεί λοιπόν παίζεται το παιχνίδι. Τώρα μουφαίνεται η Συγγρού καθάρισε αλλά είθισται να τη λέμε κάποτε ότι ήτανε ... ή την οδόΦiλωνoς -πως τη λέγαμε- στον Πειραιά. Επομένως επειδή είναι παίγvιoννταβατζήδων η διεθνής πολιτική χρειάζεται κάποιον να ξέρει να παίζει. Και οΠαπανδρέου ό.τι και να ήτανε δεν ξέρω αν στις καρδιές σας ... καθένας κάνει τιςαξιολογήσεις του. Αλλά ήξερε να παίζει, Ήξερε να παίζει με τον απέναντι νταβατζή.Οι υπόλοιποι, τους οποίου; ο λαός λέει προδότες είναι απλώς άνθρωποι, οι οποίοι δενπαίζουν αλλά λένε ναι. Τα Ίμια λοιπόν εκείνο το βράδυ είχαν παιχτεί πολύ νωρίτερα.Είχαν παιχτεί στο παιχνίδι της σκακιέρα; της διεθνούς πρακτικής, της διεθνούςοικονομίας και της διεθνούς γεωπολιτικής πολλά χρόνια πριν. Όπως πολύ ευγενικάέχει λεχθεί και στην ελληνική τηλεόραση κανένας από τους πολιτικούς δεν είναιπροδότης. Η ψυχή μου δε βγαίνει στην τηλεόραση εμένα. Το στόμα μου βγαίνει, Καιείπε κάποιος ότι κάποιοι υπέθεσαν ότι ο μεγάλος μας προστάτης η Αμερική αρκεί γιανα εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή οπότετους κάναμε τα χατίρια ούτως ώστε να φωνάζουμε τον μεγάλο αδερφό με ταμπράτσα της νταλίκας ας πούμε και να λέει «ρίξ' του ένα ξύλο αυτουνού» ή«προστάτεψε μας». Η θεωρία των προστατών. Όμως η θεωρία των προστατών και η θεωρία των διαπραγματευτών στοίχισε στην Ελλάδα. Να φτάσουμε να έχουμεασήμαντου; πολιτικούς, ασήμαντου στο μέγεθος, ανθρώπους που δεν τους σέβεταικανείς διότι εκείνοι οι οποίοι πήγαν να διαπραγματευτούν αντικαταστάθηκαν απότους "yes men", αυτούς που λένε ναι, αυτούς που έρχονται στην εξουσία μεσυγκεκριμένη ατζέντα, με συyιcειφιμένες οδηγίες από κάποιου; άλλους για νακάνουν κάποια πράγματα. Και ο ρόλος των κυβερνητών είναι τι; Να πείσουν τον λαό,να τον καλμάρουν ότι καλύτερα είναι έτσι. Ωραία είναι τα πράγματα. Κάνουμε ότιμπορούμε. Εσείς είσαστε καβγατζήδες. Είσαστε λάθος που τα θέλετε όλα δικά σας.Είστε εγωιστές. Όποιος θέλει το καθαρό, είναι εγωιστής. Όποιος θέλει το μπαχαλέείναι σύγχρονος. Επομένως ο ρόλος της πολιτικής ηγεσία; της Ελλάδοςμακροχρονίω; με εξαφέσεις βέβαια .•. Θυμηθείτε ..•~Eμείςοι νεότεροι θυμόμαστε ότιόταν ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε «δε μιλάω με του Τούρκους», τον ρίξανε. Aλλά οΓεώργιος Παπανδρέου έμεινε ως «Γέρος της δημοκρατίας». Ποιος θυμάται ή θαθυμάται άλλους ασήμαντους. υπουργούς Οικονομικών ή ασήμαντους πρωθυπουργούςοι οποίοι στη λίστα... Πέστε μου δύο πρωθυπουργούς, πέστε μου δύο υπουργούςοικονομικών ... Εντάξει θυμόμαστε τον Δημήτρη το Τσοβόλα επειδή ήταν δυναμικήπροσωπικότητα. Πάτε πίσω τους τέσσερις υπουργούς οικονομικών και θυμηθείτετους. Ποιοι ήτανε; Και ποιος θα θυμάται τον κύριο Πακωνσταντίνου μετά πέντε ήδέκα χρόνια; Παρά τη ζημία που έχει κάνει στην ελληνική οικονομία. Αξιολόγηση.Ποιος; Κανείς. Επομένως αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται ούτε για ναδημιουργήσουν, ούτε για να προσφέρουν στην πατρίδα. Έρχονται για να εκτελέσουνμία ατζέντα εντολών και η ατζέντα εντολών τότε ή~αν η δημιουργία γκρίζων ζωνώνστο Αιγαίο. Για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, γι~ συνδιαχείριση του πλούτου τουΑιγαίου. Αυτό παίχτηκε εκείνο το βράδυ στα 'Ιμια. και για αυτό υπήρξε και η εθνικήπροδοσία. Όπου εστάλη ο ελληνικός στόλος, όπου εστάλη το πολεμικό ναυτικό μεμπάντες και με φανφάρες όχι ως ναυτικό από κυβέρνηση και είχαμε από ότιθυμάστε είχαμε ένα τηλεοπτικό δίκτυο να δείχνει ~-ένα τα καράβια που φεύγανεαπό το ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Για να γυρίσ πίσω ο ελληνικός στόλος μευποστολή της σημαίας στα Ίμια. Παίχτηκε και ένα άλλο βρώμικο παιχνίδι από τηντότε κυβέρνηση εκείνο το βράδυ, το οποίο χρόνια α ότερα εξεφράσθη και ποιος θατο πει βέβαια ... πρέπει να περάσουν πενήντα χρόνια, να έρθουν οι απόγονοί μας, ναανοίξουν οι απόρρητοι φάκελοι για να καταλάβουμε ότι υπήρχαν εντολές για ναδημιουργηθεί το περιβάλλον για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Τα Ίμια του '96ήτανε για να γίνουν γκρiζες ζώνες. Και αφοϋ αρνήθηκαν οι ελληνικές κυβερνήσει;της προπαγάνδας ότι υπάρχει πετρέλαιο τώρα ξαφνικά αφήνονται τα μέσα μαζική;κουβέντας να παρουσιάσουν ότι υπάρχουν πετρέλαια στο Αιγαίο. Όταν βρήκα εγώπετρέλαια στη Θεσπρωτία ως νομάρχης μου είπανε «σώπα, δε θα τα πεις πουθενά σεκανέναν». 1980. Το 2011 επειδή είναι έτοιμο το πακέτο σονδιαχείρισης ξαφνικάανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν πετρέλαια, ότι υπάρχει φυσικό αέριο. Όπωςανακαλύπτουμε ότι τάχα η ελληνική γραφειοκρατία και η ελληνική ολιγωρία και ηελληνική τσαπατσουλιά δε φρόντισε ποτέ για να φτιάξει ούτε την οικονομική ζώνητης Ελλάδος, την ΑΟΖ ούτε να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της ούτε να κάνεισυνθήκεξ. Εurομπάχαλο. Δεν μπορώ θα το πω. Μπουρδέλο! Και γιατί είναι έτσι; Οαείμνηστος θείος μου ο Νικόλαος Σκαραμαγκάς θα μου έλεγε ότι και στο μπουρδέλοαγόρι μου υπάρχει τάξη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε. Κακό παιδί, ε; Μου προσεύχονταιαπό μέσα, μη λες κακά λόγια. Τι να κάνω ... Με εμπνέει το περιβάλλον. Η χώρα τηςπαρτούζας, Λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη από τους φiλoυς μου αλλά μέσα στην καρδιάμας έτσι λέγονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λέγονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει πολύβρωμιά, Και υπάρχει συνομωσία. Συνωμοσία δε χρειάζεται να είναι ο Αλ Καπόνε ...Συνομωσία είναι όταν σου λένε μη δείχνεις τα πράγματα όπως είναι, παίζε με εικόναγια να κοροϊδέψουμε τον κόπανο που είναι απέναντι, δηλαδή τον ελληνικό λαό.Εσύ λέγε του τα έτσι. Τον κρατάς ευχαριστημένο. Λέγε ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, ότιείναι Ψωροκώσταινα, ότι έχουμε κρίση, ότι ... ότι ... ότι ... Τράβα του και μίαψεύτικη κρίση, σαν και αυτή εδώ, της απάτης του ευρώ και εν συνεχεία πες του αφούχρωστάς και σου έχουμε πάρει και τη σύνταξη, μην κουνηθείς τώρα που θαδιαπραγματευτσόμε τον πλούτο του Αιγαίου και θα τον δώσουμε εύκολα-εύκολα καισε πέντε έξι χρόνια θα σου δώσουμε πίσω τα τρία ευρώ που σου πήραμε από τησύνταξη. Είναι πολύ βρώμικο το παιχνίδι. Και της δήθεν κρίση; με το ευρώ και τηναπάτη της Ευρώπης και το γιατί τώρα αποκαλύπτεται ξαφνικά ότι το Αιγαίο έχειπετρέλαια. Και για το ότι ποτέ δεν κατοχυρώθηκε η οικονομική ζώνη της Ελλάδος.Ούτε καν με την Αλβανία. Ούτε καν στο Ιόνιο. Ούτε καν με τη Λιβύη. Ούτε καν μετην Αίγυπτο. Πούντο; Και παίχτηκε και ένα άλλο βρώμικο παιχνίδι εκείνο το βράδυγια να τα ρίξουμε κάπου α.λ/ού. Ότι η κρίση δεν θα υπήρχε εάν οι Ένοπλες Δυνάμειςκαθόντουσαν στην πάντα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκείνο το βράδυ έκαναν το καθήκοντους. Το έχουμε πει από αυτό το κανάλι πολλές φορές και με τον Κώστα τον Χούντα στοτραπέζι».
«...Όμως οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην εξουσία τότε ήτανε προάγγελοι τωνανθρώπων που είναι στην εξουσία σήμερα. Αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται τηνύπαρξη της Ελλάδας ως οντότητας. Η Ελλάδα δεν είναι τσούλα για να την παίρνει οκαθένας. Η Ελλάδα είναι η μάνα μας και η γυναίκα μας. Αυτοί όμως που πιστεύουνεότι δεν υπάρχουν πατρίδες αλλά μόνο τσούλες, οι οποίοι ασπάζονται τη διεθνή καιτην παγκόσμια διακυβέρνηση ... Άχρωμοι άνθρωποι, χωρίς ψυχικό κραδασμό, χωρίςδιακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό, χωρίς προτεραιότητες. Άνθρωποι που διαβιούν σε ένακενό ψυχής και ένα κενό εγκεφάλου, Οι άνθρωποι του τίποτα. Οι άνθρωποι τηςπαyιcόσμιας διακυβέρνησης, Δηλαδή του τίποτα. Της ολιγαρχίας, της δύναμης, τωνολίγων και των υπολοίπων μαζών, της αγέλης για την εκπαιδεύεται για την οποίαεκπαιδεύονται όλοι οι λαοί και εκπαιδεύεται ο ελληνικός λαός » .Ένδειξη DVD 2:06':57" -2:01':58"«...Αυτή η περιρρέουσα κατάσταση αυτού του δήθεν τεμπέλη λαού, του δήθεναδιάφορου και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο καφές και η παρτούζα δεν είναισωστή. Υπάρχουν ελάχιστοι, μία μειοψηφία συνανθρώπων μας, οι οποίοι μέσα στηνανία τους και μέσα στη χαχανοσύνη, που τους επέβαλε το σύστημα τα έχουν χαμένα.Aυ.iJ. δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι ο καφενές. Η Ελλάδα δεν είναι ηδιεφθαρμένη αδράνεια της ψυχής. Του όπου κάτσει. Του όλα είναι αποδεκτά, μηζοριζόμαστε, μην τσακωνόμαστε. Όλα είναι αποδεκτά. Όπου κάτσει. Και στα σκατάνα κάτσει, καλά είναι. Αυτή είναι η νέα θεωρία. Κοιτάω και μέσα να δω αν μουκάνουνε ότι θα με δείρουνε με αυτά που λέω. 'Εκφραση αηδίας αδέρφια! Δεν αντέχω

Eκπoμπή «Toμές» 111' 02,02.2011 από 21:10' έω, 22:07''Eνδεξη DVD 1:23':13" - 01:26':35"«...Στις 13 Ιανουαρίου είχαμε ένα σκληρό περιστατικό, το οποίο τότε κρατήθηκεμυστικό και βεβαίως μετά έγιναν επερωτήσεις στη Βουλή, το έβγαλε ο τηλεοπτικόςσταθμός KONTRA, βγήκε στο διαδίκτυο καταρχήν και για όλους όσους δεν το πήρανχαμπάρι γιατί το σύστημα σκοπό έχει όχι να πει την αλήθεια αλλά για να κατευνάσειτα πνεύματα των Ελλήνων και να τους κάνει να αποδεχθούν τα σκουπίδια και τηνκοπριά στην οποία τους έχει τάξει το έκρυψε αλλά εμφανίστηκε καταρχήν στοδιαδίκτυο.Τι είχε συμβεί στις 13 Ιανουαρίου; Δύο ελικόπτερα ανθυποβρυχιακά τουπολεμικού ναυτικού, οι δύο μοίρες του πολεμικού ναυτικού, των ελικοπτέρων τουπολεμικού ναυτικού που είναι στο Κοτρώνι στο Μαραθώνα και είχα τη χαρά ναεπισκεφθώ τη βάση αρκετά; φορές και να δω κάποτε εκεί και το ελικόπτερο αυτό το

 
οποίο κατέρριψαν οι Τούρκοι στα Ίμια χάριν κάποιων μειοδοτών, που ήταν εκείνητην εποχή εις την ηγεσία της χώρω; «Ευχαριστούμε την κυβέρνηση των Η.Π.Α.» ...Έτσι; Πήγαν λοιπόν τα ελικόπτερα και καθώς πηγαίνανε σε κάποια αποστολήεντοπίζουνε ένα υποβρύχιο. Το υποβρύχιο αυτό καλείται να αποκαλύψει ποιο είναικαι δεν αποκαλύπτει. Υπάρχει και φωτογραφία ακριβώς για το που εντοπίστηκε τουποβρύχιο αυτό. Παρακαλώ να δούμε τη φωτογραφία. Βλέπετε λοιπόν ότι είναιανάμεσα στην Κέα, τη Μακρόνησο, έτσι; Αυτό αριστερά λέει Μακρονήσι. Σούνιοπαιδιά ... Να ανεβούμε στο Σούνιο, να ανεβεί και ο Αιγέας και να πέσει άλλη μιαφορά για την ξεφτίλα στην οποία έχουμε φτάσει. Ιδού που εντοπίστηκε το τουρκικόυποβρύχιο από τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Έτσι; Ένα τέτοιο ελικόπτερολοιπόν, τα οποία είναι δικά μας παιδιά και παιδιά που τα ξέρουμε και παιδιά που τααγαπάμε και είναι λεβεντόπαιδα από καλές οικογένεια; με ναυτική παράδοση ...Εντοπίζουνε λοιπόν το υποβρύχιο, το τσιμπάνε, βλέπουνε κι ένα περισκόπια εκεί πουτο υποβρύχιο καταδύεται ... ποντίζουνε αμέσως τα σονάρ δύο ελικόπτερα καιβλέπουνε ότι πρόκειται περί υποβρυχίου. Ειδοποιείται η διοίκησή τους στοΜαραθώνα, ειδοποιείται ο θάλαμος επιχειρήσεων Εθνικής Αμύνης, τίθεται τοσύστημα σε ενέργεια για να μην πούμε σε συναγερμό, στέλνονται άλλα δύοελικόπτερα υποβρυχιακά Aegean Hawk του πολεμικού ναυτικού, ποντίζουν και αυτάτα σονάρ τους και εyιcλωβίζεται το υποβρύχιο. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναιΤούρκοι; ο μάγκας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες βγήκαν στοδιαδίκτυο και από το defence.net για να βιβλιογραφήσουμε και την κατάσταση, είχανβγει περιπολία και μάλιστα υπάρχει και η εκδοχή ότι είχανε βγει δύο υποβρύχια εκτων οποίων το ένα αυτό που είδαμε για να εντοπίσουνε το ίχνος του καινούργιουυποβρυχίου. Αυτού που γέρνει. Το Παπανικολής, το οποίο πληρώσαμε στους

 


γερμανούς για να γέρνει. Λοιπόν... Και υποτίθεται τώρα ότι δε γέρνει γιατί τοδιορθώσαμε. Έχετε δει τσούλα να στρώνει; Εγώ δεν έχω δει, Πάμε παρακάτω ... »ΈνδειQ1 DVD 1:26':50" - 01:31':20"«... Εάν υπήρχε λοιπόν ένας πρωθυπουργό; όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίοςμέσα στο παντελόνι του είχε κάποια πράγματα, έτσι; Τα οποία μπορεί ναχρησιμοποιούσε και αλλιώς -δική του δουλειά- και χαλάλι του και κέφι του αλλά ταχρησιμοποιούσε και για τον τσαμπουκά της Ελλάδας... Τι θα έκανε ο ΑνδρέαςΠαπανδρέου... Θα εγκλώβιζε το υποβρύχιο, όπως το εγκλωβίσαμε εμείς, θα τουλέγανε: αναδύσου, πες μας ποιός είσαι, Θα συλλαμβανόταν το πλήρωμα, θα έβγαινεστην παραλία, θα τους καταγράφαμε τα ονόματα, έτσι; θα γινότανε κατάσχεση τουυποβρυχίου, κράτηση του υποβρυχίου και αν θέλανε με ένα ύφος και γαλόνιπαραπάνω θα τους τη χαρίζαμε αφού τους καταγράφαμε και τους φωτογραφίζαμε θατους λέγαμε: πηγαίνετε τώρα σπίτι σας, αι σιχτίρ και εσύ και η τσούλα σας. Έτσι;Αυτό λέγεται εθνική κυριαρχία. Αυτό λέγεται εθνική κυριαρχία. Οπως είπαμε κιάλλη φορά η κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι κυβέρνηση προδοτών. Δεναντιλαμβάνεται τι θα πει Ελλάδα, τι θα πει εθνική κυριαρχία. Οπως κάποιοιάνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τι εστί κρεβατοκάμαρα, ότι δεν παρελαύνουν όλοιαπό την κρεβατοκάμαρα τους, σε τρίγωνο, σε τετράγωνο, σε ότι διάολο θέλεις. Έχωδει ανθρώπου; οι οποίοι λένε: έχω μία σχέση και όταν αρχίζουν να σου τη λένε ταέχουνε με οκτώ παντρεμένους και έξι γκόμενες ταυτοχρόνως. Αυτή η νοοτροπία ...Και αυτό το αποδέχονται ότι είναι έρωτας. Εντάξει ... Μυαλό και γούστο τους. Όμωςδεν μπορεί αυτή η νοοτροπία να αναφέρεται στην εθνική κυριαρχία. Δεν μπορεί ναέχουμε στην εθνική κυριαρχία ανθρώπους, οι οποίοι άσχετα με... δεν ξέρω τικάνουνε στην ιδιωτική τους ζωή ... Φέρονται όμως ως οι τσούλες στο κρεβάτι τους.Απέναντι στην Ελλάδα. Η εθνική κυριαρχία υπάρχει. Η κυβέρνηση μας δεν, είναικυβέρνηση προδοτών. Η κυβέρνηση μας είναι κυβέρνηση που δεν αντιλαμβανεται

ότι υπάρχει Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα έχει πόρτα. Και ότι δεν είναι σαλούν η Ελλάδα,από αυτές τις πόρτες που τις κλωτσάς και μπαίνεις μέσα. Έτσι; Η Ελλάδα δεν είναιμπουρδέλο, Έτσι; Η Ελλάδα δεν είναι σαλούν. Η Ελλάδα δεν είναι χαμαιτυπείο μεπτυελοδοχεία. Η Ελλάδα είναι σπιτικό με πόρτα. Αυτό δεν καταλαβαίνει και δεν τοέχει μέσα στην ψυχή της η ηγεσία της χώρας. Δεν καταλαβαίνει τι θα πει ιδιοκτησία.Η Ελλάδα είναι ιδιοκτησία υλική και νοητική. Υλική και άυλη. Αυτό δεναντιλαμβάνεστε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες που δίνουν οι τσούλες. Τοαντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα; Όλο αυτό το μπάχαλο ... και δεν είναι τωρινό και ενσυνεχεία θα δούμε και άλλα πράγματα ... Έτσι; Αλλά όλο αυτό το μπάχαλο, το οποίοέχει γίνει είναι θέμα νοοτροπίας του πως αντιλαμβάνονται κάποιοι τι εστί πατρίδα.Και υπάρχουν κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται την έννοια πατρίδα. Και μάλιστααυτοί που διαφημίζουνε και τη διεθνή διακυβέρνηση έχουν ενστερνιστεί το ναγκρεμιστεί η πατρίδα. Καταργείται. Ντεμοντέ το πράγμα. Σαν τους ανοιχτούς γάμουςστην Αμερική που λέει ο άλλος «μια στιγμή να σου δώσω τη γυναίκα μου» καικλείνει ραντεβού να φύγει. Αυτή η αηδία ας πούμε. Έτσι; Διότι κατηργήθη η έννοιατης οικογένειας. Επομένως καταργήθηκε και η έννοια της πατρίδας. Ανοικτό σπίτι.Στέλνεις τη γυναίκα σου να αποκτήσει εμπειρία; και να γυρίσει πίσω. Αυτό έγινεβέβαια το '70 στην Αμερική και μετά αφού διαλύθηκε το σύμπανξανασυμμαζεύτηκαν. Λοιπόν ... Κάποια στιγμή θα συμμαζευτούνε και οι δικοί μας οιμάγκες εδώ και θα φύγουν αυτοί, τους οποίους κανένας δε θα θυμάται και θα έρθουνπάλι άνθρωποι σοβαροί πολιτικοί που θα αγαπούν την πατρίδα. Και αυτό το σκουπίδικαι ο όζων βόθρος της παγκοσμιοποίηση ς άλλη μια φορά -γιατί έχει επιχειρηθείπολλές φορές στη ζωή και στην ιστορία- θα καταργηθεί. Και θα ξανασυμμαζευτούμεπάλι. Και θα φύγουν οι τσούλες και θα έρθουν οι άνθρωποι πάλι. Έτσι; Είμαιοργισμένος διότι έχουν και συνέχεια τα ελικόπτερα. Η πολιτική ηγεσία τουυπουργείου Εθνικής Αμύνης, το οποίο λέγεται υπουργείο Άμυνας ... Το βγάλαμε τοΕθνικής από το Οικονομίας, το Εθνικής από εδώ, το Εθνικής από εκεί. .. Δεν υπάρχειΕθνική Παιδεία, δεν υπάρχει Εθνική Οικονομία. Μπουρδέλο. Έτσι; Ανοίγεις τηνπόρτα, κάθε μέρα και άλλος στο κρεβάτι σου. Έδωσε εντολή στα ελικόπτερα ναβοηθήσουν το υποβρύχιο να φύγει. Βγήκε ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα καιτου δώσαμε και πετσέτα να πλυθεί. Πολύ ωραία».


«...Το να βγαίνει ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα της γυναίκας μας και να τουδίνουμε πετσέτα, δεν χάλασε ο κόσμος ... Όλα σκατά είναι, Έτσι νομίζετε. Ότι είναιόλα σκατά. Τα μούτρα σας είναι σκατά. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα ούτε οι Έλληνες.Είμαστε πολλοί Έλληνες που αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Και πολλοί Έλληνες πουεπιμένουμε να έχουμε καθαρή την ψυχή μας και καθαρή την αγάπη μας για τηνΕλλάδα και επιμένουμε να την έχουμε καθαρή την αγάπη μας για την Ελλάδα. Καικάτι θα γίνει για να μείνει καθαρή η αγάπη μας για την Ελλάδα και εμείς θαπεθάνουμε όπως όλοι. Αλλά η Ελλάδα θα μείνει. Και θα μείνει και θα γραφτεί στηνιστορία όπως γράφτηκε, θα υπάρχουν στην ιστορία ανεξίτηλα τα ονόματα τωνμεγάλων πολιτικών, των μεγάλων στρατιωτικών, των μεγάλων ανδρών και γυναικώναπό Κολοκοτρώνη και Μπουμπουλίνα μέχρι σήμερα και θα υπάρχουν και ταασήμαντα τσουτσέκια που περάσανε από εδώ, τα οποία απλώς πουλήσανε για νααποκτήσουνε μια πισίνα, μια βίλα, ένα τριώροφο και κάτι άλλες ανοησίες, πουαποτελούν υπέρτερο αγαθό στη ζωή τους. Εξαρτάται τι υπέρτερο αγαθό έχεις. Αν τουπέρτερο αγαθό είναι η ευτέλεια, ευτελώς θα ζήσεις. Δική σου επιλογή. Aλλά εμείς τιχρωστάμε; Αυτή η πατρίδα. Αυτή η Ελλάδα. Αυτή, η οποία δεν είναι δική σας για νατη διαλύσετε. Δε μπορείτε να βγάζετε τρελούς τους χειριστές των ελικοπτέρων ότιεντοπίζουν ναυάγιο, διότι θέλετε να βγάλετε άχρηστο το πολεμικό ναυτικό ότι δενμπορεί να ξεχωρίσει ένα υποβρύχιο από τα ελικόπτερα από πάνω από ένα ναυάγιο.Και να πείτε: είναι άχρηστος ο στρατός, κοστίζει. Δεν παράγει όπως είπαν κάποιατζίνια. Να τον καταργήσουμε το στρατό και μια και φέραμε όλο τον οίκο ανοχής τηςπαγκ:οσμιοποίησης στην Ελλάδα να μη μείνει τίποτα. Πολύ ωραία».


Ένδειξ.n DVD 1:50':15" - 01:50':33"Διαβάζοντας από ιστορικό βιβλίο λέει τα εξής: «... 12 Οκτωβρίου του '44 υψώνεται ησημαία η ελληνική στο βράχο της Ακρόπολης, όπου τρέχει κάθε χρόνο ο τελετάρχη ςτης Νομαρχία; ο Αντρίκος ο Σκαλτσίλας πρώτος και καλύτερος και ανεβαίνει τηνΑκρόπολη για να ανεβάσει τη σημαία εκεί επάνω ... (κάνει παλινδρομική κίνηση μετο δεξί του χέρι μιμούμενος προφανώς το ανέβασμα της σημαίας) και να βάλει τους~ άλλους στη θέση τους ... »σ-Σημείωση: Σε καμία από τις δύο εκπομπές δεν υπάρχει σήμανση.Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελιών ιδιωτών. Πρόκειται περίεκπομπή; λόγου με το διακριτικό τίτλο: «Τομές», η οποία ασχολείται με θέματακυρίως πολιτικού περιεχομένου. Κατά τις δύο ημέρες που προαναφέρθηκαν, ηεκπομπή ασχολήθηκε με τα επεισόδια στα νησιά Ίμια και τη σχετική συμπεριφοράτης ελληνικής πολιτείας. Καίτοι η εκπομπή έπρεπε να έχει σήμανση καταλληλότητας,ο τηλεοπτικό; σταθμός παρέλειψε την εν λόγω υποχρέωσή του. Όμως πλέον τούτων,ο τρόπος εκθέσεως των γεγονότων και κριτικής αυτών ήταν εντελώς απαράδεκτος.Ήταν λόγο; προπετής, εριστικός και απρεπής, εντελώς ασύμβατος με την έκθεση καικριτική ιστορικών γεγονότων. Ενδεικτικέ; είναι οι λέξεις και φράσεις: «κοπριά»,«κολόβραχος», «έχετε δει τσούλα να στρώνει;», «Δεν υπάρχει Εθνική Παιδεία, δενυπάρχει Εθνική Οικονομία. Μπουρδέλο. Έτσι; Ανοίγεις την πόρτα, κάθε μέρα καιάλλος στο κρεβάτι σου. Έδωσε εντολή στα ελικόπτερα να βοηθήσουν το υποβρύχιονα φύγει. Βγήκε ο γκόμενος από την κρεβατοκάμαρα και του δώσαμε και πετσέτα ναπλυθεί. Πολύ ωραία», «Ολα σκατά είναι. Έτσι νομίζετε. Ότι είναι όλα σκατά. Ταμούτρα σας είναι σκατά». Οι εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στην προαναφερθείσαδιάταξη του Συντάγματος, κατά την οποία πρέπει να επιδιώκουν την πολιτιστικήανάπτυξη της χώρα και όχι τον εκχυδαϊσμό της». Με βάση αυτά τα πραγματικάπεριστατικά, επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ στον τηλεοπτικό σταθμόη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Δεν προσκομίσθηκαναποδεικτικά στοιχεία που να αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω αποφάσεωςτου Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. Η υπό κρίση αίτησηθεραπείας είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.Για τους λιηους αυτούςΤο Εθνικό Συμβούλιο ΡαδιοτηλεόρασηςΑπορρίπτει την αίτηση θεραπείας της εταφείας με την επωνυμίαΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α ΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικούσταθμού με διακριτικό τίτλο mGH TV Ν. Αττικής, κατά της 260/4.7.2011κυρωτική; αποφάσεως του ΕΣΡ.Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2011, καθαρογράφτηκε καιδημοσιεύθηκε κατά την 10η Οκτωβρίου 2011.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου