Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Η ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!


Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ   «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΓράφει ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου

Είναι δεδομένο ότι «το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς υπάρχει», και ως γέγραπται: «ου γαρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ.ιγ΄), και 13«Κατά πίστιν απέθανον ούτοι πάντες (ενν. οι άγιοι), μη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά πόρρωθεν αυτάς ιδόντες και ασπασάμενοι, και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοί εισιν επί της γης. 14 (και είναι σαφές ότι) οι γαρ τοιαύτα λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσι. 15 και ει μεν εκείνης εμνημόνευον, αφ’ης εξήλθον, είχον αν καιρόν ανακάμψαι· 16 νυν δε κρείττονος (ενν. πατρίδος) ορέγονται, τουτ’έστιν επουρανίου» (Εβρ.ια΄).

Το παρόν άρθρο μας αφορά την ονομασία των Σκοπίων ως «Μακεδονία». Και σ’αυτό το θέμα το πρόβλημα είναι η αλήθεια. ΜΜΕ, πολιτικοί κ.λ.π., αναλώνονται στο ποιος θα χρεωθεί το πολιτικό κόστος του ξεπουλήματος του ονόματος της Μακεδονίας. 


Αυτό είναι το πρόβλημά τους· έχουν πωλήσει την Ελλάδα, έχουν εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία, πτώχευσαν την πατρίδα, πτώχευσαν τους Έλληνες, τους παίρνουν τα σπίτια και άλλαξαν την ιστορία, άλλαξαν τα θρησκευτικά, μας άλλαξαν «τα φώτα».

 Έχουν προγραμματίσει 1,7 εκατομμύρια κατασχέσεις για το 2018, έχουν… έχουν… 

Το πρόβλημά τους, λοιπόν, δεν είναι το ξεπούλημα του ονόματος «Μακεδονία», αλλά ενώ όλοι έχουν αποφασίσει και αυτό το ξεπούλημα, κοιτούν ποιος θα χρεωθεί το πολιτικό κόστος. Αν και τόση αλλοίωση που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, δεν τον νοιάζει πλέον ούτε κόστος, ούτε η αλλαγή φύλου, ούτε η αλλαγή θρησκευτικών, ούτε η αλλαγή ονομασίας των Σκοπίων, ούτε αν οι μουσουλμάνοι λένε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. 

Ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες είναι υποψήφιοι για κατάσχεση των σπιτιών τους, των επιχειρήσεών τους, των οικοπέδων τους, και κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο Θεσ/νικης αγωνίζονται κατά των πλειστηριασμών περί τα 100 άτομα, και άλλα 100 άτομα στην Αθήνα.

 Οι δε 1.700.000 υποψήφιοι για κατάσχεση, πού είναι; Κάθονται απαθείς στον καναπέ έως ότου δικαίως βγει και ο καναπές τους στον πλειστηριασμό, μαζί με το σπίτι τους.

 Και ξέρω ότι τότε θα βγουν στις πλατείες εξ’ανάγκης, όχι για να διαμαρτυρηθούν, αλλά για να αντικαταστήσουν τον καναπέ τους με το παγκάκι και να ψάξουν πού θα υπάρχει συσσίτιο!! Ποιο πολιτικό κόστος; Ποιος λαός;


Γεννάται ένα εύλογο ερώτημα: Ποια είναι η διεθνής δύναμη που πιέζει τους πολιτικούς μας να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως «Μακεδονία»; Ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που πιέζουν γι’αυτή την αναγνώριση; 

Γιατί πολιτικοί και ΜΜΕ, δεν ενημερώνουν τον λαό για το ποιος απαιτεί να εκχωρήσουμε το όνομα «Μακεδονία»; Ποια διεθνής οντότητα θέλοντας να εξυπηρετήσει τα δικά της οικονομικά, πολιτικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, ασκεί πιέσεις; Γιατί κρύβουν επιμελώς αυτήν που πιέζει;


Η Αλήθεια είναι μία: Αν γεννήθηκες γυναίκα, εκ φύσεως είσαι γυναίκα. Η αλλαγή φύλου διά νόμου, δεν αλλάζει την φύση σου, αλλά κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική· και αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά το Πνεύμα της Αληθείας του Θεού.

Δείτε τι αναφέρει το στόμα του Κυρίου Ιησού, διά του Αποστόλου Παύλου: «6… κωλυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον εν Ασία, 7 ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι· και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύμα... 

9 και όραμα διά της νυκτός ώφθη τω Παύλω· ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. 10 ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκληται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσασθαι αυτούς. 

11Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν, 12 εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις» (Πράξ.ιστ΄). 

Kαι «1Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην,..10.. εξέπεμψαν τόν τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν..» (Πραξ.ιζ΄). Εκ δε της Βεροίας μετέβη στην Αθήνα. Αυτή είναι η πορεία του Απ. Παύλου στην Μακεδονία, που φαίνεται και στον κάτωθι χάρτη της εποχής.
Είναι σαφές λοιπόν, ποια είναι η Μακεδονία και ακόμα πιο σαφές είναι ότι φέρει επάνω της μια πολύ μεγάλη πολιτισμική πνευματική κληρονομιά. 

Υπήρξε ο πρώτος ευαγγελισμός επί ευρωπαϊκού εδάφους, έγινε η πρώτη βάπτιση στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και έχουμε την πρώτη σε ευρωπαϊκό έδαφος χριστιανή, τη Λυδία, η οποία υπήρξε η πρώτη Αγία επί ευρωπαϊκού εδάφους· έγινε η πρώτη αποστολική περιοδεία σε ευρωπαϊκό έδαφος, και υπό της Χάριτος του Θεού διενεργήθηκε το πρώτο θαύμα στην παιδίσκη, την έχουσα πνεύμα πύθωνος.

 Επίσης στη Μακεδονία βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Παύλου, όπου δια θαύματος ελευθερώθηκε ο Απόστολος, για να συνεχίσει την περιοδεία του στη γη της Μακεδονίας.
Πλήθος Μακεδόνων εκ Θεσσαλονίκης και Βεροίας, πίστεψαν και ιδρύθηκαν οι δύο πρώτες τοπικές εκκλησίες σε ευρωπαϊκό έδαφος «11..εδέξαντο τον λόγον μετά πάσης προθυμίας…12 πολλοί μεν ουν εξ αυτών επίστευσαν, και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκ ολίγοι» (Πρξ. ιζ΄).

Η Μακεδονία μας φέρει λοιπόν, μια τεράστια πνευματική πολιτισμική κληρονομιά. Σήμερα όμως έκαναν τους Έλληνες να αποποιούνται την Διαθήκη Κληρονομιάς που τους αφήνουν οι γονείς τους, λόγω δυσβάστακτης φορολογίας. 

Τώρα, αφού έκλεισαν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις έστειλαν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία κ.λ.π., θέλουν να αναγνωρίσουμε στα Σκόπια το όνομα, και μαζί μ’αυτό την μετοχή τους στην πνευματική πολιτισμική κληρονομιά.

Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Η Μακεδονία προ Χριστού, ήταν κρατίδιο ελληνικό και είχε βασιλέα τον μεγαλύτερο στρατηλάτη όλων τον εποχών, τον Μέγα Αλέξανδρο. Το Πνεύμα της Αληθείας του Θεού, λοιπόν, διά του Προφήτου Δανιήλ προφήτευσε ποιος θα καταλύσει την αυτοκρατορία των Περσών. 

Έτσι γέγραπται: «19…Ιδού εγώ γνωρίζω σοι τα εσόμενα επ’ εσχάτων της οργής· έτι γαρ εις καιρού πέρας η όρασις. 20 ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. 21 ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων· και το κέρας το μέγα, ο ήν αναμέσον των οφθαλμών αυτού, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος. 

22 και του συντριβέντος, ου έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύι αυτού. 23 και επ’ εσχάτων της βασιλείας αυτών, πληρουμένων των αμαρτιών αυτών, αναστήσεται βασιλεύς αναιδής προσώπω και συνίων προβλήματα» (Δανιήλ κεφ.Η΄).

Και η Παλαιά Διαθήκη είναι σαφής· ο βασιλιάς των Μακεδόνων είναι «βασιλεύς Ελλήνων». Ο Προφήτης Δανιήλ προφητεύει, προβλέποντας ότι αυτός ο βασιλιάς θα είναι βασιλιάς των Ελλήνων (δηλ. δεν θα ηγηθεί της εκστρατείας κατά των Περσών μόνο ως βασιλιάς της Μακεδονίας, αλλά λόγω της συνθήκης της Κορίνθου το φθινόπωρο του 336 π.Χ. όλες οι πόλεις-κράτη πλην Λακεδαιμονίων, θα ηνώνοντο και θα ανέθεταν την ηγεμονία της Ελλάδος υπό την αιγίδα του Αλεξάνδρου, μεταβάλλοντας έτσι την Ελλάδα σε μεγάλη ομόσπονδη πολιτεία όπου κάθε πόλη διατηρούσε την ελευθερία και αυτονομία της, αλλά εδεσμεύοντο προς τους Μακεδόνες διά συνθήκης συμμαχίας, για την κατά των Περσών εκστρατεία.

 Έτσι πλέον ο Μ. Αλέξανδρος επίσημα ηγείτο ως «βασιλεύς των Ελλήνων». Προβλέπει επίσης ότι ο βασιλιάς ο πρώτος που θα ηγείτο, θα ήτο «το κέρας το μέγα». Έτσι πράγματι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
Προβλέπει επίσης ότι συντριβέντος του πρώτου αυτού βασιλέως «τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύι αυτού», όπως και έγινε. 

Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, η βασιλεία διεμοιράσθη στους τέσσερις Μακεδόνες στρατηγούς του ( α) τον Πτολεμαίο, βασιλέα γης Αιγύπτου, β) τον Σέλευκο, βασιλέα Συρίας, γ) τον Κάσσανδρο, βασιλέα Μακεδονίας και δ) τον Λυσίμαχο, Θράκης), οι οποίοι όντως δεν είχαν την ισχύ του Αλεξάνδρου και γι’αυτό παρήκμασε η αυτοκρατορία που εκείνος ίδρυσε και σμικρύνθηκε. 

Επίσης ο Προφήτης Δανιήλ προβλέπει ότι: «και επ’ εσχάτων της βασιλείας αυτών (ενν. των τεσσάρων),πληρουμένων των αμαρτιών αυτών, αναστήσεται βασιλεύς αναιδής προσώπω και συνίων προβλήματα…». Όπως και έγινε και βασίλευσε ο Αντίοχος, προτύπωση κατά τους Πατέρες του βδελύγματος της ερημώσεως. 

Αφού βεβήλωσε το ιερό του Ναού και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους ευλαβείς τότε Εβραίους (λ.χ. όπως οι Άγιοι Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή, ο ιερεύς Ελεάζαρος, οι οποίοι επί της βασιλείας του Αντίοχου, μαρτύρησαν).

Ο άρχων των Ελλήνων σήμερα βλέπει τον Τούρκο σουλτάνο να πηγαίνει στην Θράκη και να ισχυρίζεται ότι η Θράκη είναι τουρκική, και πέραν της απάθειάς του, σπεύδει να του ικανοποιήσει το αίτημά του να εκλέγεται ο μουφτής! 

Ο άρχων των Ελλήνων σήμερα βλέπει τα Σκόπια να θέλουν να αναγνωριστούν ως Μακεδονία, ώστε να οικειοποιηθούν την πνευματική πολιτισμική κληρονομιά μας, και σπεύδει να τους εκχωρήσει το όνομα. 

Βλέπει την Αλβανία να γκρεμίζει τα σπίτια των Ελλήνων και να δημοσιεύει χάρτες της Μεγάλης Αλβανίας με όρια τη Λάρισα, και «ο μήνας έχει εννιά»· απεμπολεί και εκχωρεί τα πάντα για τη διατήρηση μιας και μόνο «καρέκλας», που κι αυτή την έχει καταστήσει «σκαμπό».

Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, και αυτό δεν το λέω εγώ· το λέει η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, το λέει το Ευαγγέλιο, το λένε οι Άγιοι Απόστολοι, οι Προφήτες· το λέει το Πνεύμα της Αληθείας του Τριαδικού Θεού, εις Ον ομνύει ο Συνταγματικός νομοθέτης, που στο άρθρο 3 του Συντάγματος αναγνωρίζει Αυτόν ως Κύριο, και ορίζει ότι πρέπει να τηρούμε απαρασάλευτα τις Αποστολικές παραδόσεις.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Είναι σεβαστός ο διακαής πόθος των Σκοπιανών να αισθανθούν Μακεδόνες, απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη… Η μόνη όμως σχέση που υπάρχει, είναι μία και είναι η εξής: Μετά το Συνέδριο της Κορίνθου το 336 π.Χ., αναλαμβάνοντας ο Μ. Αλέξανδρος την ηγεμονία της Ελλάδος και θέλοντας να ξεκινήσει για την εκστρατεία, ως αληθινός στρατηγός θέλησε να διασφαλίσει τα νώτα του από τους τότε βαρβάρους των Βαλκανίων. 

Έτσι διεξήγαγε το 335 π.Χ. προληπτικό πόλεμο εναντίον των Ιλλυριών (μια περιοχή που καταλάμβανε τη σημερινή Αλβανία, τα Σκόπια, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο, Κροατία κ.λ.π), τους οποίους υπέταξε και ανάγκασε ελαφρό πεζικό των Ιλλυριών να συμμετάσχει στην εκστρατεία του κατά των Περσών, επεκτείνοντας έτσι τα σύνορα της Μακεδονίας και Ελλάδος.

Κατά το 323 π.Χ. η έκταση της ελληνικής επικράτειας και αυτοκρατορίας υπολογίζεται σε 5.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιελάμβανε πέραν των άλλων, τις περιοχές Αλβανίας, Σκοπίων, Μαυροβουνίου, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τουρκίας, Κύπρου, Αιγύπτου, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Ινδίας, Ιορδανίας, Καζακστάν, Κουβέϊτ, Κιργιστάν, Λίβανου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Συρίας, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν.

Οι Σκοπιανοί, λοιπόν, μόνο αυτή την σχέση έχουν με την Μακεδονία μας και λόγω της ελληνικότητας αυτής της περιοχής και λόγω εποικισμού της από Έλληνες Κορινθίους κ.λπ., γι’αυτό ελληνικές επιρροές εντοπίζονται σε διακοσμητικά μοτίβα παραστάσεων σε ζωοφόρους, αγγεία, κοσμήματα, μεταλλικά αντικείμενα ελληνικής προέλευσης από Αττική, Ιωνία κ.λ.π. 

Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει συνέχεια στο φως αντικείμενα είτε ελληνικής κατασκευής προσαρμοσμένα σε ιλλυρικές αισθητικές απαιτήσεις, είτε ιλλυρικής κατασκευής, αλλά μιμητικά ελληνικών τεχνοτροπιών (όπως ζώνες, βραχιόλια, περικεφαλαίες, ευρήματα που εντοπίζονται κυρίως κοντά στη λίμνη Αχρίδα).

Για φανταστείτε τώρα οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, οι Ινδοί, οι Αιγύπτιοι λαθρομετανάστες, να απαιτούσαν ελληνική-μακεδονική υπηκοότητα, διότι το 323 π.Χ. ήταν Έλληνες υπήκοοι της ελληνιστικής αυτοκρατορίας!! και διότι είχαν ως βασιλιά, τον βασιλέα των Μακεδόνων, Μ. Αλέξανδρο.

Τελειώνοντας, θέλω να παραθέσω μία πρακτική απόδειξη ότι οι σημερινοί Σκοπιανοί δεν έχουν DNA εκ του Μ. Αλεξάνδρου.
Η εν λόγω φωτογραφία είναι στα σύνορα των Σκοπίων με την Ειδομένη. Ο Μ. Αλέξανδρος ποτέ δεν θα έκλεινε τα σύνορα της επικράτειάς του σε προσφυγόπουλα ασυνόδευτα, θύματα πολέμου. 

Εσείς οι Σκοπιανοί τα κλείνετε· ψάξτε την συγγένειά σας. Βορειότερα το DNA σας δείχνει συγγένεια με φυλές όπως Ούνοι, Βάνδαλοι, Γότθοι κ.λ.π.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου