Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΠΑ:
«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

 

Η Παμμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο 71ο συνέδριό της που έλαβε χώρα μεταξύ 23 και 26 Ιουλίου, 2017, στο Αλεξάνδρειο Λιτόχωρου Πιερίας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(1) Οι Μακεδόνες θυμίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι πολίτες της από την ίδρυσή της το 1960 υπήρξαν θύματα διαφόρων μορφών διαίρεσης, φυλετικού διαχωρισμού και παρεμβολών ξένων κρατών.

(2) Οι Μακεδόνες ανεπιφύλακτα καταδικάζουν τις δύο τουρκικές εισβολές στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1974 και την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή καθώς και το εθνικο-θρησκευτικό ξεκαθάρισμα και τον εποικισμό του 36 τοις εκατόν του εδάφους και 57 τοις εκατόν της ακτογραμμής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3) Οι Μακεδόνες ανεπιφύλακτα καταδικάζουν την μετά το 1974 ενορχηστρωμένη τουρκική προσπάθεια για ντε φάκτο αφελληνισμό των υπό τουρκική κατοχή περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη με αυθαίρετες αλλαγές σε γεωγραφικές ονομασίες.

(4) Οι Μακεδόνες ανεπιφύλακτα καταδικάζουν την ενορχηστρωμένη μετά το 1974 προσπάθεια για ντε φάκτο εξάλειψη του Χριστιανισμού στις υπό τουρκική κατοχή περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη με τις αυθαίρετες μετατροπές εκκλησιών σε τεμένη, κλοπές εικόνων και την βεβήλωση των κοιμητηρίων.

(5) Οι Μακεδόνες ανεπιφύλακτα καταδικάζουν κάθε απόπειρα νομιμοποίησης των παράνομων διαιρετικών προσπαθειών στην υπό κατοχή περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη με μια διευθέτηση βασισμένη στην προτεινόμενη «δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία».

(6) Οι Μακεδόνες ζητούν όπως το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας βασίζεται στο κράτος δικαίου, στις σεβαστές αρχές της ελευθερίας, δικαιοσύνης, ανθρωπισμού και δημοκρατίας και στις έννοιες της ενότητας, ενσωμάτωσης και εδαφικής ακεραιότητας.

Ολοκληρώνοντας, οι Μακεδόνες προσβλέπουν στην ημέρα που η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι ελεύθερη, δημοκρατική, ενωμένη και απελευθερωμένη από όλα τα τουρκικά στρατεύματα και τους παράνομους έποικους.


Το κείμενο στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα


RESOLUTION OF THE PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION USA: LIBERATION AND STATE OF LAW IN CYPRIOT DEMOCRACY

The Pan-Macedonian Association of USA in a duly convened meeting at its 71st National Convention held from July 23 to 26, 2017 at Alexandreion in Litohoro Pieria, decided the following:

(1) Macedonians recall that since its establishment in 1960 the Republic of Cyprus and its citizens have been the victims of various forms of division, segregation and interference by foreign states.
(2) Macedonians unreservedly condemn the two Turkish invasions of the Republic of Cyprus in 1974 and the subsequent Turkish occupation as well as ethno-religious cleansing and colonization of 36 per cent of its territory and 57 per cent of its coastline.
(3) Macedonians unreservedly condemn the orchestrated post-1974 Turkish endeavor to de facto de-Hellenise the Turkish-occupied parts of the Republic of Cyprus, for example by the arbitrary changes to many geographical names.
(4) Macedonians unreservedly condemn the orchestrated post-1974 Turkish endeavour to de facto de-Christianise the Turkish-occupied parts of the Republic of Cyprus, for example by the arbitrary conversion of churches into mosques, the theft of icons and the desecration of cemeteries.
(5) Macedonians unreservedly condemn any attempt to legalize the unlawful and segregationist state of affairs in the Turkish-occupied parts of the Republic of Cyprus, for example by means of a settlement based on the proposed ‘bi-communal, bi-zonal federation’.
(6) Macedonians call for the future of the Republic of Cyprus to be founded on the rule of law, the cherished principles of freedom, ethics, justice, humanity and democracy and the concepts of unity, integration and territorial integrity.
To conclude, Macedonians look forward to the day when the Republic of Cyprus will be free, democratic, united and devoid of all troops from Turkey and all illegal colonists. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου