Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

ΜΙΛΑΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΞΑΙΣΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ


ΜΕΡΟΣ 1ο
Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά ἀπό Τουρκική ἐπιθετικήἐνέργεια ἐνάντιον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ἐξαφάνιση τῆς Τουρκίας ὡς κρὰτους.

Τελευταῖο μήνυμα ἀπό τόν Γέροντα Μοναχό Ἡσύχιο

Τέκνον μου, αὐτὰ τά πράγματα πού μοῦ ζητᾶς νά σοῦ ἐξηγήσω δέν εἶναι γιά τούς «σοφούς» τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτοὶ ξέρουν πάντα «καλύτερα» καί κανένας δεν πρόκειται νά καταλάβει τίποτε ἀπό ὅσα θά σοῦ πῶ ἐδῶ…. Τούς μωραίνει ὁ Κύριος ὃλους αὐτούς (οὒς βούλεται ἀπωλέσαι) γιά νά κάνουν τό θέλημά Του γιά τήν σωτηρία μας. Ὁ Κύριος παιδί μου θά μᾶς σώσει καί κανένας ἄνθρωπος. 


Οὕτω λέγει Κύριος: «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὅστις ἐλπίζει ἐπὶ ἄνθρωπον καὶ κάμνει σάρκα βραχίονα αὐτοῦ καί τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Κύριον» (Ἱερεμίας 17).

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί οἱ Προφητεῖες:

Τά πράγματα παιδί μου δέν γίνονται τυχαῖα (καί χαωδῶς) ἀλλά μέ βάση τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ λαλεῖται ἀπό τά στόματα τῶν Ἁγίων Προφητῶν. Τυχαῖα καί χαοτικὰ μπορεῖ ὄντως να εἶναι τὰ αἲτια (τὰ χωροχρονικὰ γεγονότα) ποὺ ὁδηγοῦν στήν πλήρωσῃ τῶν λόγων τῆς Προνοίας, ἀλλὰ ὄχι οἱ ἴδιοι οἱ λόγοι τῆς Προνοίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρό-καί –πάντα προνοημένοι σαν ΗΔΗ καμωμένοι, περιμένοντας ἁπλῶς τό πλήρωμα τοῦ χρόνου (τὴν χωροχρονικὴ ἐκπλήρωσή τους) για να βιωθοῦν χειροπιαστά.

Τό πῶς θα ἐκπληρώσει τούς προνοημένους λόγους ἡ «σοφία» τῶν ἀνθρώπων (δηλ.ἂν θα πραγματώσουμε τὸν προορισμὸ μας μὲ σοφὸ ἤ μέ μωρὸ τρόπο) εἶναι δικὸ μας θέμα, ἐμᾶς τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουμε ὁ καθένας μας ἐλεύθερη βούληση.

Οἱ λόγοι ὅμως, ἀφοροῦν τὸν συλλογικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό πού εἶναι ὁἄνθρωπος ἐκ δημιουργίας του. Καὶ ὁ προορισμὸς εἶναι κάτι που δεν ἀλλάζει μέ κανένα ἀπολύτως τρόπο. Σταθμοὶ μάλιστα τοῦ προορισμοῦ αὐτοῦ προλέγονται ἐν εἲδῃ προφητείας γιά νά βοηθεῖται ἡ πίστις.

Αὐτὴ ἡ ἀπολυτότητα τοῦ προορισμοῦ δέν παραβιάζει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ αὐτεξούσιό του, δέν εἶναι πεπρωμένο. Ὁ ἄνθρωπος πραγματώνει νομοτελειακὰ αὐτό πού εἶναι, ἐλεύθερος νά τό κάνει εἴτε μέ τόν εὔκολο, ἤ μέ τόν δύσκολο τρόπο. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τήν ἐλεύθερη βούλησή του καί, εἴτε ἀκούει καὶ μαθαίνει, ἢ παθαίνει καὶ μαθαίνει.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος πού βαδίζει πρός τήν ὁμοίωση μέ τόν Θεό, δηλαδὴ πρός τήν Ἰθάκη. Δέν γίνεται διαφορετικά, αὐτή εἶναι ἡ φύση μας, φύση Θεοῦ. Δέν μπορεῖ π.χ., ἔνας παπαγάλος νά πραγματώσει τήν ζωή ἑνός σκύλου, παρὰ μόνο τήν ζωή ἑνὸς παπαγάλου. Ὅ, τι κι’ἂν κάνει, πάντα παπαγάλος θά εἶναι.

Τὸ ἴδιο κι’ ὁ ἄνθρωπος Ὅ, τι κι’ ἂν ἐλεύθερα ἐπιλέξει, πάντα μά πάντα θά θρώσκει (θα κοιτάζει) πρός τά πάνω (πρός τόν Θεό), ἀκριβῶς ὅπως λέει τό ὄνομά του (ἄνθρωπος).

Μόνο ἐπικεντρωμένοι στούς λόγους (παρὰ τίς χαοτικὰ τυχαῖες αἰτίες) μποροῦμε νά καταλάβουμε πάνω-κάτω τί συμβαίνει στόν κόσμο καί νά ὑποθέσουμε πιθανὰ σενάρια ἐκπλήρωσης τῶν προφητειῶν, δηλαδὴ τῆς ἤδη σχεδιασμένης πορείας τοῦ ἀνθρώπου (τοῦ προορισμοῦ του).

Πρέπει νά ξέρεις ὅμως παιδί μου, ὅτι δεν εἶναι δική μας δουλειά ἐμᾶς (καί δέν εὐλογεῖται) νά ἐπιχειροῦμε νά μπαίνουμε στό μυαλὸ τοῦ Μινώταυρου-Σατανᾶ, ἐπειδή εἶναι λαβύρινθος χάους (καὶ τυχαίου) πού ἀλλάζει συνεχῶς, ἀκόμα καί τὴν στιγμή πού συμβαίνει, συγχύζοντας καί ἀποσπώντας μας ἀπὸ τήν πίστη καί την προσευχή μας.

Μᾶς καταισχύνει ὃλους ὁ Θεὸς στήν ἀγωνιώδη προσπάθειά μας νά μαντέψουμε τό πῶς θά ἐκπληρωθοῦν οἱ προφητεῖες (τὰ σενάρια), ἀλλὰ ἐπειδὴ βλέπω τὴν ἀγωνία σου γιά τήν πατρίδα, θά μπῶ στόν πειρασμό νά σοῦ πῶ 2 λόγια ἀπό τή δική μου ἀσχετοσύνη, καί μακάρι νά μέ καταισχύνει ὁ Κύριος καί νά μήν γίνουν ἔτσι τα πράγματα, γιά νά μήν πάρω ἐπάνω μου….

Σοῦ ἐπιβεβαιώνω παιδί μου αὐτό που ἤδη ξέρεις ἔτσι ὥστε νά ἐνδυναμωθεῖ ἡ πίστις σου ὅταν θά τό βλέπεις νά γίνεται γιά νά μήν δειλιάσεις (ὅταν θά τό ζεῖς).

Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά ἀπό Τουρκική ἐπιθετική ἐνέργεια ἐνάντιον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ἐξαφάνιση τῆς Τουρκίας ὡς κρὰτους. Μόνο μέ τήν μετάνοια μπορεῖ νά μήν ἐκπληρωθεῖ ἡ Προφητεία, ἀλλά μετάνοια δέν ὑπάρχει πουθενά…

Ἐρντογάν-Μακάριος, Βίοι Παράλληλοι:

Ὃλα εδῶ πληρώνονται παιδί μου και παραμένει ἀδιευκρίνιστος ὁ ρόλος τοῦ Ἐρντογάν, ὅπως ἀδιευκρίνιστος παραμένει ἀκόμα μέχρι σήμερα καί ὁ ρόλος τοῦ Μακαρίου. Ὃσο ὅμως περνᾶ ὁ καιρός, ἄλλο τόσο θά γίνεται τοῖς πᾶσι καταφανέςὅτι οἱ βίοι Ἐρντογάν καί Μακαρίου εἶναι βίοι παράλληλοι, ὡσάν καί τό ἴδιο δαιμονικό πνεῦμα νά διακατέχει καί τούς δύο αὐτούς ἄνδρες, ὁδηγώντας τήν Τουρκία στό νά ὑποστεῖ ἡ ἴδια ὅσα διέπραξε στή Κύπρο, πλήν ὅμως, σέ τεραστίων διαστάσεων μεγαλύτερη κλίμακα.

Καί οἱ δύο ἄνδρες ὑπέστησαν πραξικόπημα στίς 15/7, καί τούς δύο τούς ἄφησαν ζωντανούς κατά σκανδαλώδη τρόπο ἐπειδή τούς χρειάζονταν (ὁ ἓνας ἔφυγε λέει ἀπό τήν πίσω πόρτα τοῦ Προεδρικοῦ κι’ ὁ ἄλλος μέ ἐλικόπτερο – ἀνεξήγητα πράγματα), καί οἱ δύο χάνουν ἀνεπανάληπτες εὐκαιρίες πού ἀποβαίνουν τραγικές γιά τίς πατρίδες τους, ὁ Μακάριος μέ τό Σχέδιο Ἄτσεσον πού θά ἓνωνε τήν Κύπρο μέ τήν Ἑλλάδα καί ὁ Ἐρντογάν μέ τό Κρανς Μοντανά, ὅπου πῆρε ἀπολύτως τά πάντα καί τά ἀρνήθηκε, κι’ αὐτὸς γιά τόν ἴδιο μεγαλοϊδεατισμό πού χαρακτήριζε καί τόν Μακάριο.

Πιστεύω μάλιστα ὅτι ἀκόμα καί ὁ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν πού θά παρέλθουν ἀπό τήν ἐπίθεση τῆς Τουρκίας κατά τῆς Ἑλλάδας μέχρι τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Τουρκία θά εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν ἀριθμό τῶν ἡμερῶν πού πέρασαν ἀπό τό πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρίου μέχρι τήν Τουρκική εἰσβολή στή Κύπρο, ἤτοι 5 ἡμέρες.

Το μόνο διαφορετικό εἶναι ὃτι ὁ Μακάριος ἐγκατέλειψε την πατρίδα του την στιγμή τῆς μεγάλης ἀνάγκης, ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν ἒμεινε και κινητοποίησε τους ὀπαδούς του. Ἂν ἒμενε και ὁ Μακάριος, τότε τα πράγματα θα ἦταν σίγουρα διαφορετικά.
Ἂς ξεκαθαρίσουμε ὅμως πρῶτα ὁρισμένα πράγματα παιδί μου γιά νά ξέρουμε διά τί ὀμιλοῦμε.
Ποῖος διαπραγματεύεταί με ποῖον στις Συνομιλίες καὶ ποῖο τὸ 

Ζητούμενο:

Ὁ κ. Ἀναστασιάδης δέν ἔχει δεχτεῖ τίποτε περισσότερο ἀπ’ αὐτά πού ζητοῦσαν καί συνεχίζουν νά ζητοῦν οἱ δανειστὲς σας ἀπό τήν Τουρκία. Μήν ἔχετε αὐταπάτες, δέν ἔχετε οὔτε τή δύναμη ὡς Κύπριοι, οὔτε τήν πολυτέλεια νά ἐπιβάλλετε διεθνῆ πολιτική, ἰδίως μετά τήν ἀσωτία σας πού σᾶς ὁδήγησε στή χρεωκοπία τό 2013.

Καμία σχέση δέν ἔχουν οἱ Ἐκλογὲς σας τό 2018 μέ αὐτά πού δέχεται ἢ δέν δέχεται ὁ κ. Ἀναστασιάδης. Τό παγκόσμιο διεθνὲς διακύβευμα εἶναι τεράστιο γιά νά ἀφήνεται νά καθορίζεται ἀπὸ τίς μικροπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τοῦ κάθε τοπικοῦ ἀρχηγοῦ κόμματος. Οὔτε ὁ ΓΓ εἶναι ἓνας καλοκάγαθος ἄνθρωπος πού δέν ἔχει δουλειά νά κάνει παρά νά ἀσχολεῖται μέ τό τί δέχεται καί τί δέν δέχεται ὁ κ. Ἀναστασιάδης, ἢ/καί ἡ Τουρκία.

Ἂν δέν ἀκολουθοῦσε ὁ κ. Ἀναστασιάδης πιστὰ τὶς ὁδηγίες του, ἢ ἂν ἦταν κάποιος λιγότερο ὀξυδερκής καί πονηρός στήν θέση του, πού θά τό ἔπαιζε «πατριωτικὰ ἔξυπνος» καί δῆθεν ἔντιμος καί δίκαιος (πράγματα που δεν εἶναι), τότε θά βρισκόσασταν κι’ ἐσεῖς αὐτή τή στιγμή στήν θέση τοῦ Ἐρντογάν, ἕτοιμοι γιά φάγωμα καί διαλύση. Κι’ εἶστε μιά μπουκιά, ὄχι ὅπως ἡ Τουρκία.

Ἀλλά, καί πάλι ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μεριμνεῖ ὥστε νά ἔχετε σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο τούς ἴδιους μωρούς ἡγέτες ὅπως ἐσεῖς οἱ ἴδιοι. Μήν προσβάλλεσαι παιδί μου, εἶναι γιά τήν σωτηρία σας, ἐπειδή ὃποιος «ἔξυπνος» καί «δίκαιος» καί ὀρθολογιστής» καί ἐθνικά ὑπερήφανος θελήσει νά λάβει μέρος σ’ αὐτό πού πάει νά γίνει θά ἀφανιστεῖ καί θ’ ἀφανίσει κι’ ἐσᾶς μαζὶ του.

Δέν γίνεται παιδί μου νά εἶσαι ὁ ἴδιος ἄδικος καί ψεύτης καί κλέφτης καί νά πηγαίνεις στούς ὃμοιούς σου νά τούς παίζεις τόν δίκαιο καί τόν εἰλικρινή καί τόν φιλάνθρωπο. Δές τί ἔπαθε κι’ ὁ Βαρουφάκης καί θά καταλάβεις. Που, ἐνῶ εἶναι ἲδιος μ’αὐτούς, πῆγε στήν φωλιὰ τοῦ διαβόλου νά τούς το παίξει διαφορετικός. Και τον πῆρε και τον σήκωσε φυσικά, ἐπειδή ἐκεῖνος που πάει να κάνει τέτοιο πράγμα γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὃτι θα μαρτυρήσει σαν ἀρνίο σε σφαγή, και εἶναι ἀποφασισμένος γι’αὐτό ἂχρι θανάτου, δεν πάει για να κάνει τον ἒξυπνο…

Οὔτε γίνεται νά εἶσαι λαός ἂδικος, ψεύτης και κλέφτης καί νά περιμένεις νά ἔχεις ἡγέτες σοφούς καί συνετούς. Εἶναι φυσικῶς ἀδύνατο παιδί μου λαός ἄσωτος νά βγάλει σοφό καί συνετό ἡγέτη. Εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο. Δέν γίνεται ἕνα κοτέτσι μέ κότες νά βγάλει γιά ἀρχηγό του τήν σοφή κουκουβάγια… 

Αὐτό πού εἶστε, αὐτό ἔχετε καί πρέπει νά πάψετε τήν κατάκριση καί τήν φαντασία καί ν’ ἀρχίσετε τήν προσευχή, ἐπειδή στή γωνία εἶναι ὁ πόλεμος, και δεν σώζεστε ὃσο μακριά κι ἂν τρέξετε, ὃσα λεφτά κι αν ἒχετε, ὃπου κι ἂν τά ἒχετε. 

Ὅταν ὅμως παιδί μου ἀμετροεπεῖς ἄνθρωποι φαντάζονται πράγματα χωρίς νάἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀμφότερες Ἑλλάδα καί Κύπρος εἶναι ἀποικίες χρέους (κάτι σάν φέουδά μέ Φεουδάρχη-Κυβερνήτῃ), τότε γίνονται θρασεῖς καί σηκώνουνἀνάστημα μέ ἀναίδεια καί μιλούν γιά «φυσιολογικά» δῆθεν κράτη ἐν μέσῳ τῆς ανωμαλίας τῆς πτώσεως του Κομματισμοῦ (κατακερματισμοῦ) που διαστρέφει τα πάντα, κράτη δῆθεν ἀνεξάρτητα, μέ δικαιώματα, κλπ.

Πληροφοριακά παιδί μου, οὐδέν κράτος μπορεί νά λογίζεται ὡς κράτος, καί μάλιστα φυσιολογικό, ἂν δέν κρατεῖ τό ἴδιο τόν ἔλεγχο τῆς δημιουργίας τῶν χρημάτων του (κράτος = κρατῶ). Καί οὔτε ἡ Ἑλλάδα, οὔτε ἡ Κύπρος ἔχετε δικά σας χρήματα. Εἶναι ὅλα δανεικά ἰδιωτικά χρήματα αὐτά πού χρησιμοποιεῖτε. Γι’ αὐτὸκι’ ὃποτε θέλουν σᾶς τὰ κουρεύουν. Καθῶς και ὃλων τῶν ἂλλων χωρῶν βέβαια, σαν ἒρθει ἡ ὣρα.

Τό γεγονὸς καί μόνο ὅτι παρών σέ ὃλες τίς συναντήσεις στό Κρανς Μοντανά ἦταν καί ὁ Maarten Verwey τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς τρόικα), πρέπει νά εἶναι ἀρκετὸ γιά νά σᾶς δείξει «ποῖος διαπραγματεύεται μέ ποῖον» στίς συνομιλίες καί τί εἶναι τό ζητούμενο (πού σίγουρα δέν εἶναι ἡ δική σας εὐημερία, ἢ ἡ ἐπικράτηση τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν, καί ἄλλων τέτοιων εὐσεβῶν πόθων):


Το ζητούμενο παιδί μου εἶναι να πάρουν τα Ταμεῖα σαν πρῶτο βῆμα τα κατεχόμενα Κυπριακά ἐδάφη ἀπὀ την Τουρκία και να τα ἑνώσουν με τα «ἐλεύθερα», ἒτσι ὣστε να περιέλθει ὁλόκληρη ἡ Κύπρος ὑπό τον ἐλεγχό τους, και μετά και ἡ ἲδια ἡ Τουρκία, ἒτσι ὣστε να μπορέσουν μαζί με την Ἑλλάδα να περικυκλώσουν την Ρωσία. Εὐτυχῶς ὃμως, ὁ Ἐρντογάν ἀντιστέκεται.

Ὃποιος παιδί μου θέλει να κάνει σοβαρὴ πολιτικὴ ἀνάλυση καί νά καταλάβει τί πραγματικά συμβαίνει στόν κόσμο πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά γνωρίζει τό πῶς λειτουργεῖ ἡ Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ καί νά μετέχει σ’ αὐτήν. Ἐξ’ αὐτῆς θά μπορέσει νά διακρίνει στήν συνέχεια τήν οἰκονομία τοῦ Μαμμωνά, δηλαδὴ τό πῶς λειτουργεῖ κατ’ ἀντιστροφή τό σύστημα τοῦ χρέους.

«Οἰκονομία» εἶναι ἀκριβῶς ἡ διαχείρισῃ (νομή) ποὺ κάνει ὁ καθένας στον οἶκο του, καί ἡ συλλογικὴ οἰκονομία (τό σύστημα οἰκονομίας), αὐτό εἶναι πού καθορίζει τά πάντα στόν κόσμο. Ὁ ἄπιστος ὅμως εἶναι ἐξ’ ὁρισμοῦ ἄσωτος (ἀνοικονόμητος) καί δέν μπορεῖ νά καταλάβει τίποτε, ἐπειδή δεν ἒχει Κεφάλι (Θεό). 

Και το μυαλό εἶναι στο Κεφάλι. Τό μόνο πού ξέρει εἶναι νά θησαυρίζει, γιά νά τά χάσει ὃμως ὅλα τήν δεδομένη στιγμή, πού δέν ἀργεῖ.Γι’ αὐτό καλά κάνετε νά ταπεινώνεστε καί νά μετανοεῖτε καί νά ἔχετε πίστη στόν Θεό. Καί δέν θά σᾶς ἀφήσει ὁ Θεός, ἐπειδή οἱ ἄλλοι (οἱ Τούρκοι) εἶναι χειρότεροιἀπό ἐσᾶς. 

Κι’ οἱ δύο, Ἕλληνες καί Τούρκοι, θά πληρώσετε ἓκαστος τήν τιμή τῆς μωρίας του, ἀλλά εἶναι τόσα τά ἐγκληματικά βδελύγματα τῶν Τούρκων καί τόσοι οἱ δικοί μας Ἅγιοι πού μεσιτεύουν ἐκ μέρους σας στόν Κύριο μέσῳ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μας, πού στό τέλος θά ἐξαφανιστεῖ ἀπό μόνη της ἡ Τουρκιά καί θά μείνουν μόνο οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, καί ἀπό τίς δύο μεριές τοῦ Αἰγαίου, ἄλλοι νά μιλούν Ἑλληνικὰ κι’ ἄλλοι Τουρκικά...

Ἐπομένως, δέν πρέπει νά γυρεύετε εὐθύνες στόν κ. Ἀναστασιάδη, ἀλλὰ νά τοῦ ἀποδίδετε ἔπαινο γιά τήν πονηρή ἱκανότητά του νά ἀντιλαμβάνεται τά πράγματα καί νά ἀντιδρᾶ ἀμέσως καί ἀποδοτικά, ἐκ μέρους τῆς δικῆς σας κουτοπονηρίας. 

Ὄχι ὅμως εὐθύνες (καί ἐμφύλιο πολιτικὸ σπαραγμό), ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει πίσω του οὔτε στρατό, οὔτε οἰκονομία, ἀλλὰ οὔτε καί ἀντάξιο λαό γιά νά ἀντιτάξει ὁτιδήποτε. Εἶναι ἀναγκασμένος νά διαπραγματεύεται μέ τήν Τουρκία ἐκ μέρους τῶν Ταμείων καί νά ἀκολουθεῖ τίς ὁδηγίες τους. Τίς ὁδηγίες τῶν Ταμείων που ἔχουν κυριολεκτικά (καί ὄχι μεταφορικά) ἀγοράσει τήν Κύπρο.

Ἄλλωστε σᾶς τό εἶπε ὁ ἄνθρωπος πρίν τόν ψηφίσετε πώς ἡ κρίση θέλει τόν ἡγέτη της. Μέ ἄλλα λόγια, αὐτός εἶναι ὁ ἡγέτης πού θά διαχειρίζεται τήν κρίση χρέους ἐκ μέρους τῶν δανειστῶν σας. Καί δέν ὑπάρχει οὔτε κάν ἓνας (δηλ. κανένας) πολιτικὸς τῆς σειρᾶς πού θά τολμήσει ποτὲ νά τά βάλει ἐκ μέρους σας μέ τούς δανειστές σας. Ἐσεῖς οἱ ἴδιοι οἱ παραδόπιστοι θά τόν σταυρώσετε πρῶτοι, δέν θά χρειαστεῖ νά κάνουν κάτι οἱ δανειστές.

Ἐπομένως παιδί μου, καί πολὺς σας εἶναι ὁ κ. Ἀναστασιάδης. Πέτυχε μάλιστα το ἀδιανόητο σε προσωπικό ἐπίπεδο, ἀκολουθώντας πιστά τις ἐντολές τῶν δανειστῶν σας. Ποτέ δεν θα ξέρουμε ἂν ὂντως ἐννοοῦσε τα ὃσα ἀπίστευτα ἒδινε στους Τούρκους, οὒτε ἂν ὂντως πίστευε ὃτι θα μποροῦσε να ὑπάρξει ποτέ λύση ΔΔΟ.

Ἐκεῖνο ὃμως που ξέρουμε εἶναι ὃτι με το ἒλεος του Θεοῦ κατάφερε να τα δώσει ὃλα και ὁ Τοῦρκος να τα ἀρνηθεῖ, παραμένοντας ἐκτεθειμένος, ὂχι σαν ἀδιάλλακτος στο Κυπριακό (ποῖος νοιάζεται ἂλλωστε διεθνῶς;), ἀλλά ἐκτεθειμένος ὠς προς τα σχέδια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. 

Κι’ αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά δυσμενές για την Τουρκία και θα ἒχει τραγικές συνέπειες, ἐνῶ την ἲδια στιγμή εἶναι τεράστια ἐπιτυχία για την Κύπρο και τον Ἑλληνισμό, πρωτοφανής ἀπό τον καιρό του Ἐλ. Βενιζέλου, ὃσο κι ἂν προσπαθοῦν να την μειώσουν οἱ ἀπό γύρω πολιτικοί ἀντίπαλοι.


Ὁ κ. Ἀναστασιάδης καί ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος Πρόεδρος τῆς Κύπρου διαχειρίζονται ἀμφότεροι μαζί μέ τόν ὁποιονδήποτε ἀντίστοιχο Ἕλληνα διαχειριστή μιά διαπραγμάτευση μέ τήν Τουρκία ἐκ μέρους τῶν Ταμείων, ἀκολουθώντας σαφεῖς ὁδηγίες (ἀνάλογες μέ τήν ἀνάξια κατάντια τῶν λαῶν τους καί τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν σας), οἱ ὁποῖες ὁδηγίες δίνουν ἀπολύτως τά πάντα στήν Τουρκία ὃσον ἀφορᾷ τήν ἐσωτερική κυριαρχία σέ ὅλο τόν Ἑλληνικό χῶρο, καί ὄχι μόνο στήν Κύπρο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...


6 σχόλια:

 1. αλλου τα παραμυθια περι γεροντος και περι Μακαριου δαιμονοκρατουμενου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να προσέχεις τι γράφεται και τι γράφεις! Αν διαφωνείς είναι δικαίωμά σου αλλά δεν δικαιούσαι να αμφισβητείς την ύπαρξη του Γέροντος. Λέει λοιπόν ότι "ΩΣΑΝ καί τό ἴδιο δαιμονικό πνεῦμα νά διακατέχει καί τούς δύο αὐτούς ἄνδρες" Το ΩΣΑΝ σημαίνει ότι μοιάζει να είναι όχι ότι είναι!!! και διακατέχομαι επίσης σημαίνει ότι σε κάποιες ενέργειες ενεργώ υπό την επιρροή όχι ότι κρατούμαι συνεχώς!
  Και εμείς δεν πιστεύουμε (γνωρίζοντες πολλά για τον Μακάριο) ότι ήταν υπό την επήρεια δαιμονικού πνεύματος αλλά όπως είπαμε ούτε ο γέροντας το λέει με απόλυτο τρόπο.
  Προσοχή λοιπόν στα γραφόμενα και κυρίως στις εκφράσεις μας για σεβαστά πρόσωπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οταν καποιος ή καποιοι βγαζουν πραγματα απ το μυαλο τους, και προσπαθουν να τα συσχετισουν με γεωπολιτικες καταστασεις τοτε τα γραφομενα δεν διαφερουν και πολυ απο κοινα περιοδικα, εφημεριδες κλπ. Δηλαδη δεν εχουν καμμια αξια και μαλλον μπερδευουν και αποπροσανατολιζουν τον απλο ανθρωπο!

   Ειδικα για τον Αρχιεπισκοπο Μακαριο υπαρχει μαρτυρια απο τον Μητροπολίτη Μόμφου Νεόφυτο. Ο λεβεντης μητροπολιτης Νεόφυτος που ηταν πνευματικοπαιδι του Ἁγίου Παϊσίου. Η μαρτυρια του Μητροπολίτου Νεόφυτου λεει οτι ο Ἁγίος Ίακωβος (Τσαλἰκης) ή ο Ἅγίος Παΐσίος , δεν θυμαμαι ποιος απ τους δυο, ειχε δεχθει την παρουσια του κεκοιμημένου Άρχιεπισκόπου Μακαρίου που ηταν και ειναι στον παράδεισο... Ἅγιος. ΑΣ ΜΗΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΚΑΝ με ενα ἅγιο! Και να αποκαλουμε δαιμονοκρατουμενο εναν ἅγιον!!! Και να παιζουμε με τις λεξεις ὡσαν. Αυτο ειναι πολυ βαρυ. Γι αυτο επιμενω οτι οταν καποιος ή καποιοιβγαζουν συμπερασματα απ το μυαλο τους, απ τον λογισμο τους οπως το κειμενο που δημοσιευσες, ειναι πολυ, πολυ επικινδυνο.
   Ισως εσυ πρεπει να προσεχης τι ανεβαζεις! Εχεις ευθυνη και εσυ.

   Διαγραφή
  2. Πρώτα απ΄όλα εσύ πρέπει να προσέξεις το ύφος σου! Δεν σου επέτρεψε το ιστολόγιό μας αυτό το ύφος με την απάντηση που έλαβες. Αυτό ειδικά το ιστολόγιο προσέχει τι ανεβάζει!
   Για τον Μακάριο γνωρίζουμε πολύ περισσότερα απ΄όσα γνωρίζει ο όντως άξιος Μητροπολίτης Μόμφου Νεόφυτος, δεν είναι της παρούσης να αποκαλύψουμε το πως. Ότι είναι ο μαρτυρικός αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετα των δικαίων δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά αυτό δεν τον καθιστά Άγιο της Εκκλήσίας!
   Με τις λέξεις εμείς τουλάχιστον δεν παίζουμε, γιαυτό πρωτίστως τους αποδίδουμε το ακριβές νόημα που έχουν. Το "ωσάν" το χρησιμοποιούμε για παρομοιώσεις! Και εν πάση περιπτώση αν ο γέροντας λανθάνει στη συγκεκριμένη εκτίμηση, αυτό δεν ακυρώνει την σπουδαιότητα του άρθρου.
   Περισσότερος σεβασμός λοιπόν σε ένα ιστολόγιο που αν μη τι άλλο σέβεται τους αναγνώστες του.

   Διαγραφή
  3. Δεν εχω να χωρισω κατι μαζι σου, ειμαστε στο ιδιο στρατοπαιδο πιστευω, αγαπαμε την Ελλαδα και ειμαστε Ορθοδοξοι...αλλα εδω εισαι λαθος...Ειναι καλπικα τα 2 δημοσιευματα και για μενα κακως τα ανεβασες. Γνωμη μου, και οτι μετραει...δηλαδη τιποτα.

   Διαγραφή
 3. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ !!! ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΜΗΝ ΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ !! . ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή