Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣἸδιόμελον Ἠχος γ'

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου