Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «β΄ φορὰ ἀριστερᾶς κυβερνήσεως»!!!Εἴπαμε νὰ τὸ ἐξετάσουμε καὶ πάλι, ὅσο μποροῦμε πιὸ λεπτομερῶς, τὸ θέμα.
Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις μᾶς …στόλισε καταλλήλως, μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς πράκτορες καὶ τοὺς ἀνθέλληνες ποὺ κατέλαβαν θέσεις ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν νομο-μαγειρευτικῶς. Εἴδαμε τασίες καὶ soro-τασίες… Εἴδαμε βαρουφάκηδες καὶ μπαρουφάκηδες… Εἴδαμε γενικῶς ὅλο τὸ London School of Economics νὰ παρελαύνῃ ἀπὸ θέσεις ἐξουσίας, παραδίδοντας ὅλους τοὺς Ἕλληνες στὰ νύχια τῶν Rothschild, πρὸς μεγάλην ἀνακούφισιν τῶν τοκογλύφων. 
Ἡ «δευτέρα φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησις ἔφθασε γιὰ νὰ μᾶς ἐπισημοποιήσῃ τὰ νομο-μαγειράματά της, μὲ τοὺς ἰδίους πρωταγωνιστὲς σὲ θέσεις-κλειδιὰ καὶ μὲ θράσος χιλίων καρδιναλίων ἐπὶ πλέον.

Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015;


Ἡ νέα κυβέρνησις δὲν ἔχει πλέον βαρουφάκηδες καὶ οἱ ζωὲς εἶναι ἐκτὸς κΥνοβουλίου.
Αὐτὸ δίδει ἄλλον ἀέρα …βλακείας καὶ ἀνθελληνισμοῦ στὰ κουδουνισμένα.
Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἀέρα βλακείας καὶ ἀνθελληνισμοῦ καλούμεθα νὰ καταπιασθοῦμε σήμερα.
Β΄ φορὰ ἀνθελληνικῆς, ὑπανθρώπου καὶ ὑποτελοῦς κυβερνήσεως ἀριστερᾶς τῶν ἑκατομμυριούχων.


Ἐκλογὲς 20 Σεπτεμβρίου 2015.
Ψηφισμένον μνημόνιον ἀπὸ τὸ καλοκαίρι.
Ἡ νέα κυβέρνησις ἔρχεται γιὰ νὰ τὸ ἐφαρμόσῃ κι ἄς εὔχονται οἱ ψηφορόροι της (ἤ ἐλπίζουν ἤ θὰ ἤθελαν) κάτι ἄλλο.
Οἱ ψηφοφόροι τους εἶναι πρόσωπα ποὺ ἐκβιάσθησαν. Ἤ τΣΥΡΙΖΑ ἤ τὸ …σκοτάδι!!!
Κι ἀπὸ κοντὰ …«συνεργασίες» μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς δοτοὺς πρακτορίσκους, ποὺ δεκαετίες ἁλώνιζαν κι ἁλωνίζουν τὴν χώρα ἀτιμώρητοι!!
Ἐκλογὲς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ σοβαρῶν μειώσεων στὶς συντάξεις, πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας καὶ νέας χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ὁ ἐκβιασμὸς ἔπιασε… Ἤ παλαιοκομματικοί, βεβαιωμένοι ἀπατεῶνες, ἤ β΄ φορὰ ἀριστερά, βεβαιωμένοι ἑκατομμυριοῦχοι μέν, ὑπὸ ἀσαφεῖς συνθῆκες δέ.!


21η Σεπτεμβρίου 2015: Θρίαμβος!!! Θρίαμβος!!! Οἱ ἑκατομμυριοῦχοι τοῦ πρώην μΠατΣοΚ καὶ νῦν τΣύριζα πανηγυρίζουν. Καθαρὲς ἐντολὲς καὶ λοιπὲς ἀρλουμπολογίες. Ἡ ἀποχὴ δὲν προσμετρᾶται. Ἡ πραγματικὴ μείωσις τῶν ψηφοφόρων δὲν ὑπολογίζεται.
Τὸ ὅ,τι ἦταν ἀναγκαῖος ὁ κάθε Καμμένος (ἤ θεοδωράκης ἤ λεβέντης ἤ ἀκόμη καὶ φωφάρα) γιὰ νὰ σχηματισθῇ κυβέρνησις εἶναι …ψιλὰ γράμματα.
Ὁρκωμοσία, δηλώσεις νέων κυβερνητικῶν παραγόντων…
(Φυσικὰ ἀπὸ γύρω γύρω ξερογλείφονται ὅλοι τους. Ὁ σταύρακας πρῶτος στὴν οὐρά, μὲ τὸν λεβέντη ἀπὸ δίπλα… Τῆς …πολιορκίας τὸ ἀνάγνωσμα λέμε!!! Τόσοι πρόθυμοι οὐδέποτε!!!).Κατασχέσεις πρὸ τῶν πυλῶν καὶ οἱ κυβερνῶντες σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Οἱ συντάξεις θὰ μειωθοῦν καὶ οἱ «δανειστές» βεβαιώθηκαν πὼς καὶ ἡ β΄ φορὰ ἀριστερὰ θὰ τοὺς ὑπηρετήσῃ τυφλά!!! Ἐκλογὲς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ σοβαρῶν μειώσεων στὶς συντάξεις, πλειστηριασμῶν πρώτης κατοικίας καὶ νέας χρηματοδοτήσεως τῶν τραπεζῶν. Ὁ ἐκβιασμὸς ἔπιασε… Ἤ παλαιοκομματικοί, βεβαιωμένοι ἀπατεῶνες, ἤ β΄ φορὰ ἀριστερά, βεβαιωμένοι ἑκατομμυριοῦχοι μέν, ὑπὸ ἀσαφεῖς συνθῆκες δέ.
22α Σεπτεμβρίου 2015: Κάπου ἐδῶ ἀνακαλύπτουν οἱ …φωστῆρες δημοσιογράφοι πὼς ἡ Ῥοδόπη δὲν ἔχει χριστιανὸ βουλευτή.
Τί εἴχαμε καί τί χάσαμε εἴπαμε;

Παραλλήλως τὰ συγχαρητήρια δίδουν καὶ παίρνουν. Πανευτυχεῖς οἱ …εὐρωπαῖοι ἡγέτες, μαριονέτες τῶν τραπεζιτῶν, γιὰ τὴν β΄ φορὰ καμμένη ἀριστερά!!!
Δεδομένη ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μνημονίων!!!Ἡ εἰδησις τῆς ἡμέρας ὅμως εἶναι ἄλλη!!!
Ὑπουργὸς ἀ-παιδείας ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς soro-αὐγῆς. 
Πιό ἐξαγορασμένη κι ἐλεγχομένη κυβέρνησις ποῦ;

Καὶ κάπου ἐδῶ, ἐμφανῶς πανηγυρίζοντες, ὅλοι οἱ ἀρλουμπολόγοι, ξεφυτρώνουν ὡς …πορδές.23η Σεπτεμβρίου 2015: Οἱ ἐκλογὲς ἔφεραν …ἀλλαγές!!!
Δῆλα δὴ οἱ ῥυθμίσεις τῶν 100 δόσεων στὸν …ἀέρα, μὴ ἑλληνόφωνοι τραπεζικοὶ ὑπάλληλοι σὲ θέσεις ὑπουργείων καὶ …ἀθώωσις τῆς διαπλοκῆς!!! Σύσσωμος ἡ ὁμὰς ἀποφοίτων τοῦ London School of Economics τῶν Rothschild στὴν ἐξουσία!!!
Δραγασάκης, Τσακαλῶτος…
…καὶ φυσικὰ ἀνακεφαλαιοποίησις τῶν τραπεζῶν, ποὺ σημαίνει νέες λεηλασίες εἰς βάρος μας!!!
Ἐννοεῖται πὼς στὴν κυβέρνησιν δὲν χωροῦν πρόσωπα ποὺ θὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὸ πρόγραμμα τῶν τραπεζιτῶν.
Κι ἔτσι ὁ Δημήτρης Καμμένος …καρφώνεται στοὺς τοκογλύφους ἀπὸ τὸ …«πατριωτικό» «πρῶτο θέμα» γιὰ νὰ καθαρίσουν μαζύ του.
Αὐτομάτως ἀποβάλλεται ἀπὸ τοὺς ὑπουργικοὺς θώκους… Τὸν ἔδωσαν δίχως …ἐνδοιασμούς!!!
Συνεργὸς σὲ αὐτὴν τὴν ἀτιμία καὶ ἡ ῥαχὴλ μακρῆ. 
Σύμπτωσις;Φυσικὰ ὑπεύθυνος γιὰ θέματα διαφθορᾶς, στὸ ὑπουργεῖον (ἀ)δικαιοσύνης, ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Ὁ εἰσαγγελεὺς ἐκεῖνος ποὺ συνήθως …ἀρχειοθετοῦσε ὑποθέσεις διαφθορᾶς!!!

24η Σεπτεμβρίου 2015: Ἄν καί, ἐπισήμως, «παίζει» τὸ σενάριον συνεργνασιῶν μὲ ὅλες τὶς πιθανὲς ἐκδοχές, ἡ ἐπιτροπὴ «σοφῶν» γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό, ποὺ θὰ εἶναι πιὸ …δίκαιο γιὰ τοὺς φοροδιαφεύγοντες καὶ ἀνύπαρκτον γιὰ τοὺς μὴ φοροδιαφεύγοντες, εἶναι πανέτοιμη.
Καὶ φόροι ἄνευ λογικῆς!
Διπλασιασμὸς φορολογίας στὸ τσίπουρο… Ἀριστερὰ λέμε!!!.
Ψιλὰ γράμματα…
Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε φυσικὰ πὼς ὅλο αὐτὸ στήνεται καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἐμπλεκομένους σὲ ἰδιωτικῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κι αὐτά, τὰ νέα μέτρα ποὺ ἔπονται, πάλι γιὰ τὸ …«καλό» μας θὰ εἶναι.
Κι ἐννοεῖται πὼς γιὰ νὰ …«προοδεύσουν» τὰ τῶν «ἀσφαλιστικῶν μεταῤῥυθμίσεων» τῆς «ἐπιτροπῆς σοφῶν κατρουγκάλου», ποὺ θὰ παγιώση τὴν λεηλασία ὑπὲρ τῶν πολυεθνικῶν ἀσφαλιστικῶν, χρειάζεται κι ἕνα νέο φορολογικὸ σύστημα, ποὺ θὰ φορολογῆ μόνον τοὺς Ἕλληνες καὶ θὰ ἀπαλλάσσῃ τοὺς …«ἐπενδυτές»!!!
Ὁ τρύφων ἀλεξιάδης, ὁ πρώην συνδικαλιστής, μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο!!!

25η Σεπτεμβρίου 2015: Στὸ μεταξὺ κατασχέσεις ἄνευ καθυστερήσεων…Κατασχέσεις ἄμεσες, μὲ ἕνα …ΚΛΙΚ ὑπὲρ τῶν τραπεζιτῶν, ποὺ πλέον ἐλέγχουν ἀπολύτως τὶς ἐφορίες, τὰ δημόσια ταμεῖα καὶ φυσικὰ τοὺς …«κυβερνῶντες»!!!26η Σεπτεμβρίου 2015: Τὰ γλέντια ἐξακολουθοῦν φυσικά!!! Κατὰ τῶν συντάξεων καὶ κατὰ τῶν συνταξιούχων. Πρέπει νὰ ἐξολοθρευθοῦν οἱ γηραιότεροι… Κοστίζουν!!!27η Σεπτεμβρίου 2015: Φοροεπιδρομὲς λέμε… τὸ ἀναμενόμενον δῆλα δή!!!Ὅμως ὅσο εἴδατε ἔως τώρα, μὲ κυβερνήσεις σαμαροβενιζέλων καὶ α΄ φορὰ ἀριστερά, διώξεις κατὰ τοῦ κάθε γεωργίου, ποὺ ἀλλοίωσε τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς χώσουν σὲ ἐπιτηρήσεις τῶν τραπεζιτῶν, ἄλλο τόσο θὰ δεῖτε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…
Ἡ β΄ φορὰ ἀριστερὰ πιστὴ στὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἀνέθεσαν τὰ ἀφεντικά της …διαπιστώνει ἐγκλήματα καὶ μετὰ τὰ …λησμονεῖ!!
Ὅπως ὅλοι οἱ μετέχοντες τῆς συμμορίας τῶν 300 φυσικά!!!


28η Σεπτεμβρίου 2015: Οἱ …τυφλοὶ ξέρουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!!! Κάρτα πολίτου γιὰ νὰ βροῦμε τὸ …φῶς μας!!!
Πρῶτα στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων καὶ ὁ κουρουμπλῆς!!!
Τὸ μΠατΣοΚ εἶναι ἐδῶ ἡνωμένο καὶ νεοταξιτικό!!!

29η Σεπτεμβρίου 2015: Κι ἐνᾦ μᾶς περαμυθιάζουν μὲ τὶς «κινήσεις ΜΑΤ» τοῦ τσίπρα μὲ τὸ Πεκίνο, τὸ καμμένο χρειάζεται …παλέτα γιὰ νὰ σταθῇ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων (ἡμέρα τιμῆς τῆς μνήμης τῶν Σαλαμινομάχων)
Ὅλη ἡ καφρίλα τῶν πρακτόρων καὶ τῶν ἠλιθίων σὲ μία κυβέρνησιν.

Τὰ capitals control μόνον γιὰ ἐμᾶς ἰσχύουν.
Τὰ δικά τους παιδιὰ δὲν ἔχουν τέτοια ζητήματα νὰ ἀντιμετωπίσουν…!!!

30η Σεπτεμβρίου 2015: Κάπου ἐδῶ συνειδητοποιοῦμε πὼς μᾶς τὴν ἔχουν (καὶ πάλι) στημένη μὲ τὸ δουλεμπόριον, ποὺ ἀποκαλοῦν «μεταναστευτικόν» χάριν …ἀστεϊσμοῦ. Μία ἀκόμη γενοκτονία τῆς νέας τάξεως ποὺ θὰ πληρώσουμε ἐμεῖς φυσικά…
Ἐννοεῖται πὼς ἔτσι θὰ πάη ἔως τέλους. Αὐτοῦ τοῦ εἴδιους ἠ προπαγάνδα ἐξυπηρετεῖ κάθε ὑπηρετοῦντα τὰ συμφέροντα τοῦ Soros!!!
Οἱ δὲ Μ.Κ.Ο. ποὺ θησαυρίζουν, εἰς βάρος πάντα τῶν πραγματικῶν προσφύγων, ἀμέτρητες.
Ὅσο γιὰ τοὺς …κυβερνῶντες μας…
…ἔ αὐτοὶ πιὰ τρίβουν τὰ χέρια τους!!!
Κι ἐμεῖς μούγκα, ἐφ΄ὅσον κατὰ πῶς λέν, εἴμαστε ῥατσιστές καὶ ἡ τσέπη τους γεμάτη ἀπὸ τὰ …δωράκια καὶ τὰ κέρδη τῶν Μ.Κ.Ο. μὰ κυρίως ἔχουν εὐχαριστημένα τὰ ἀφεντικά τους.
Τί καλλίτερον;
Πόσοι μισθοφόροι τῆς ISIS εἶναι μέσα στούς φερομένους ὡς …πρόσφυγες;
Ἄγνωστον!!!
Ἡ κυβέρνησις πάντως κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ μὴν μάθουμε…!!!

Μία ἀκόμη, νέα, ὁπωσδήποτε …«ἀνεξάρτητος» ἀρχή, ὅπως ἡ «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ ἡ «γενικὴ γραμματεία ἐσόδων», μᾶς ἔρχεται!!!
Β’ φορὰ ἀριστερὴ λεηλασία λέμε, πάντα ὑπὲρ τῶν τοκογλύφων!!!

1η Ὀκτωβρίου 2015: Θὰ …χορτάσουμε κάθαρσιν!!!
Στὰ …λόγια!!!
2α Ὀκτωβρίου 2015: Οὔτε οἱ τυφλοὶ πρέπει φυσικὰ νὰ ἐπιβιώσουν, κατὰ τὴν κυβέρνησιν τῆς «β΄ φορᾶς ἀριστερᾶς»!!! Νὰ μὴν ξεθαῤῤεύουμε…Κι ἐννοεῖται πὼς ἡ μανδὰμ σαββαΐδου εἰς τὸ ἀπυρόβλητον ἀκόμη!!!
Ποιός τολμᾶ νά τήν …ξηλώσῃ;
3η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ Λιακουνᾶκος στὴν φυλακὴ ἀπὸ τὶς 29 Σεπτεμβρίου.
Κατὰ τὸ βρήκαμε Λιακουνᾶκο ἄς …θάψουμε ὅλες τὶς ἄλλες ἀπάτες πίσω του!!!
Οὔτε ἕνα ὄνομα πολιτικοῦ ἤ δημοσιοκάφρου ἀναφέρεται.
Ὁ πολὺ κακὸς Λιακουνᾶκος, κατὰ τὸ «πολὺ κακὸς Ἄκης» φταίει γιὰ ὅλα!!!Κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς στὴν κυβέρνησιν κάνουν μεγάλες, αἰματηρὲς οἰκονομίες.
Στὸ Πακιστὰν οἱ παραγγελίες ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ ἐθνόσημα.
Τόση συνείδησις πιά…
Τώρα πιὰ ὑπάρχουν «συνεπεῖς» καὶ «ἀσυνεπεῖς» φορολογούμενοι. Ὄχι λεηλατημένοι καὶ πτωχοποιημένοι. Συνεπεῖς καὶ ἀσυνεπεῖς.


Καὶ φυσικὰ οἱ ἀγρότες στὸ στόχαστρο….
Δῆλα δὴ ἡ πρωτογενὴς παραγωγή…
Δῆλα δὴ καλλίτερα νὰ τρῶμε σκόρδα ἀπὸ τὴν Κίνα, πατᾶτες ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ κρεμμύδια ἀπὸ τὴν Τουρκία, μὲ δανεικά, πρὸ κειμένου νὰ μὴν σηκώσουμε κεφάλι οὔτε σὲ τρεῖς αἰῶνες…
Κατὰ τὰ γνωστά…4η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ κανονισμὸς τῆς βουλῆς τους ἦταν …παράνομος, γιὰ ὅσο τοὺς βόλευε.
Τώρα ποὺ ἔπαψε νὰ τοὺς βολεύῃ τὸν ἄλλαξαν.
Πρωταγωνιστὴς ὁ βούτσης… Ναί, αὐτὸς μὲ τὰ ἀδαμάντινα σποράκια του!!! 

Χάσαμε καὶ ἕνα …παπόρο μὲ ἡρωΐνη στὸ μεταξὺ ἀλλὰ ὁ δρίτσας δὲν ξέρει κάτι.
Συζητᾶμε γιὰ …συμπτώσεις!!!
(Κι ἐπίσης …σύμπτωσις εἶναι πὼς ἡ μανδὰμ τασία εἶναι σύζυγος δρίτσα… Κι ἐπίσης …σύμπτωσις εἶναι ποὺ τρεῖς λιμενικοὶ ἀντικατεστάθησαν. Ὅλα …«συμπτώσεις»!!!)

5η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ ὁ Γλέζος, ὁ ἀριστερός, ὁ ἄθεος, ἐπιστρέφει στὴν …ἐκκλησία!!!
Μίλησε κάποιος γιά κωλοτοῦμπες;

Καὶ ἡ περιστέρα ἔπιασε σήμερα, λέει, δουλειά.
Ἄξιο τὸ κορίτσι.
Βάζει τὸν θεμέλιο λίθο τῆς ἀξιοκρατίας…


Ἐννοεῖται πὼς μᾶς ἔμεινε καὶ τὸ 23% ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευσιν.
Ὄχι ποὺ δὲν θὰ μᾶς ἔμενε λέμε…

Ἀλλὰ μὲ μία τέτοιαν κυβέρνησιν, ποὺ δὲν ξέρει τὶ τῆς γίνεται, ὅλα μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν!!!


6η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ …παρ΄ ὁλίγον πατριώταρος ζουράρις ξύπνησε καὶ θυμήθηκε τὸ μεγαλύτερον ἔγκλημα κατὰ τοῦ ἔθνους.
Θύμωσε λέμε… Πολύ…
Τὸ ὅ,τι στέρησε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν ὅποιαν οἰκονομικὴ δυνατότητα τοὺς ἀπέμεινε, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἀξιοπρεπῶς, δὲν τὸν ἐνόχλησε. Οὔτε ποὺ …ἀνεβάπτισε σὲ Ἑλληνικὴ κάθε φυλὴ τοῦ πλανήτου!!!
Ὁ …«πατριωτισμός» τους παραμένει πάντα δύο ταχυτήτων!!!


7η Ὀκτωβρίου 2015:120 κλίνες ἐντατικῆς θεραπείας κινδυνεύουν νὰ καταργηθοῦν, τὴν ὥρα ποὺ οὐδέποτε κάποια πολιτικὴ κουδουνίστρα ἀμφισβήτησε τὰ «χρέη» πρὸς τοὺς τοκογλύφους.
Ὁ Ἕλλην στὸν θάνατο… καὶ αὐτὸ ναί, εἶναι ῥατσιστικό!!!

Ἐπισήμως, ἀπὸ τὰ χείλη πανούση, ἡ τρομοκρατία καὶ ἡ κυβέρνησις εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό.
Τὸ γνωρίζαμε ἀλλὰ μᾶς τὸ ἐπισημοποίησε ὁ πανούσης.


Ἡ κοτσάνα τῆς ἡμέρας ἔρχεται ἀπὸ τὸν κατρούγκαλο, ποὺ θὰ ὑπολογίζη, λέει, τὸν ἀριθμὸ ὑπαλλήλων τῆς κάθε ἐπιχειρήσεως, ἀπὸ τὰ τετραγωνικὰ τοῦ χώρου ποὺ καταλαμβάνει ἡ ἐπιχείρησις.
Ναί, ναί… Πυροβολοῦν στὸν ἀέρα…
8η Ὀκτωβρίου 2015: Κι ὁ κουλουμπρῆς ἐπιμένει!!! Καρτούλα γιὰ νὰ μᾶς παρακολουθοῦν καλλίτερα!!!
Τὸ ὅ,τι ὅλα τὰ στοιχεῖα τῶν φορολογουμένων θὰ εἶναι διάτρητα δὲν τὸν ἀπασχολεῖ. Οἱ ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν του εἶναι σαφεῖς.
Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, ἡ καρτούλα ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα!!!

9η Ὀκτωβρίου 2015: Ὁ ἀλεξιάδης ὀνειρεύεται νὰ φορολογήσῃ καὶ τὰ ἀκίνητα ἐξωτερικοῦ.
Συζητᾶμε γιὰ φωστῆρες…
Ἐν τελῶς!!!

Οἱ …«εἰδικοί», ἐπὶ τῶν στρατιωτικῶν καὶ ἐθνικῶν θεμάτων, πῆγαν νὰ ἐπιθεωρήσουν!!!
Ἕνας καμμένος (στὸν ἐγκέφαλο) καὶ ἕνας χάχας…

10η Ὀκτωβρίου 2015: Κατάργησις τῶν μετρητῶν.
Ὅλα κι ὅλοι κόβονται γιὰ νὰ μὴν δυσαρεστηθοῦν οἱ τοκογλύφοι!!!
Ὁ Soros ἁρπάζει ἑλληνικὰ πετρέλαια, μέσῳ Ἀλβανίας.
ἀκούσατε κάποιαν διαμαρτυρία ἀπό τά κουδουνισμένα τῆς κυβερνήσεως;

11η Ὀκτωβρίου 2015: Τί δέν εἶχες Γιάννη μου; Δικαιοσύνη;
Ἔ, οὔτε καὶ θὰ ἔχης…
Παλαιά τους τέχνη κόσκινο!!!


Τὸ μόνον ποὺ (ἀκόμη) δὲν σκέφθηκαν νὰ φορολογήσουν εἶναι ἡ …ἀνάσα μας!!!
Κοινῶς ἀκόμη καὶ τὰ …σώβρακά μας τοὺς ἀνήκουν!!!
Κι ὅποιος ἔχει ἀντίθετες ἀπόψεις καταλήγει σύντροφος τοῦ …Λιακουνάκου!!!Ἐννοεῖται πὼς τὸ capital control ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ!!!
Ὄχι γιὰ αὐτούς… Μόνον γιὰ ἐμᾶς!!!


Καὶ ἐννοεῖται πὼς ἐμεῖς πεινᾶμε ἀλλὰ οἱ «νονοὶ τῶν δημοσίων ἔργων» θησαυρίζουν!!!
Ἐννοεῖται ἐπίσης πὼς πίσω ἀπὸ τὰ πορίσματα-φωτιὰ σπεύδουν νὰ καλύψουν τὰ …κενὰ οἱ …παραγραφές!!!


12η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ τώρα γελᾶμε. Ἀνοίγουν, λέει, οἱ θυρίδες καὶ οἱ φυλακές. Λέει.
Αὐτὲς ποὺ ἀνοίγουν εἶναι μόνον οἱ θυρίδες τῶν κορόιδων ποὺ δὲν ἔσπευσαν νὰ μεταφέρουν τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα ἐκτὸς Ἑλλάδος.
Γιὰ τὶς φυλακές… ἄς περιμένουμε μία πενταετία, νὰ παραγραφοῦν μερικὰ ἀκόμη ἐγκλήματα, καὶ τότε θὰ δοῦμε ποιὸς θὰ κάνη παρέα, κι ἐάν, στὸν Λιακουνᾶκο.Ἐννοεῖται πὼς ὅποια γραμμὴ δοθῇ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους, γίνεται …πρωτοσέλιδον!!!
Τό χειρότερον τῆς ἡμέρας;
Τὸ ΣτΕ οὐσιαστικῶς ἀθῳώνει κάθε ἔγκλημα κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων μὲ μία ἀπόφασιν …τρέλλα!!!

13η Ὀκτωβρίου 2015: Εὐκαιρία γιὰ πλιάτσικο καὶ ὁ …«ἀνθρωπισμός» τους.
Ἀμέτρητες Μ.Κ.Ο. ποὺ λεηλατοῦν τὸ δημόσιο χρῆμα ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ προστασία τοῦ Soros καὶ τῶν ὁμοίων του.
Ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ἡ δικαιοσύνη …ξεστραβώθηκε.
Ὁλίγον…
…ὅσο νὰ τοὺς δείξῃ πὼς πρέπει νὰ προσέχουν!!!


Μπορεῖ νὰ τρωγοπίνουν ἅπαντες εἰς βάρος μας ἀλλὰ δὲν μᾶς ξεχνοῦν!!!
Ἑτοιμάζουν διακοπὴ τοῦ ἐπιδόματος θερμάνσεως.
Τόσο κοινωνικὴ καὶ τόσο ἀριστερὰ λέμε!!!

Ἡ συνάντησις τσίπρα ἀλαφούζου θὰ λύση ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν βρωμιὰ τοῦ «ἑλληνικοῦ» ποδοσφαίρου!
Ἐμεῖς φυσικὰ τὸ ἔχουμε πρῶτοι ἀντιληφθεῖ…

14η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς καὶ ὁ σταθάκης εἶναι ὁλίγον …ξεχασιάρης.
Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε…
…τί εἶναι γιά αὐτόν ἕνα ἐκατομμύριο;


Ὁ γιᾶννος φυσικὰ ἔχει κι αὐτὸς τὰ …βαρίδια του, ἀλλὰ δὲν …ἐνοχλεῖτα.
Διαπιστώσεις κάνουμε…

Ὅσο γιὰ τὶς 100 δόσεις…
…εἴπαμε. Στὸν ἀέρα!!!
Συνελήφθη τρομοκράτης …ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, ποὺ συνδέεται μὲ κάποιες …δολοφονίες.
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Καμμία σχέσις μὲ τὶς καταγγελίες πανούση.
Καμμία σχέσις μὲ ξένους πράκτορες…
Καμμία σχέσις μὲ τοκογλύφους.
15η Ὀκτωβρίου 2015: Θυμήθηκαν τὴν σαββαΐδου…
Διώξεις… Πολλὲς διώξεις…
Τὸ ἐὰν θὰ τιμωρηθῇ εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!!!


16η Ὀκτωβρίου 2015: Εἶναι ποὺ θὰ προστάτευαν τὴν πρώτη κατοικία.
Κατασχέσεις πανέτοιμες!!!

17η Ὀκτωβρίου 2015: Ἔχουμε αὐτοκίνητο; Κακῶς… Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γνωστὰ τέλη κυκλοφορίας μαγειρεύονται νέες χρεώσεις καὶ νέοι φόροι.
Ἐπίσης θὰ μᾶς τὰ …τσιπάρουν, σὰν τὰ κατοικίδιά μας!!!

18η Ὀκτωβρίου 2015: Ἴδιους πόνους soros καὶ τΣΥΡΙΖΑ!!! Μὰ πολὺς πόνος γιὰ τὴν μουσουλμανικὴ ἀδελφότητα τῶν σφαγέων…
Φραμπουράρης καὶ ξερὸ ψωμί. Δύο ἑκατομμύρια ἔχασαν τὸν …δρόμο τους καὶ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς εὑρέθησαν πέριξ τοῦ φραμπουράρη.
Μὰ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὸν κουνήσῃ. Εἶναι ἀριστερὸς λέμε!!!19η Ὀκτωβρίου 2015: Φόρος στὴν ἀκίνητη περιουσία γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ σοβιετία πλέον… Δὲν παίζουμε…
Ὁ πλούσιος τὴν σήμερον ἡμέρα εἶναι ὁ ἔχων μηνιαῖον εἰσόδημα ἀπὸ 1200 εὐρόπουλα ἔως 2000 καὶ κάτι.
Αὐτοὺς θέλουν.
Τοὺς ἔχοντες πολὺ παραπάνω τῶν 2000 μηνιαίως τοὺς θεωροῦν …δικούς τους καὶ δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν!!!
Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ λίστες, οἱ περιέχουσες τὰ ὀνόματα μὲ τὰ ἐμβάσματα τῶν ἑκατομμυρίων, πηγαινοέρχονται…
Ἀπὸ τὸ νὰ ἀποφασίσουν τὸν ἔλεγχο μέχρι τὴν πραγματοποίησίν του εἶναι μία …ἀπόστασις μεγάλη.
Κι ἀκόμη μεγαλυτέρα ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὸν ἔλεγχο ἔως τὰ πορίσματα.
Ὅσο γιὰ τὴν φυλακὴ καὶ τὶς κατασχέσεις…
…μὴν σκᾶτε. Ἔχουμε τὸν ἄκη στὴν φυλακή… Παρηγοριά!!!
Ὄνειρα θερινῆς νυκτός.
Τοὺς ἔδωσαν καὶ …ἀναδρομικὰ λέμε!!!Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκόμη καὶ στὰ βόρεια προάστεια ἡ φτώχεια θερίζει…Φυσικὰ κάτι τέτοιες εἰκόνες διόλου δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς κρατοῦντες.
Νέα ἐπιδρομὴ κατὰ τῶν ὅσων (φτύνοντας αἷμα) τολμοῦν ἀκόμη νὰ στέκονται στὰ πόδια τους…

Κανονικὴ ἐθνοκάθαρσις λέμε…


Φυσικὰ τὸ ὑπερ-ἐπεῖγον νομοσχέδιον γιὰ τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ἔφθασε. (Ναί, νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε…!!!)
Κι ἔτσι μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε, πλὴν ἡμῶν, νὰ πάρῃ μία ἄδεια (κοψοχρονιά) καὶ νὰ ἀσκῇ ἐπάνω μας τὴν προπαγάνδα του!!!

20η Ὀκτωβρίου 2015: Τριῶν ταχυτήτων ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευσιν, τὴν ὥρα ποὺ μετατρέπουν τὴν χώρα σὲ ἀποθήκη δούλων…
Ἡ ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσις μόνον γιὰ …ἐκλεκτούς!!!

21η Ὀκτωβρίου 2015: Ξεκινᾶ τὸ τελευταῖο τμῆμα τῆς λεηλασίας… Στόχος; Οἱ μικροομολογιοῦχοι.

22α Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ παπαριὲς φίλη κτύπησαν κόκκινο. Πενταροδεκάρες οἱ αὐξήσεις ποὺ ἤθελε νὰ περάσῃ.
Τόσος σεβασμὸς στοὺς ψηφοφόρους του καὶ στοὺς Ἕλληνες.
Πιό καραγκιοζάκος τί;
Τὰ μάζεψε μετά…
…ἀλλά τί νά τό κάνῃς;


23η Ὀκτωβρίου 2015: Τὸ πρῶτο θέμα μᾶς ἐνημερώνει πὼς θὰ ξεπεράσουν τὰ τρία ἑκατομμύρια οἱ …πρόσφυγες μέσα στὸ 2016!!!
Πάλι ψέμματα!!! Λαθρομετανᾶστες εἶναι. Καὶ δὲν θὰ εἶναι τρία ἑκατομμύρια.
Ἔχουν πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει τὰ ἕξι…
(Ἐφ΄ ὅσον, πάντα βάσει δικῶν τους δημοσιεύσεων, οἱ πρόσφυγες δὲν ξέπερνοῦν τὸ 5-10% τοῦ συνόλου τῶν φερομένων ὡς μεταναστῶν. Ἐὰν προσθέσουμε καὶ τοὺς …μαροκικούς, τότε …καταλάβαμε!!!)

Ἐννοεῖται πὼς οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεως βλέπει στὶς πράξεις τῶν Μ.Κ.Ο. ἀντεθνικὲς προπαγάνδες.
Οὔτε πράκτορες.
Οὔτε ἐγκληματίες…

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τούς πλειστηριασμούς; Μήπως ἡ …ἀνάγκη τῶν κυβερνώντων νά …ξεχρεώσουμε; 
Ὄχι φυσικά. Αὐτὸ μᾶς ἔλειπε.
Οὔτε μνημόνια θέλουν νὰ πετάξουν, οὔτε μειώσεις …«χρέους» νὰ ὁρίσουν, οὔτε ἀνάσα στὸν ὁρίζοντα νὰ μᾶς δόσουν.
Τὰ γνωστὰ ἁρπακτικά.
Πῶς τά παρουσιάζει αὐτά τά ἁρπακτικά ἡ μία καί ἡ ἄλλη βοθροκαναλοφυλλάδα;
Παίζουν μόνοι τους… Ὅπως πάντα…
Μὲ στημένες «χρεωκοπίες», μὲ λαοὺς ὁμήρους καὶ μὲ κυβερνῆτες ἤ ἐξαγορασμένους ἤ ἠλιθίους.Ἡ ἐπίσκεψις ὀλὰντ βοήθησε τὸν τσίπρα νὰ ἐκφράσῃ ἀκόμη μία, πιὸ γελοία ἀπὸ τὶς προηγούμενες, ἀντίληψίν του γιὰ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο.
Ὄχι, δὲν εἶναι σκέτο κουδουνισμένο…
Εἶναι ἕνα γελοῖο κουδουνισμένο…


24η Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ πλειστηριασμοὶ εἶναι δεδομένοι. «Διαπραγματεύονται» τὸ ποσόν!!!


Ἀκολουθοῦν ἐξώσεις καὶ ἀκόμη περισσότερες χιλιάδες ἀστέγων καὶ ἐξηρτημένων ἀπὸ τὰ συσσίτια.


Τὸ θέμα σαββαΐδου φυσικὰ ἔφθασε στὰ ὅριά του καὶ σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ τὸ …συζητοῦν σοβαρά!!!
(Ἄλλο ἡ συζήτησις καὶ ἄλλο ἡ ἀπόδοσις δικαιοσύνης ὅμως!!!)25η Ὀκτωβρίου 2015: Καὶ γιὰ τὶς πρόωρες συντάξεις μαχαίρι… Ἔως τὸ κόκκαλο…

26η Ὀκτωβρίου 2015: Τὸ νέον ἀνέκδοτον λέγεται «ἀκροδεξιοὶ τρομοκρᾶτες».
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εἶναι προπαγάνδα…
Εἶναι παπαγαλισμὸς προπαγάνδας!!!
Κι ὅπως διαπιστώνετε ὁ …«καλός» Σᾶλλας θὰ σώση τὰ σπίτια μας!!!
Διαφωνεῖ, λέει!!!
Οἱ συντάξεις καί τά ὅρια ἡλικίας;
Τέλος στὶς συντάξεις διότι δὲν ὑπάρχει πιθανότης, ἐν ζωῇ, νὰ συνταξιοδοτηθῇ κάποιος μὴ δικός τους.

27η Ὀκτωβρίου 2015: Οἱ φαβέλες τῆς εὐρώπης τους ἐδῶ…
Φαβέλα μᾶς κατήντησαν, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἀκόμη καὶ εὔπορες περιοχὲς τῆς χώρας ἔχουν σοβαρότατα προβλήματα ἐπιβιώσεως…

Ἔως καὶ 17 χρόνια ἐπὶ πλέον δουλειά.
Δοῦλοι καὶ μὲ τὴν βούλα!!!28η Ὀκτωβρίου 2015: Ἐθνικὴ ἑορτὴ καὶ οἱ καραγκιόζηδες ἔπιασαν δουλειὰ στὶς παρελάσεις.
Εὐτυχῶς ἀποχωροῦσαν γρήγορα γιὰ νὰ μὴν γευθοῦν τὴν …ἀγάπη τοῦ κόσμου!!!
Ἐννοεῖται πὼς τὰ γνωστὰ κομματόσκυλα, μὲ τὰ πανῶ καὶ τὶς φωνές, ἀπουσίαζαν…
29η Ὀκτωβρίου 2015: Ὅ,τι δὲν δηλώνεται, κατάσχεται.
Αὐτὸ σημαίνει περιουσιολόγιον!!!


Κάπου ἐδῶ ἀρχίζουμε νὰ μαθαίνουμε πὼς ἡ ἐπίθεσις στὸ μπομπολιστὰν κρύβει κι ἄλλα, πολλά, μυστικά….
…ἐργολαβικά!!!
Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά!!!


30η Ὀκτωβρίου 2015: Κατασχέσεις καὶ γιὰ χρέη ὁλίγων εὐρῶ. Εἴπαμε… πρῶτα οἱ τραπεζῖτες… Ποινικὴ δίωξις στὴν σαββαΐδου ἐπὶ τέλους.
Θά τήν δοῦμε στήν ψειροῦ ἤ θά προλάβουν πάλι οἱ γνωστές μας παραγραφές;


31η Ὀκτωβρίου 2015: Φθάσαμε ξανὰ καὶ στὸ «τέλος ἀκινησίας»!!!
Ὁποία κατάντια…
Γιὰ νὰ ἀκινητοποιήσῃ κάποιος τὸ ὄχημά του σημαίνει πὼς ἀδυνατεῖ νὰ τὸ πληρώσῃ. 
Ἀλλὰ τὶ λέω… Προέχουν οἱ τοκογλύφοι!!!
Ἄν καὶ τὸ …μάζεψαν ἐπίσης, ἐν τούτοις διαπιστώνουμε, μὲ κάθε εὐκαιρία, πὼς οἱ τύποι εἶναι ψυχασθενεῖς!!!Τὸ …«φρέσκο» γάλα τῶν 11 ἡμερῶν παγιώθηκε φυσικά!!!

1η Νοεμβρίου 2015: Μάθημα φορολογικῆς συνειδήσεως στὰ σχολεῖα. Διότι πάντα ἐμεῖς παραμένουμε οἱ ἐπικίνδυνοι φοροφυγᾶδες ποὺ ἀπειλοῦν τὴν …δημοκρατία τους!!!


Ὁ κύριος στόχος ὅλων τῶν κυβερνήσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν ἦταν νὰ ἐξαφανίσουν κάθε ἴχνος ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικότητος.
Ἔφθασε ἡ στιγμὴ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ ὅρμοῦν.
Τσιπροκαμμένοι καὶ τὰ παπαγαλάκια τους κατὰ τῶν φαρμακοβιομηχάνων.
Ὅλα νὰ ἰσοπεδωθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν οἱ τοκογλῦφοι νὰ παίζουν μόνοι τους.
2α Νοεμβρίου 2015: Σήμερα ξεκινᾶ ἡ …λιανικὴ πώλησις τῶν μετοχῶν τῶν τραπεζῶν, ποὺ ἐμεῖς ἐγγυηθήκαμε, ὡς Δημόσιον, γιὰ νὰ ἀνακεφαλαιοποηθοῦν, ποὺ πῆραν τὰ χρήματα οἱ τράπεζες, δίδοντας ὡς …ἐγκυήσεις κάτι κ@λόχαρτα, ποὺ πῆρε αὐτὰ τὰ κ@λόχαρτα ἡ κυβέρνησις τῆς β΄ φορᾶς ἀριστερὰ καὶ τὰ ἔκανε κουρελο-κ@λόχαρτα καὶ φυσικὰ στὸ τέλος τὰ προσέφερε, ἔτσι, γιὰ τὴν καλὴ καρδιά, στοὺς ἐντολεῖς της.
Ἐάν αὐτό δέν λέγεται δόλος πῶς λέγεται;
Ἐάν αὐτό δέν εἶναι λεηλασία, τί εἶναι;
Ἐάν αὐτό δέν χρειαζόταν συνεργούς μέσα σέ ὅλες τίς κυβερνήσεις, πῶς θά στηνόταν;


Φυσικὰ πρέπει νὰ προστρέξουμε ὅλοι μας γιὰ νὰ πληρωθοῦν οἱ καθαρίστριες ποὺ ἔγιναν δικαστικοὶ ὑπάλληλοι καὶ ποὺ ὁσονούπω θὰ καταλήξουν καὶ …δικαστικοί!!!
3η Νοεμβρίου 2015: καὶ τὸ ἀπτυχίωτον ὁρμᾶ κατὰ τῆς γενοκτονίας…
…γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ μεγάλη λεηλασία στὶς μετοχὲς ποὺ κατεῖχε τὸ Δημόσιον ἀπὸ τὶς τραπεζικὲς ἐγγυήσεις.
Δῆλα δὴ γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ἡ ὕπαρξις τῆς ἐγκληματικῆς συμμορίας ποὺ λυμαίνεται τὶς σάρκες μας!!!
Τί λέγαμε γιά τήν τραπεζική δικτατορία;
Μᾶς ἔβαλε ἐμᾶς νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ τὶ σημαίνει γενοκτονία καὶ οἱ συνεργοί του ἔριχναν τὶς τελευταῖες ὑπογραφές.
Πρόστιμα στοὺς ἰατροὺς ποὺ δὲν θὰ συνταγογραφοῦν γενόσημα.
Ἰθαγενεῖς ἐδῶ. Οἱ ἐπικυρίαρχοι δὲν πρέπει νὰ χάνουν οὔτε δεκαράκι!!!
Οὔτε ὁ μόσιαλος…
Οὔτε φυσικὰ νὰ ἐμπλακοῦν σὲ …περιπέτειες οἱ κυβερνῶντες.

4η Νοεμβρίου 2015: Χαράτσι στὰ αὐτοκίνητα ὅσο κι ὁ ΕΝΦΙΑ. Τὰ δὲ πετρελαιοκίνητα ἐπίσης μέσα στὸν λογαριασμό τους.
Ὅ,τι κινεῖται φέρνει σὲ αὐτοὺς χρῆμα καὶ τὸ στερεῖ ἀπὸ τὸ αἷμα μας.


Κι ἐνᾦ ἐμεῖς σκούζαμε μὲ τὶς παπαριὲς τοῦ φίλη, δεκατέσσερα ἀεροδρόμια πέρασαν στὰ χέρια τοκογλύφων. 
Οὔτε φασαρίες οὔτε γκρίνιες.
Ἔτσι Ἁπλᾶ…Μπορεῖ πτυχίο νὰ μὴν ἔχῃ ἀλλὰ τὸ σχολεῖο τῆς ῥουφιανιᾶς τὸ τελείωσε μὲ ἄριστα!!!


Ἀφῆστε ποὺ …σώσαμε τὶς τράπεζες!!!
Ποῦ τό βάζετε;

5η Νοεμβρίου 2015: 150.000 οἰκογένειες στὸν δρόμο γιὰ νὰ μὴν ζημιώσουν οἱ τραπεζίτες. 
Κι ὅλα αὐτὰ μὲ …ἀριστερά. Β΄ φορὰ ἀριστερά!
Γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδόσουμε!!!


6η Νοεμβρίου 2015: Τὰ κόμματα νὰ ζήσουν κι ἄς ψοφήσουμε ἐμεῖς.
Ἀκόμη 300 ἑκατομμυριάκια …χαλάλι!!!


Μεταξὺ Λέσβου καὶ Μυτιλήνης κινεῖται ἡ πρωθυπουργάρα μας…
Ἐλπίζω νὰ μὴν χαθῇ…!!!
7η Νοεμβρίου 2015: Μαζὺ μὲ τὰ φανερὰ μέτρα μᾶς φέρνουν καὶ …κρυφά!!!
3,5 δισεκατομμύρια νέοι φόροι στὰ …κρυφά!!!


Δέσμευσις 100 ἑκατομμυρίων τοῦ κοντομηνᾶ, ὅπως καὶ τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων.
Κι ὄχι, δὲν ἄρχισε νὰ δουλεύῃ ἡ δικαιοσύνη.
Οἱ ὑπόλοιποι καναλάρχες ἀκόμη χρωστοῦν καὶ δὲν ἀγγίζονται.
Μᾶλλον …μόνος του θὰ πληρώση!!!
Ἄν τὲ νὰ δοῦμε καὶ λίγο μπόμπολα, ἐὰν δὲν τὰ βροῦν στὴν μοιρασιὰ μὲ τὸ τσιπρέικο…!!!

8η Νοεμβρίου 2015: Μόνιμη ῥήτρα περικοπῶν στίς συντάξεις; Μέ ὑπογραφή κατρουγκαλιέν;
Στὶς δικές μας συντάξεις, ὄχι στὶς δικές τους.
Δῆλα δὴ αὐτοὶ ἀν τὶ νὰ προετοιμάζουν συνθῆκες ἀναπτύξεως, ὑπογράφουν τὴν παραμονή μας σὲ τάφους.
Νὰ τὸ θυμόμαστε.


9η Νοεμβρίου 2015: Ὁ Μαρινάκης, αὐτός, τοῦ ποδοσφαίρου, ποὺ τόσα καὶ τόσα κατὰ καιροὺς διαβάζουμε, ἔχει τὶς …ἄκρες του στὸν τΣΥΡΙΖΑ. Μία τὰ λέει στὸ …πόδι, γιὰ δύο ὧρες, μὲ τὴν Δούρου…
…καὶ μίαν ἄλλη, ὁ τσίπρας τὸν στηρίζει.
Εἶναι ἀριστερὸς κι αὐτός, κατὰ πῶς φαίνεται. Σὰν τὴν γιάννα.


10η Νοεμβρίου 2015: Ὁ ΟΟΣΑ βλέπει τὴν ἀνάπτυξιν, ποὺ δὲν ἦλθε μὲ τὸν σαμαρᾶ, νὰ μᾶς ἔρχεται τὸ 2016.
Τὸ ποῦ τὸ βασίζει εἶναι ἄγνωστον.
Πάντως μία τέτοια ἀνακοίνωσις ἐξυπηρετεῖ θαυμάσια τὰ κουδουνισμένα τῆς κυβερνήσεως, ποὺ λαμβάνουν μερικὲς ἀνάσες καὶ πιστώσεις χρόνου.
Ἄλλο νὰ μᾶς προπαγανδίζουν μόνον τὰ ἐσωτερικὰ ΜΜΕ τὶς ἀσυναρτησίες τους κι ἄλλο ὁλόκληρος ΟΟΣΑ!!!


Τὰ χρέη τοῦ ΕΟΠΥ ἀπειλοῦν μὲ λουκέτο τὰ νοσοκομεῖα μας.
Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι πρόβλημα γιὰ τὴν κυβέρνησιν.
Εἶναι δικό μας…

11η Νοεμβρίου 2015: Ὁ Καμμένος …ἔκαψε τὸ ἐθνόσημον.


Ἔτσι, γούσταρε. Καμμένος εἶναι καὶ καίει…
Μᾶς ἔριξε ὅμως πρὶν ἕνα γερὸ δούλεμα γιὰ νὰ μᾶς ἀποχαυνώσῃ πλήρως!!!

Τί ἀξία ἔχουν 150.000 κατοικίες;
Τί ἀξία ἔχουν 150.000 οἰκογένειες πού θά βρεθοῦν χειμωνιάτικα στόν δρόμο;
Σημασία κι ἀξία ἔχουν μόνον οἱ ἐπιθυμίες τῶν ἐργοδοτῶν τῆς κυβερνήσεώς μας.


12η Νοεμβρίου 2015: Ἡ παράνοια ποὺ ἔχει καταλάβει τοὺς κυβερνῶντες εἶναι γιὰ γέλια.
Μεταξὺ τῶνπολλῶν ποὺ διαβάσαμε εἶναι καὶ ὁ φόρος …γήρατος.
Κάτι σὰν τὸ «σκοτώνουν τὰ ἄλογα ὅταν γεράσουν»….
Ἀληθεύει;; 


Ἡ ἐπιτροπὴ ἀληθείας …περισσεύει!!!
Καὶ πολὺ κράτησε λέμε!!!
13η Νοεμβρίου 2015: Ἡ χώρα ἀπέκτησε πολλοὺς πλουτοκράτες. Ὅλοι οἱ κατέχοντες σπίτια περὶ τῶν 150 τετραγωνικῶν εἶναι ὑποψήφιοι λεηλασίας, διότι εἶναι πολλά, πάρα πολλὰ τὰ τετραγωνικὰ γιὰ δούλους.14η Νοεμβρίου 2015: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἕνωσις τῆς σοβιετίας κλείνει τὰ σύνορα.
Μὲ κυβέρνησιν β΄ φορὰ ἀριστερά, μὲ τὶς ἑκατοντάδες Μ.Κ.Ο. καὶ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις», ποὺ στοὺς κόλπους τους ἔχουν μόνον πράκτορες καὶ τσιράκια τῶν τοκογλύφων, μᾶς ἑτοίμασαν μία θαυμασία παγίδα, γιὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἀκούσαμε κάτι ἀπὸ τὰ χείλη τῶν …«κρατούντων».
Ἡ παγίδευσις τοὐλάχιστον τριῶν (ἐπισήμως) ἐκατομμυρίων πεινασμένων καὶ φανατικῶν ἰσλαμιστῶν ἐντὸς τῶν συνόρων, ποὺ ΔΕΝ εἶναι πρόσφυγες.
Τί σημαίνει αὐτό;
Ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε…
Πάντως καλὸ δὲν εἶναι!


15η Νοεμβρίου 2015: Καὶ τώρα ποὺ τελειώσαμε μὲ τὶς συνωμοσιολογίες καὶ φθάσαμε στὸ νὰ βλέπουμε (σχεδόν) τὴν πραγματικότητα κατάματα, ἄς δοῦμε ἀκόμη μία ἀλήθεια.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους στόχους ΟΛΩΝ τῶν κυβερνήσεων τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἦταν ἡ μεσαία τάξις.
Ἄλλη κυβέρνησις περισσότερο κι ἄλλη λιγότερο συνέπραξαν στὸ ἔγκλημα. 
Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ ζοῦμε.
Ἡ καταστροφὴ τῆς παραγωγῆς αὐτὴν τὴν τάξιν τσάκισε κι αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖον, ἀλλὰ ἄριστα σχεδιασμένο.
Ἐκτελεστὲς ὅλοι τους καὶ φυσικὰ οἱ τσιπροκαμμένοι πρῶτοι ἀπὸ τοὺς χειρίστους…
Σφυρίζουν ἀδιάφορα μὰ γνωρίζουν θαυμάσια τὰ ἐγκλήματά τους!!!


Τακτικὲς προπαγάνδας καὶ παπαρολογίας προερχόμενες ἀπὸ τὸν σαμαρᾶ.
Τὸ χωνὶ μᾶς ἐνημερώνει πὼς ἔχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα.
Καὶ δὲν βρέθηκε κάποιος νὰ τοὺς πῇ νὰ τὸ προσθέσουν στὸ ἄλλο, τὸ παλαιό, ποὺ ἀκόμη τὸ ἀναζητοῦμε.


Τὶς 107.000 θέσεις ἐργασίας δὲν τὶς σχολιάζουμε, ἐφ΄ ὅσον, ἐὰν ὑπάρχουν, ἀφοροῦν μόνον στὰ δικά τους παιδιά.
Τὸ ὡραῖο ὅμως εἶναι τὸ σχόλιον-ἐρώτημα γιὰ τὴν ΕΚΤ, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν γεωργιάδη.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀγνοῶ τὸ ἐὰν ὑπῆρξε, ἤ ὄχι, ἀπάντησις, θὰ ἀπαντήσω ἐγώ: Ναί, ἡ ΕΚΤ, τὸ ΔΝΤ, ἡ εὐρωπαϊκὴ σοβιετία εἶναι τΣΥΡΙΖΑ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ναζὶ στὴν Οὐκρανία, τζιχαντιστὲς στὴν Συρία, ποντέμος στὴν Ἰσπανία, ἀκροδεξιοὶ στὴν Ἰταλία…
Ἀναλόγως τοῦ ποῦ ἔχουν σκορπίσει τὰ πρακτόρια τους…
16η Νοεμβρίου 2015: Πρὸς πώλησιν ὁ ΟΛΠ ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. Στὰ προαπαιτούμενα λέει ἦταν. Τὸ γιατὶ δὲν μᾶς τὸ λέν…
Ἄς τὸ κατανοήσουμε μόνοι μας…
Τί;; Νά ἀνταγωνίζονται τούς Κινέζους οἱ τοκογλύφοι; Αὐτοὶ εἴπαμε πὼς τὰ θέλουν ὅλα στὸ χέρι.
Κι ἐφ΄ ὅσον ξεκίνησαν μὲ τὸν Ο.Λ.Π. εἶπαν νὰ τὸ ἐπεκτείνουν καὶπρὸς Ἀσπρόπυργο μὰ καὶ πρὸς κάθε ἄλλο λιμάνι μας.
Ξέρουν αὐτοί.
Ἐμεῖς θὰ σκυλοπνιγόμαστε γιὰ ἕνα ξερὸ παξιμάδι, αὐτοὶ θὰ θησαυρίζουν.

Ἔλα ὅμως ποὺ γλυκάθηκαν…
Ἔ, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ γλυκάθηκαν, εἶπαν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν…
Τί σημασία ἔχει πού θά πάρουν μόνον 700 ἑκατομμύρια;
Ὅσο πιὸ χαμηλὲς οἱ τιμὲς τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων ποὺ δωρίζονται, τόσο περισσότερο φουσκώνουν οἱ λογαριασμοὶ τῶν ἐμπλεκομένων.

Τί; Μόνον ἡ ΚΟΣΚΟ κατέθεσε προσφορά;
Ἀλήθεια, ἀναρωτηθήκαμε γιά τό ποιοί ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες της καί ποία σχέσις τούς δένει μά τούς …γνωστούς ἐγκληματίες τοῦ πλανήτου;
17η Νοεμβρίου 2015: Τρία πουλάκια κάθονται κυβέρνησις!!! Ἀποσύρεται τὸ 23% Φ.Π.Α. στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσιν καὶ μετακυλᾶ, ὡς ἰσοδύναμον, στὸν οἶνο!!!
Δῆλα δὴ γουλιὰ καὶ εὐρᾶ στὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων!!!
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ γουλιὲς εἶναι σαφῶς περισσότερες ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν μαθητῶν στὰ ἰδιωτικὰ σχολεῖα, δὲν συζητᾶμε γιὰ ἰσοδύναμα ἀλλὰ γιὰ αὐξήσεις τῶν εἰσπράξεων. 
Εἴπαμε… Στὸν κόσμο τους!!!
(Μὴν ἀνησυχεῖτε… Θὰ ἐπανέλθουν!!!)


Ὁλίγον …βιαστικὸ τὸ τσιπροκουδουνισμένο στὴν …«ἐθνικὴ ἑορτή», μὰ δικαιολογεῖται.
Δὲν εἶναι ἐποχὲς τώρα νὰ …ἀπολαύσῃ τὴν ἀγάπη τῶν …πρώην θαυμαστῶν του!!!

Νά μιλήσουμε γιά ῥεῦμα; Ἤ ὄχι;
Ἄς τὸ ἀφήσουμε καλλίτερα…
18η Νοεμβρίου 2015: Πεδίον δόξης λαμπρόν ἡ χώρα γιά κάθε φυλῆς πράκτορα;
Τς τς τς… 
Ἀπαράδεκτα εἶναι αὐτά.
Καί ἡ κυβέρνησις; Τί; Δέν ἐνδιαφέρεται ἤ …βολεύεται;
Μήπως τελικῶς κάτι …ξέρουν οἱ φερόμενοι ὡς κυβέρνησις καί ὅλοι μαζύ, πράκτορες, τσιράκια καὶ κουδουνισμένα, μᾶς ὁδηγοῦν ἐκεῖ πού τούς ὅρισαν οἱ ἐργοδότες τους;
Μπᾶ… ἀκρότητες…
19η Νοεμβρίου 2015: Τὸ κουδουνισμένο πῆγε στὴν Τουρκία.
Δὲν προσκύνησε τὸν τᾶφο τοῦ κεμᾶλ…
Εἶχε προσκυνήση, πολὺ νωρίτερα, στοὺς …«περιουσίους»!!!

20η Νοεμβρίου 2015: Μὲ 153 βο(υ)λευτὲς κατάφερε νὰ περάσῃ τὸ φερόμενον ὡς ἀσφαλιστικὸ ἡ κυβέρνησις. 
Διαγραφές, διαφωνίες, ἀποκοπές…
Τὰ ἀναμενόμενα τῆς φθορᾶς.
Ἐφ’ ὅσον δὲν διαθέτουν κάτι ἀνθρώπινον στὶς συνειδήσεις τους, ἀναλώσιμοι παραμένουν.
Τελείωσαν καὶ τὸν σακελλαρίδη… Καὶ τὸν παναγούλη…
Γιὰ λόγους …κομματικῆς πειθαρχίας, εἶπαν.
Δημοκρατικά, εἶπαν.
Εἶμαι πλέον βεβαία πὼς τὰ καρότα δὲν παίζουν ῥόλο σὲ αὐτὸ τὸ κόμμα….


21η Νοεμβρίου 2015: Ἡνωμένοι κατὰ τῆς …«τρομοκρατίας» οἱ εὐρωπΑΙοι ἡγέτες καὶ μαζύ τους καὶ ἡ κυβέρνησις.
Κάτι δισεκατομμύρια δῆλα δὴ θὰ μᾶς ἁρπάξουν πάλι γιὰ τὰ σχετικὰ ἐξοπλιστικά!!!
Ὅσο γιὰ τὴν ἀστυνόμευσιν…
…ἔ, μὴν τὰ θέλουμε κι ὅλα. Ἤ τρομοκρατία θὰ ἔχουμε ἤ ἀσφάλεια!!!
Προσκυνοῦν γενικῶς…


Μποροῦν νὰ εἶναι ὅσο ἠλίθιοι θέλουν, ἀρκεῖ νὰ μὴν χαλοῦν τὰ χατήρια τῶν ἀφεντικῶν τους!!!


22α Νοεμβρίου 2015: Τί μᾶς ἔμεινε ἀπό τό ἀσφαλιστικό τους;
Ἡ ὐπογεννητικότης…


23η Νοεμβρίου 2015: Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν ὁμολογιούχων ἀρχίζει νὰ γίνεται συνείδησις.
Ἐπιδρομὴ κυριολεκτικῶς ἐναντίον τους ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν.
Ἡ ἀπόλυτος καταστροφὴ ἀκόμη μίας μερίδος συμπολιτῶν μας!!!

24η Νοεμβρίου 2015: Τὸ γραφεῖον τύπου μεταναστεύσεως δὲν θὰ μ ποροῦσε νὰ τὸ ἀναλάβῃ κάποιος Ἕλλην.
Ἔπρεπε, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῃ ἡ κυβέρνησις, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πόσο ὑπάκουη εἶναι, νὰ παραδοθῇ σὲ …«περιούσιο»!!!
Τόσοι Ἕλληνες ἄνεργοι ἀλλὰ δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν κυβέρνησιν.

25η Νοεμβρίου 2015: Τί περιμέναμε ἀπό μίαν κυβέρνησιν πού δέν ἔχει βαρίδια στήν siemens; Νά προωθήσῃ τήν κάθαρσιν;
Χμμμ… 
Καλὰ νὰ πάθουμε… 
Συμμορία τῶν 300 εἶναι εἴπαμε…


26η Νοεμβρίου 2015: Ἀποτελειώνων τὸ σύστημα ὑγείας, διότι τοὺς χρειάζονται τὰ νοσοκομεῖα γιὰ νὰ ἔλθουν …«ἐπενδυτές» καὶ νὰ τὰ …«ἀναπτύξουν» δίχως ἐμᾶς…
Τὸ πλιάτσικο κορυφώνεται!!!


27η Νοεμβρίου 2015: Τὸ χαράτσι ποὺ δὲν πληρώθηκε (ἤ ποὺ …φαγώθηκε ἀπὸ …«ποντικούς») ἐπανέρχεται ὡς βεβαιωμένη ὀφειλὴ ἀπὸ τὴν ἐφορία.
Καὶ μόνον του τὸ χαράτσι εἶναι ἱκανὸ νὰ μετατρέψῃ ἕνα ἀκίνητο, πολλαπλασίου ἀξίας, σὲ …μεζεδάκι!!!
Ἄλλως τὲ οἱ …«ἐπενδυτές» καραδοκοῦν!!!
(εἶναι τῆς …κοινωνικῆς πολιτικῆς κατάλοιπον!!!)


28η Νοεμβρίου 2015: Ἡ πτῶσις τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου πέρασε ἀλλὰ δὲν μᾶς …ἄγγιξε!!!
Αὐτὸ θὰ πῆ σοβιετία!!!

29η Νοεμβρίου 2015: Ἐννοεῖται πὼς δίχως τῶν ἐγκρίσεων τῶν τοκογλύφων δὲν κουνιέται φύλλο ἐντὸς τῆς κυβερνήσεως.
Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ ἀγγελία γιὰ τὴν ἀναζήτησιν ἀντικαταστάτου τῆς σαββαΐδου πέρασε μέσα ἀπὸ τὸ Economist.

Τὸ …γαϊτανάκι τῶν δηλώσεων φίλη ἔπιασε ὁ λιᾶκος.
Ὁ γνωστός…
Ἐννοεῖται πάντα πὼς ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιὰ νὰ …ξεχνᾶμε τοὺς ἄλλους πόνους μας καὶ τὴν λεηλασία μας. 
Ὅλοι κι ὅλα στὴν ὑπηρεσία τῶν τοκογλύφων…

30η Νοεμβρίου 2015: Ὁ παπασταύρου, ὁ σύμβουλος σαμαρᾶ, μὲ τὰ 5.500.000 ἑκατομμύρια εἶναι σὲ λίστες καὶ λίστες ἀλλὰ δὲν …ἐνοχλεῖται. Ὁσαμαρᾶς δὲν τὸν ἐνόχλησε…
Ὁ τσίπρας; Θά ἀσχοληθῆ ἤ θά πάη κι αὐτό στά ἀζήτητα;
1η Δεκεμβρίου 2015: Ἄν καὶ ὅλα τὰ δεδομένα ὑπαγορεύουν παραμονὴ στὰ μετρητά, ἡ κυβέρνησις ἐξακολουθεῖ στὸν δρόμο ποὺ τῆς χάραξαν οἱ τοκογλύφοι.
Σταθερὴ ἀξία!!!
2α Δεκεμβρίου 2015: Οἱ καλὴ μας κυβέρνησις φορολογεῖ τὰ καύσιμα τόσο πολύ, ποὺ τελικῶς τὰ ποσὰ ποὺ πληρώνουμε εἶναι περισσότερο …φόροι!!!
Ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνει… Ὄχι ἀπὸ δουλοπρέπεια στοὺς τοκογλύφους!!!

3η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ παράνοια τῆς κυβερνήσεως ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενον.
Ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀπεργεῖ κατὰ τῆς κυβερνήσεως …τΣΥΡΙΖΑ!!!
Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Δὲν εἶναι ἠλίθιοι. Ἀπελπισμένοι εἶναι.
Ξεκίνησε μὲ ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὶς 10 Νοεμβρίου καὶ σήμερα τὸ …ἀπολαύσαμε!!!


Μὲ τὶς κυβερνητικὲς παπαριὲς ἀπειλούμεθα μὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Σένγκεν. 
Μόνον ἐμεῖς.
4η Δεκεμβρίου 2015: Ἀναμένοντες τὸ τεκμήριον τῶν κατοικιδίων, κατὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ τρύφωνος…5η Δεκεμβρίου 2015: Τὸ περιουσιολόγιον σημαίνει ἀποδοχὴ δική μας γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς δουλοποιήσεώς μας καὶ τῆς λεηλασίας μας. 
Ἡ προπαγάνδα ποὺ τὸ στηρίζει εἶναι γελοία, ὅπως γελοῖοι εἶναι κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σπεύδουν νὰ τὸ ἐπιβάλλουν.
Πάντα φυσικὰ πρὸς ὄφελος τῶν ἐξουσιαστῶν. Νὰ ξέρουν ἐπακριβῶς τὸ τὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα διαθέτουν οἱ δοῦλοι.


6η Δεκεμβρίου 2015: Παγιωμένη τακτικὴ τῶν κυβερνώντων νὰ φορολογοῦν πολλαπλῶς, ἀκόμη καὶ τὰ φορολογημένα.
Τέτοια ἀγάπη μᾶς ἔχουν!!!

7η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ τασία ἀρχικῶς καὶ ἡ «ἄρσις» στὴν συνέχεια μᾶς διευκολύνουν νὰ …ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἀκίνητά μας.
Αὐτὸ σημαίνει κομμουνισμός!!! Ὅλοι ἄστεγοι καὶ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κόμματος ἑκατομμυριοῦχοι!!!8η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ ἐπενδυτὲς ἦσαν …«ἁρπακτικά» μὰ ἡ κυβέρνησις δὲν ξέρει, δὲν εἶδε…!!! 9η Δεκεμβρίου 2015: Ὅλοι οἱ …«ἐπενδυτές» μᾶς προέκυψαν …«περιούσιοι»!!!
Πολλὲς συμπτώσεις γιὰ μία …ἀριστερὰ κυβέρνησιν!!!

10η Δεκεμβρίου 2015: Μὲ πρόσχημα τὸ περιβάλλον ἀναμένονται νέες φορολογικὲς ἐπιθέσεις.
11η Δεκεμβρίου 2015: Ἐκτὸς τῶν ἤδη ὑψηλῶν κερδῶν ποὺ διασφαλίζει μὲ νόμους ἡ κυβέρνησις γιὰ τοὺς τοκογλύφους, ἐξασφάλισε κι ἕναν ἀκόμη τρόπο γιὰ νὰ μᾶς ξἀπομυζοῦν!!!
Τὴν προμήθεια μέσῳ τῶν συναλλαγῶν.
Τὸ πλαστικὸ χρῆμα ἐξυπηρετεῖ μόνον τοὺς τραπεζῖτες.
12η Δεκεμβρίου 2015: Ἀποχαιρετᾶμε εἴπαμε τὶς συντάξεις ποὺ χάσαμε…

13η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες τὴν σήμερον στὴν χώρα εἶναι οἱ …κασταστανάδες!!!

14η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ …τρομοκρατία ὀφελεῖ τοὺς ἐμπόρους ὅπλων καὶ τοὺς τραπεζῖτες.
Οἱ κυβερνήσεις, ὅπως ἡ δική μας, ἁπλῶς …παρασύρονται!!!
15η Δεκεμβρίου 2015: Ὑπεγράφη συμφωνία γιὰ τὴν προμήθεια 80 ἀσθενοφόρων. Τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ κάθονται καὶ σαπίζουν, οὔτε λόγος νὰ ἐπισκευασθοῦν. Δὲν ἔχουν προμήθειες…
16η Δεκεμβρίου 2015: Κυβερνητικὲς ἐπιτυχίες οἱ ἀναδιαρθρώσεις τῶν «κοκκίνων» δανείων. Μὲ μία λεπτομέρεια.
Ὅλοι μποροῦν νὰ συμμετάσχουν πλὴν τῶν …Ἑλλήνων!!! 
Τέτοια ἀγάπη εἴπαμε μᾶς ἔχουν!!!
17η Δεκεμβρίου 2015: Τὰ ἀμερικανὰ ἤθελαν νέες ταὐτότητες καὶ τὸ κουρουμπλῆ ἔσπευσε.
Δὲν εἶναι δουλοποπρέπεια…
Ἀλληλεγγύη εἶναι!!!

18η Δεκεμβρίου 2015: Κάθε κυβέρνησις ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, βολεύει στὸν κρατικὸ μηχανισμό, μὲ κόστος ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, ὅλον τὸν κομματικό της στρατό, ἐφ΄ ὅσον προηγουμένως τακτοποιήσει γαμβρούς, νύφες, πενθερές, κουμπάρους, βαπτιστήρια, ἀνεψούδια, γειτονόπουλα, γκομενοδουλίτσες…
Ἔτσι καὶ ἡ δική μας κυβέρνησις ἀποπληρώνει τὸ χρέος της.
Οἱ προσλήψεις στὸ δημόσιο εἶναι ἄγνωστες σὲ ἀριθμό…
Ὁ λογαριασμὸς γνωστὸς καὶ σὲ ἐμᾶς…19η Δεκεμβρίου 2015: Ἐννοεῖται πὼς ἡ ἐγκληματικότης ποὺ αὐξάνεται δὲν ἀπασχολεῖ τὴν κυβέρνησιν διότι πρέπει νὰ προστατεύσῃ τὰ μέλη της ἀπὸ …ἐμᾶς!!!20η Δεκεμβρίου 2015: Πίσω ἀπὸ τὸ «σύμφωνον συμβιώσεως» ἡ ἐμπορία παιδιῶν!!!
Ἀλλὰ οἱ κυβερνῶντες μας …παρεσύρθησαν!!!
21η Δεκεμβρίου 2015: Νέα ἀναθεώρησις τῶν βιβλίων ἱστορίας!!!
Νὰ ἐξαφανισθοῦν ἐν τελῶς ἀκόμη καὶ οἱ ὑπόνοιες γιὰ τοκογλύφους!!!

22η Δεκεμβρίου 2015: Παρ΄ ὁλίγον χιλιάδες ὁμοφυλόφιλοι νὰ πανηγυρίσουν τὸ σύμφωνον συμβιώσεως.
Ἄλλαξαν γνώμη ὅμως γιὰ ἀγνώστους λόγους!!!
23η Δεκεμβρίου 2015: Κάθε κυβέρνησις ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της, βολεύει στὸν κρατικὸ μηχανισμό, μὲ κόστος ποὺ καλύπτεται ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεῖα, ὅλον τὸν κομματικό της στρατό, ἐφ΄ ὅσον προηγουμένως τακτοποιήσει γαμβρούς, νύφες, πενθερές, κουμπάρους, βαπτιστήρια, ἀνεψούδια, γειτονόπουλα, γκομενοδουλίτσες…
Ἔτσι καὶ ἡ δική μας κυβέρνησις ἀποπληρώνει τὸ χρέος της.
Οἱ προσλήψεις στὸ δημόσιο εἶναι ἄγνωστες σὲ ἀριθμό…
Ὁ λογαριασμὸς γνωστὸς καὶ σὲ ἐμᾶς…
24η Δεκεμβρίου 2015: Λίστες ἐπὶ λιστῶν γιὰ φοροδιαφεύγοντες, γιὰ μεγαλοκαταθέτες, γιὰ χαμένα κονδύλια…
Ὅμως ἡ κυβέρνησις ἔχει ἄλλες προτεραιότητες.
Ἐμᾶς!!!


25η Δεκεμβρίου 2015: Ὁ ἀνιδιοτελὴς βαλλιανᾶτος συνέβαλε ὅσο μποροῦσε γιὰ νὰ ψηφισθῇ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως τοῦ Soros. 
Ὄχι ὄχι, ὄχι… Ἡ κυβέρνησις δὲν ἔχει τέτοιου εἴδους ἐξαρτήσεις καὶ διαμεσολαβητές.
Ἀπ΄ εὐθείας προσκυνᾶ τὸν Soros!!!

26η Δεκεμβρίου 2015: Τὸ «δὲν πληρώνω» ἦταν μία …ἔξαρσις, μία μόδα, μία τρέλλα ποὺ πρέπει νὰ τὴν ἀφήσουμε πίσω μας, διότι ἐμεῖς εἴμαστε πλέον …συγκροτημένον κράτος…
…λέει ὁ παναῆς!!!


27η Δεκεμβρίου 2015: Οἱ ἀπλήρωτοι ἐργαζόμενοι τοῦ MEGA, ἀλλὰ κι ἄλλοι ἐργαζόμενοι, ἄλλων τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἀξιώνουν, δικαίως τὶς ἀμοιβές τους.
Ὅμως οἱ ἐργοδότες τους χρωστοῦν. 
Ποιός θά πληρώση τά χρέη λοιπόν; Ὄχι βέβαια οἱ νέοι …«ἐπενδυτές»!!!

28η Δεκεμβρίου 2015: Ἡ βουλὴ νομοθετεῖ… Λέει.
Δίχως ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες καὶ γραμμὲς καὶ ἀτζέντες. Ἔτσι, ξημέρωσαν κάπως …ἀνάλαφρα τὰ κουδουνισμένα.
Κάθε …«σύμπτωσις» στὴν παρακάτω εἰκόνα εἶναι …σύμπτωσις!!!


29η Δεκεμβρίου 2015: 14ετῆς ἐκπαίδευσις.
Μεγαλυτέρας διαρκείας ἡ λοβοτομή!!!
Καὶ ἐπίσης ὑποχρεωτική.

Δὲν μᾶς εἶπαν ὅμως πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ περιπτώσεις τῶν παιδιῶν ποὺ ἀδυνατοῦν, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν λοβοτομή.
100 ἡμέρες καὶ μᾶς τελείωσε ἡ ὑπομονή!!!


Καθυστερήσαμε νὰ δημοσιεύσουμε τὸ παραπάνω λόγῳ τῶν ἑορταστικῶν ἡμερῶν.
Ἐλπίζω νὰ τὸ ἀπολαύσατε ὅμως…
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου