Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ GOLDMAN SACHS ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ROTHSCHILDS ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ

Με το που μπάνεις στην ιστοσελίδα της τράπεζας της Ελλάδος βλέπεις το σήμα της και καταλαβαίνεις που ανήκει:

  

Ότι δηλαδή  δεν είναι Ελληνική αλλά ανήκει στους διεθνείς τοκογλύφους τραπεζίτες που έφτιαξαν τον μηχανισμό για να ύποδουλώσουν τις χώρες της Ευρώπης: Το ευρωσύστημα

Δεν υπάρχει Ελληνική σημαία, αλλά μόνο τα αστέρια της ΕΕ.
Ένα εύγλωτο απόσμασμα στο κεφάλαιο " Ενημέρωση Μετόχων"
αποκαλύπτει την ταυτότητα της Τράπεζας:«… Κατά το άρθρο 1 του Καταστατικού, η νέα τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Τράπεζα της Ελλάδος και με έδρα την Αθήνα. … Τα άρθρα 8,9 και 10 του Καταστατικού ρύθμισαν ως εξής τα σχετικά με την κεφαλαιοδότηση του ιδρύματος: Το μετοχικό του κεφάλαιο ορίστηκε σε 400.000.000 δραχμές κατανεμημένες σε 80.000 μετοχές αξίας 5.000 δραχμών.

Το κατέβαλε η Εθνική Τράπεζα, η οποία το ανέλαβε ολόκληρο σύμφωνα με του όρους του άρθρου 2 της σχετικής συμβάσεώς της με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε αργότερα αυτό το κεφάλαιο σε δημόσια εγγραφή, με δικαίωμα προτιμήσεως για τους δικούς της μετόχους σε αναλογία δύο μετοχών της Εθνικής προς μία μετοχή της Τραπέζης της Ελλάδος. Η έκδοση του πρώτου τμήματος του κεφαλαίου έγινε σε τιμή 5.000 δρχ. κατά μετοχή, ενώ του δεύτερου και του τρίτου σε τιμή 7.500 δραχμές. Τη διαφορά τη μοιράστηκαν η Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο…» 
Ναί αλλά στην ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΑΡΛΟΤ ΝΤΕ ΡΟΤΣΙΛΝΤ στο ΒΗΜΑ διαβάζουμε ότι: "Οι Ρότσιλντ συμμετείχαν στο κονσόρτσιουμ που χορήγησε τα δύο δάνεια στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1824 ενώ ήταν και από τους ιδρυτικούς μετόχους της Εθνικής Τράπεζας το 1841»


Άρα οι Rothschilds είναι από τους ιδρυτικούς και κυρίους μετόχους της Ιδιωτικής Τράπεζας  με τον παραπλανητικό τίτλο "Τράπεζα της Ελλάδος" που όπως λέει το καταστατικό της είναιανώνυμη εταιρία.


 Επίσης στο κεφάλαιο "Η Τράπεζα" διαβάζουμε:

"Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT)....

...Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.Επίσης στο κεφάλαιο  Διοίκηση η μόνη παρουσία του Ελληνικού κράτους είναι στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής τρία μέλη που διορίζονται με εξαετή θητεία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητή. Χρησιμοποιήσαμε όπως βλέπετε, το καταστατικό και τις σελίδες της "Τράπεζας της Ελλάδος" για να μην κατηγορηθούμε ως συνήθως για συνομωσιολογία και για να καταδείξουμε ότι η Τράπεζα η οποία υποτίθεται θα έπρεπε να διασφαλίζει την εθνική νομισματική και άρα οικονομική σταθερότητα, είναι πειθήνιο όργανο των ευρωπαϊκών τραπεζοπιστωτικών κύκλων και άρα  ο διοικητής, που διορίζεται με προεδρικό διάταγμα αλλά δεν αναφέρεται ποιός αποφασίζει την εκλογή του, ενεργεί για   λογαριασμό των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι του Ελληνικού λαού!!!


Είναι καιρός, καθώς ο κόμπος έφτασε στο χτένι, να κρατικοποιηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος και στην συνέχεια να κόψει το εθνικό μας νόμισμα, την Νέα Δραχμή που θα γίνει η αφετηρία για μια ανθούσα και υγιή Ελληνική Οικονομία. 


Το άρθρο μας αυτό είχαμε δημοσιεύσει σε παλαιότερη ανάρτησή μας  (24/5/12), και το αναδημοσιεύουμε διότι είναι επίκαιρο και αναδημοσιεύεται τώρα σε άλλα ιστολόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου