Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ!


ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ, ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ...
Τοῦ Διονύση Μακρῆ

Ἀποροῦν πολλοί, ἂν κάποια μύγα τσὲ-τσέ, ὅπως λέγαμε παλιὰ γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε τὴν περιστασιακὴ τρέλα κάποιου λογικῶς κατὰ τὰ ἄλλα νοούμενου ἀνθρώπου, τσίμπησε τὶς κυβερνήσεις καὶ σήκωσαν ἐπισήμως τὸ μπαϊράκι τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεό! 

 Γιατί δὲν εἶναι λογικὸ τὸ σύνολο τῶν ὅπου γῆς κυβερνώντων νὰ ἐκλαμβάνουν λ.χ. τὸν κιναιδισμὸ ὡς ψυχασθένεια μέχρι τὸ 1987 καὶ ξαφνικὰ νὰ ἀλλάζουν ριζικὰ ἄποψη καὶ θέση... 


Οὔτε λογικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἐκλαμβανόταν ὡς βασικὸ κύτταρο τῆς ἑκάστοτε κοινωνίας, τὸ θεμέλιο αὐτῆς, δηλαδὴ ἡ οἰκογένεια νὰ βρίσκεται σήμερα ἐπισήμως στὸ στόχαστρο τῆς σύγχρονης πολιτικῆς... 

Οὔτε λογικὸ εἶναι νὰ ποδοπατοῦνται ἱερὰ καὶ ὅσια, ἰδανικὰ καὶ ἀξίες ποὺ στήριζαν τοὺς λαοὺς καὶ καθόριζαν τοὺς ὅρους μίας εἰρηνικῆς διαβίωσης τῶν ἀνθρώπων στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν καταπίεσης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τί πραγματικὰ συμβαίνει; Ἀποστάτησε ὁμαδικὰ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ Θεό; Ἢ κάποιοι τὸν ὁδηγοῦν μεθοδικὰ στὴν ἀποστασία μέσα ἀπὸ ἰδιοτελῆ σχέδια ἐγκαθίδρυσης μίας παγκόσμιας διακυβέρνησης ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὸν Ἀντίδικο; 

Ἀποτελοῦν στὴν πραγματικότητα ὄργανα τοῦ Ἀντιδίκου οἱ κυβερνήσεις ἢ ἐκβιάζονται καί ἐνίοτε ἐξαγοράζονται ἀπὸ τὰ διεθνῆ σιωνιστικὰ κέντρα; Καὶ μὲ ποιὸ τρόπο πέφτουν θύματα ὠμῶν στὴν κυριολεξία ἐκβιασμῶν ἢ ἐξαγορῶν συνειδήσεων;

Ὅλα, μὰ ὅλα, ὅσα βλέπουμε καὶ ὅσα ἀκοῦμε γιὰ τὴ γενικὴ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ τριαδικοῦ καὶ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔχουν νὰ κάνουν, σύμφωνα μὲ γέροντα ἀσκητὴ τοῦ Παγγαίου Ὄρους, ποὺ ἔλυσε ἔπειτα ἀπὸ μῆνες προσευχῆς τὴ σιωπή του, μὲ τὴν προσπάθεια μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς! 

«Ὁ Ἀντίδικος κατάφερε καὶ ἔβαλε ὡς βασικὸ στόχο του καὶ προτεραιότητα προκειμένου νὰ ἐγκαθιδρύσει τὸ παγκόσμιο βασίλειο του τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς... Κι αὐτὸ διότι δὲν εἶναι ἀληθινός Θεὸς γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐλέγχει δισεκατομμύρια ἀνθρώπινες ψυχές!

 Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ συνεδρίασαν τὰ ἐγκόσμια ταγκαλάκια (Τριμερὴς Ἐπιτροπή, Λέσχη Μπίλντερμεργκ, Ἰλουμινάτι κ. ἄ.) καὶ ἐξέτασαν κατὰ πόσο καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ μειώσουν τὸν πληθυσμό, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ξεπερνᾶ τὸ πολὺ τὸ ἕνα δισεκατομμύριο ψυχές», εἶπε ὁ γέροντας ἀσκητής. Καί πρόσθεσε: «Χωρίς τή μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς δέν μπορεῖ νά ἰδρύσει τό βασίλειο του.

 Γι’ αὐτό ἔχει βαλθεῖ νά καταστρέψει τήν οἰκογένεια καί νά διαλύσει τά ἔθνη. Ποιός νέος σήμερα μπορεῖ νά κάνει οἰκογένεια μέ τά ψίχουλα πού τοῦ δίνουν;». Ὁ γέροντας ἀσκητής ἐν συνεχεία μᾶς ἔδωσε τίς κατάλληλες κατευθύνσεις πού μᾶς βοήθησαν νά ἀναλύσουμε τά λεγόμενά του καί νά διαπιστώσουμε πόσο ἀληθινά εἶναι τά ὅσα ὑποστηρίζει.

Ἡ διεξαγωγὴ πολεμικῶν συρράξεων λ.χ. δὲν δύναται νὰ ἐπιφέρει τὸ ποθούμενο γιά τούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀποτέλεσμα λόγω τῶν ἐξελιγμένων πλέον σύγχρονων ὅπλων, τὰ ὁποῖα στοχεύουν μὲ ἀκρίβεια ὀλίγων ἑκατοστῶν. 

Ἄλλωστε λόγω τοῦ παγκόσμιου δικτύου ἐνημέρωσης, ἕνα τυφλὸ χτύπημα σὲ ἄμαχο πληθυσμὸ θὰ ξεσήκωνε θύελλα ἀντιδράσεων, κάτι ποὺ θὰ ἀπέτρεπε τὰ μοχθηρὰ σχέδια τοῦ ἀπάνθρωπου διεθνοῦς σιωνισμοῦ. 

Μόνο ἕνας πόλεμος σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου θὰ ἔφερνε τὸ πολυπόθητο γι’ αὐτοὺς ἀποτέλεσμα... 

Αὐτό, ὅμως ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἐμπεριέχει πολλαπλοὺς κινδύνους ἀπώλειας τοῦ ἐλέγχου τῆς κατάστασης, ἀπὸ τοὺς ἀρρωστημένους αὐτοὺς ἐγκεφάλους.

Χωρίς νά ἔχουν ἐγκαταλείψει τό ἐνδεχόμενο ἑνός τέτοιου πολέμου τὶς τελευταῖες ἑπτὰ δεκαετίες ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζουν ἕνα ἐναλλακτικό μοχθηρὸ σχέδιο, ποὺ ὡς πυρήνα του ἔχει τὴ διάλυση τῆς οἰκογένειας. 

Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1950 λοιπὸν τὰ νοσηρὰ αὐτὰ μυαλὰ ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα πλέον τὰ πρωτόκολλα τῶν μυστικῶν συνεδριάσεών τους. Κινητοποίησαν τοὺς κατάλληλους μηχανισμοὺς προπαγάνδας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάστηκαν ἐπιτυχῶς ἀπὸ τὸν Γκέμπελ, τὸν καιρὸ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος. 

Ἐν συντομία στὴ συνέχεια θὰ παρουσιάσουμε τὸ πῶς ἐπιδιώκουν νὰ διαλύσουν τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας!

Τὴ δεκαετία τοῦ 1950-60 ὁ στόχος ἦταν οἱ γυναῖκες-μητέρες σὲ κάθε κράτος σταδιακά! Ἔπρεπε πάση θυσία νὰ τὶς βγάλουν ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, προκειμένου νὰ ἀναλάβουν οἱ νοσηροὶ αὐτοὶ ἐγκέφαλοι ἐμμέσως, μέσω τοῦ ἐλέγχου τῆς Παιδείας, τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν νέων. 

Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ διέθεσαν πάρα πολλὰ κονδύλια στὴν διάδοση τοῦ φεμινισμοῦ καὶ καλλιέργησαν στὶς κοινωνίες... τὰ λεγόμενα δικαιώματα τῶν γυναικῶν σὲ ἀντιπαράθεση πάντα μὲ τὸ ἀνδρικὸ φύλο, τὸ ὁποῖο παρουσιαζόταν ὡς φοβερὸς δυνάστης!!! 

Δημιούργησαν ἐπίσης πολλὲς θέσεις ἐργασίας καὶ αὔξησαν ποικιλοτρόπως τὶς οἰκογενειακὲς ἀνάγκες-δαπάνες, ὥστε νὰ ἐξαναγκάσουν τὴ γυναίκα νὰ ἐγκαταλείψει ὁλότελα ἢ νὰ τελεῖ πλημμελῶς τὸ ρόλο τῆς μάνας καὶ τὰ συζυγικά της καθήκοντα. 

Ἔβγαλαν τὴ γυναίκα ἀπὸ τὸ σπίτι της καὶ αὐτὸ τὸ ἐκμεταλλεύτηκαν πολλαπλῶς δημιουργώντας μία ὁλάκερη βιομηχανία γύρω ἀπ’ αὐτὴν (λ.χ. μόδα-καλλυντικά). 

Τὴν ἐκμεταλλεύτηκαν καὶ φορολογικὰ αὐξάνοντας τὰ ἔσοδα τῶν ἐλεγχόμενων ἀπ’ αὐτοὺς τραπεζῶν ( βλ. Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση ἐκδ. «Ἀγαθός Λόγος»)! Μέχρι τὸ 1980 ὁ στόχος εἶχε πλήρως ἐπιτευχθεῖ!

Ἀπὸ τὸ 1950 καὶ ἑξῆς μέσω τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος καὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν πηγῶν ἐνέργειας καὶ ὄχι μόνο οἱ ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἄρχισαν νὰ ἐλέγχουν πιὸ συστηματικὰ κυβερνήσεις καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐκπαιδεύουν καὶ νὰ προωθοῦν δικά τους πρόσωπα (βλ. τεκτονικὲς στοὲς) σὲ καίριες κυβερνητικὲς θέσεις!

 Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἀπόκτησαν τὴ δυνατότητα ἐλέγχου στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, στὸ ὁποῖο μποροῦσαν πλέον νὰ ἐπιβάλλουν ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τῆς ἀρεσκείας τους. Μὲ χίλιους –δύο τρόπους καὶ σατανικὲς μεθόδους κατάφεραν νὰ φυτέψουν στὶς ψυχὲς τῶν νέων τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸ Θεό, νὰ καλλιεργήσουν τὸν ἐγωισμό, τὰ ἀλόγιστα πάθη, τὶς φιλοδοξίες κ. ἄ καὶ νὰ διαδώσουν τὰ ναρκωτικά... 

Σ’ αὐτὸ συνετέλεσαν καὶ ἀποφάσεις ποὺ νομιμοποιοῦσαν τὴν πορνεία, τὴ μοιχεία, τὴν ἔκτρωση, διευκόλυναν τὰ διαζύγια κ.ἄ. Μέχρι τὸ 1990 οἱ σπόροι τοῦ Ἀντιδίκου ποὺ φύτεψαν ἄρχισαν νὰ ἀποδίδουν τοὺς πρώτους καρπούς.

Ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ἑξῆς ἀρχίζουν καὶ γίνονται στόχος οἱ θρησκεῖες καὶ ἰδιαιτέρως ὁ χριστιανισμός. Βέβαια οἱ ἐπιθέσεις εἶχαν ἀρχίσει πολὺ πιὸ πρὶν μὲ ἔμμεσα χτυπήματα σὲ στόχους, ὅπως λ. χ. οἱ χριστιανικὲς ἀδελφότητες, ποὺ ἀσχολοῦνταν ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς κατηχήσεως. 

Τὴ δεκαετία ὡστόσο, τοῦ 1980 καὶ ἑξῆς δίδεται ἡ ἐντολὴ στὰ κέντρα ἀνομίας νὰ προωθοῦν κάθε τί ποὺ ζημιώνει τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτῆς στὰ μάτια τῶν πιστῶν. Κι αὐτὸ διότι βασική τους ἐπιδίωξη ἦταν νὰ ἐκμηδενίσουν μὲ κάθε τρόπο τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις ἔναντι τῶν νόμων καὶ τῶν ἀποφάσεών τους. 

Ἡ πολυδιαφήμιση τῆς πορνείας καὶ τῆς μοιχείας, οἱ νόμοι γιὰ τὶς ἐκτρώσεις μὲ τὸ γνωστό σλόγκαν ποὺ ἔλεγαν τότε οἱ γυναῖκες «τὸ σῶμα μοῦ ἀνήκει» καὶ οἱ πρῶτες ἀποφάσεις διευκόλυνσης λύσης τοῦ γάμου περιλαμβάνονταν μέσα στὸ ἀνωτέρω σχέδιο. 

Προωθοῦνται ἐπίσης νόμοι ποὺ βάλλουν κατὰ τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας (βλ. λ.χ. Πολιτικὸ γάμο) ἐνῶ ξεκινοῦν καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ ἢ ἀπειλὲς δήμευσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἀποκάλυψης σκανδάλων κ.ο.κ. 

Πρὸς τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 εἰδικὰ στὴν χώρα μας διατίθενται πολλὰ κονδύλια μέσω τῶν κύκλων τῆς ἀνομίας καὶ ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις γιὰ τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες (βλ. ἐπίσκεψη Δ.Σ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἑβραίων στὸν τότε πρωθυπουργὸ Ἀνδρ. Παπανδρέου)! Τελικῶς αὐτό ἔγινε ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Κ. Σημίτη...

Ἐντέχνως καλλιεργεῖται ἐπίσης μέσω τῶν Μαζικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης καὶ προβάλλεται ὡς ἰδανικὸ ἡ ἀπόκτηση δύο τέκνων ἀπὸ τὶς νέες οἰκογένειες μὲ τὴ δικαιολογία τῶν ὑπέρογκων ἐξόδων. 

Στὸ τέλος τῆς δεκαετίας ξεκινοῦν καὶ οἱ πρῶτες πιέσεις προώθησης καὶ κοινωνικῆς ἀποδοχῆς τοῦ κιναιδισμοῦ καὶ κάνουν τὶς πρῶτες ἐπίσημες ἐμφανίσεις τους σὲ κινηματογραφικὲς ταινίες καὶ τηλεοπτικὲς σειρὲς οἱ κίναιδοι. 

Τὸ ἴδιο διάστημα ἀναπτύσσεται ἡ ἰδιωτικὴ τηλεόραση, ἡ ὁποία προωθεῖ συστηματικὰ στὴ χώρα μας τὴν ὁμοφυλοφιλία-κιναιδισμὸ, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ χιουμοριστικὲς ἐκπομπές.

 Παράλληλα ἀρχίζουν καὶ δημιουργοῦνται οἱ πρῶτες ὀργανώσεις-σύλλογοι ὁμοφυλοφίλων κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ πρώτη φορὰ συνδέεται ὁ κιναιδισμὸς μὲ τὰ λεγόμενα ἀνθρώπινα δικαιώματα...!!!

Τὴ δεκαετία τοῦ 1990 ἀνοίγουν οἱ κάνουλες τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος καὶ ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπικεντρωθεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἕλληνα στὸν εὔκολο πλουτισμό, προκειμένου νά ἀμβλυθοῦν οἱ συνειδήσεις. 

Πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ τὸ προκαταρκτικὸ στάδιο τῆς μετέπειτα οἰκονομικῆς κρίσης μέσω τῆς προώθησης τοῦ δανεισμοῦ τῶν νοικοκυριῶν καὶ τῆς μεθοδευμένης στροφῆς τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ σὲ κάθε εἴδους ψυχαγωγία καὶ ἐφήμερη ἀπόλαυση. 

Στὸ παιχνίδι κυρίαρχο ρόλο παίζει τὸ ἐλεγχόμενο ἀπὸ τοὺς οἴκους τῆς ἀνομίας τραπεζικὸ σύστημα. Ἀκόμη καὶ τὸ χρηματιστήριο μετατρέπεται σὲ οἶκο «τυχερῶν παιγνίων» καὶ ἀπομυζεῖ τοὺς κόπους καὶ τοὺς μόχθους δεκαετιῶν τοῦ παρασυρμένου ἀπὸ τὰ ΜΜΕ Ἕλληνα πολίτη.

Ἡ δεκαετία τοῦ 2000 ξεκινᾶ μὲ τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες. Στὴν δεκαετία αὐτὴ παρουσιάζονται καὶ οἱ πιὸ συστηματικὲς πλέον προσπάθειες ὑποβάθμισης τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. 

Παράλληλα κατατίθενται οἱ πρῶτες προτάσεις γιὰ τὴ νομιμοποίηση τοῦ λεγομένου «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων (βλ. πρόταση 19 βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἐνῶ προωθεῖται ἕνας ἕτερος νόμος, σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ἑτερόφυλους, γιὰ νὰ προλειάνει τὸ ἔδαφος γιὰ ἐπέκταση καὶ στοὺς ὁμοφυλοφίλους... 

Τὴν δεκαετία αὐτὴ προωθοῦνται πλέον ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκάλυπτα ἀπὸ ΗΠΑ καὶ Ε.Ε. ἐκθέσεις, ἀποφάσεις καὶ ἐμπεριέχονται στὸ εὐρωπαϊκὸ σύνταγμα ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ κτηνοβασία ἀκόμη καὶ ἡ παιδοφιλία ὑπὸ τὸ γενικὸ ὅρο τῆς σεξουαλικῆς διαφορετικότητας. 

Τὸ ἴδιο διάστημα στὶς ΗΠΑ ξεκινᾶ δειλὰ-δειλὰ τὸ πρῶτο κίνημα στείρωσης τῶν κοριτσιῶν μὲ συνθήματα ὅπως «ἀποφυγὴ ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης», «ζῆσε καὶ ἀπόλαυσε ἐλεύθερα τὸν ἔρωτα» κ.ο.κ.

Στὴν ἀμέσως ἑπόμενη δεκαετία δημιουργεῖται μία ἀμιγῶς τεχνητὴ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγκλήματος ἢ τοῦ σχεδίου τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. 

Ψηφίζεται καὶ γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ περιβόητη ἔκθεση Λούνατσεκ, ἡ ὁποία φέρει τὰ πάνω κάτω στὰ ὅσα μέχρι σήμερα ἴσχυαν στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο. 

Ἡ λαθρομετανάστευση ἀλλὰ καὶ ἡ σταδιακὴ μείωση τῶν μισθῶν ὡς ἀπόρροια τῆς λιτότητας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προώθηση νόμων ποὺ καθιστοῦν τὴν ἀνωμαλία ὡς νόμιμη (γάμος ὁμοφυλοφίλων-ἀλλαγὴ ταυτότητας φύλου) καὶ τὴν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας προκαλοῦν ἕνα καίριο χτύπημα στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια. 

Ἡ κορύφωση τῆς ἀνεργίας καὶ οἱ πενιχροὶ μισθοὶ τῆς τάξης τῶν 400-500 εὐρὼ ἐκδιώκουν στό ἐξωτερικό σχεδὸν 500.000 νέους! Οἱ ὑπόλοιποι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντεπεξέλθουν στά πρός τό ζῆν, γεγονός πού τούς καθιστᾶ ἀντίθετους στήν δημιουργίας οἰκογένειας. 

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια πλήττεται ἀπὸ μία φορολογικὴ ἐπιδρομὴ ποὺ ἀπώτερο μύχιο σκοπὸ ἔχει τὴν ἐπιτάχυνση τῆς διάλυσης της. Ἡ λύση τοῦ γάμου γίνεται ἀκόμη πιὸ εὔκολη ὑπόθεση μὲ νόμους ποὺ καθιστοῦν σχεδὸν ὑπεραυτόματο τὸ διαζύγιο. 

Τώρα ἕπονται σειρὰ ἀλλαγῶν στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, διαφήμιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἀργότερα τῆς κτηνοβασίας καὶ παιδοφιλίας ( μέσω τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ὁρίου ἡλικίας ἀπὸ τὰ 18 στὰ 12) σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις καὶ ἰδιαίτερα σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες ἐκπαίδευσης... 

Μακάρι νὰ διαψευσθοῦμε ἀλλὰ ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς περιλαμβάνει ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω καὶ σειρὰ χειρότερων καταστάσεων καὶ νὰ ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθοῦν μὲ τὸ σενάριο ἐπιβολῆς τῆς πείνας καί τῆς διάδοσης ἐπιδημιῶν, ἡ ὑλοποίηση τῶν ὁποίων εἶναι πολὺ-πολὺ κοντά μας. 

Μάλιστα οἱ ἀρρωστημένοι ἐγκέφαλοι περιμένουν νὰ προκαλέσουν πολλὰ –πολλὰ θύματα, ἀφοῦ ἡ αὐτάρκεια τῶν νοικοκυριῶν τοῦ παρελθόντος ἔχει χτυπηθεῖ μὲ σειρὰ νόμων τὰ τελευταῖα 30 χρόνια... ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη! 

Ἀς μήν ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι το τελευταῖο πάντα λόγο τόν ἔχει ὁ Θεός. 

ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου