Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

.
Η «ΕΛΕΝΗ», Ο «ΠΑΡΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ... ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.


Εστιάζοντας στις ιστορικές αναλογίες που προδιαγράφουν το μέλλον.

ΜΕΡΟΣ 1ο


Γράφει ο Μοναχός Λεόντιος ∆ιονυσιάτης

«Όταν θα ιδείτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθείτο ζήτημα της Πόλης».

Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός.


 Γενικά. Ερμηνεύοντας το «Χιλιάρμενο», κοσμικά και πνευματικά, είχαμε αναφερθεί στις αναλογίες των γεγονότων της εποχής του Τρωικού πολέμου, προς τα σημερινά. Υπενθυμίζομε ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία, ούτε είναι θέμα πεπρωμένου (κισμέτ).  

Είναι θέμα πνευματικού νόμου.

Τι είναι ο πνευματικός νόμος; Απλά, είναι ο νόμος με τον οποίο
κυβερνάει ο Θεός τα σύμπαντα των λογικών δημιουργημάτων, αγγέλων και ανθρώπων. Αυτός, ενώ υπάρχει και μέσα στη συνείδησή μας, φανερώθηκε γραπτά στους ανθρώπους σαν δέκα (10) εντολές από τον καιρό του Μωυσή, και ερμηνεύτηκε πλήρως από τον Κ. Ιησού Χριστό.

 Ο νόμος αυτός, επειδή ακριβώς αφορά τις λογικές οντότητες που
δημιουργήθηκαν αιώνιες, είναι τόσο ισχυρός και μόνιμος, ώστε «είναι ευκολότερο να παρέλθει ο Ουρανός και η Γη, παρά να καταργηθεί κάτι ελάχιστο απ' αυτόν (να πέσει μια κεραία του)». (Λουκ. 16:17) 

Όσα γεγονότα επιτρέψει ο Θεός να διαδραματισθούν στη γη καθ' όλο το διάστημα μέχρι την 2α Παρουσία, είναι αποτέλεσμα της
φροντίδας Του για την σωτηρία των ανθρώπων, διά του  Μυστηρίου της «Θείας Οικονομίας», αλλά και της ελεύθερης, ενίοτε μεταβαλλόμενης, βούλησης των ανθρώπων για την τήρηση ή όχι των εντολών Του, καθώς και των δεήσεων και προσπαθειών των αγίωναγγέλων. Την ιστορική εξέλιξη μέχρι να εισέλθουν όλοι οι σωζόμενοι στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και να
έρθει η 2α Παρουσία, περιγράφει προφητικά ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη.

Η επέμβαση του Θεού είναι ειρηνοποιός, ενώ η απομάκρυνσή του, δηλ. η έλλειψη της χάρης Του, εκτός των καταστροφικών συνεπειών στο άλογο περιβάλλον, αγριεύει τις λογικές
ψυχές αυξάνοντας τις εμπάθειες και τις μεταξύ τους μάχες από το φθοροποιό πλησίασμα σ' αυτές του εχθρού του ανθρωπίνου γένους διαβόλου. Τώρα που οι περισσότεροι των Χριστιανών έχουν απομακρυνθεί από το νόμο του Θεού πλησιάζει η καταστροφή τους, και στον πόλεμο της Κωνσταντινούπολης «το τριχρονίτικο δαμάλι θα βαφεί στο αίμα».


Καθώς οι τοπικοί πόλεμοι αυξάνουν όσο προχωράμε προς τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο, η εμφάνιση της διεθνούς ειρηνευτικής (όπως θεωρείται) θαλάσσιας δύναμης του «χιλιάρμενου», δηλ. του «ναυτικού των χιλίων πλοίων» όπως βαφτίστηκε από τον ναύαρχο Μάλεν, αφυπνίζει το νου μας για να αντιληφθούμε την χάρη του Θεού που δίνεται πλουσιότερη στους πιστούς διότι πλησιάζουν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης, με την κάθοδο του «Ξανθού
γένους» στα πλαίσια της 5ης σάλπιγγας της Αποκάλυψης, και σύμφωνα με τις προφητείες του
 1


2

3 Κατά τον άγιο Κοσμά, που ο λόγος του είναι βαθύτερος, ως ισαποστόλου, έχει και το νόημα της τιμωρίας των Χριστιανών που ξέπεσαν μετά από τρεις ένδοξες χρονικές περιόδους ή άλλως αυτών που πριν ανήκαν στις 1η, 2η και 3η Ρώμη. - 2 -
αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και των άλλων αγίων της Ορθοδοξίας. Το πλοίο ή ναυς και λατινικά naus είναι σύμβολο της Εκκλησίας, του συνόλου της ή κάθε μιας των κατά τόπους Εκκλησιών. Γι' αυτό και το «ναυτικό των 1000 πλοίων» μας θυμίζει τη δύναμη που λαμβάνουν οι πιστοί και όλες οι Εκκλησίες από την Αγία Τριάδα όταν τηρούν τις 10 εντολές, καθ' όσον το 1000 είναι το δέκα στην 3η δύναμη (103)...

Με 1000 πλοία,5 εξεστράτευσαν και οι Έλληνες εναντίον των αρπάγων Τρώων, για να φέρουν πίσω την ωραία Ελένη και να ταπεινώσουν την Τροία, που εκμεταλλευόταν τη θέση της
δίπλα στα στενά του Ελλησπόντου διά των οποίων γινόταν το εμπόριο προς και από τις πόλεις του Εύξεινου Πόντου για να πλουτίζει. 

Μπορούμε να δούμε συνοπτικά τις αναλογίες των
γεγονότων που περιγράφει ο Όμηρος και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, προς τα σημερινά, που τώρα, στην Χριστιανική εποχή, έχουν πνευματικότερο νόημα. Ακολουθώντας πιστά τις
περιγραφές του Ομήρου, ο Ερρίκος Σλήμαν απέδειξε (το 1872) ότι η Τροία δεν ήταν μυθική πόλη όπως νομιζόταν στη ∆ύση ως τότε. 
Απλώς, ο Όμηρος θέλοντας να διδάξει, ενέπλεκε μύθους γύρω από τα ιστορικά γεγονότα, για να εκφράσει τον ψυχισμό των ηρώων και να δώσει εξήγηση και ηθικά διδάγματα από την έκβαση των μαχών και την επίτευξη των κατορθωμάτων.

 Μπορούμε να δούμε ενδιαφέρουσες αντιστοιχίες της αρχαίας προς την σύγχρονη εποχή, βοηθούμενοι και από τα ονόματα ανθρώπων και τόπων, διότι και δι' αυτών αποκαλύπτεται η σοφία του Θεού, όπως εξηγεί ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης: «όχι μόνο στα δημιουργήματα γίνεται φανερή η μεγαλοπρέπεια του ∆ημιουργού, αλλά και δια των ονομάτων τους δείχνεται η σοφία του Θεού, επειδή με τρόπο οικείο (συγγενικό) και προσφυώς, σε καθένα από τα γενόμενα ταίριαξε τις προσηγορίες (δηλ. τα ονόματά τους)». (Κατά Ευνομίου). 

Τα ονόματα τα δίνουν οι άνθρωποι, και ο Αδάμ «εκάλεσε ονόματα σε όλα τα κτήνη και σε όλα τα πετεινά του ουρανού και σε όλα τα θηρία του αγρού». Ο ίδιος έδωσε το όνομα γυνή και Εύα (που σημαίνει Ζωή) στη σύντροφο και βοηθό του μετά τη δημιουργία της από την πλευρά του. (Γέν. 2:20, 23 και 3:20). Έτσι αν και η σοφία του Θεού αφήνει διά των ονομάτων τα ίχνη των ενεργειών της, εν τούτοις τα ίδια τα ονόματα δεν δίνονται άμεσα εκ Θεού, δηλ. γενικά7 δεν ισχύει ότι «κάποια ανώτερη δύναμη έδωσε (άμεσα) στα πράγματα τα ονόματα», όπως υποστηρίζει ο Κραιτύλος στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτωνος.

 02. Αντιστοιχίες. α. - Τότε: Υπήρχε η Τροία, η οποία εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της θέσης της, δίπλα στα στενά του Ελλησπόντου, πλούτιζε, ή και κερδοσκοπούσε ως ενδιάμεση, από το λιμενικό εμπόριο με ανατολή και δύση. 
Την περιοχή της Τροίας επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 334 π.Χ. και προσέφερε θυσία, τιμώντας τους Ομηρικούς ήρωες Αχιλλέα και Πάτροκλο. – 

Τώρα: Μετά 33 αιώνες περίπου από την Τροία των Ομηρικών επών, τα απομεινάρια της βρίσκονται στην επικράτεια της Τουρκίας, η οποία ελέγχει τα στενά προς τον Εύξεινο Πόντο 5 1126 Ελληνικά πλοία συμμετείχαν για την ακρίβεια, αλλά παντού αναφέρονται σαν 1000 πλοία=το χιλιάρμενο της αρχαιότητας! 


Όταν ακόμη δεν είχε αμαρτήσει, με την καθαρότητα του πνεύματός του και τη βοήθεια του Θεού, που οδήγησε τα ζώα μπροστά του, έδωσε ο Αδάμ ονόματα σε όλα, και όχι απ' ευθείας ο Θεός. 7 

Κατ' εξαίρεση ο πρόδρομος του Κυρίου έλαβε το όνομα Ιωάννης από τον εμφανισθέντα στον πατέρα του (Ζαχαρία) άγγελο. Και ο ίδιος ο Κύριος πληροφόρησε διά του αρχαγγέλου Γαβριήλ την Παρθένο ότι το όνομά Του, μετά την εξ αυτής γέννηση, θα είναι Ιησούς. Υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις, αλλά πάντα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, για να εκφρασθεί καλύτερα το θέλημα του Θεού. 

Σίγουρα, δεν ισχύει η παράλογη άποψη του Ερμογένη που, πιάνοντας το άλλο άκρο, διατείνεται στον ίδιο διάλογο («Κρατύλος» ή «Περί ονομάτων ορθότητος λογικός») ότι «όποιο όνομα δώσει κανείς σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα είναι το ορθό»!... ∆ηλ. αν ένα στερεό το ονομάσομε αέριο, δεν πειράζει... ή έναν ηθικό αν τον πούμε ανήθικο! 


Οι Οικουμενιστές φαίνεται να ακολουθούν τον Ερμογένη όταν ονομάζουν τον πάπα "αγιότατο"...! - 3 - που υπόκεινται σε διεθνείς συμφωνίες. Αλλά η ίδια αψηφώντας το διεθνές δίκαιο έχει αρπαχτικές διαθέσεις στο Αιγαίο εκμεταλλευόμενη την Ελληνική κρίση, και θεωρώντας αιτία πολέμου την επέκταση των Ελληνικών χωρικών υδάτων από τα έξι στα 12 μίλια. Ελλάδα και Τουρκία είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου