Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ;


ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ;
Ποινική έρευνα για το κήρυγμα του  Μητροπολίτη Μόρφου περί ομοφυλοφιλίας

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, είχε μεταφέρει σε κήρυγμά του την ρήση του Αγίου Πορφυρίου που απέδιδε την ομοφυλοφιλία στις ερωτικές προτιμήσεις της μητέρας (πρωκτικό σεξ) κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Άλλο σημείο του κηρύγματος του Μητροπολίτη Μόρφου που αποτελεί αντικείμενο της ποινικής έρευνας  είναι η δήλωσή του πως  "οι άγιοι άνθρωποι, μυρίζουν την ξεχωριστή και διακριτική μυρωδιά των ομοφυλοφίλων".
Ο Κώστας Γαβριηλίδης, συμβούλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για Πολυπολιτισμικότητα, Αποδοχή και Σεβασμό στη Διαφορετικότητα με γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου.

Σύμφωνα με τη δήλωση, υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε η κίνηση νομικών διαδικασιών εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να δηλητηριάσει την κοινωνία κατά συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, να πάψει να εξαρτάται από ένα και μοναδικό φορέα, ήτοι τον Γενικό Εισαγγελέα.

 Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας όμως, δήλωσε ότι «προτού προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα είναι καλό να γνωρίζει τις βασικές έστω πρόνοιες του Συντάγματος και να σέβεται τους Θεσμούς του».

Αναφέρεται επίσης ότι: «Με σημερινή επιστολή του προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, έχει ήδη δώσει οδηγίες για την έναρξη διερεύνησης του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του πανιερώτατου Μητροπολίτη Μόρφου σε σχέση με ομοφυλοφίλους και συναφή θέματα».


Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος κατά του κηρύγματος του Μητροπολίτη Μόρφου


Τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Γραφείο Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας στη Λευκωσία [30.07.2019]

Εκφράζοντας τη θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας και τη δική μου προσωπικώς, πιστεύουμε ότι ο κληρικός δεν πρέπει να ανακατεύεται μέσα στις κρεβατοκάμαρες των ζευγαριών. Επίσης από την εμπειρία μας μέσα από τη μελέτη των έργων αγίων ανθρώπων της Εκκλησίας ή και σε προσωπική επικοινωνία μαζί τους, δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει οι άγιοί μας να αναφέρονται σε τέτοιου είδους θέματα με τόση λεπτομέρεια. 
+Ο Κυρηνείας Χρυσόστομος».

Αποσπάσματα της  απάντησης του Αρχιμανδρίτη Φωτίου, Ιωακείμ προς τον Μητροπολίτη Κυρηνείας (1/8/2019)


"Τὸν πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσόστομο γνωρίζω ἀπὸ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν λαϊκός, καὶ δηλώνω ἐξαρχῆς ὅτι τίποτα προσωπικὸ δὲν ἔχω μαζί του. Μάλιστα πάντοτε διατηρούσαμε φιλικὲς σχέσεις. Περαιτέρω, σέβομαι καὶ τὸ ἀρχιερατικό του ἀξίωμα.


Ἡ ὡς ἄνω ὅμως ἀνακοίνωσή του, τὴν ὁποία παραθέτω ἐφεξῆς αὐτούσια, ὁμολογῶ ὅτι μὲ λύπησε βαθύτατα, ὄχι ἁπλῶς γιατὶ καταφέρεται μὲ ὄχι εὐθὺ τρόπο κατὰ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μου, τοῦ Μόρφου κ. Νεοφύτου, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατεξοχὴν γιατὶ μὲ τὰ λίγα σὲ ἔκταση ἀλλὰ ἀφοριστικά του αὐτὰ γραφόμενα, πλήττει καίρια τὸ ἦθος καὶ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, παλαιῶν καὶ συγχρόνων, ἀλλοιώνει τὴ σχετικὴ Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.... 

Ἡ ὁμοφυλοφιλία καταδικάζεται ἀπερίφραστα ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τιμωρεῖται παραδειγματικώτατα ἀπὸ Αὐτὸν στὰ πρόσωπα τῶν Σοδομιτῶν:

«κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γεν. 18, 20). Ἐὰν ἡ κατὰ φύσιν σαρκικὲς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων τιμωρήθηκαν μὲ τὸν «κατὰ φύσιν» κατακλυσμὸ τοῦ ὕδατος, «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας», ἡ παρὰ φύσιν ἁμαρτία τῶν κατοίκων Σοδόμων καὶ Γομόρρας τιμωρήθηκε μὲ τὸν «παρὰ φύσιν» κατακλυσμὸ τῆς φωτιᾶς (Γεν. 19). Ὁ λόγος καὶ νόμος τοῦ Θεοῦ ἦταν καὶ εἶναι ξεκάθαρος: «καὶ μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι» (Λευϊτ. 18, 22)· «καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν» (Λευϊτ. 20, 13).


Ἂς ἔλθουμε ὅμως καὶ στὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος, τὴν Καινὴ Διαθήκη. 

Τὸ «στόμα τοῦ Χριστοῦ», ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, στηλιτεύει μὲ τὸν ἐμφαντικώτερο τρόπο, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων σοβαρῶν ἁμαρτημάτων στὰ ὁποῖα ἐπιδίδονταν οἱ εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς, τὰ παρὰ φύσιν ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων...

...Στὸ ἀθάνατο κείμενο τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς του, ἀποφαίνεται θεόπνευστα καὶ ἀνεπαίσχυντα ὁ θεηγόρος ἀπόστολος:
...
«Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι...» 

 ..................

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Κάθε ἁμαρτία ποὺ κάνουν οἱ γονεῖς, εἶναι δηλητήριο στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν τους. Καὶ κάνει τὰ παιδιὰ ξερόκλαδα» (Διδαχὴ Ζ΄).

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης «...ἂν ὁ ἄνδρας κάποιας γυναίκας ζητάει παρανόμως νὰ ἔλθει σὲ παρὰ φύσιν μίξη (σαρκικὴ σχέση) μὲ αὐτή, ἡ γυναίκα δέν πρέπει νὰ ὑποτάσσεται σ’ αὐτό, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐμποδίζει καὶ κατ’ οὐδένα τρόπο νὰ μὴν συγκατατίθεται»

Ὁλοκληρώνοντας, κάτι πολὺ σημαντικό, ἅγιε Κυρηνείας: Τὸ ἂν ὁ ἅγιος Μόρφου χρησιμοποίησε αὐτὴ τὴ γλῶσσα νὰ πεῖ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὡς πρὸς τὰ παρὰ φύσιν ἀμαρτήματα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Γάμου, δὲν εἶναι ἀπὸ ἀφιλανθρωπία καὶ μίσος ἢ καὶ ἀπόρριψη τῶν περιπιπτόντων σὲ αὐτά, ἀλλὰ ἀπὸ φιλάνθρωπη ποιμαντικὴ αἴσθηση τοῦ χρέους του, ὡς ἐπισκόπου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ὁριοθετήσει ἐν προκειμένῳ τὴ σωστικὴ ἀλήθεια, ἀρυόμενος ρήσεις συγχρόνων ἁγίων, καταθέτοντας θαρραλέα καὶ ἀνυπόστολα τὸ διαχρονικὸ φρόνημα καὶ ἦθος τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ


Κλείνοντας αναρωτιώμαστε: 

Ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός που κατεδίκαζε τη ομοφιλοφιλία (βλ. πιο κάτω σχετική νομοθεσία του Σόλωνος) ήταν "ρατσιστικός" πολιτισμός; 

nomothesia-solona-gia-tin-omofilofilia-stin-archea-ellada

Θα καταδικάσει η Κυπριακή δικαιοσύνη τον Άγιο Πορφύριο ως "ρατσιστή";

Τρίτον και κυριώτερο:

Ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, είχε το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του περί ομοφυλοφιλίας, 
στο ποίμνιο που τον ακολουθεί και θέλει να τον ακούει; 

ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ, ΟΛΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ ΠΕΤΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!

ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου