Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

H ΦΙΛΟΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ


Ὁ πόλεμος τῆς πλατείας.
Ἀπὸ τὸν/τὴν Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου


Ὁ ἀγαπητὸς Ῥωμανός μοιράστηκε μαζί μου ἕνα ἄκρως σημαντικό κείμενο τὸ ὁποῖον μᾶς φέρνει πρὸ τῶν ἀτομικῶν μας εὐθυνῶν.

Ἡ πλατεία εἶναι σημεῖον προσβάσεως γιὰ κάθε προβληματισμένο ἢ ἀνησυχούντα πολίτη. Τὸ παλαιοκομματικό σύστημα ποὺ μᾶς ἔχει ὁδηγήσει σὲ ἐξάλειψι τῆς πολιτικῆς μας ἀντιλήψεως, πασχίζει μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ ὅσα τόσες δεκαετίες ἔχει ἐφαρμόσει.Πασχίζουν μὲ κάθε μέσο νὰ καπελώσουν, νὰ κατευθύνουν καὶ νὰ φιμώσουν αὐτὴν τὴν φωνή ποὺ προβάλει ὡς κραυγή. Τὴν παραποιοῦν καὶ τὴν στρεβλώνουν. Ὁ πολίτης γιὰ ὅλους αὐτοὺς δὲν ὑφίσταται. Εἶναι ἕνας ἀριθμός δίχως ἄποψι, θέσεις, σκέψεις, ἀντιλήψεις, ἐπιθυμίες κι ἀνάγκες. Ὀ πολίτης εἶναι κάτι ποὺ τοὺς ἐνοχλεῖ. Καὶ θὰ πράξουν ὄσα ἐκεῖνοι κρίνουν ὡς ἀπαραίτητα γιὰ νὰ ἐξαλείψουν τὴν νέα «μόδα» τοῦ πολίτου.

Ἐπιστρατεύουν κάθε θεμιτὸ ἤ ἀθέμιτον μέσον. Μία πραγματικὴ ἔκρηξις καταπατήσεως κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος. Τελευταῖες πράξεις μίας παραστάσεως ποὺ φθάνει στὴν λήξι της;Ἐμεῖς ὄρθιοι. Ἐραστὲς τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ ἀνθρώπου παραμένουμε σταθεροὶ στὶς θέσεις καὶ στὶς πλατεῖες ΜΑΣ. Δὲν συμβιβαζόμαστε. Τὸ κεφάλι ὑψηλά, τὸ βλέμμα καθαρό καὶ ἡ καρδιά μας γεμάτη Ἑλλάδα. Μόνον ἔτσι θὰ ἐπιτύχουμε τὸ «παράλογον»…ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!Φιλονόη.

filonohpontou.wordpress

ΣΧΟΛΙΟ ΟΙΜΟΥ- ΑΘΗΝΑΣ


Ευχαριστώ την Φιλονόη για την αναδημοσίευση του άρθρου μου και για τα εύστοχο σχόλιό της, έχει και εκείνη δώσει το στίγμα κάποιων "μικροβίων" που θέλουν να μολύνουν το καθαρό κίνημα των πολιτών, συμφωνούμε ότι δεν μας πτοούν κι ότι η κάθοδος του λαού είναι ήδη μιά νίκη!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου