Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η END ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ END

 
O ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ END ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
 
 
 
 Η ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ἕλληνες πολῖτες,

Ἐπειδὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου, οἱ ἐπικυρίαρχοι καὶ ἐπιβήτορες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζουν τὸ ἐγκληματικὸ καὶ καταστρεπτικὸ των ἔργο εἰς βᾶρος τῆς πατρίδος μας,

σᾶς καλοῦμε,

σὲ συνάντησι - συγκέντρωσι μὲ θὲμα τὴν Ἑλληνικὴ ὀργάνωσι E.N.D. (End National Debt = Τελειῶστε τὸ ἐθνικὸ χρἐος),

  • τὶς δράσεις της καὶ τὴν πρόθεσὶν της νὰ βοηθήση τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα,
  • τὴν ὕπαρξιν τῶν δύο "κηδεμονευτικῶν λογαριασμῶν" (custodial account) γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἑλλάδος (600 δις USD σὲ ὁμόλογα τῶν ΗΠΑ) καὶ γιὰ λογαριασμὸ τῆς Κύπρου (50 δις USD σὲ ὁμόλογα τῶν ΗΠΑ),
  • τὶς μελλοντικὲς της κινήσεις

    Κυριακὴ 30-9-2012, 06:00 μ.μ.

    στὸ ξενοδοχεῖο PRESIDENT, Κηφισίας 43, Ἀθῆνα


    Εἴσοδος ἐλευθέρα

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου