Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ....

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ!
 ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ...

ΔΑΙΑΒΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΓΡΑ! ΜΡΟΠΕΙΣ!


 Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά

ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη,

αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη.

 Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα.

Ατυό γνίταει γαιτί ο εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο. 

Ατίπτσυεο ;
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου