Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ


Η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ. ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!Γράφει ο π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Η Προδοσία τελικῶς συνετελέσθη! Ἡ Μακεδονία μας παρεδόθη εἰς χεῖρας ἀλλοεθνῶν καί ἀλλοπίστων, χωρίς νά τό ἀπαιτῇ κάποια ἐθνική ἀνάγκη ἤ ὑποχρέωσή μας, παρά μόνον τά ξένα συμφέροντα!

Ἡ Πολιτεία ἀπέδειξε γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτι δέν εἶναι Μητέρα τοῦ Λαοῦ –ὅπως μέ Ὀρθόδοξο φρόνημα περιγράφει τόν ρόλο τοῦ Κράτους ἡ Μ. Αἰκατερίνη τῆς Ρωσίας– ἀλλά σφετεριστής τῶν δικαιωμάτων τοῦ Λαοῦ Ἐπίτροπος, διορισμένος ἀπό τήν ἀντίστοιχη Τρόϊκα μέ τήν τῶν τότε Ὀθωνικῶν Βαυαρῶν!
  

Ὡστόσο, πρίν ἀπό τήν τελική ὑπογραφή αὐτῆς τῆς προδοσίας, ἐμεῖς, στόν Ναόν μας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων, τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019, εὐθύς μετά τήν Θ. Λειτουργία, ἐτελέσαμε Μνημόσυνον στούς Ἐθνομάρτυρες Παῦλο καί Ναταλία Μελᾶκαί σέ ὅλους τούς πεσόντας κατά τούς Μακεδονικούς ἀγῶνας καί προσευχηθήκαμε γιά νά φωτίση ὁ Θεός μας τούς βουλευτάς τῆς Πατρίδος μας, ὥστε νά πράξουν ὡς Ἕλληνες τό καθῆκον τους στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί νά καταψηφίσουν τήν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν!

198 p.VEV 2

Τήν ἴδια ἡμέρα, στίς 2 τό μεσημέρι, θά ἄρχιζε τό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας τοῦ λαοῦ μας κατά τῆς Συμφωνίας αὐτῆς καί γι’ αὐτόν τόν λόγο ἐκκλησιάσθηκαν στόν Ναό μας 7 πούλμαν μέ εὐσεβεῖς διαδηλωτάς ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, στήν πλειοψηφία τους Νέοι καί Νέες μέ ἰδανικά καί πνευματική ζωή. Ἀνάμεσά τους καί σημαιοφόροι μέ Ἑλληνικές Σημαῖες καί μέ Σημαῖες τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκρατορίας μας!

Ὁ κατάμεστος Ἱερός Ναός μας καί, κυρίως, ἡ παρουσία τόσων νέων καί νεανίδων, μᾶς ἔδωσαν μεγάλες ἐλπίδες ὅτι δέν ἔχει ἀκόμη σβήσει ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξη ψυχή, ἀλλά ὅτι μέ μιά μικρή ἀναθέρμανσή της, μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μας καί Τῆς Ἐκκλησίας Του, εἶναι ἕτοιμη νά ξαναγράψη Ἱστορία, ἀντάξια τῆς μεγαλουργίας τῶν Πατέρων της!

198 p.VEV 3

Καμαρώσαμε τά παιδιά μας καί νοιώσαμε πολύ βαθειά πόσο ἀνάξιοι εἴμαστε ἔναντι τῶν Προγόνων μας ἀλλά καί ἔναντι τῶν παιδιῶν μας, πού  μᾶς κοιτοῦν ἀπορημένα, γιατί, ἐνῶ ἐκεῖνα ζητοῦν μέ πάθος τήν διακυβέρνηση τοῦ Θεοῦ μας –διά τῆς Ὀρθοδοξίας Του– σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῆς Πατρίδος μας, ἐμεῖς μένουμε παχυλά ἀδιάφοροι μπροστά στόν Κρατικό διωγμό τοῦ  «Ἄρτου τῆς Ζωῆς, τοῦ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καταβάντος», πού ἔθρεψε ψυχοσωματικά γεννεές γεννεῶν, γιατί εἴμαστε θολωμένοι ἀπό τήν Ναζιστική Εὐρωπαϊκή φαντασμαγορία, καί δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε τήν πολιτική ἐξαπάτησή μας ἀπό ἐκείνους, πού λεκτικά διώκουν τόν Ναζισμό, ἀλλά στήν πράξη τόν ἐπιβάλλουν μέ μανία, βαπτίζοντάς τον «Εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση»!
Τί ἄλλο, ἄραγε, εἶναι ὁ Ναζισμός; Δέν εἶναι ἡ πολιτική ἐπιδίωξη  τοῦ νά ἐπιβάλλεται παντοῦ καί πάντοτε τό «πολιτικά ὀρθόν» πού καθορίζει ἕνα ὀλιγομελές διεθνές Πολιτικό Διευθυντήριο καί ὄχι τό τί ἐντέλλεται ὁ Ἀληθινός Θεός μας;

 Ἄν αὐτό δέν εἶναι “καραμπινᾶτος” Ναζισμός, τότε τί εἶναι; Αὐτό τό “μοντέλο”, τῆς ἑνωμένης ἀνθρωπότητος κάτω ἀπό τήν μπότα τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ» δέν πάσχιζε νά ἐπιβάλη ὁ Χίτλερ μέ τά ὅπλα καί δέν τόν ἄφησαν νά τό ἐπιτύχη, γιατί ἤθελαν αὐτοί, πού τόν ἔσπρωξαν νά κάνη τήν ἀρχή (Ἀμερικανοί καί Ἄγγλοι), νά τό ὁλοκληρώσουν ...“πολιτισμένα”;

 Δέν ἤθελαν νά τό ὁλοκληρώσουν μέ ὅπλα, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά οἱ ὀλετῆρες τῶν ἐθνῶν ὅτι τά ὅπλα ξυπνοῦν ἀντιδράσεις στούς λαούς καί δέν ἐξασφαλίζουν στήν τυραννία μακροημέρευση. 

Ἤθελαν νά γίνη ἡ ὁλοκλήρωση μέ χρυσοπληρωμένη λαοπλάνα λογολαγνεία, πού παραμυθιάζει τόν λαό ὅτι τἄχα ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά κάνη ὅ,τι θέλει, νά προσανατολίζεται ὅπως θέλη (βαπτίζοντες τά βίτσια ὡς ἀπολύτως φυσιολογικές λειτουργίες!), καί νά μιλάη ἐλεύθερα, ἐπιβάλλοντας  τήν ἀθεΐα του στά Σχολεῖα, στά Πανεπιστήμια καί ὅπου ἀλλοῦ, ἀρκεῖ νά μήν προσανατολίζεται πρός τίς Ὁδηγίες τῆς «ἐξ Ὕψους Ἀνατολῆς» καί νά μή διδάσκη τήν Πίστη στά Σχολεῖα καί στά Πανεπιστήμια!

 Ἔτσι ἐννοοῦν τήν «Εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση». Ἐπικράτηση τῆς «Ἀρείας φυλῆς», δηλαδή τῆς ὁμοιόμορφης ἀθέου ἀνθρωπότητος, πού θά ἔχη τό ἐξαιρετικό προνόμιο νά κάνη ...ὅ,τι θέλει(!), κάτω ἀπό τήν μπότα τῆς ἀθεϊστικῆς ὁμοιομορφίας!..   

Ἡ παρουσία τῆς Νεολαίας μας, μᾶς ἔκαμε νά ντραποῦμε γιά τήν προσκύνηση τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ», πού ἐπί δεκαετίες κάνουμε μέ φανατισμό 10 ἑκατομμύρια Ἕλληνες, ἀδιαφοροῦντες γιά τά ἐν τῇ Βουλῇ προδοτικῶς δρώμενα ἀπό 300 ἀνθρώπους, πού “ἁλωνίζουν” ἀνεξέλεγκτοι καί πραγματοποιοῦν τά «συνέδρια τῆς ματαιότητος», χωρίς καμμιά δική μας ἀντίσταση! 

Οἱ νέοι μας διερωτῶνται πῶς, ἐνῶ οἱ εἰδωλολάτρες Πρόγονοί μας, μιά φούχτα Ἀθηναῖοι, ὄρθωναν τό ἀνάστημά τους στίς χιλιάδες τῶν ἀστακοθωρακισμένων Περσῶν, κραυγάζοντάς τους μέ παρρησία καί ψυχή «πᾶς μή Ἕλλην, βάρβαρος», ἐμεῖς, οἱ «ἐπιγραφέντες Ὀνόματι Θεότητος»,  ἀποφασίσαμε νά μή μιλᾶμε γιατί εἴμαστε μικρή χώρα (φαίνεται γίναμε πιό μικροί ἀπό τήν Ἀρχαία Ἀθήνα!) καί ἀφήσαμε τήν διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας σέ Διοικητές Ἐπιχειρήσεων ἀτομικῶν συμφερόντων!.

Μήπως τό ἴδιο δέν κάνουμε καί στη μικρογραφία τῆς δημόσιας ζωῆς, πού λέγεται πολυκατοικία; Ἀφήσαμε τήν διακυβέρνηση τῶν πολυκατοικιῶν μας, ἀρχικά στούς χειρότερους ἐνοίκους καί κατόπιν, σέ ξένα Γραφεῖα!
* * *
Εἶναι πλέον σαφές ὅτι τό σύγχρονο ζήτημα τῆς Μακεδονίας μας δέν εἶναι θέμα Ἱστορικό ἀλλά ζήτημα σκοπιμότητος. Ἄν ἦταν ἱστορικό, θά ἦταν πανεύκολη καί ἀναμφισβήτητη ἡ λύση του, διότι ἡ Ἱστορία κραυγάζει, ὄχι μόνο μέ τά γεγονότα καί τούς Ἱστορικούς της, ἀλλά καί μέ τούς λίθους της! 

Θά ἀρκοῦσε καί ἕνα μόνο ἐρώτημα γιά νά καταδειχθῆ ἡ Ἱστορική πραγματικότητα: Ἀφοῦ ὑπῆρχε Μακεδονική γλῶσσα, καί μοιάζει μέ αὐτή τῶν Σκοπιανῶν, τότε γιά ποιό λόγο οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος δημιούργησαν τό Κυριλλικό ἀλφάβητο καί τήν Σλαβική γλῶσσα; 

Τό ἱστορικό τοῦ θέματος εἶναι ἀδιαμφισβήτητο καί λελυμένο.
Πρόκειται, λοιπόν, γιά ζήτημα σκοπιμότητος! Καί σκοπιμότητος ἀποκλειστικά τῶν ξένων καί ὄχι τῶν Ἑλλήνων. Πρόκειται γιά ἀπόλυτη ἐξασφάλιση τῶν ξένων μέ τίμημα τήν ἀπεμπόληση τῶν Ἱστορικῶν, ἐθνικῶν καί ἐδαφικῶν δικαιωμάτων μας! Τί μᾶς ἐνδιαφέρει τό ἄν εἰσέλθουν τά Σκόπια στό ΝΑΤΟ; Εἶναι ἀποκλειστικά δικό τους πρόβλημα. 

Νά τό λύσουν, ὑπακούοντας στήν Ἱστορία. Ἄν δέν θέλουν, ἐμᾶς μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους! Ποιό εἶναι τό ἐθνικό συμφέρον μας ἀπό τήν Συμφωνία τῶν Σκοπίων πού ἐπικαλοῦνται οἱ Κυβερνῶντες; Ἀπολύτως κανένα! Θέλουν οἱ Σκοπιανοί νά βγοῦν στή Θάλασσα καί ζητοῦν «δουλεία ὁδό»; Νά τούς ἐξυπηρετήσουμε, ἀρκεῖ νά ξεκαθαρίσουν τήν προέλευσή τους, τήν καταγωγή τους καί τήν γλῶσσα τους καί τότε, Χριστιανικά θά τούς προσφέρουμε τήν ὅποια ἐξυπηρέτηση. Τώρα, ὅμως; 

Ποιά ἀπολογία ἔχει ἡ Κυβέρνηση γιά τήν προδοσία της; Πῶς καί γιά ποιούς λόγους κρατᾶνε ... οἱ διαβόητοι «Θεσμοί» ὁλόκληρη τήν Κυβέρνηση στά Δεσμά τους; Μέ τί τούς ἐκβιάζουν; Ἤ μήπως τά Σκόπια ἔχουν γίνει Ἐμπορικό Κέντρο Ἑλλήνων καί Εὐρωπαίων βουλευτῶν καί σπεύδουν νά ἐξασφαλίσουν τό μαγαζάκι τους; 

Οἱ νέοι μᾶς ρωτοῦν, ἀλλά δέν ἔχουμε λογική ἀπάντηση νά τούς δώσουμε.

Μά, κι’ ἄν δέν ἔχουμε ἀπάντηση πρός τούς νέους μας, πού, εὐτυχῶς, δέν ἔπαψαν νά διερωτῶνται, ἔχουμε νά τούς δώσουμε μιά σαφῆ διαβεβαίωση: Σᾶς ὑποσχόμεθα ὅτι θά ἐργασθοῦμε γιά νά ἀναδειχθοῦν καί νά Κυβερνήσουν τόν Τόπο μας ἄνθρωποι, πού δέν θά ἔχουν ‘‘κουσούρια’’ γιά νά τούς κρατοῦν οἱ Κοσμοκράτορες δεσμίους, καί τότε, ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ αὐτοί οἱ κύριοι θά λογοδοτήσουν καί θά ἀποσταλοῦν, ὄχι στό ἰκρίωμα ἤ στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα, ἀλλά σέ σκληρή δουλειά, 12ωρη μέ μισθό 400 εὐρώ τό μῆνα καί μέ ὁλόκληρη τήν περιουσία τους δημευμένη! 

Μόνο μέ αὐτή τήν ὑπόσχεση, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά ξεπλυθῇ ἡ ντροπή μας στά μάτια τῶν παιδιῶν μας!
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου