Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΗ-ΤΙΔΑ, Ο ΛΑΟΣ ΜΗΠΩΣ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑ;

15 ΜΗΝΕΣ, ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ! ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;


Γράφει η Καλλιόπη Ταχτσόγλου 

    1. Κόμματα καὶ ἀποκόμματα κοινοβουλευτικὰ καὶ ἐξωκοινοβουλευτικά, ἡ ἐπαναστατική σας ὁρμὴ ἐξαντλεῖται στὶς βόλτες  πρὸς τὸ Σύνταγμα ἀπὸ  Ὀμόνοια ἢ Κλαυθμῶνος ἢ Κάνιγγος ἢ Προπύλαια- ἀναλόγως μὲ τὸ χρῶμα τοῦ ἀγῶνα σας πού, μόνο σκοπὸ ἔχει νὰ μᾶς διχάζει καὶ νὰ μᾶς ἀποδυναμώνει ; 

2. Σ.Ε.Η. Ἕλληνες ἠθοποιοί, τὰ Δημοκρατικά σας αἰσθήματα περιορίζονται στὰ γαρύφαλλα ποὺ καταθέτετε

στὴν κεφάλα τοῦ Σβορώνου καὶ τοὺς νεκροὺς φοιτητὲς τοῦ  '41-'44 ; (Τὴν χούντα ποὺ βιώνουμε τὴν ἐντάσετε στὴν Δημοκρατία;)

3.Ἕλληνες μουσικοὶ καὶ ἀοιδοί, προοδευτικοὶ  καὶ ἐπαναστατικοί, σπάσαν οἱ χορδές σας;; 

    4. Ὦ δύστυχη Δ.Ι.Σ., τρεῖς ἐπιστολὲς ἔλαβες ἀπὸ τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολὴ ἀλλά, ἀγρόν ἠγόραζες ;

5. ΛΟΑΤΚΑΚΙΑ+,συγγνώμη ποὺ σᾶς ἀπασχολῶ, ἀλλά, μόνο στὸ sex καὶ στὰ δικαιώματά σας στὸ sex περιορίζονται τὰ 

ἐνδιαφέροντά σας ; Θεωρήσατε ἐχθρό σας τὴν κοινωνία καὶ συνταχθήκατε μὲ τὸ σύστημα ποὺ σᾶς χειρίζεται; 

6.Ὑγειονομικοὶ καὶ ἰατροὶ ( καὶ φαρμακοποιοὶ) ποὺ ὑποκύψατε στοὺς ἐκβιασμοὺς καὶ τὰ ψέματα καὶ ἐργάζεστε ὡς μερικῶς ἢ πλήρως ἐμβολιασμένοι, γιατί δὲν στηρίζετε τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολὴ, γιατί δὲν μιλᾶτε γιὰ τὰ πρωτόκολλα θανάτου, γιατί στέλνετε γυμνοὺς σὲ σακκούλες τοὺς νεκροὺς μας, γιατί δὲν φωνάζετε πὼς σὲ καιροὺς πανδημίας δὲν γίνονται ἐμβολιασμοί, καὶ πῶς τολμᾶτε καὶ στηρίζετε μὲ πυγμὴ αὐτά, τὰ βρωτοκτόνα σκευάσματα πού, δὲν ἔχουν κἄν ἔγκριση ;

    7. Χριστιανούληδες, πῶς ἀφήσατε τὸ «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα» καὶ πῶς παρουσιάζεστε στὸν Θεὸ ποὺ σᾶς ἔφτιαξε μὲ πρόσωπο, μασκοφορεμένοι, καὶ πῶς φοβᾶστε μὴν μολυνθῆτε ἀπὸ τὲς  ἅγιες εἰκόνες καὶ ἀπὸ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς σας, καὶ  πῶς ἀκοῦτε ἀκατήχητους κατηχητὲς καὶ ἀπνευμάτιστους πνευματικοὺς ποὺ σᾶς λένε νὰ μπολιαστεῖτε γιατὶ δὲν εἶναι τὸ μπόλι τὸ χάραγμα ;; 

Πῶς δέχεστε μέσα  σας σκευάσματα ποὺ ἐμπεριέχουν κυτταρικὲς σειρὲς ἐκτρωμένων ἐμβρύων, ἐπειδὴ τὸ εἶπε ὁ μέγας Μεσογαίας πὼς δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα ;

8. Συγγραφεῖς καὶ ήθοποιοὶ ποὺ ἐργαλεῖο σας εἶναι ἡ γλῶσσα, στὸ ὄνομα ποιᾶς προόδου τὴν ἀφήσατε νὰ κατακρεουργηθῇ ;

9. Δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς καὶ πανεπιστημιακοί, συνειδητοποιεῖτε τί διδάσκετε στὰ παιδιά μας;;

  10. Κι ἐσύ, ἁπλὲ καὶ σύνθετε ἑλληνικὲ λαὲ μου «καλὲ καὶ ἠγαπημένε, πάντοτε εὐκολοπίστευτε καὶ πάντα προδομένε» ποὺ ἀπὸ ἀτίθασος ἔγινες κότα, σὲ τί λήθαργο ἔχεις πέσει; Πῶς χάζεψες ἔτσι;; Γιατὶ δὲν πετᾶς τὸν διάλο μὲ τὰ κέρατα ἀπὸ τὸ σπίτι σου; Ποῦ πέταξες τὸν ἔνθεο καὶ φιλότιμο ἐαυτό  σου;

  «...καὶ ἐμύγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν...καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις...καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις...καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθώων, αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων...καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἴμασι καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν...καὶ ὠργίσθη θυμῷ ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτοὺς...»

Τοὺς 7.500 ὑγειονομικοὺς τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ ἄλλους τόσους τῆς ἰδιωτικῆς ὑγείας καθὼς καὶ μία σεβαστὴ μερίδα λαοῦ ποὺ παραμένει σθεναρὰ στὴν ἀπόφασή του νὰ μὴν δεχθεῖ μέσα του ὕποπτα σκευάσματα, τὰ ὁποῖα μέρα μὲ τὴν μέρα ἀποδεικνύονται ἐπικίνδυνα καὶ θανατηφόρα, τοὺς ἀκούει κανείς;;


   Ὀ Ἕλληνας,ἀργὰ βάζει μυαλό, λένε οἱ Τοῦρκοι. 

  Ἄντε λοπόν, καλὰ μυαλὰ καὶ καλὴ Λευτεριά !!!

   Ἀμήν !


 Ταχτσόγλου Καλλιόπη,

 ἠθοποιόςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου