Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 Ο  ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ -ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΩΝἘν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 7//20.3.2022
Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης

Πρὸς τὴν Σεβαστὴ Ἱερὰ Κοινότητα
καὶ τοὺς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί στό ἁπανταχοῦ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα .

«Κύριε τὶς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου ἤ τὶς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; Πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ» (ψλμ.14).

Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ψαλτηρίου, ἅγιοι Πατέρες τὰ διαβάζουμε κάθε ἡμέρα. Ποῖος ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς σύγχρονους Ἁγιορεῖτες, ἐργάζεται δικαιοσύνην καὶ θα λαλεῖ ἀλήθεια ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ;

Δὲν προλάβαμε νὰ ἀναπνεύσουμε λίγο, ἀπὸ τὴν ἀφόρητη καταπίεσι καὶ ἀπὸ τὴν πρωτόγνωρη τρομοκρατία καὶ προπαγάνδα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ τῶν Μ.Μ.Ε. μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀφήγημα τοῦ κορωναϊοῦ, τῆς κατασκευασμένης αὐτῆς πανδημίας τῆς Νέα Τάξης Πραγμάτων, ὅπου ἐπὶ δὺο χρόνια δολοφονοῦσαν τὶς ψυχές μας ἐπὶ 24ώρου βάσεως, γιὰ νὰ μᾶς ἐξαναγκάσουν νὰ κάνουμε τὸ ΄΄σωτήριο διαβόλιο-΄΄ἐμβόλιο΄΄, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἔχουν πεθάνει καὶ θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ πεθαίνουν χιλιάδες ἄνθρωποι, ( μέχρι τῆς 12.02.2022 στήν Ε.Ε. 39.997 θάνατοι καί 3.666.011 παρενέργειες, σύμφωνα μέ τά δεδομένα τοῦ Eudravigilance, European database of suspected adverse drug reactions reports, Covid-19 Vaccine Adverse Drug reactions)·καὶ ξαφνικὰ μέσα σὲ λίγες ἡμέρες (ἀπὸ τὶς 28 Φεβρουαρίου), τὰ συστημικὰ Μέσα ἐξαπάτησης ἐσίγησαν, καὶ ὁ κορωναϊὸς ἐξαφανίσθηκε, ὡς διὰ μαγείας ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν Μ.Μ.Ε.

Ξαφνικὰ ξυπνήσαμε μέσα σὲ ἕνα πραγματικὸ πολεμικὸ κλῖμα, στὴν Οὐκρανία, ὅπου ὅλοι οἱ σώφρονες ἀναλυτὲς, φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ ἀκόμη καὶ σὲ ἕνα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο!

Ἔτσι, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, ὁ γνωστὸς πλέον τηλεοπτικὸς καὶ διαδυκτιακὸς στὰρ, ὁ «φερόμενος ὡς Ἡγούμενος τῆς ἐκτὸς τειχῶν Ἱ.Μ Ἐσφιγμένου» ἤ ὅπως εἶναι γνωστοὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος (Α.Ο.) καὶ ὡς «Κατσουλιέρηδες», μαζί μὲ τὸν Ἀντιπρόσωπό του, (τὰ δὺο αὐτὰ ἄτομα ἀποτελοῦν καὶ τὴν ὅλη πολυπληθῆ ἀδελφότητα τους !), ἐνῶ οἱ ἑκατὸν καί πλέον τόσοι Μοναχοὶ τῆς Ἱ.Μ Ἐσφιγμένου εἶναι γιὰ αὐτοὺς καὶ γιὰ ὅσους συμφωνοῦν μὲ τὶς ἄνωθεν πατριαρχικὲς ἐντολὲς καταληψίες!!!

Τὸ μόρφωμα αὐτὸ τῆς Νέας Μονῆς Ἐσφιγμένου, τὸ ὁποῖο σέρνεται ἐδῶ καὶ 15 χρόνια περίπου, μὲ τὸ ὁποῖο, βέβαια κανένας φυσιολογικὸς καὶ νουνεχὴς Ἁγιορείτης δὲν συμφωνεῖ, θὰ στιγματίζει, ὅμως τὴν νεώτερη ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸ παρήγαγαν.

Ὁ ἐν λόγῳ ἡγούμενος, ἀφοῦ μέχρι τώρα ἔβγαινε συχνὰ πυκνὰ καὶ μᾶς κατηχοῦσε, μᾶς ἔκανε μαθήματα ὑγείας καί ὑγιεινῆς, καὶ προέτρεπε τὸν κόσμο νὰ τρέξουν νὰ ἐμβολιασθοῦν, καὶ συκοφαντώντας καὶ κατακρίνοντας ὅλους ἐμᾶς ποὺ δὲν συμφωνοῦμε μὲ αὐτὸν, τώρα ἀνέλαβε νὰ μᾶς διδάξει καὶ περὶ πατριωτισμοῦ καὶ νὰ ἐκδηλώσει τὰ ΄΄ἀνθρωπιστικὰ΄΄ του αἰσθήματα μονομερῶς.

Κυρίως, ὅμως, ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν σχισματικὴ ΄΄ἐκκλησία΄΄ τοῦ αὐτοχειροτόνητου ψευδοαρχιεπισκόπου Ἐπιφανίου, μὲ τὴν ὁποία ἔχει ταυτισθεῖ, καὶ ἡ ὁποία μὲ τὴν στήριξη τῶν ναζιστῶν τοῦ Ἀζόφ, τῆς Ἀμερικανοφυτευμένης Οὐκρανικῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ κατέλαβε ἀρκετὲς ἐνορίες ἀπὸ τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ὀνουφρίου μὲ τρόπο ἐγκληματικὸ καὶ βίαιο, ἔδιωξε τοὺς πιστοὺς, τοὺς ἄρπαξαν τοὺς ναοὺς, καὶ τώρα λειτουργοῦνται σὲ διάφορα σπίτια καὶ κατακόμβες, διότι δὲν θέλουν νὰ ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς Οὐνῖτες τοῦ Ἐπιφανίου.

Τώρα φοβᾶται, μήπως ἀντιστραφοῦν οἱ ὅροι καὶ οἱ σχισματικοὶ διωχθοῦν ἀπὸ τοὺς Ναοὺς, τὰ Μοναστήρια καὶ τὶς περιουσίες ποὺ ἐλήστευσαν! Ἔτσι μὲ λίγα λόγια, ὁ ἀνωτέρω ἀναπαράγει, ὅπως πάντα, ὅλη τὴν προπαγάνδα, τῶν Μ.Μ.Ε, καὶ ὑποστηρίζει τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν νεοναζί τοῦ Ἀζόφ, ὅπως λέγονται, καὶ ὡς ἡγούμενος λαμβάνει ἐχθρικὴ θέσι κατὰ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Ρωσικοῦ λαοῦ.

Στὴν πατρίδα μας, μὲ κυβερνητικὴ ἀπόφαση (πρωθυπουργοῦ καὶ κάποιων ὑπουργῶν) χωρίς, βέβαια, νὰ ἐρωτηθεῖ, ὅπως πάντα γίνεται, ὁ κυρίαρχος Ἑλληνικὸς λαὸς, πού διαφωνῇ στήν ἀποστολή πολεμικοῦ ὑλικοῦ στὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ ἀλληλοεξοντώνονται συνάνθρωποί μας.

Σεβαστὴ Ἱερὰ Κοινότητα, ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω δημόσιες δηλώσεις τοῦ ἐν λόγῳ ἡγουμένου, καθὼς καὶ ἄλλων Ἁγιορειτῶν ἡγουμένων, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, ἐκδηλουμένων, καὶ φίλα προσκειμένων πρὸς τὴν ἀντικανονικὴ, σχισματικὴ Οὐκρανικὴ Αὐτοκέφαλη ΄΄ἐκκλησία΄΄, μὲ τὴν ὁποία κάποιοι ἀπ’ αὐτούς ἤδη ἔχουν συλλειτουργήσει, καί πού γιὰ ὅλα αὐτὰ, ὅλοι αὐτοὶ (μέ πρωταίτιο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πού μέ τήν προμελετημένη ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης τό 2016) φέρουν μεγίστη εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου.

Ἀλλὰ καὶ ἡ δικὴ σας εὐθύνη εἶναι ἐξ ἴσου τεραστίων διαστάσεων, διότι ὅλους αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ τὸν σκληρὸ πυρῆνα τῶν Οὐνιτῶν-Οἰκουμενιστῶν, καὶ ποὺ ἀποτελοῦν μειοψηφία, ὅμως αὐτοὶ δροῦν στὸ Ἃγιο Ὄρος, καὶ ἀσκοῦν πνευματικὴ τρομοκρατία καὶ στὰ λοιπὰ Μοναστήρια τὰ λεγόμενα παραδοσιακὰ, καὶ στὸ τέλος ἐπικρατοῦν καὶ ὑλοποιοῦν τὰ σχέδιά τους.

Ὅλους αὐτοὺς ἐσεῖς οὐδέποτε, ὡς ἀνωτάτη ἀρχὴ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, ὡς Ἱερὰ Κοινότης, δὲν ἐκαλέσατε σὲ ἀπολογία καὶ δὲν ἐζητήσατε εὐθύνες, ἀλλὰ μάλιστα καὶ συνεχίζετε νὰ συλλειτουργεῖτε μαζί τους καὶ νὰ συμπανηγυρίζετε…!

Μέσα σὲ αὐτὴν, λοιπὸν τὴν τραγικὴ κατάστασι, καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅπως γίνεται φανερὸ, τώρα καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος κινδυνεύει νὰ γίνει καὶ αὐτὸ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐχθρικοὺς στόχους γιὰ τὴν Ὁμόδοξη Ρωσία, ἄν δὲν διαχωρίσει μὲ ἐπίσημο τρόπο τήν θέσι του, τόσο ἀπὸ τὴν παρανοϊκὴ στάσι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε ΄΄ἁγιορεῖτες΄΄, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν τέτοιες καταστάσεις. 

Ὀφείλει νὰ ὑψωθεῖ πάνω ἀπὸ τὶς περιστάσεις, στὸ πνευματικὸ ὕψος του, τῆς Μοναχικῆς καὶ Εὐαγγελικῆς περιωπῆς, στήν ὁποία ἁρμόζει νὰ ἵσταται πάντοτε, καὶ τοιουτοτρόπως νὰ πορεύεται, μέσα « στὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» τοῦ παρόντος αἰῶνος.

Ἐπειδὴ, ὅμως δὲν ἔχουμε καὶ πολλὴ ἐμπιστοσύνη, ὅτι θὰ πράξετε τὸ καθῆκον σας, γιὰ αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε, νὰ σᾶς δηλώσουμε, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας, μὲ αὐτὴ τὴν δημόσια ἐπιστολή μας:

Ὅτι ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Μοναχοὶ, γιὰ ἄλλη μία φορὰ διαχωρίζουμε τὴν θέσι μας, καὶ καταγγέλλουμε τέτοιες ἀντιμοναχικὲς συμπεριφορὲς.

Ὅπως ἔχουμε διαχωρίσει καὶ τὴν θέσι μας καὶ δὲν συμπορευόμαστε στὴν Παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (βλ. Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς)· τοιουτοτρόπως καταδικάζουμε καὶ τώρα τέτοιες δηλώσεις ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν μοναχική ἰδιότητα καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸ ὁποῖο ὀφείλει νὰ παραμείνει σημεῖον ἀναφορᾶς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης, καὶ ὁμολογίας, καὶ μάλιστα, ὅταν μέσα στὰ σπλάγχνα του συμβιώνουν ἐπὶ αἰῶνες Μοναχοὶ ἀπὸ ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα ἔθνη, Ρῶσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Γεωργιανοί καὶ από ἄλλα ἔθνη, μέσα στὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, σὲ μιὰ πανορθόδοξη Μοναστικὴ Πολιτεία, τὸ ὁποῖο, μέχρι τώρα, ἦταν ἕνα μοναδικό καὶ παγκόσμιο ὑπόδειγμα Χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ ἕνα πολὺ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς Ἑλληνικῆς Ρωμηωσύνης στὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμο καὶ τοὺς λαούς.

Σεβαστοὶ Πατέρες, ἡ Κυρία Θεοτόκος, κάποτε θὰ σᾶς ζητήσει εὐθῦνες, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Ποῖον Ἅγιον Ὄρος παραλάβατε ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, Ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη, Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Πρῶτον, Ὁσιομάρτυρες Ἁγιορεῖτες, Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ τοὺς Ἡσυχαστὲς καὶ τέλος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Κολλυβάδες Πατέρες, καὶ ποῖον Ἅγιον Ὄρος θὰ παραδώσετε στοὺς μετέπειτα;

Ἐμεῖς ὡς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Μοναχοὶ, διακηρύσσουμε σὲ ὁλόκληρο τὸν πολιτισμένο κόσμο, ὅτι δὲν διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους, σὲ ἔθνη καὶ ὁμάδες κ.λπ. « οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ·πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» ( Γαλ.γ΄,28).

Δὲν εἴμαστε, λοιπὸν ὑπὲρ κανενός πολέμου καὶ ἐναντίον κανενὸς λαοῦ. Δὲν διαχωρίζουμε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀντιμαχόμενες ὁμάδες, νὰ ἀλληλοσκοτώνονται, αὐτὸ εἶναι ἔργον τοῦ Σατανᾶ («… ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἢν ἀπ’ἀρχῆς…» Ἰωάν.8,44.), τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τῶν Παγκοσμιοποιητῶν καὶ ὅσων τοὺς ἀκολουθοῦν.

Ὅσο γιὰ τὴν ὑποκριτικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου -4.3.2022- πρὸς τὸν Πατριάρχη Ρωσίας κ.Κύριλλον, καθὼς ἐπίσης τῆς κατευθυνόμενης ὑποβολιμαίας φαρισαϊκὴς ἐγκυκλίου τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀριθμ. 3057/15.3.2022/Ἀρ.Πρωτ.1410/Ἀρ.Διεκπ.445), τίς ἀφήνουμε ἀσχολίαστες … διὰ τὴν ἀλάνθαστον Ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ ὅλου Χριστεπωνύμου Πληρώματος, εὐελπιστῶντας νὰ τίς τοποθετήσει στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἀπαξίωσης.

Διότι ὁ πόνος, τὸ αἷμα, ἡ ὀρφάνεια, ἡ πεῖνα, ἡ δυστυχία καὶ ὁ θάνατος εἶναι τὸ ἴδιο σὲ ὅλους. Εἴμαστε ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης, ὑπέρ τῆς Ἀληθείας, ὑπέρ τῆς Εἰρήνης, ὑπέρ τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας καὶ ἐλευθερίας τοῦ κάθε ΑΝΘΡΩΠΟΥ ὡς ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ.

Ὁ Θεὸς λείπει ἀπὸ τὸν κόσμο, πουθενὰ δὲν γίνεται τὸ θέλημά Του.

Ἔρημος οἶκος εἶναι: ὁ κόσμος σήμερα. Ἔρημος ἀπὸ εἰρήνη, ἔρημος ἀπὸ Θεό .*

ΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΕΚ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ : «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν ·…» Ἰωάν.14,27

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες


1 σχόλιο:

  1. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε άξιοι και ανδρείοι πολεμιστές, ικανοί να φυλάξουμε τον πλούτο Του, και γι’ αυτό μας αφήνει να πειραζόμαστε.

    Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ο και Σπηλαιώτης

    ΑπάντησηΔιαγραφή