Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ....


TΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
Γράφει ο Kωνσταντίνος Ι. Αντωνάκης

Οι τρείς σύν μία χώρες, η Ελλάς, η Κύπρος, τό Κράτος τού Ισραήλ καί οι ΗΠΑ θέλουν νά εφαρμόσουν σχέδια εκμεταλεύσεως τών υδρογοναθράκων τής Ανατολικής Μεσογείου...

Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά κάτι ευρύτερο, γιά τήν επαναχάραξη τών σχημάτων δυνάμεως στήν Εγγύς Ανατολή... εκεί όπου η Οσμανική-Οθωμανική Αυτοκρατορία διεσπάσθη καί μοιράστηκε σέ Κράτη, σέ σχηματισμούς πού ήλεγξαν καί ελέγχουν αυταρχικοί άραβες άλλοι βασιλείς καί άλλοι στρατιωτικοί εθνικιστές, τούρκοι κεμαλιστές καί μετέπειτα ισλαμιστές...


Η Τουρκία ως χώρα διάδοχος τών Οσμανών δέν μπορούσε νά κρατείται στό διηνεκές μέ τόν αντίθετο στήν φύση της Κεμαλικό μιμητισμό τών δυτικών διαχωρισμών τού Κράτους από τήν Θρησκεία... 

Επρεπε νά βρεθή ''κάτι άλλο'' καί αυτό τό ''άλλο'' νά προσαρμοστή στό μεγαλύτερο ανατολικό σχέδιο...
Κάποτε ήταν κάποιο παιδί, φτωχό, σεμνό, θρησκευόμενο, εργατικό... 

Αυτό τό παιδί στίς φτωχές γειτονιές τής Κωνσταντινουπόλεως έπαιζε ποδόσφαιρο, εργαζόταν σκληρά, σαγηνευόταν από τήν ρητορική τού σέ κατάσταση διωγμού, πολιτικού Ισλάμ...

Ηταν ο μικρός Recep Tayyip Erdo(g)an πού εργαζόταν, έπαιζε καί προσευχόταν ενώ τό ''άγρυπνο μάτι'', αυτό πού ο Bizet στήν Οπερα Carmen ονομάζει ''l oeil noir'' δηλαδή ''μαύρο μάτι'' τόν κοίταζε καί μελετούσε τήν εξέλιξή του...

Καί ''ενα μαύρο μάτι νά σέ κοιτάζει'', ''qu un oeil noir te regarde'' όπως λέει ο Bizet γιά τόν Toreador, γιά τόν Ταυρομάχο...

Ο Tayyip εστάλη νά θητεύση στόν ισλαμιστή πολιτικό Necmettin Erbakan καί τόν Νοέμβριο τού 2002 ένίκησε στίς Βουλευτικές Εκλογές καί έγινε τήν Ανοιξη τού 2003 Ισλαμιστής Πρωθυπουργός μέ τό ''Λευκό Κόμμα'' του, το AKP...

Τό σχέδιο προέβλεπε τόν σχηματισμό Τουρκικού Ισλάμ υπό τήν καθοδηγεσία τού στήν Αμερικανική Πενσυλβάνια ευρισκόμενου Ισλαμιστή Fethulah Gulen...

Ο κύριος Recep Tayyip Erdo(g)an έπρεπε σύμφωνα μέ τό σχέδιο νά διατρήση τήν τουρκόφωνη Ισλαμική Κεντρική Ασία μέχρι τήν Δυτική Κίνα τών Μουσουλμάνων Ουιγούρων καί νά συμπράξη μέ τούς Σαουδάραβες όπου στόν Βασιλικό Οίκο θά προωθείτο η εκλογή Βασιλέα από μητέρα Τουρκικής καταγωγής...

Ο κύριος Erdo(g)an θά γινόταν ο Πολιτικός προιστάμενος τής νέας ισλαμικής πραγματικότητος ενώ ο Οίκος τών Σαούντ θά αναλάμβανε τήν Θρησκευτική καθοδηγεσία...

Στίς 17 Δεκεμβρίου 2010 στήν Τύνιδα τής Τυνησίας κάποιος πλανόδιος μικροέμπορος ο Tarek (Mohammed) Bouazi αυτοπυρπολύθηκε από ντροπή καί αγανάκτηση διότι κάποια γυναίκα αστυνομικός τόν εχαστούκησε (!), ήταν η αρχή τών ανατροπών πού εκκίνησε αυτό πού τό λέμε έκτοτε''Αραβική Ανοιξη''...

Τό ''Μαύρο Μάτι'' τού Bizet, είχε επιλέξη τόν άλλοτε μικρό Tayyip ακριβώς γι αυτήν τήν στιγμή τών ανατροπών, μόνο πού τό σχέδιο στράβωσε πολλαπλώς...

Ο Πρωθυπουργός τότε κύριος Erdo(g)an διέρρηξε τίς σχέσεις του μέ τόν Τούρκο αλλά κατ ουσίαν Αμερικανό διαχειριστή του τόν κύριο Gulen διότι ο μέν κύριος Gulen έδινε τήν εντολή παροχής τουρκικής στηρίξεως στό Κράτος τού Ισραήλ, ο δέ κύριος Erdo(g)an ετοποθετείτο λίαν εχθρικώς έναντι τού Εβραικού Κράτους...

Στίς 23 Ιανουαρίου 2015 τό Συμβούλιο τού Σαουδαραβικού Θρόνου επεκύρωσε τήν εκλογή ως Σαουδάραβος Βασιλέως, μετά τόν θάνατο τού Βασιλέως Abdallah, τού πρώτου στήν διαδοχή Πρίγκηπος Salman bin Abd-Al-Aziz Al Saoud, ο οποίος είναι από τόν κλάδο τών σκληροπυρηνικών Soudayri οι οποίοι είναι τέκνα μητέρας αραβικής καταγωγής τής Soultan Hassa bint Ahmed Al Soudayri καί ως εκ τής μητρός τους δέν θέλουν εμπλοκή τών Τούρκων στά τής ασκήσεως επιρροής επί τού Ισλάμ καί τών Μουσουλμάνων...

Ο Βασιλεύς Salman προώθησε τάχιστα στήν διαδοχή τού Θρόνου τόν εκ τής τρίτης συζύγου του τής Αραβος Fahda bint Falah ben Sultan Al Hithayan, τόν φιλόδοξο τριαντάχρονο καί μή θέλοντα να΄συνεργαστή μέ τούς Τούρκους καί φίλο τού Κράτους τού Ισραήλ Πρίγκηπα Mohammed Ben Salman...

 Ετσι όλοι οι γιοί τής τουρκικής καταγωγής Πρώτης Συζύγου τού Βασιλέως Salman, τής Soultana bint Tourki Al Soudayiri απεκλείσθησαν οριστικώς από κάθε προοπτική νά ανέλθουν στόν Σαουδαραβικό Θρόνο...

Ο μικρός Tayyip τού Βοσπόρου είναι πλέον Πρόεδρος τής Τουρκίας... 

Ο Αρχηγός τού Τουρκικού Κράτους κύριος Recep Tayyip Erdo(g)an συνεργαζόμενος στενά μέ τήν Ρωσσία καί έχοντας ήδη προμηθευτεί σημαντικό τμήμα τού Ρωσσικού Αντι-Πυραυλικού συστήματος S400, ανυποτάκτως πολιτευόμενος, παίζει τήν ''παρτιτούρα' τής δικής του ''Οπερας''...

Οι υδρογονάθρακες τής Ανατολικής Μεσογείου, οι σχεδιασμοί στήν Συρία, οι κινήσεις τού Ιραν, τό ζήτημα τής εξόδου τών ιρανών καί τών κινέζων στήν Μεσόγειο, τα Στενά τού Ορμούζ καί τά ''ατυχήματα'' μέ τά πετρελαιοφόρα... τό Αιγαίο μας καί η Κύπρος μας...

Όλα αυτά αλλιώς σχεδιάστηκαν καί διαφορετικά εξελίσσονται στήν Τουρκία όπου ο Πρόεδρος κύριος Erdo(g)an θέλει νά επιβάλη εντός καί εκτός τής χώρας του τούς κανόνες του καί στήν Σαουδική Αραβία όπου ο Πριγκηπας Πρώτος Διάδοχος τού Θρόνου Mohammed Ben Salamn εξουδετερώνει τούς εσωτερικούς αντιπάλους του καί εκτείνει τήν επιρροή του από τόν Λίβανο μέχρι τό Πακιστάν...

Οι δύο φιλόδοξοι ηγέτες ο Πρόεδρος κύριος Erdo(g)an καί ο Διάδοχος Πρίγκηπας Mohammed Ben Salan γνωρίζουν πώς δέν μπορούν νά κάνουν πίσω, δέν γίνεται νά συμβιβαστούν διότι θά χαθούν αλλά καί δέν μπορούν νά συνθέσουν κοινή πολιτική μεταξύ τους...

ΟΙ δύο ηγέτες ο Τούρκος Πρόεδρος καί ο Σαουδάραβας Διάδοχος είναι στήν Αρένα τής Ιστορίας καί...

Καί ''ενα μαύρο μάτι τούς κοιτάζει... ''qu un oeil noir te (les) regarde''...!


KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Στάλθηκε με e-mail
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου