Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΟΣΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ:    «ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ( ΔΗΜΗΤΡΙΟ)... ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ! ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ (ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ)»

Ἐπί πολλά χρόνια ἐρευνούσαμε νά βροῦμε μία ἔστω μαρτυρία, πού νά προέρχεται ἀπό ἕναν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τόν ξενόφερτο καί ἀντορθόδοξο ρόλο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 

Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας καί τήν ἀνεκτίμητη βοήθεια πολύτιμων συνεργατῶν μας, βρέθηκε ἐπιτέλους μία πάρα πολύ σημαντική, φοβερή καί συνάμα τραγική μαρτυρία, πού προέρχεται ἀπό τόν σύγχρονο, δημοφιλή καί διορατικό Ἅγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τόν Ὄσιο καί Θεοφόρο Πατέρα ἡμῶν Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, γιά τούς Οἰκουμενικούς Πατριάρχες κυρό Δημήτριο καί Βαρθολομαῖο, τήν ὁποία καί θά παραθέσουμε. 


Δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τόν Ἀναστάντα Κύριό μας καί ἀναπέμπουμε ὕμνους, δεήσεις καί εὐχαριστηρίους προσρήσεις στόν σύγχρονο Ἅγιό μας, Ὅσιο Πορφύριο, γι’αὐτήν τήν ἀνακάλυψη καί ἀποκάλυψη. 


1. Ἡ διήγηση τοῦ ὑποτακτικοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου 

Στό βιβλίο μέ τίτλο «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης. Μαρτυρίες», τόμος Β΄, ἔκδοση Ἁγιοπαυλίτικου Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος 2018, στή σελίδα 145, διαβάζουμε τήν ἑξῆς διήγηση ἑνός ὑποτακτικοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου : 

«Λίγους μῆνες πρίν τήν κοίμησή του (τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου), καθόμασταν στό Κελλί καί συνομιλούσαμε. Ξαφνικά τίναξε τό κεφάλι πρός τά πίσω καί συνοφρυώθηκε, λέγοντας : 

– Ὥωω…! 

– Τί ἔπαθες Γέροντα; Τί ἔγινε…; 

– Τόν φάγανε…!!! 

– Ποιόν φάγανε; 

– Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους. 

Ὁ Ἅγιος τό εἶδε τήν ἴδια στιγμή, πού συνέβη. Μετά ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα ἡ κοίμησή του». 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κων/λεως (ἐπί 19 ἔτη στόν Θρόνο) κ. κ. Δημήτριος κοιμήθηκε στίς 2 Ὀκτωβρίου 1991, σέ ἡλικία 77 ἐτῶν, μέ διάγνωση : ‘’ὀξύ ἱσχαιμικό ἐπεισόδιο’’. Ἀκριβῶς δύο μῆνες πρίν τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου (2-12-1991). 2. Ἀνάλυση τῆς φράσεως τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου : «Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους». 

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, λοιπόν, ἐνῶ σωματικῶς βρισκόταν στό Κελλί του μέ τόν ὑποτακτικό του, νοερῶς, μέ τό διορατικό χάρισμα, πού τοῦ δώρισε ὁ Χριστός, βρισκόταν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἔβλεπε τί ἀκριβῶς γινόταν. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἶναι πολύ νευραλγική, διότι μᾶς πληροφορεῖ γιά δύο πράγματα : 

Πρῶτον, ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι ‘’φάγανε’’, δηλαδή σκοτώσανε, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο, ἀφοῦ τοῦ προκάλεσαν ὀξύ ἱσχαιμικό ἐπεισόδιο. 

Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Πατριάρχης κυρός Δημήτριος προέβη κι αὐτός μέ τή σειρά του σέ ἀπαράδεκτα καί ἀντικανονικά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα. 

Αὐτά, ὅμως, ἐν σχέσει μέ τά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα ἦταν ἠπιότερα καί γίνονταν, ὄχι ἰδίᾳ βουλῇ καί ἐκουσίᾳ θελήσει τοῦ κυροῦ Δημητρίου, ἀλλά ὑπό τήν ἀσφυκτικότατη πίεση τοῦ περιβάλλοντός του, στό ὁποῖο ἐδέσποζαν ὁ μέγας οἰκουμενιστής, συνοδοιπόρος τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα, Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων Χατζῆς, 

Γέροντας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος τότε ὡς μητροπολίτης Φιλαδελφείας ἀπό τό 1973 ὡς τό 1990 ὑπῆρξε διευθυντής τοῦ Ἰδιαίτερου Γραφείου τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, κατευθύνων οὐσιαστικῶς τίς κινήσεις τοῦ ταπεινοῦ καί ἁπλοῦ Πατριάρχου. 

Ὁ Πατριάρχης κυρός Δημήτριος μέ τόν ἤπιο χαρακτήρα του κατάφερε νά μετριάσει καί νά δαμάσει τόν ἤδη καλπάζοντα Οἰκουμενισμό τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα. Αὐτός, λοιπόν, ἦταν ὁ κύριος λόγος, πού οἱ Ἀμερικανοί τόν «φάγανε»

Δεύτερον, – πού εἶναι καί τό σημαντικότερο – ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι ἤθελαν μετά τόν Δημήτριο νά βάλουν δικό τους Πατριάρχη. Εἴκοσι μόλις μέρες μετά τήν κοίμηση τοῦ κυροῦ Δημητρίου στίς 2-10-1991, Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔγινε ὁ κ. Βαρθολομαῖος στίς 22-10-1991. 

Ἄρα, σύμφωνα με τον Ὅσιο Πορφύριο, οἱ Ἀμερικάνοι βάλανε δικό τους Πατριάρχη, δηλαδή τόν Βαρθολομαῖο. Μέ πόνο καί θλίψη διαπιστώνουμε ὅτι δυστυχῶς ὁ μέν κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀμερικάνων, ὁ Ἀμερικανικός Πατριάρχης, ὁ Ἀμερικανοκίνητος Πατριάρχης, ὁ ἐκλεκτός τῆς Ἀμερικῆς στό πάλαι ποτέ περίπυστο Φανάρι, πού μέχρι τόν 19ο αἰ. ἀποτελοῦσε τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, τό δέ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει μεταλλαχθεῖ σέ Ἀμερικανικό προτεκτοράτο. 

3. Ἀθηναγόρας : ὁ πρῶτος Ἀμερικανικός Οἰκουμενικός Πατριάρχης 

Βέβαια, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά μιᾶς τόσο κορυφαίας ὅσο καί καθοριστικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ ἐνεργοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἐνασχολήσεως τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς μέ τίς ὑποθέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Ὑπενθυμίζουμε τήν ἐπιλογή καί ἐπιβολή τό 1948 στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μέχρι τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς καί μετέπειτα μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα1, ὁ ὁποῖος κατέφθασε στό Φανάρι μέ τό ἰδιωτικό ἀεροπλάνο τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς Χάρυ Τρούμαν. 

4. Γεγονότα ἀποδεικτικά τῆς πλήρους ταυτίσεως τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ τήν Ἀμερική 

Πολλοί, βεβαίως, θά μποροῦσαν νά ὑποστηρίξουν ὅτι εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ δικός τους Πατριάρχης, πού ἤθελαν νά βάλουν οἱ Ἀμερικάνοι. 

Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι ὁ Ὅσιος Πορφύριος μέ τήν φράση «θέλουνε νά βάλουνε τόν δικό τους» ἐννοεῖ τόν νῦν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο συνεπικουρεῖται καί ἐνισχύεται ἀπό πλῆθος ἀτράνταχτων ἀποδείξεων, ἀπό τίς ὁποῖες καταφαίνεται ἡ προώθηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῶν σκοπῶν καί στόχων τῆς Ἀμερικῆς. 

Ἄς ἀναφέρουμε τίς βασικότερες : 

1) Πιστός στήν Ἀμερικανική πολιτική, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέν δίστασε νά δηλώσει τήν ἀπόλυτη ταύτιση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν Ἀμερική. Μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ἀμερικανό πρεσβευτή στήν Ἀθήνα κ. Ντανιέλ Σπέκχαρντ στίς 14 Μαΐου 2008, δήλωσε :«Καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἀμερική ὑπηρετοῦν τά ἴδια ἰδανικά τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης»2

2) Οἱ ἀλλεπάλληλες συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τούς πρώην Προέδρους τῆς Ἀμερικῆς Τζόρτζ Μπούς3, Μπίλ Κλίντον4 καί Μπάρακ Ὀμπάμα5, μέ τόν πρώην Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς Τζό Μπάιντεν6, μέ τόν Ἀμερικανό Πρέσβυ στην Ἀθήνα Τζέφρυ Πάιατ7 κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι στήριξαν παντοειδῶς καί ποικιλοτρόπως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. 

3) Ἡ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Ἑβραϊκή Συναγωγή «Park East Synagogue» στή Νέα Ὑόρκη στίς 28-10-2009, ὅπου μεταξύ ἄλλων ἀπεκάλεσε τήν Συναγωγή εὐλογημένη8

4) Ἡ προσφώνηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στόν Μουχτάρ Κέντ, ἰδιοκτήτη τῆς Coca Cola Enterpises Inc., στήν Ἀτλάντα τῆς Τζώρτζια τῶν Η.Π.Α. στις 29-10-2009, στόν ὁποῖο δώρισε ἕνα Κοράνι, τό ὁποῖο ἀπεκάλεσε ἅγιο9

5) Ἡ Κολυμπάρια ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) τελοῦσε ὑπό τόν ἀπόλυτο Ἀμερικανικό ἔλεγχο10 (ἐντονότατη παρουσία τῶν πρακτόρων δυτικῶν Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν, τοῦ ἀμερικανικοῦ στοιχείου, τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου, αὐστηρότατα μέτρα ἀσφαλείας «τύπου CIA»). 

6) Τέλος, ἡ δημιουργία τῆς νέας κακοκεφάλου καί σχισματικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑπό τόν ἀχειροτόνητο καί μή ἔχοντα ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή, σχισματικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο, μέ ἀπόλυτη εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῷ, οἱ ὁποῖοι ἐντελῶς ἀντικανονικά καί μονομερῶς προέβησαν στήν ἀπόδοση τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας καί τοῦ Τόμου της, ἔτυχε τῆς ἀπολύτου στηρίξεως τοῦ Ἀμερικανικοῦ παράγοντα11.


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ1 Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ μέγας Οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός Ἀθηναγόρας», 19-4-2018, https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_869.html, καί «Λεχθέντα και πραχθέντα τοῦ μεγάλου Οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα», 20-4-2018, https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_854.html
2 ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 45
3 http://www.kathimerini.gr/113353/article/epikairothta/ellada/ti-syzhthsan-mpoys-kai-var8olomaios
4 https://www.in.gr/1999/11/18/world/synantisi-oikoymenikoy-patriarxi-kai-mpil-klinton-sto-fanari/
5 https://www.in.gr/2009/11/03/greece/me-ton-mparak-ompama-synantithike-o-oikoymenikos-patriarxis-sto-leyko-oiko/
7 https://www.in.gr/2018/06/06/greece/ton-vartholomaio-synantithike-o-paiat/
8 https://www.youtube.com/watch?v=LOpHM6CYVGs καί ecumenical-patriarch-bartholomew-meets-jewish-leaders-at-the-park-east-synagogue-speech-ellenic-subs.avi 34.17 Mb 13/11/2009, 22:49 καί vartholomaios-speech.pdf 261.24 Kb 14/11/2009, 01:19 καί https://www.schizas.com/site3/images/stories/evraioi/vartholomaios-speech.pdf
10 Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικός κόσμος ἐπαινεῖ τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης» στήν §7 «Ἀμερική καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης», 16-6-2018, https://www.katanixis.gr/2018/06/blog-post_170.html
11 Σχ. βλ. ἐκπομπή στό διαδικτυακό κανάλι «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV» μέ τίτλο : «Νεώτερες ἐξελίξεις στό Οὐκρανικό ζήτημα», 15-1-2019, https://www.youtube.com/watch?v=5r_mumxZ0Hc


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου