Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ


ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ...
Αρνητική είναι η άποψη της πλειοψηφίας των Ιταλών σχετικά με το ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Το 47% των Ιταλών θεωρεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα «κάτι το αρνητικό» και μόνον το 43% πιστεύει ότι «πρόκειται για κάτι το θετικό».

Βάσει αυτών των στοιχείων η Ιταλία, γράφουν οι σχολιαστές στην Ρώμη, πρέπει να θεωρείται η πιο ευρωσκεπτικιστική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Κύπρο.

Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, το ποσοστό των Ιταλών που θεωρεί ότι το ευρώ δεν είναι μια θετική κατάκτηση, μειώθηκε κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες.

Το 2013, επίσης, το 67% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι «για το σύνολο των χωρών της Ένωσης, το κοινό νόμισμα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις». Φέτος, το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 63%.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, τέλος, η Ιταλία είναι η μόνη χώρα στην οποία η σχετική πλειοψηφία (45% έναντι 37%) πιστεύει ότι η υιοθέτηση του ευρώ δεν διευκόλυνε τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδεύουν ούτε μείωσε το συνολικό κόστος των μετακινήσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου