Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

OΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΡΙΝ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΠΑΝΕ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΟ ΛΑΟ ΑΛΥΠΗΤΑ!

 


ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΚ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΑΔΡΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ…
 
(ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ)
 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ


Είχαμε από την αρχή της δημιουργίας του ιστολογίου επισημάνει στο άρθρο μας

ότι η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσε να αντικαταστήσει τους εφοριακούς με λογιστές ώστε"Αντί να λαδώνει τον εφοριακό ο πολίτης θα πληρώνει τον λογιστή-εφοριακό νομίμως και θα έχει την ψευδαίσθηση ότι εκείνος πρωτίστως θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη του".
Απειλείται να γίνει δυόμιση χρόνια αργότερα με κυβέρνηση ΝΔΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ και πρέπει ο λαός να αντιδράσει. Διαβάστε το άρθρο και δείτε όλη την έκθεση των τροϊκανών...
 
Έκθεση ΣΟΚ της τρόικας: Ιδιωτικές εφορίες με καλά αμοιβόμενους κυνηγούς κεφαλών …
 
 
Η τέταρτη κοινή αποστολή τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα από την 21 η ως την 31 η Ιανουαρίου 2013 . Επικεφαλής ήταν ο κ. Thomas Story από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ΔΔΥ) του ΔΝΤ, συμμετείχαν δε στελέχη του ΔΝΤ και της ΕΕπ, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης εσόδων.Οι επιδιώξεις της αποστολής ήταν να καταγράψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί έναντι των δεικτώναπόδοσης στη φορολογική διοίκηση για το 2013, καθώς και την πρόοδο στη θεσμικήμεταρρύθμιση, να εξετάσει τις προτάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για την αναδιάρθρωση της φορολογικής καιτελωνειακής οργάνωσης, και να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της φορολογικής διοίκησης
Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: “τα στελέχη που δεν αποδίδουν επαρκώς θα αντιμετωπιστούν με ευθυδικία – ακόμη και με πρόωρη συνταξιοδότηση ή αποπομπή.
Αξίζει να επισημανθεί και το ηλικιακό προφίλ του ανθρώπινουδυναμικού: προφίλ που δεν είναι ευεπίφορο του επιθυμητού βαθμού αλλαγής – πάνω από τουςμισούς υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει τα 50, ενώ 26% έχουν ήδη πατήσει τα 55.”
“Η εναλλακτική θα είναι η Κυβέρνηση να αλλάξει τροχιά, να εγκαταλείψει το μοντέλο που θέλει τη φορολογική διοίκηση ενταγμένη στις δημόσιες υπηρεσίες, και να ανακοινώσει ότι θα θεσπίσει μια ημι – αυτόνομη υπηρεσία δημοσίων εσόδων μεσυγκεκριμένη εξουσιοδοτική νομοθεσία και απολογιστική ευθύνη έναντι του Υπουργού Οικονομικών”
Τα βασικά προβλήματα στη διαδικασία πρόσληψης ελεγκτών είναι ο χαμηλόςμισθός και οι βραδυκίνητες διαδικασίες:
• Ο μέσος μηνιαίος μισθός για νεοεισερχόμενο ελεγκτή είναι κάτω από €700, ποσόαντίστοιχο με τον μισθό κάθε άλλου νεοεισερχόμενου πανεπιστημιακής εκπαίδευσηςστο ΥπΟικ και μόνο 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Συγκριτικά,στις άλλες φορολογικές διοικήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ ο κατώτατος μισθός ενόςελεγκτή ανέρχεται περίπου σε 134% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ στην Ελλάδακινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι σε λιγότερο από 50% του κατά κεφαλήνΑΕΠ. 10
• Το Ενιαίο Μισθολόγιο και η κατάργηση των επιδομάτων απόδοσης για τουςδημοσίους υπαλλήλους δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της αμοιβής συναρτήσειπροσόντων και πείρας. Σε άλλες φορολογικές διοικήσεις η αμοιβή των ελεγκτώνδιαμορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα και φθάνει σε ποσοστό 340% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τους ελεγκτές στο ανώτατο επίπεδο
«Η κυβέρνηση χρειάζεται να άρει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αναστέλλουν τη θεσμική μεταρρύθμιση και πρέπει να ανανεώσει απερίφραστα τη δέσμευσή της να επιφέρει μια μακρόπνοη θεσμική μεταρρύθμιση στη φορολογική διοίκηση που θα θεσπίζει την αυτονομία της και να πραγματοποιήσει σημαντικά άλματα προς την επίτευξή της έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013» τονίζεται στην έκθεση οπού διατυπώνονται οι εξής συστάσεις:
Θεσμική Μεταρρύθμιση
 • Να υπάρξει δήλωση της Κυβέρνησης που να καταδεικνύει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να επιτευχθεί απαραίτητη αυτονομία στη φορολογική διοίκηση, καθώς και την προθυμία της να εγκαταλειφθούν οι υφιστάμενοι διοικητικοί περιορισμοί προκειμένου αυτό να γίνει πράξη.
 • Να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές εργασίες της Ομάδας Εργασίας Θεσμικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
 • Η διαχείριση της διευκόλυνσης και της υλοποίησής της αυτονομίας να γίνει με τη σύγχρονη προσέγγιση διοίκησης έργου, με υποβολή μηνιαίων αναφορών προς τον Υπουργό Οικονομικών επί της συντελούμενης προόδου.
Λειτουργική Αξιολόγηση Δομών
 • Να συμπεριληφθεί το ΣΔΟΕ στη δομή της ΓΓΔΕ ως αρχικό βήμα για την ενσωμάτωσή του στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Να συμπεριληφθεί η ΓΓΠΣ στη δομή της ΓΓΔΕ.
 • Οι λειτουργικές αρμοδιότητες φορολογικής πολιτικής να μεταφερθούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Να θεσπιστεί λειτουργία διευκόλυνσης εμπορίου περιλαμβανόμενων των εξωτερικών επικοινωνιών καθώς και της υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICIS) εντός της Τελωνειακής Διοίκησης.
Είσπραξη Οφειλών
 • Να ανανεωθεί η εστίαση της ΕΜΕΙΣ (‘Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών’) με επίκεντρο τις εισπράξιμες μεγάλες οφειλές.
 • Να στελεχωθεί πλήρως η υφιστάμενη ΕΜΕΙΣ και να συσταθεί παράλληλα δεύτερη ‘Μονάδα Μεγάλων Οφειλετών’ για τη μεγιστοποίηση της είσπραξης οφειλών από τις 1500 μεγαλύτερες εισπράξιμες οφειλές κατά το 2013.
ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων
 • Να καταργηθεί η υποχρέωση ελέγχου από τη ΔΟΥ ΜΕΦΟ των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων δέκα ετών.
 • Να εφαρμοστεί το σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο βάσει κανόνων έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013.
Φυσικά Πρόσωπα Μεγάλου Πλούτου/Ελεύθεροι Επαγγελματίες Υψηλών Εισοδημάτων
 • Να δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση Μεθόδων Έμμεσων Ελέγχων.
 • Να μετακινηθούν 19 επιπλέον ελεγκτές στο ΔΕΚ Αθηνών και 11 στο Θεσσαλονίκης.
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στη διευρυμένη δεξαμενή υποθέσεων να παρακολουθούνται στενά και να αναπροσαρμοστούν τα κριτήρια επιλογής, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν σε ελεύθερους επαγγελματίες (πχ γιατρούς, δικηγόρους).
Επίλυση Διαφορών
Να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η υποχρεωτική διαδικασία διοικητικής επίλυσης διαφορών που απαιτείται δυνάμει του Μνημονίου.
Προσλήψεις Ελεγκτών
 • Να επιταχυνθεί η εξωτερική πρόσληψη των επιπλέον 200 νέων ελεγκτών ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση της δεσμευτικής υποχρέωσης που έχει αναληφθεί για το τέλος Μαρτίου.
 • Να αυξηθεί ο αριθμός των εξωτερικά προσλαμβανόμενων ελεγκτών εντός του πλαισίου των περιορισμών που ισχύουν για το σύνολο της κυβέρνησης ως προς την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τις προσλήψεις (την περίοδο 2013-14 θα χρειαστούν επιπλέον 500 εξωτερικά προσλαμβανόμενοι ελεγκτές ετησίως-μάλιστα ευκταίο θα ήταν πολλοί από αυτούς να διαθέτουν πτυχίο νομικής).
   

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου