Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ! ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ;


ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΣΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΣΙΑΣ (1806)

Κοινοποιεί ο Ηλίας Σκουντριάνος

Το άρθρο περιλαμβάνει μία προφητεία του 1806 με τις ακόλουθες προβλέψεις, που κατά την γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

Κεφ. Ζ’ συμβαίνει φθορά δια ξηράς και δια θαλάσσης.
(Σεισμός – Τσουνάμι)

Κεφ. Η’ εις τας 18 Μαρτίου θέλουν αυξήσει οι αιματώδεις πόλεμοι και νίκαι.

Κεφ. Θ’ εις τας 8 Ιουλίου συμβαίνουν δύο ανήκουστοι πόλεμοι.

Κεφ. Ι’ εις τας 12 Αυγούστου, ανυπόφορος ζέστη γεννήσεται.

Κεφ. Ία’ εις τας 18 Δεκεμβρίου χάνεται το ήμισυ της ανθρωπότητας.

Κεφ. Ιβ’ θέλει εκλεχθεί ένας Βασιλεύς από το Ιμπέριον.

Τα άνωθεν ελήφθησαν εκ τινός χειρόγραφου παλαιού εκ της Ι. Μ. Κωσταμονίτου κατά μήνα Αύγουστον 1897Ο πρώτος πόλεμος ήταν αυτός που έγινε στη Γεωργία.

Η Ρωσία θα δεχτεί κι άλλη πρόκληση-επίθεση από τη Γεωργία κι αυτή τη φορά θα την καταστρέψει τελειωτικά. Δυστυχώς οι απώλειες του άμαχου πληθυσμού της Γεωργίας θα είναι τρομακτικές.


Όσο οι Ρώσοι θα πολεμούν στη Γεωργία, θα υποκινηθούν και οι Ουκρανοί από τους Αμερικάνους να κάνουν χοντρές προκλήσεις ενάντια στους Ρώσους. Η Τουρκία θα επιτρέψει σε αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη να περάσουν από εναέριο χώρο και στενά, για να χτυπήσουν τους Ρώσους.

Από τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους Τούρκους. Οι Ρώσοι θα καταλάβουν πολύ σύντομα τους Ουκρανούς (για την ακρίβεια, πολύ λίγοι Ουκρανοί θα πολεμήσουν τους Ρώσους και θα γίνουν δεκτοί με ενθουσιασμό στις πόλεις. Πάνω από την Ουκρανία και τον Εύξεινο Πόντο θα πολεμήσουν (αερομαχίες) Αμερικάνοι και Ρώσοι για πρώτη φορά και θα υπερισχύσουν οι Ρώσοι συντριπτικά.

Στην Τουρκία θα έχει επιβληθεί δικτατορία, ενώ θα εξεγερθούν οι Κούρδοι. Παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Οι οικονομίες καταρρέουν η μια μετά την άλλη. Γίνεται στάση πληρωμών και λαϊκές εξεγέρσεις…


Ο Εύξεινος Πόντος θα γίνει Ρωσική λίμνη, μετά δε και την κατάκτηση της Τουρκίας.

(Θα είναι η πρώτη χώρα που θα δοκιμάσει τα ρωσικά μυστικά ΥΠΕΡΟΠΛΑ).4 σχόλια:

 1. Ἀπ' ἀρχῆς γὰρ οὐχ οὕτως ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἶνα ὅλα ταῦτα πάσχῃ καὶ οδυνάται• ἀλλ' ὡς ἄγγελον τοῦτον ἐποίησε. «Μικρὸν τί παρ' ἀγγέλοις» διέφερε, καὶ παράδεισον ἐν Ἐδὲμ ποιήσας τοῦτον ἔθετο ὥσπερ βασιλέα τὴ προαιρέσει καὶ αυτεξουσιότητι κυβερνᾶσθαι ἐπὶ μιὰ καὶ μόνον ἐντολὴ δεσμεύσας, ἶνα φαίνεται ὅτι ὑπ' ἀνωτέρου διευθύνεται.

  Αὐτὸς δὲ πλανηθεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος καὶ τῇ ισοθεΐα ηδυνθείς - ὅτι θὰ ἐλάμβανεν - ἐξωρίσθῃ τοῦ Παραδείσου. Τὴ ἐξορία ταύτῃ καὶ ταῖς ὀδύναις περιέπεσεν ἀφορισθεὶς παρὰ Θεοῦ, ἵνα ἄκανθας καὶ τριβόλους θερίζῃ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.

  Τί δὲ εἰσὶν αἱ ἄκανθαι καὶ οἱ τρίβολοι, εἰ μὴ αἱ ἀλλεπάλληλοι συμβάσεις καὶ καθημεριναὶ θλίψεις ἐκ τῶν πειρασμῶν, ἐκ τῶν διεστραμμένων ἀνθρώπων, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς μοχθηρᾶς ἡμῶν φύσεως; Ἡ ὁποία ἐκ τῆς κακῆς συνήθειας καὶ ἕξεως ἐγένετο ὡς δευτέρα φύσις, καὶ πάσχομεν ἐξ αὐτῆς ὀδυνηροὺς κινδύνους πλέον παρὰ τῶν ἄλλων ἐχθρών. Καὶ εἰ μὴ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας προφθάσῃ, κινδυνεύομεν ἐλθεῖν εἰς ἀπώλειαν. Καὶ ταῦτα δὲ πάντα μέχρι τίνος ἔχουσι τέρμα; Ἄχρις ὅτου, λέγει, «ἐκ γῆς ἐλήφθῃς καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». Τόδε, λοιπόν, ἔθετο τέρμα τῶν ὀδυνῶν καὶ θλίψεων ὁ φιλάνθρωπος Θεός.

  Λοιπόν, τί ζητεῖς, ὦ καλέ μου ἀδελφέ; Ποίαν τρῖβον νὰ εὕρωμεν, ἡ ὁποία νὰ μὴ ἀνατέλλῃ ἀκάνθας καὶ τριβόλους; Ποία ἄλλη ὁδὸς εἶναι, ἡ ὁποία νὰ μὴν περιέχεται ὑπὸ τοῦ θείου ἀφορισμοῦ;

  Ὅρα μοι, λοιπὸν τοὺς βασιλεῖς, ὅπου πρὸ ὀλίγου ἐκρότουν δι' αὐτοὺς μουσικαὶ καὶ ἔτρωγον ὅπου τοὺς ἔτρεμεν ἡ κτίσις. Ποῦ ὅλα ταῦτα; Αἱ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι τοὺς ἔπνιξαν. Ποῦ οἱ πρὸ ὀλίγου ὑπουργεύοντες, ὅπου τοὺς ἔφαγον ζωντανοὺς τὰ μελίσσια; Ἰδοὺ οἱ τρίβολοι.

  Λοιπόν, ποῖος ἐδυνήθῃ ἐξιλάσαι ἑαυτὸν ἐκ τῶν ἀκανθῶν; Οὐδείς• εἰ μὴ ὁ θάνατος!
  Δεύρο λοιπὸν ὁμοῦ νὰ φωνάξωμεν τὸν Σολομώντειον λόγον «ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης». Μακάριος λοιπὸν ἐκεῖνος, ὅπου ὑπέμεινεν ἄχρι τέλους ἐν ἄκρᾳ ὑπομονῇ, τὰ πάντα καταφρονῶν, καὶ διὰ τῆς μακροθυμίας ὀλιγοστεύει τὰς ἀκάνθας καὶ τοὺς τριβόλους, ἀφήνων νὰ γίνεται ζημία ἐπίγειος καὶ πλοῦτος ἐπουράνιος.

  Δι' αὐτὸ λοιπόν, ἀδελφὲ μου αγαπητέ, ψυχὴ τῆς ψυχῆς μου, καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν οστέων μου, παράδραμε κι ἐσὺ τὰ δίκαιά σου καὶ τὰ θελήματα, χάριν τῆς τόσης ἀγάπης, ὅπου δι' εσέ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπέρ σου, ἔχε ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν.

  Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο και Σπηλαιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ώ, τι γλώσσα είχαμε και πώς μας την κατάντησαν οι λογής λογής κίσιγκερ (με την ανοχή και τη συνενοχή μας)!!!

   Διαγραφή
 2. Πιθανόν από το κεφ Η έως Ιβ είναι 2023-2024.

  ΑπάντησηΔιαγραφή