Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

KΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΝΟΗ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ


Κοπιᾶστε πεινασμένοι!
Κοπιᾶστε… Μὴν στέκεστε τόσο μακριά! Πλησιᾶστε…. Μὴν φοβᾶστε! Ἐλᾶτε πιὸ κοντὰ ὅλοι οἱ πεινασμένοι τῆς Ἑλλάδος! Ὅλοι!!
Πιαστεῖτε χέρι, χέρι… Ὅλοι στὴν σειρά! Ἔτσι!
Προσέξτε καλὰ τώρα!
Πεινᾶτε!
Ἴσως νὰ μὴν πεινᾶτε πολὺ ἀκόμη! Ἴσως νὰ μὴν πεινᾶτε ὅλοι! Ἀλλὰ δὲν γίνεται, σὲ λίγο θὰ πεινᾶτε ΟΛΟΙ! Οὐδεῖς θὰ ἔχῃ τὰ ἀπαραίτητα! Οὐδεῖς!
Τὸ καταλάβατε αὐτό; Θὰ ψοφήσετε ἀπὸ τὴν πείνα! ΟΛΟΙ! Ἕλληνες καὶ μή! Ὅλοι οἱ κατοικοῦντες στὴν Ἑλλαδικὴ χερσόνησο! ΟΛΟΙ! Τὸ καταλάβατε;
Ἢ νὰ τὸ ξαναπῶ; Ὠραῖα! Τὸ καταλάβατε! Ὅσοι δὲν τὸ κατάλαβαν, δὲν πειράζει! Θὰ τὸ λέμε πολλὲς φορὲς τὴν ἠμέρα! Κάποτε θὰ τὸ καταλάβουν! Καὶ τότε θὰ ἀντιδράσουν κι αὐτοὶ γιὰ νὰ μὴν ψοφολογήσουν!
Τὸ μεγαλύτερό μας πρόβλημα εἶναι τὸ μνημόνιο! Νὰ τὸ θυμᾶστε!
Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ σχετικὰ μὲ αὐτό, ὅπως οἱ κλοπές, οἱ ὑπεξαιρέσεις καὶ τὰ σκάνδαλα, μᾶς ὁδήγησαν στὸ μνημόνιο! Δὲν ἔχουμε ἄλλα προβλήματα! Μόνον τὸ μνημόνιο! Πρέπει νὰ ῥίξουμε τὴν κυβέρνησι τοῦ μνημονίου! Διότι εἶναι ἡ κυβέρνησις τῆς ἁρπαγῆς! Μόνον αὐτοὶ τὰ ἔφαγαν! Ἐμεῖς τοὺς βλέπαμε ἀνίκανοι κι ἀδύναμοι νὰ ἀντιδράσουμε!
Πόσο ἀθῶοι εἴμαστε! Πόσο ἄσπιλοι! Ποτὲ δὲν ὑποσκάψαμε τὴν ἐπιχειρηματικὴ ἀνάπτυξι μὲ τὸν συνδικαλισμό μας! Ποτὲ τὰ θεμέλια τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων μὲ τὶς αὐθαιρεσίες μας! Ποτὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μὲ τὴν σιωπή μας καὶ τὴν συνενοχή μας!
Εἴμασταν πάντα τὰ κινήματα ἀπὸ κάτω. Ἀπὸ τὴν βάσι! Ποὺ θέλαμε νὰ ἀνατρέψουμε τὴν κεφαλαιοκρατία καὶ νὰ σώσουμε τὸν πλανήτη! Τόσα χρόνια μᾶς λήστευαν! Μόνον χρήματα μᾶς πῆραν! Τίποτα ἄλλο! Τώρα λοιπὸν πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε ὅλοι! Νὰ πάρουμε πίσω τὰ κλεμμένα! Νὰ τοὺς διώξουμε! Νὰ διοικήσουμε ἐμεῖς! Ἐμεῖς! Ἡ βάσις! Ὁ λαός!
Κάπως ἔτσι μᾶς ἀντιμετωπίζουν ὅλες οἱ ἀντιμνημονιακὲς παρατάξεις! Μονόπλευρα! Μονοδιάστατα! Μονόπαντα!
Ξέρετε κάτι Ἕλληνες; Ὅσοι ἀπὸ ἐσᾶς καταλάβατε πὼς ἔχουμε κατοχὴ μετὰ ἀπὸ τὴν 23η Ἀπριλίου τοῦ 2010, κάτι δὲν ἔχετε καταλάβει σωστά! Κάποια πληροφορία σᾶς λείπει! Ἢ, ἀκόμη χειρότερα, κάποιαν μεθόδευσι ἑτοιμάζετε γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ λαό!
Διότι:
Ξεχνᾶτε βασικὰ προβλήματα, ἐθνικοῦ χαρακτῆρος. Ξεχνᾶτε γιὰ παράδειγμα τὰ λεγόμενα «κυριαρχικὰ δικαιώματα» τῆς Πατρίδος μας. Καὶ τὰ ξεχνᾶτε, εἶτε ἐσκεμμένως εἶτε γιατὶ τὰ θεωρεῖτε δευτερεύοντα! Σὲ κάθε περίπτωσι, εἶστε «καθυστερημένοι πατριῶτες» ἢ ἀκόμη καὶ πατριδοκάπηλοι!
Ξεχνᾶτε βασικὰ προβλήματα ἀρνήσεως, κάθε κυβερνήσεως τῶν τελευταίων σαράντα ἐτῶν, νὰ ἐπιλύσῃ τὸ ζήτημα τῆς ὑφαλοκρηπίδος. Εἶτε λόγῳ ἀνικανότητος, εἶτε λόγῷ φοβίας, εἶτε λόγῳ προδοσίας. Σὲ κάθε περίπτωσιν λησμονήσατε ἢ παρακάμψατε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, κεκτημένα ποὺ ἐκατακτήθησαν μὲ ποτάμια αἵματος! Ἀρνεῖστε τὴν διατήρησι καὶ συντήρησι ὅσων ἄξιοι πρόγονοι κατέκτησαν!
Ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἐσεῖς ἀξίων προγόνων!
Ξεχνᾶτε βασικὰ προβλήματα οἰκονομικῆς κακοδιαχειρίσεως. Σαφῶς καὶ θυμᾶστε τοὺς πολιτικούς, τοὺς κομματοσκυλικούς, τοὺς βολεμένους, τοὺς ὅσους ὑπεξαίρεσαν ὁ,τιδήποτε… Ἀλλὰ τὰ τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου; Δὲν ὑπάρχουν; Ἡ πλήρης παράδοσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ σὲ ἰδιῶτες; Δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει; Τὰ ΥΠΑΡΚΤΑ πετρέλαια τῆς Ἑλλάδος; Τὸ φυσικόν ἀέριον; Ἡ ΑΟΖ; ΑΟΖ; Ναί, ἡ ΑΟΖ!!! Τὸ «ξεχνᾶτε»!!! Ἐπιδεικτικῶς!!! Σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξε ποτὲ θέμα! Ὅλα λελυμένα λοιπόν; Μόνον τὸ μνημόνιον πονάει; Μόνον αὐτὸ ποὺ μᾶς ῥουφάει τὸ χρῆμα; Κι ὅλα αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς δόσουν χρῆμα; Δὲν ὑπάρχουν; Τόσο καλὰ ἐκτιμᾶτε τὰ δεδομένα; Ἢ μήπως δὲν ἔχει σημασία τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν «ἐξουσία στὸν λαό»; Τὴν παύσιν πληρωμῶν; Τὴν ἀκύρωσι τῶν ὑπογραφῶν; Ἀνάξιοι «ἐκτιμητές»!
Ἀνίκανοι «συναγωνιστές»!
Ξεχνᾶτε τὸν Ἕλληνα! Στὰ πάντα! Ξεπουλήσατε, ἢ ἀνεχθήκατε τὴν καπήλευσι τοῦ ἀσφαλιστικοῦ μας συστήματος! Προσφέρατε ἀπλόχερα σὲ κάθε «ἀναξιοπαθούντα» τὶς «ἀνθρωπιστικές» σας ὑπηρεσίες. Μὲ ἕνα σύστημα ὅμως ποὺ Ἕλληνες ἔστησαν, χρηματοδότησαν, στήριξαν κι ἐξακολουθοῦν νὰ στηρίζουν! ΟΥΔΕΙΣ ἐξ ὅσων γεύονται τὶς παροχὲς τοῦ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος δὲν ἔχει προσφέρει κάτι ἐλάχιστο σὲ αὐτό! Στιγματίζετε μόνον τὶς κακοδιαχειρίσεις καὶ τὶς ὑπεξαιρέσεις! «Ἀγνοεῖτε» συνειδητὰ τὴν ἀποδιάλυσι τοῦ ἀσφαλιστικοῦ μας συστήματος ἀπὸ τοὺς ΛΑΘΡΟεισαγωμένους! Ἀγνοῶ τὰ κίνητρά σας! Ἀλλὰ σίγουρα εἶναι μεροληπτικά! Καὶ ἀνθελληνικά! Καὶ διόλου ἀνθρωπιστικά! Διότι, τὸν συνάνθρωπό σας, αὐτὸν μὲ τὸν ὁποῖον ζούσατε τόσους αἰῶνες πλάι πλάι τὸν καταστρέφετε! Τὸν πετᾶτε στὰ σκατά! «Ἀνθρωπιστές» τοῦ κώλου! Ἀνθέλληνες!
Ξεχνᾶτε τὶς κλοπές, τοὺς βιασμούς, τὶς καταπατήσεις κάθε δικαιώματος παντός Ἕλληνος! Δὲν ἀσχολεῖστε! Γενικῶς κι ἀορίστως λέτε πὼς ἔχουμε μίαν φασιστικὴ κυβέρνησι! Γενικῶς κι ἀορίστως. Ὅμως ὅλες οἱ φασιστικὲς πράξεις τῆς κυβερνήσεως, ἐὰν ἐρωτηθεῖτε, περιορίζονται στὰ οἰκονομικὰ μέτρα! Δὲν σᾶς ἀφορᾷ ἡ δραγώνειος δράσις στὴν Θράκη καὶ σὲ κάθε δημοτικό σχολεῖο μας! Δὲν σᾶς ἀφορᾷ ἡ κατάληψις τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν μας ἀπὸ πανσπερμίες φυλῶν! Δὲν σᾶς ἀφορᾷ τίποτα ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἀσφαλὴ διαβίωσι τοῦ Ἕλληνος! Σὲ κάθε τομέα! Πνευματικό, πολιτιστικό, φυλετικό, κοινωνικό, ἐθνικό. Μόνον τὰ οἰκονομικά! Μόνον! Λὲς κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἤμασταν πλούσιοι κάποτε! Ποτὲ δὲν ἤμασταν πλούσιοι! ΠΟΤΕ! Πάντα δουλεύαμε στὴν σεβαστή μας Γῆ! Μὲ κόπο καὶ μόχθο! Μὲ ἀπόλυτο συνειδητότητα! Μᾶς ξεγέλασαν καὶ μᾶς ἔριξαν στὴν δανεική ζωή! Καὶ τώρα μᾶς παραπλανᾶτε ἐσεῖς! Μᾶς δεικνύετε ἄλλους δρόμους! Ἄλλες ὀπτικές! Δὲν ἀναφέρεστε στὰ προβλήματα. Ἁρπάζετε ἕνα πρόβλημα καὶ τὸ τερατοποιεῖτε! Ἐμεῖς, οἱ κάποτε μὲ ἀξιοπρέπεια κι αὐτοσεβασμό! Ἐμᾶς λοιπὸν παρακινεῖτε ἐσεῖς νὰ μὴν ἀσχολούμαστε μὲ ὅλα τὰ ἄλλα! Μόνον μὲ τὸ χρῆμα ποὺ μᾶς κλέβουν! Μόνον μὲ αὐτό!
Ξεχνᾶτε τὰ προβλήματα ποὺ ἔχει ἐγείρει ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις. Τὰ ἀντιμετωπίζετε ὡς …ἀνύπαρκτα! Ὡς νὰ μὴν ὑπάρχουν! Ἀλήθεια, ἐσεῖς ποὺ τόσο κόπτεσθε γιὰ τὰ οἰκομομικὰ μας, γιατὶ δὲν μᾶς λέτε πῶς θὰ ταΐσουμε τὰ ἑκατομμύρια ποὺ μᾶς κουβαλήθηκαν; Σιωπή; Γιατί; Ἕναν τρόπο θέλω! Μίαν πρότασι! Ἀλλά, ὡς καθυστερημένοι πατριῶτες σιωπᾶτε!
Ξεχνᾶτε τὰ προβλήματα τῆς συστηματικῆς ἀπαιδείας! Ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ γινόμαστε ἄσκεφτα ὄργανα κι ἐργαλεῖα στὰ χέρια ἐπιτηδείων!
Ξεχνᾶτε τὸ ξεπούλημα τῆς γλώσσης! Τῆς ἱστορίας! Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς δὲν θέλετε νὰ ἔχουμε γνώσεις ἱστορίας καὶ γλώσσης! Βολεύει νὰ παραμένουμε ἀμόρφωτοι κι ἀπαίδευτοι! Ἐλεγχόμενοι! Ἕνας λαὸς πρόβατα! Αὐτὸ μᾶς θέλετε!
Ξεχνᾶτε τὰ Σκόπια καὶ τὴν Ἀλβανία. Συστηματικῶς! Δὲν σᾶς ἀφορᾷ! Δὲν θέλετε νὰ τὸ ἀγγίξετε ὡς θέμα! Εἶστε διεθνιστές! Τί ἀκριβῶς σημαίνει ὅμως αὐτό; Κατάργησις συνόρων; Παντοῦ; Ἢ μόνον στὴν δική μας Πατρίδα; Ἀγνοεῖτε ὅμως πὼς ὁ διεθνισμός γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἀπαιτεῖ ΕΘΝΙΣΜΟ! Προϋποθέτει ὕπαρξιν ΕΘΝΟΥΣ! Ἀκόμη καὶ οἱ ἰδεολογικοί σας «πατέρες» (ΜΑΡΞ, ΛΕΝΙΝ) τὸ ξεκαθαρίζουν!!! Μήπως ὅμως διαβάζετε κι ἀντιλαμβάνεστε μόνον ὅσα ἐπιθυμεῖτε; Μόνον ὅσα ἐγκρίνουν οἱ χρηματοδότες σας; Δὲν ἐξηγεῖτε διαφορετικὰ τὸ «ὄψιμό» πᾶθος σας! Καὶ τελικῶς, αὐτὸ ποὺ προσπαθεῖτε νὰ κάνετε μήπως σημαίνει καὶ παράδοσιν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν σὲ ὅσους τὰ ὀρέγονται; Τῆς Ἠπείρου στοὺς τρελοτσάμηδες; Αὐτοὺς ποὺ δολοφονοῦσαν ἐπὶ κατοχῆς κάθε Ἕλληνα; Τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας στοὺς Βουλγάρους; Α ὐτοὺς ποὺ ἀπὸ ὅπου πέρασαν, ὅποτε πέρασαν, ξεπέρασαν ἀκόμη καὶ τοὺς Τούρκους σὲ κτηνωδίες; Τῆς ὑπολοίπου Μακεδονίας στὰ Σκόπια; Αὐτῶν ποὺ ἔχουν καταγράψει ὡς πρωτεύουσὰ τους τὴν Θεσσαλονίκη; Πῶς νὰ σᾶς χαρακτηρίσω λοιπόν; Ἐμπόρους ἢ ἐχθρούς τῶν Ἑλλήνων;
\Ξεχνᾶτε τὶς Ἑλληνικές μειονότητες! Δὲν ὑπάρχουν γιὰ ἐσᾶς μειονότητες! Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφερόμαστε σὲ αὐτά τὰ θέματα! Δεικνύουν ἐθνικιστικὲς κορῶνες! Φασιστικές! Καὶ δὲν εἶναι φασιστική ἡ ἀντιμετώπισις ἑλληνικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τοὺς γείτονες μὲ ἐκφοβιστικούς τρόπους; Μὲ τὴν ἄσκησι βίας; Τολμᾶ κάποιος στὰ Σκόπια ἢ στὴν Βόρειο Ἤπειρο νὰ δηλώσῃ τὴν Ἑλληνική του καταγωγή; Ἀλλὰ δὲν σᾶς ἀφορᾷ! Εἶστε διεθνιστές ἐσεῖς! Ἐὰν καταφέρετε νὰ καταργήσετε τὰ ἑλληνικὰ σύνορα, θὰ προσφέρετε ὅπου σᾶς ζητηθῇ ὅ,τι σᾶς ζητηθῇ! Διεθνιστές! Τραγικό!
Καλῶς λοιπόν! Κάνετε θαυμάσια! Συνεχίστε! Ἔτσι πρέπει νὰ κάνετε! Βοηθάει πολύ ἠ στάσις σας! Πάρα πολύ! Εὐτυχῶς ποὺ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεστε ὅμως! Διότι ὁ Ἕλλην, ὁ κινούμενος ἀπό ἔνστικτα ἐπιβιώσεως, ποὺ αἰώνων διωγμοὶ τοῦ ἐδόμησαν, κάτι μυρίζεται… Κάτι αἰσθάνεται… Κάτι τοῦ λέει πὼς ὅλο αὐτὸ ποὺ στήνεται, γιὰ καλό του δὲν εἶναι! Κοπιᾶστε λοιπὸν πεινασμένοι καὶ διψασμένοι γιὰ ἐξουσία!
Κοπιᾶστε! Ἐδῶ εἴμαστε! Καὶ νοιώθουμε! Ἀντιλαμβανόμαστε!
Κοπιᾶστε… Κάτι μέσα μας ξυπνᾶ… Καὶ ἀναγεννᾶ Ἑλλάδα… Ἀναγεννᾶ Ἕλληνες!!! Κι αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ τώρα κτίζονται, τὸ χρῆμα τὸ βλέπουν ὠς μέσον… Ὄχι ὡς ὄνειρο… Κοπιᾶστε λοιπόν… Ἐδῶ εἰμαστε! Καὶ ὑπερασπιζόμαστε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας!Φιλονόη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου