Σάββατο 13 Αυγούστου 2016

Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΝΑΣ ΒΑΡΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

του Μόσχου Λαγκουβάρδου 


Να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στα ουσιαστικά πράγματα της ζωής  κι η ζωή μας θα πάψει να είναι κενή, ανούσια, βαρετή. 

Βέβαια υπάρχουν κι αυτοί που πιστεύουν πως τίποτα δεν είναι ουσιαστικό στη ζωή. Δεν υπάρχουν πνευματικές αξίες. 

Ο διαφωτισμός π.χ. με τις διάφορες μορφές του υλισμού.  Αυτοί παρερμηνεύουν τα λόγια του Ηράκλειτου για να στηρίξουν τον μηδενισμό τους. 

Ο Ηράκλειτος όμως είπε πως τίποτα δεν μένει από αυτά που είναι παροδικά και δεν μένουν. Και υπάρχουν πάμπολλα πράγματα παροδικά, ανούσια, επιφανειακά, ψεύτικα  που δεν αξίζει να ασχολείται κανείς με αυτά, ώστε να προσδίδει σ'  αυτά κύρος και αλήθεια ενώ δεν έχουν και πρέπει να τα αφήνει κανείς να καταπέσουν από μόνα τους. Αυτό εννοεί το Ευαγγέλιο με τα λόγια του Κυρίου "μη αντιστήναι τω πονηρώ". Γιατί αν ο Ηράκλειτος εννοεί αυτά που πιστεύουν αυτοί που αρνούνται τις αξίες της ζωής, ο Ηράκλειτος αναιρεί τα ίδια του τα λόγια, αφού και τα λόγια του δεν είναι αληθινά και γι΄ αυτό έχουν την ίδια τύχη με τα ανούσια, τα παροδικά, τα ψεύτικα , αυτά που δεν πρέπει κανείς να τα λαμβάνει υπόψη του, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να πιστεύει  σ'  αυτά ως αληθινά.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου