Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ 1940 ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Tό διακήρυξε ἡ ἴδια ἡ Παναγία γιὰ τὶς ἡμέρες μας: Μία μέρα, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνει τὸ προσκύνημα ὅλων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας


ΠΑΝΑΓΙΑ 1940: Μία μέρα, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνει τὸ προσκύνημα ὅλων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης.

Γέροντας Σίμων Ἀρβανίτης 1988: Ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις… Θὰ τὴν ἀνυψώσει τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεός, θὰ τὴν δοξάσει!!!

1940: Τὸ ἀκόλουθο ἐπεισόδιο συνέβηκε στὸν Καλαμά, τὶς πρῶτες μέρες τῆς ἰταλικῆς εἰσβολῆς, ὅταν ἀκόμα οἱ φασίστες νόμιζαν πὼς τίποτε δὲν μποροῦσε νὰ σταματήσει τὴν προέλασή τους. Ἕνα μικρό μας τμῆμα, κατατσακισμένο ἀπὸ τὴν κούρασι, ἄυπνο μέρες ὁλόκληρες, εἶχε μαζευτεῖ σ' ἕναν καλαμῶνα τῆς ἀριστερᾶς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ γιὰ νὰ ξαποστάσει λίγες ὧρες.

Οἱ ἄνδρες λαγοκοιμόνταν, μὰ πετάχθηκαν ξαφνικὰ στὸ ἄκουσμα μίας παράξενης, ὑπερκόσμιας φωνῆς. Καὶ εἶδαν τότε, μέσα στὸ σκοτάδι ποὺ τοὺς περιτριγύριζε, μιὰν ἀχνὴ...
ὀπτασία, μιὰ γυναίκα μὲ πονεμένη μορφή, μὰ ποὺ τὸ πρόσωπό της ἀχτινοβολοῦσε ἀπὸ μιὰ ὑπερκόσμια χαρά. Τὴν γνώρισαν ἀμέσως, ἂν καὶ ποτὲ δὲν τὴν εἶχαν ξαναδεῖ: ἦταν ἡ Παναγία, ποὺ τοὺς μιλοῦσε:

«Τοῦτο ἐδῶ εἶναι τὸ ἀκρώτατο σημεῖο ὅπου θὰ φτάσουν οἱ ἀντίχριστοι. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τίποτε δὲν θὰ σταματήσει τὴ φυγή τους. Καὶ σᾶς λέγω καὶ τοῦτο ἀκόμα: μιὰ μέρα, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνει τὸ προσκύνημα ὅλων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης». Καὶ τὸ ὅραμα ἐξαφανίστηκε.

Τὴν ἑπομένη, ἄρχιζε ἡ ἀντεπίθεσίς μας, οἱ Ἰταλοὶ ξαναπερνοῦσαν τὸν Καλαμὰ ἄρον-ἄρον καὶ ἡ φυγή τους ἀπὸ τότε δὲν ἔχει σταματημό.
(«Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπικρατήσει τὸ δίκαιόν μας», ἐφ. Ἡ Νίκη, 19-4-41.
Σύγχρονη δημοσίευση, στὸ λεύκωμα τοῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας

Καὶ σὲ ἐμᾶς οἱ τοκογλύφοι καὶ οἱ τοῦρκοι θὰ φτάσουν μέχρι τὰ «ΕΞΑΜΙΛΙΑ τῆς ὑπομονῆς μας» σὰν χρονικὸ σημεῖο πολλαπλῶν ἐξελίξεων.
«Τοῦτο ἐδῶ εἶναι τὸ ἀκρώτατο σημεῖο ὅπου θὰ φτάσουν οἱ ἀντίχριστοι. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, τίποτε δὲν θὰ σταματήσει τὴ φυγή τους»
Αὐτὸ ἄλλωστε ὑπονοεῖ καθαρὰ ὁ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΙΜΩΝ ὁ Ἀρβανίτης.

1988: «Ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις… Θὰ τὴν ἀνυψώσει τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεός, θὰ τὴν δοξάσει!!!

Προφητεία τοῦ Γέροντος Σίμωνα Ἀρβανίτη, Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονα Νέας Πεντέλης, παρμένη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ζωσιμᾶ: «Ἱερομόναχος Σίμων Ἀρβανίτης 1901-1988, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του».

(ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο)

Σήμερα ὅμως, ἔχουμε ἀνάγκη νὰ θέλουμε νὰ κάνουμε κάτι τοιοῦτο, γιὰ νὰ ἴδωμεν ὅτι, ὅτι μποροῦμε σήμερα στὴν ζωὴν αὐτήν, νὰ φέρομε ὡραία ἀποτελέσματα, διότι ὅπως βλέπουμε σήμερα τὸν κόσμο γενικῶς, ὅτι δὲν ἐδύνατο ὁ Θεὸς πλέον νὰ ἀνεχθεῖ ἐκείνη τὴν λυπηρᾶν κατάσταση σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη μηδαμῶς ἑξαιρουμένης καὶ τῆς Ἑλλάδος, πού τὴν ἀγαπᾶ περισσότερο καὶ τὸ ὁποῖο στὰ χαρτιὰ μᾶς λέει καὶ σὲ λίγο πραγματοποιοῦνται, ὅτι ἢ Ἑλλάς, ἡ Ἑλλὰς θὰ δεῖτε σὲ λίγο πόσο θὰ γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Ὄχι μόνο θὰ δεῖτε, θὰ ἔχει ἐξαίρετο καὶ λαμπρὸ παράδειγμα εἰς ὅλη τὴν οἰκουμένη,

Ἅμα λοιπόν, διὰ τοῦτο καὶ φυλάει ὃ Θεὸς τὴν Ἑλλάδα, τώρα ἰδιαιτέρως νὰ τὴν δοξάσει, ἂν καὶ πάντοτε ἔδειχνε τὸ μεγαλεῖον ὅταν ἐγινότανε πόλεμος, ἀλλὰ καὶ τώρα ἰδίως πού πρόκειται λοιπὸν ἅπαντες διὰ παντός. Ὄχι ὅτι θὰ τὴν μεγαλώσει ὁ Θεός. Θὰ τὴν ἀνυψώσει, θὰ τὴν δοξάσει ὁπότε ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις, ἔχουμε ὀλίγες ἡμέρες νὰ μὴν ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση! Μόνο ὀφείλουμε νὰ κηρύττουμε παντοῦ καὶ νὰ λέγωμε παντοῦ ὅτι καὶ πολλὰ καλὰ θέλουμε... 

ΤΙ ΑΛΛΟ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἐκφέρουμε;
Μία προσευχή, τὴν ΕΥΧΗ καὶ τὸ ΑΜΗΝ.


Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας


3 σχόλια:

 1. Βαρδάκα σε ξαναρώτησα, τι είδους διδάκτωρ είσαι; Όλες αυτές τις μπούρδες, μόνος σου τις σκέφτεσαι; Και το"πνευματική ευθύνη" τί είναι; ειναι κάτι σαν την "πολιτική ευθύνη" ας πούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον ο Κ.Βαρδάκας δεν είναι μέλος του ιστολογίου ώστε να τον ρωτάς από εδώ.
   Δεύτερον η μισή Ελλάδα γράφει ότι έχει διδακτορικό, ο Βαρδάκας σε πείραξε ή αυτά που γράφει;
   Και τρίτον και κυριότερον το θαύμα της Παναγίας στο Μέτωπο το ονομάζεις μπούρδες;
   Αυτό προσβάλλει ευθέως και το ιστολόγιό μας που το δημοσιεύει!
   Γνώριζε λοιπόν, ότι στο Μέτωπο άκουγαν αλλά και έβλεπαν την Παναγία πάμπολλες φορές οι στρατιώτες μας και έτσι νίκησαν έναν στρατό πολυαριθμότερο και πιο σύγχρονο από τον Ελληνικό.
   Οι μπούρδες σου λοιπόν προσβάλλουν και εκείνους που αγωνίστηκαν το 1940 για μια Ελλάδα ελεύθερη...

   Διαγραφή
 2. Το ακολουθο κειμενο-προφητεια βρισκεται στο βιβλιο Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 40 του κ. Αλεκου Φλωρακη.Προκειται για ενα θαυμασιο πονημα που καταγραφη αγνωστες πτυχες των γεγονοτων μεσα απο τις ιστορικες πηγες .Ιδιαιτερη αξια σε αυτη τη προσπαθεια οι αφηγησεις αυτοπτων μαρτυρων. Μαλιστα στο βιβλιο αυτο υπαρχει και ενα ξεχωριστο κεφαλαιο με τιτλο <> οπου κατα κυριο λογο παρουσιαζονται θαυματα που βιωσαν οι στρατιωτες μας και ειδικα εμφανισεις της Παναγιας μας.Απο τη σελιδα 141 εως 150 παρουσιαζονται πολλα θαυμαστα περιστατικα.Ενα απο τα πολλα ειναι και το ανωτερω που αναφερεται στην παρουσα αναρτηση.

  Οι ακολουθες εικονες ειναι απο ανωτερω βιβλιο

  Επειδη ισως καποιοι αμφισβητησουν την υπαρξη των πηγων παραθετουμε και τη προτωτυπη εφημεριδα (ΝΙΚΗ ) οπου καταγραφηκε η ανωτερω μαρτυρια.Ειναι το φυλλο της 19 Απριλιου του 1941, ανημερα το Πασχα.

  http://kappa100.byethost14.com/viewtopic.php?f=184&t=256&p=7816&hilit=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1#p7816

  Παρακαλω οπως οι ανωτερω φωτογραφιες να ελθουν εις γνωση του κ. Βαρδακα.

  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή