Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜHΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΜΕ ΘΕΜΑ:"ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ"


ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜHΟΣΥΝΗ :
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
 – ΗΜΕΡΙΔΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 30-06-2012
ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

«Πολιτικὴ ὑποδοχῆς πληθυσμοῦ στὴν ὕπαιθρο. (Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἑλληνόπυργου)»

 

Μουζάκι Καρδίτσας, Ξενοδοχεῖο Μουζάκι Palace
Πρόγραμμα

 
11.00 – 11.20 Χαιρετισμοί

11.20 – 11.35 «Γιατί πίσω στὸ Χωριό;» κ. Θεοδωράκης Ἀθανάσιος, Γενικὸς Διευθ. ΥΔΑΣ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

11.40 – 11.55 «Σενάρια & Προοπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γεωργία τοῦ αὔριο.» κ. Νάνος Γεώργιος, Ἀναπλ. Καθηγ. Διευθυντὴς Ἔργ. Δενδροκομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

12.00 – 12.15 «Συμβολὴ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης στὴν ὑποδοχὴ Νέων στὴν Ὕπαιθρο.» κα. Φανὴ Τσιρογιάννη, Ἀντιδήμαρχος Μουζακίου – Τεχνολόγος – Γεωπόνος.

12.20 – 12.35 «Βιολογικὰ Μέσα προστασίας, θρέψης καὶ ἄμυνας τῶν φυτῶν.» Δρ. Ζαρταλούδης Ζώης, Γεωπόνος.

12.40 – 12.55 «Ἡ κτηνοτροφία, ἀντίμετρο στὴν κρίση». κ. Ἀρσένος Γεώργιος, Ἀναπλ. Καθηγητὴς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς ΑΠΘ.

13.00 – 13.15 Διάλειμμα

13.20 – 13.35 «Πολιτικὴ ὑποδοχῆς πληθυσμοῦ στὴν ὕπαιθρο (Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἑλληνόπυργου)» κ. Γούσιος Δημήτριος, Καθηγ. Χωροταξίας Ἀγροτικοῦ Χώρου.

13.40 – 13.55 «Τὸ παράδειγμα τῆς Ἀναύρας» κ. Τσουκαλὰς Δημήτριος, Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Ἀναύρας Μαγνησίας.

14.00 – 14.15 «Οἱ δυνατότητες ἀξιοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς Χλωρίδας ἀπὸ τὴν κτηνοτροφία.» κ. Δῆμος Δημήτριος, Οἰκονομολόγος – Κτηνοτρόφος.

14.20 – 14.35 «Ξαναζωντανεύοντας τὸ Χωριὸ» κ. Σαπρανίδης Χρῆστος, Γεωπόνος ΑΠΘ.

14.40 – 14.55 «Ὁ Ἕλληνας παραγωγὸς στὸ προσκήνιο (Τὸ παράδειγμα τῆς AGRINO)» κ. Πιστιόλας Γιάννης, μέλος ΔΣ τῆς AGRINO ΑΕ.

15.00 – 15.30 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Συντονιστές: κα. Παπαντώνη Ἑλένη, Δημοσιογράφος κ. Κατσώρχης Κων/νος, Γενικὸς Διευθυντὴς ΑΤΕ Leasingκ. Μπρέλλας Νικόλαος, Καρδιολόγος ΓΝ Τρικάλων


EΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜHΟΣΥΝΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου