Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

TO ΠΛAΣTIKO XΡHMA ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ" - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ!
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΙΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ

Επειδή το σύστημα είδε ότι ακόμη και μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν πυλώνες αντίστασης που δεν θέλουν ένα κράτος μεγάλο αδελφό, αναδιπλώνεται και θέλει να περάσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα μέσα από το φορολογικό νομοσχέδιο, που μεταξύ των άλλων θα θεσπίζει το πλαστικό χρήμα, δηλαδή την ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε αγοράς ή πώλησης, άρα κάθε εκδήλωσης της ιδιωτικής μας ζωής.
Θα το πετύχουν; Από εμάς εξαρτάται...από την προσευχή μας και την μετάνοιά μας που θα μας κάνει ξανά αγωνιστές της βασιλείας του Χριστού έτοιμους να πολεμήσουμε τις μεθοδείες του αντιχρίστου!
 


Φορολογικό νομοσχέδιο "Μεγάλος Αδελφός" - Πλήρης καταγραφή της ιδιωτικής μας ζωής!


Σύντομα δεν θα χρειάζεται να διαβάζουμε το 1984 του George Orwell γιατί πολύ απλά η κυβέρνησή μας θέλει να το ζήσουμε.
Με το νέο φορολογικό θα έρθει η θέσπιση και εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου στο οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων και μέσω της οποίας θα εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα όλες οι πιθανές εστίες φοροδιαφυγής (στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, μας καλούν να μπούμε σε χρυσό κλουβί).

Ήδη εξετάζεται η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες πληρωμών και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής για μια ευρύτατη γκάμα συναλλαγών και για ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.
Σήμερα το όριο των συναλλαγών πάνω από το οποίο απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή πληρωμή μέσω τραπεζών ανέρχεται στις 1.500 ευρώ και αναμένεται να πέσει στα 500 ευρώ.

Οι νέοι τρόποι πληρωμής:
- μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών/ λήπτη των υπηρεσιών ή
- μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή
- με επιταγές.


 Ταυτόχρονα φαίνεται ότι πέφτει και πάλι στο τραπέζι το μπόνους για τις αποδείξεις ΄ώστε οι πολίτες να επιδιώκουν να πάρουν απόδειξη και έτσι να μειωθεί κι άλλο η φοροδιαφυγή.
Παράλληλα ο φορολογούμενος που χρησιμοποιεί κάρτες θα μπορεί ακόμη να έχει και μείωση ΦΠΑ κατά 5 μονάδες.

Όσο για την νομιμότητα του νέου νομοσχεδίου προβλήματα συνταγματικότητας, και μεγάλες ανισότητες  εντοπίζει η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο!

Σύμφωνα με την υπηρεσία της Βουλής στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων τίθεται προβληματισμός ως προς το εάν η εφαρμογή διαφορετικής κλίμακας φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία εισοδήματος συνάδει προς τις αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα, υπό την έννοια ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπό προϋποθέσεις, άγουν σε διαφορετική φορολογική επιβάρυνση εισοδημάτων ιδίου ύψους αναλόγως της πηγής από την οποία προέρχονται, καθώς επίσης και σε βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση φορολογουμένων με μικρότερο εισόδημα προερχόμενο από μία πηγή εν σχέσει προς άλλους με μεγαλύτερο εισόδημα, το οποίο προέρχεται από περισσότερες πηγές.
Περαιτέρω, σημειώνει πως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος για καμία κατηγορία εισοδήματος, ενώ ειδικώς για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 42.000 ευρώ, αντί της θέσπισης αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, προβλέπεται μείωσή του βάσει της προτεινόμενης κλίμακας αναλογούντος φόρου, αντιστρόφως ανάλογη του ύψους του εισοδήματος αυτού.
Όπως μάλιστα τονίζεται η κατάργηση του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος ή η θέσπιση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος το οποίο είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο διαβίωσης του φορολογουμένου ενδεχομένως δεν είναι συμβατή με την αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα, τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.
Επίσης, στην έκθεση παρατηρείται ότι θα ήταν νομοτεχνικώς ορθότερο να γίνεται η υπαγωγή των κατηγοριών εισοδήματος στις νέες επιμέρους κλίμακες φορολογίας με ρητή αναφορά στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι οποίες προσδιορίζουν το καθαρό εισόδημα ανά κατηγορία εισοδήματος. Περαιτέρω, ενόψει του ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο φόρος εισοδήματος δεν επιβάλλεται πλέον ενιαία στο συνολικό εισόδημα των φυσικών προσώπων, θα ήταν, ενδεχομένως, σκόπιμο να επέλθουν τροποποιήσεις και στο άρθρο 4 του ΚΦΕ.
Για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και για τη θέσπιση προοδευτικού συντελεστή φορολογίας(26% και 33%) στην έκθεση υπογραμμίζεται πως δημιουργείται προβληματισμός ως προς το εάν η διαφοροποίηση των κανόνων φορολογίας των νομικών προσώπων με αποκλειστικό κριτήριο την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων (η οποία, εν προκειμένω, συναρτάται προς το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους) συνιστά γενικό και αντικειμενικό κριτήριο το οποίο, υπό το πρίσμα της αρχής της φορολογικής ισότητας, καθιστά ανεκτή την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων σε νομικά πρόσωπα που λειτουργούν υπό τον ίδιο εταιρικό τύπο, για τον προσδιορισμό των εσόδων και των κερδών τους, όπως επίσης και για τον συντελεστή φορολογίας τόσο των ιδίων όσο και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά.
Για τους πολυτέκνους, η υπηρεσία της Βουλής σημειώνει πως το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε 500 ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό, καθώς ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται αυτής της ειδικής κρατικής φροντίδος.

Φυσικά με το νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί το όνειρο ενός επερχόμενου παγκόσμιου ολοκληρωτικού συστήματος, το οποίο είναι η κατάργηση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, και ο πλήρης έλεγχος του βίου τους. Με το νέο σύστημα η δημιουργία ατομικού προφίλ για όλους μας και το διάβασμα των σκέψεών μας θα είναι παιχνίδι.

Έτσι θα ικανοποιηθεί και το δεύτερο όνειρο του συστήματος. Να γνωρίζουν πότε κάποιος θα είναι πολύ δυσαρεστημένος για να το πολεμήσει, πριν καν το συνειδητοποιήσει ο ίδιος.
Ο Γέρων Παϊσιος είχε μιλήσει ακριβώς για το σύστημα που θα μας επέβαλαν λέγοντας 20 χρόνια πριν:

"Επέβαλαν (και θα επιβάλλουν) στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος,τόσο μεγάλο που, όχι μόνον να μη μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους τόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε» με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης, έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει."


Να θυμίσουμε ότι μας επιβάλλουν μέτρα συνεχώς σχεδόν κάθε τρίμηνο!
Και τι θα πετύχουν με αυτό;

"Ακούστε: Ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα ζητάει κάποια στιγμή να ξανασάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο τους σύστημα.

Θα λένε: Έχετε δίκιο που διαμαρτύρεσθε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν» για να μη σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει να αποδεχθείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοί είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοί οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις."

Που οδηγούν όλα αυτά; Δυστυχώς υπάρχει ένα κείμενο 2000 χρόνων που οδεύει σε πλήρη επαλήθευση πλέον.

"Καί ποιεί πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών,  και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού.  ῟Ωδε η σοφία εστίν· ο έχων νούν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου· αριθμός γαρ ανθρώπου εστί· και ο αριθμός αυτού χξς´(666)..."

Μετά από 2000 χρόνια οι αγαπημένοι πολιτικοί μας κάνουν ότι μπορούν για να επιβεβαιώσουν τον Ιωάννη και την Αποκάλυψή του, δημιουργώντας ερωτηματικά ακόμα και στους άθεους, που δυσκολεύονται να την αντικρούσουν.

Από όποια άποψη και να το δει κανείς, η κατάργηση των μετρητών (για εκεί πάει),η αχρήματη κοινωνία, δεν θα φέρει μόνο διαφάνεια στους φόρους, αλλά διαφάνεια και στα προσωπικά μας. Μας προετοίμαζαν χρόνια για αυτό μέσω των σκουπιδοριάλιτι εκπομπών της τηλεόρασης για να μην μας κακοφανεί!
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δημιουργήθηκε σκόπιμα, για να προκαλέσει αντιδράσεις κάποτε σίγουρα, και για να παρουσιαστεί η προγραμματισμένη από καιρό λύση οπωσδήποτε.

Οι σχέσεις των ανθρώπων αναμένεται να αλλάξουν ριζικά, και όχι προς το καλύτερο.

"Αυτός που θυσιάζει την ελευθερία για την ασφάλεια,δεν αξίζει τίποτα από τα δυο"  

B.Franclin
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου