Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΝΟΗ


Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε;Ἀπὸ τὸν/τὴν Φιλονόη ἐκ τοῦ ΠόντουΣήμερα στὸ Σύνταγμα δὲν ἔπεφτε καρφίτσα. Ἐὰν οἱ δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας δὲν εἶχαν δημιουργήσεις τόσα πολλὰ προβλήματα στὴν πρόσβασι, πολὺ πιθανόν ὁ κόσμος νὰ ξεπερνοῦσε σὲ ἀριθμοὺς τὸ 1.000.000, ἴσως κι 1.500.000.

Συμφώνως μὲ τὶς περιγραφὲς τῶν κρατικοδίαιτων δημοσιοκάφρων, πρέπει νὰ ἦταν μόλις 150.000. Συμφώνως ὅμως μὲ τὰ μάτια μας (καὶ τὰ φρύδια μας) πρέπει νὰ ἦταν περισσότεροι ἀπὸ 700.000. Μερικὲς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ Hellenic Revenge μαρτυροῦν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

 
Ἀπὸ προσωπική ἐμπειρία, καὶ δίχως νὰ εἶμαι τὸ καταλληλότερο πρόσωπο γιὰ τέτοιες ἐκτιμήσεις, κρίνω πὼς ὁ κόσμος ἦταν …ἀμέτρητος!!! Ἀκόμη κι αὐτὴν τὴν στιγμή ποὺ γράφω, βλέποντας τὶς εἰκόνες ποὺ μεταδίδονται, ἀντιλαμβάνομαι τὸ γεγονός ὡς κάτι πρωτοφανὲς γιὰ τὰ Ἑλληνικά δεδομένα.

Τὸ θέμα μας ὅμως παραμένει. Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε; Ἢ θὰ ξεκινήσῃ; Ἢ δὲν θὰ ξεκινήσῃ ποτέ;
Ξέρετε κάτι;

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε. Ἴσως ἀκόμη νὰ μὴν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, ἀλλὰ ἡ ἐπανάστασις ἔχει ξεκινήσει ἤδη.

Ὄχι τότε ποὺ τόσοι καὶ τόσοι πάσχιζαν (καὶ πασχίζουν) νὰ μᾶς ἐπαναστατήσουν. Οὔτε κἂν ὄταν μᾶς φόρτωναν τὸ μνημόνιο. Οὔτε ἀκόμη κι ὅταν ἔβγαιναν διάφοροι «ἀγανακτισμένοι»,καὶ δῆθεν μέσα ἀπὸ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτυώσεως μᾶς καλοῦσαν νὰ πάρουμε τηγάνια καὶ μπρίκια γιὰ νὰ τὰ κοπανήσουμε στὰ κεφάλια τους.


Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε πάρα πολὺ νωρίτερα. Ξεκίνησε ὅταν κάποιος ἄνεμος πῆρε τὴν σημαία μας στὰ Ἴμια. Ξεκίνησε ὅταν κάποια «τυχαῖα» περιστατικὰ δολοφονοῦσαν τὸν Ἡλιάκη. Ξεκίνησε ὅταν βλέπαμε στὴν Θράκη νὰ ἁρπάζουν τὰ κουκιά τους οἱ κουδουνίστρες μας καὶ νὰ τὴν παραδίδουν στὸν κάθε ψευδομουφτή. Ξεκίνησε ὅταν κάποιοι ἀκύρωναν τὰ πανάρχαια ἐθνικά μας δικαιώματα στὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Ξεκίνησε τότε ποὺ οἱ ἀλβανοτσάμηδες ἀπαιτοῦσαν τὴν Ἤπειρο. Ξεκίνησε τότε ποὺ στὰ σχολεῖα μας ἐδίδασκαν μία ἱστορία ψεύτικη. Ὅταν ἐδίδασκαν μία γλώσσα ξύλινη. Ὅταν οἱ δάσκαλοι ἔγιναν δημόσιοι καὶ βολεμένοι ὑπάλληλοι.


Ξεκίνησε ὅταν σκοτώνονταν τὰ παιδιά μας σὲ δρόμους ποὺ εἴχαμε πληρώσει ἀμέτρητες φορές. Ξεκίνησε ὅταν ὁ δικαστὴς ἐξυπηρετοῦσε τὸν ἐργολᾶβο κι ὄχι τὸν σεισμοπαθῆ. Ξεκίνησε ὅταν ἔβγαινε ὁ κάθε ὑπουργὸς καὶ πρωθυπουργὸς καὶ παρότρυνε τοὺς πολίτες νὰ καταθέσουν χρῆμα στὸ χρηματιστήριο. Ὅταν παρότρυνε δῆλα δή τοὺς πολίτες νὰ ἐπιτρέψουν σὲ κάθε ἐπιτήδειο νὰ τοὺς καταληστεύσῃ.


Ξεκίνησε ὅταν ἕνας λαὸς ἔπεσε στὰ δάνεια καὶ στὴν καλοπέρασι. Ὅταν ἕνας λαὸς ξέχασε ἀξίες κι ἀρχές κι ἀνεζήτησε τὸν εὔκολο δρόμο διαβιώσεως. Ὅταν ξέχασε τὰ σύμβολα πίσω του καὶ θυσίαζε στὸν βωμὸ τῶν Καγιέν τὰ λιγοστὰ ἀπομεινάρια τῆς συνειδήσεώς του.

Ξεκίνησε ἀπὸ μέσα μας, βαθιά, βαθύτατα μία φωνούλα νὰ μᾶς θυμίζῃ πὼς ὅσα ἔχουμε δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε. Πώς κάτι ξεχάσαμε.. Κάτι ἀφήσαμε πίσω μας…

Ἡ ἐπανάστασις ξεκίνησε λοιπόν. Εἶναι μία ἐπανάστασις ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ πρῶτα ἀπὸ ὅλα κι ἐπάνω ἀπό ὅλα μὲ ἐμᾶς. Μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὰ ὅσα χρειαζόμαστε. Μὲ τὴν κατάργησι τῶν ὅσων μᾶς κρατοῦν δεσμίους στὸ χθές καὶ στὸν ῥαγιαδισμό. Μὲ τὴν καλλίτερη καὶ οὐσιαστικότερη θέσι μας στὸν πλανήτη.

Αὐτὴ ἡ ἐπανάστασις, καὶ μόνον αὐτή, ποὺ θὰ μᾶς ξαναδόσῃ τὸ δικαίωμα στὴν ζωή, μόλις ξεκίνησε. Καὶ μία ἐπανάστασις γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ, πρέπει πρωτίστως νὰ τὴν πιστέψουν καὶ νὰ τὴν ἀναγνωρίσουν οἱ συμμετέχοντες. Πρέπει νὰ καταλάβουν γιατί τὴν κάνουν. Καὶ θέλω νὰ πιστεύω πὼς σιγὰ σιγὰ βρίσκουμε τὸν δρόμο μας. Τὰ βήματά μας.

Λίγο ἀκόμη ἴσως νὰ ἀφήσουμε κάποιους νὰ μᾶς κρατοῦν πίσω. Ἀλλὰ γιὰ λίγο. Ἡ ἐπανάστασις εἶναι πλέον στὸν δρόμο καὶ στὶς καρδιές μας. Θέλουμε δὲν θέλουμε θὰ τὴν ζήσουμε. Εἶτε ὡς νικητὲς εἶτε ὡς ἡττημένοι. Καὶ μᾶλλον πλέον ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ γυρίσουμε τὸν τροχό καὶ νὰ πάψουν οἱ ἧττες.

Ἕλληνες, μὴν συμβιβαστεῖτε μὲ τίποτα λιγότερο ἀπὸ ὄσα δικαιοῦστε
Φιλονόη

filonohpontou.wordpress


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου