Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (35) ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΗ


ΩΣ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ
✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ 
θὰ πέσει ἡ πληροφορία 
ὅτι ἄρχισε νὰ γίνεται αὐτὸ 
ποὺ θὰ φέρει τὴν νέα κατάσταση 
στὸν κόσμο αὐτό. 

Ἔτσι ὅπως ἔγινε καὶ ἐπὶ Νῶε ἐποχῆς, 
τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ ἐτούτη τὴν ἐποχή. 
Καὶ ἐκεῖ ὑπῆρξε ἡ προετοιμασία ἀπὸ τὸν Νῶε,
 φτιάχνοντας τὴν κιβωτὸ καὶ ὁμιλώντας γι’ αὐτό,
 ἔτσι καὶ τώρα γίνεται καὶ θὰ γενεῖ
 ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ στὰ τεκνία Του 
αὐτὰ ποὺ γράφονται ἐκεῖ, στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς, 
ποὺ εἶναι ὅλες οἱ πληροφορίες,
 εἶναι οἱ καλὲς πληροφορίες, 
οἱ ὁποῖες θὰ ἐπιτελεστοῦνε 
γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ θὰ γίνει ἀπὸ ψηλὰ 
καὶ θὰ καθαριστεῖ ὅλη ἡ πλάση.

 Τὰ ἔχουμε πεῖ αὐτὰ καλά Μας Παιδιά.

Κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ! 
Ἂν εἴσαστε ἀπὸ ψηλὰ θὰ βλέπατε αὐτὴ τὴν εἰκόνα. 
Ὅλα θὰ κινοῦνται, ὅπως γίνονται καθημερινά, 
καὶ κάποια στιγμὴ αὐτὰ θὰ σταματήσουνε 
καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ ζαλιστοῦνε 
καὶ θὰ συγχίζονται κατὰ ποῦ νὰ πᾶνε,
 νὰ πᾶνε ἀπὸ ἐδῶ, νὰ πᾶνε ἀπὸ ἐκεῖ, 
νὰ πᾶνε παρὰ πέρα; Νὰ πᾶνε ποῦ;

Σᾶς τὸ λέγω ἐτούτη τὴ στιγμὴ ὅτι, 
ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ μόνη χορηγία, ἡ μόνη σωτηρία 
εἶναι ὅταν ἔρθουν στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 
Δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη σωτηρία, 
τὸ Ἔχουμε ὑπογράψει, τὸ Ἔχουμε πεῖ,
 τὸ Ἔχουμε ξαναπεῖ, τὸ Ἔχουμε χιλιοπεῖ,
 τὸ λέμε καὶ τὸ βράδυ αὐτὸ καὶ μὴν τὸ ξεχάσετε ποτέ,
 καλὰ καὶ ἀγαπητά Μου Παιδιά. 

Εἶναι ἡ μόνη σωτηρία, 
ἔστω καὶ ἐκείνη τὴν στιγμή, 
νὰ ἔρθουν στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Μὴν ἔχεις ἀμφιβολία, 
αὐτὰ θὰ γενοῦνε ὅπως ἔχουνε εἰπωθεῖ, 
ὅπως ἔχει ὁ Θεὸς πληροφορήσει τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν γῆ 
γι’ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ πέσουνε ὡς βροχή, 
ὡς χάλαζα τρομερή, ὡς κεραυνοὶ καίοντες τὴν γῆ.

Ὅλα αὐτὰ θὰ γενοῦνε, 
ὅλα αὐτὰ θὰ γενοῦνε γιατί ἔτσι πρέπει νὰ γενοῦνε 
καὶ ἡ γῆ νὰ ἀλλάξει τόσο πολὺ
 ποὺ θὰ γίνει ἀγνώριστη αὐτή. 

Ἀλλὰ θὰ ἀλλάξει τόσο πολὺ 
ἐπειδὴ θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλό,
 καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἐπιτρέπουμε αὐτά ἔτσι νὰ γενοῦνε, 
Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ, 
γιατί ἄν δὲν γενοῦνε 
δὲν θὰ μπορέσει νὰ ὑπάρξει ἄλλη συνέχεια εἰς τὴν γῆ.

Ὁ Κύριος γυρίζει σελίδα!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου