Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΦΤΩΝ...OΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.


1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Δανειστής σου, οὐκ ἔσονται σοὶ δανειστές ἕτεροι πλὴν ἑμοῦ.

2. Οὐκ εκποιήσεις σε έτερον εἴδωλον Κινέζον ή Ρώσον, οὐδὲ παντὸς δικαίωμα πλην ημών , ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.


3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ δανειστού σου ἐπὶ ματαίῳ.


4. Ἓξ ἡμέρας ἐργά καὶ εξοφλήσεις πάντα τὰ τέλη σου.
Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Rothschild σου.


5. Τίμα τὸ ΔΝΤ σου καὶ τὴν Ε.Ε σου, ἵνα εὖ σοι πίνουσι το αίμα με καλαμάκιον καὶ ἵνα μακροχρόνια χρέη έχεις ἐπὶ τῆς γῆς.


6. Οὐκ αναδιαρθώσεις.


7. Οὐ πτωχεύσεις.


8. Οὐκ επαναστατήσεις.


9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ Μνημονίου σου στατιστικήν μαρτυρίαν ψευδῆ.


10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις αποκτήσαι δικαιώματα, ὅσα τῷ δανίζοντί σε ἐστίν.

1 σχόλιο: