Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

EΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!!


"ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ"!

 
 
 
 
Κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι "κάνει δώρο στους τραπεζίτες" τις ενισχύσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση τροποποίηση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της πρόσφατης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες πρέπει να τεθούν άμεσα υπό δημόσιο έλεγχο και επειδή η ανακεφαλαιοποίησή τους γίνεται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να γίνει η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού νόμου για να τεθεί υπό τον έλεγχο επιτροπής της Βουλής, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί επίσης την τροποποίηση του νόμου και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου έτσι ώστε οι τράπεζες να αναλάβουν την κάλυψη τουλάχιστον των τόκων του δανείου του Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο ποσό της ανακεφαλαιοποίησής τους, και η ελάχιστη συμμετοχή 10% στις ΑΜΚ των τραπεζών να καταβάλλεται σε μετρητά από τους βασικούς μετόχους, ενώ η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών να γίνεται μετά τις αυξήσεις.

Όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Πράξη για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών:

- Χαρίζουν ουσιαστικά τις ενισχύσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αφού δεν θέτουν κανένα περιορισμό και έλεγχο στις Διοικήσεις εκτός από τον υποτυπώδη, που προβλέπεται από τον ν. 3864, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα.

- Δίνουν ευχέρειες στους τραπεζίτες να διατηρήσουν το management των τραπεζών τους για 5 χρόνια με τον όρο να έχουν ελάχιστη συμμετοχή 10% στις αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου (ΑΜΚ). Αλλά και αυτή η συμμετοχή μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, αφού τους δίνεται η δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών (η κάλυψη της έκδοσης θα γίνει αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [ΤΧΣ]), πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας πρώτα κεφαλαίου και μετά να γίνουν οι ΑΜΚ, έτσι ώστε να μειωθούν οι υποχρεώσεις τους σε καταβολή μετρητών.

- Επιτρέπουν στους τραπεζίτες να διαχειρίζονται τα κεφάλαια που θα τους διατεθούν μέσω ΤΧΣ με χρέωση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς κανένα έλεγχο για 5 χρόνια και μόνο αν δεν μπορέσουν να επανακτήσουν τις μετοχές τους στο χρονικό διάστημα αυτό θα χάσουν το έλεγχο των τραπεζών. Αν στην πεναετία δεν εξελιχθεί ευνοϊκά η κατάσταση για τις τράπεζες, ο μεγάλος χαμένος, υπογραμμίζεται, θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, που θα βρεθεί να κατέχει κοινές μετοχές χωρίς καμιά αξία. Δηλαδή το «dilution» θα είναι αποκλειστικά σε βάρος του ΤΧΣ, που θα είναι ο κάτοχος των κοινών μετοχών.

- Δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να μην καταβάλλουν τα ποσά των τόκων για τις μετατρέψιμες ομολογίες σε μετρητά, αλλά σε είδος, μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα έσοδα του ΤΧΣ από την κάλυψη της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

- Διευκολύνουν τους τραπεζίτες στον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κεφαλαιακή επάρκεια με την ανάληψη από το ΤΧΣ του ρόλου του εγγυητή κάλυψης των ΑΜΚ, αποκτώντας τυχόν αδιάθετες μετοχές. Δηλαδή το ΤΧΣ θα εκδώσει επιστολές δέσμευσης, με τις οποίες θα δηλώνει ότι θα καλύψει μέχρι και 100 % τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων τους.

DefenceNet

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου