Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ
Απολυτίκιο  Κυριακής της Ορθοδοξίας


«Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ,

 αιτούμενοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός·

βουλήσει γάρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν των Σταυρώ,

ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού·

όθεν ευχαρίστως βοώμεν σοι·

χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ ημών·

παρεγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον».


Μετάφραση

Την αμόλυντη εικόνα σου προσκυνούμε, αγαθέ,

ζητώντας να μας συγχωρήσεις για τα πταίσματά μας,

Χριστέ και Θεέ•

γιατί με τη θέλησή σου καταδέχτηκες να ανεβείς στο Σταυρό,

για να λυτρώσεις από τη δουλεία του εχθρού (διαβόλου)

αυτούς που έπλασες•

γι’ αυτό ευχαρίστως σου φωνάζουμε•

γέμισες τα πάντα χαρά εσύ, που είσαι ο Σωτήρας μας•

αφού γι’ αυτό ήρθες, για να σώσεις τον κόσμο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου