Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΕΣ!


EΠΕΦΑΝΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ...
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

2 ΒΙΝΤΕΟ


Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. 

Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. 


Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. 

Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος α΄.


Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε


η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις


του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι


αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα


και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς


εβεβαίου του λόγου το ασφαλές


Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός


Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι


-


Κοντάκιον Ἦχος δ΄


Επεφάνης σήμερον

τη οικουμένη,

και το φώς σου Κύριε,

εσημειώθη εφ' ημάς,

εν επιγνώσει υμνούντάς σε.

Ήλθες εφάνης

το Φως το απρόσιτον.
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Ο ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΦΩΤΙΖΩΝ ΠΑΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΛΗΣΤΙΑ (ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ)...


...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΙΤΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου