Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Οι παρακάτω προφητείες αφορούν το μέλλον της Κωνσταντινούπολης και κατ' επέκταση έχουν αντίκτυπο στην Ελλάδα. Πολλές συζητήσεις γίνονται πρόσφατα, επειδή πλησιάζουν τα σημεία των καιρών...

 Όμως απ' ότι φαίνεται είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το χρόνο των γεγονότων και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε να μας τα εξηγήσουν, άγιοι άνθρωποι που υπάρχουν σε κάθε εποχή και τους στέλνει ο Κύριος. 


Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας, δεν ασχολήθηκαν ούτε καν με την ερμηνεία της αποκαλύψεως, όπως επί παραδείγματι οι Τρείς Ιεράρχες, που ήταν και πολυγραφότατοι. Εξ' άλλου και οι πηγές αυτών των προφητειών, εκτός εξαιρέσεων είναι δύσκολο να βεβαιωθούν. 

Ακόμα και του Πατρο-Κοσμά, που πράγματι προφήτευε, αλλά το έργο του αυτό δεν ήταν το βασικό, όσο η διδαχή και ο εκχριστιανισμός των Ελλήνων που κινδύνευαν να χάσουν τη θρησκεία τους και την γλώσσα τους! 

Μπρός στο κατηχητικό του έργο, οι προφητείες του πατρο-Κοσμά ήταν λίγες, αλλά δυνατές και οι πιό πολλές από αυτές είναι δύσκολες να εξηγηθούν επακριβώς και σε πιό χρόνο θα τελεσθούν!

Με αυτό το πνεύμα εδώ απλά αναφέρουμε τι προφητείες υπάρχουν καταγεγραμμένες και περιμένουμε από το Κύριο που σε κάθε εποχή στέλνει και του κατάλληλους ανθρώπους του, να μας φωτίσουν για να φυλαχθούμε και να δράσουμε σωστά.


1. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν ήταν προφήτης. Η προφητεία αυτή χαράχθηκε και βρέθηκε γραμμένη πάνω στην πλάκα του τάφου του, άγνωστον από ποιόν. 

Ο Μέγας Κων/νος ετάφη το 337 μ.Χ. πρώτα στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έπειτα ο υιός του Κωνστάντιος έφερε το άγιο λείψανό του με βασιλικές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κων/πολη. 

Μέρος του λειψάνου του ως γνωστόν υπάρχει στο Άγιον Όρος, στη Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, που συχνά μυροβλίζει και θαυματουργεί! (Γιά όσους αμφιβάλλουν για την Αγιότητά του, δεν έχουν, παρά να το εξακριβώσουν).

Η προφητεία λοιπόν αυτή γράφτηκε πάνω στο σκέπασμα του τάφου του με περίεργο τρόπο, δηλαδή με γράμματα μόνον, χωρίς φωνήεντα. Άγνωστον από ποιόν ή ποιούς. (Μάλλον από κάποιους σοφούς και προορατικούς άνδρες, λέγει μιά παράδοση).

Το κείμενο της επιγραφής-προφητείας, όπως ακριβώς βρέθηκε πάνω στην πλάκα του μνήματος, ήτανε αυτό:


Τ. πτ. τ. ιδτ. Η βελ. τ. ιμλ. Ο Κλμν. μαμθ. μ. δ. ν. τρπσ. γν. τ. πλολγ. τ. επτλφ. κρτσ. εσθ. βελε. εθν. ππλ. κτξ. κ. τ. νσ. ερμσ. μχρ. τ. εξν. πτ. ιστργτν. πθσ. τ. ινδκτ. πλυσ. κτδ. τ. εντ. τ. ιδκτ. ε. τβρ. τ. μρ. μλ. δ. ν. στρτσ. τ. δκτ. τ. ιδκτ. τ. δμτ. τρπσ. πλ. επστψ. ετ. χν. τ. δμτ. πλμ. εγρ. μγ. μρκτ. στρβν. κ. τ. πλθ. κ. τ. φλ. σνδ. τ. επρ. δ. θλσ. κ. ξρ. τ. πλμ. σνω. κ. τ. ισμλ. τρπσ. τ. απγν. ατ. βσλσ. ελτ. μκρ. ολγ. τ. δ. ξθ. γν. αμ. μτ. τ. πκτρ. ολ. ιμλ. τπσ. τ. επλφ. επρο. μετ. τ. πρμ. ττ. πλμ. εγρ. εφλ. ηγρων. μχ. τ. ππτ. ωρ. κ. φν. βσ. ττ. στ. στ. μτ. φβ. σπστ. πλ. σδω. ε. τ. δξ. τ. μρ. αδ. ερτ. γν. θμστ. κ. ρμλο. ττ. εξτ. δσπυ. φλ. γ. εμ. υπχ. κ. ατ. πρλβτ. θλμ. εμ. πλρτ.


Πέρασαν 1101 χρόνια από τότε που γράφτηκε η προφητεία αυτή για να εξηγηθεί. Διότι μόλις το 1440 μ.Χ. 13 χρόνια πρίν την άλωση της Κων/πόλεως, κατώρθωσε ο σοφός Σχολάριος Γεννάδιος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Κων/πόλεως, να την αποκρυπτογραφήσει. Διαβάστε την λοιπόν και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Τη πρώτη της Ινδίκτου, η βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλλει δια να τροπώση γένος των Παλαιολόγων, την Επτάλοφον κρατήσει, έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολα κατάρξει, και τας νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου. Ιστρογείτονας πορθήσει τη ογδόη της Ινδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύση τη δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει, πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον, τοις Δαλμάτοις πόλεμον εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον. Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων. Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον, μέχρι της πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον, στήτε, στήτε, στήτε, μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε. Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει. Και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμού πληρούται.

2. Προφητεία του Αυτοκράτορα Λέοντος του Σοφού.


Βασίλευσε τα έτη 886-912 μ.Χ. Υιός του αυτοκράτορος Βασιλείου Α! του Μακεδόνος. Επειδή ασχολείτο με την Φιλοσοφία και Θεολογία και έγραφε ποιήματα, συγγράμματα και εκκλησιαστικούς Ύμνους, ονομάσθη σοφός. Μερικοί ερευνητές δεν συμφωνούν ότι έγραψε ο ίδιος τους χρησμούς, αλλά άλλοι αποδεικνύουν ότι είναι πράγματι τόσοι παλαιοί.

Αναφέρονται λοιπόν στους «χρησμούς» του, τα εξής: 
Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή των Τούρκων, θα υπάρχει μεγάλη σύγχυσις και στενοχώρια παντού και θα παρουσιασθεί με ουράνια σημεία (τριήμερο αστέρι πάνω από την Πόλη, με φως ως ο ήλιος, κατακόκκινος σταυρός από κάτω του και ένα ουράνιο τόξο) ο νέος πλέον Ηγέτης που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε πραγματικά νέα τάξη, ηθική και αρεστή στο Κύριο και που κανείς δεν θα μπορέσει να τον αμφισβητήσει ή να μην τον υπακούσει.


ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.
 (Πάντα σχετικά με τη Πόλη).

α. Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν Σαλού. 

Έζησε κατά τα έτη 450-515 μ.Χ. Είναι ο Άγιος που είδε την Παναγία να σκέπη την Αγία Σοφία και εορτάζουμε την Αγία Σκέπη στις 28 Οκτωβρίου.

Αφού προβλέπει τους Αγαρηνούς να κυριεύσουν την Πόλη, σφάζοντας πολλούς Χριστιανούς και καταστρέφοντας ανεκτίμητους πνευματικούς και υλικούς θησαυρούς της, δεν θα χάσει οριστικά την σκέπη της Θεοτόκου, αλλά αργότερα, κάνει λόγο για το ξανθό γένος που θα ελευθερώσει την Πόλη και ξεκινά από το 17ο γράμμα της αλφαβήτου (Ρώσοι). 

Όμως το ξανθό γένος θα υποστεί «Ρομφαίας, κινήσεις πολεμικάς από αέρος..» και αλλοίμονο τι θα γίνει με περιγραφή πολεμικών όπλων της εποχής μας! 

Κατόπιν αντιπαρέρχεται την θαυμαστή επέμβαση του Θείου και πάει στο νέο Μεγάλο Αναμορφωτή Άγιο Ηγέτη που μετά την κατάπαυση του πολέμου και καταστροφή των Τούρκων, ολόκληρος ο κόσμος θα αλλάξει πνευματικά, οικονομικά, κοινωνικά. 

Θα παύσουν οι πόλεμοι και θα επικρατήσει πραγματική είρήνη. Και καταλήγει ότι θα είναι ευτυχής όποιος ζήσει τότε.


β. Αγίου Μεθοδίου Πατάρων. 

Έζησε τέλη 3ου αιώνα, άνδρας λόγιος Ελληνικής Φιλοσοφίας. Μεταξύ πολλών άλλων προφητειών για άλλα Έθνη, προλέγει για το Ξανθό Γένος (τη Ρωσία) που θα καταλάβει την Κων/πολη και θα διορίσουν μια τριμελή επιτροπή για την διακυβέρνησή της. 

Εδώ αναφέρει Δυτικές Δυνάμεις που θα συνασπισθούν για να εκδιώξουν τους Ρώσους (18 συνολικά έθνη) και θα γίνει ο πιό άγριος και λυσσαλέος πόλεμος που έγινε ποτέ, με ποταμό αίματος!

Και καταλήγει στη Θεϊκή επέμβαση που θα υποδείξει το Νέο Ηγέτη που θα ειρηνεύσει το κόσμο. Τον αποκαλεί μάλιστα Ιωάννη. Και εδώ μιλάει ο άγιος για ειρήνη που τα πολεμικά εργαλεία μετά θα γίνουν γεωργικά... Θα βασιλεύσει 35 χρόνια και τέλος μιλά για τους διαδόχους του.


γ. Αγίου Ταρασίου Πατριάρχου Κων/πόλεως. 

Ανήλθε στο Πατριαρχικό θρόνο το 784 μ.Χ., συγκάλεσε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο για την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων το 787 μ.Χ. Κοιμήθηκε το 806 μ.Χ. Μιλά για τον Μωάμεθ, ηγούμενο των Τούρκων που θα κυριεύσει τη πόλη του Βύζαντος. 

Προβλέπει αργότερα την καταστροφή τους. Και καταλήγει στην Θεϊκή επέμβαση με τον Νέο Ηγέτη που η αρχή του όνοματός του είναι «Ι» και στο τέλος το «Σ»
 (δηλ. ο Ιωάννης). Ο οποίος και θα ελευθερώσει τον κόσμο.

Δεν αναφέρομε εδώ και άλλες προφητείες «ανωνύμων» αρχαίων πηγών καθώς και επιστολή κάποιου αγίου στον βασιλέα Μανουήλ τον Παλαιολόγον, που περίπου διαπνέονται από τό ίδιο πνεύμα.

δ) Του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

΄Εζησε τον 18ο αιώνα (1714-1779) και σε ηλικία 46 ετών εγκατέλειψε την Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους που μόναζε και περιόδευσε ασταμάτητα επί 20 χρόνια όλη την Ελλάδα, από Κρήτη έως Βόρειο Ήπειρο και Ιόνια Νησιά. 

Χωρίς υπερβολή αυτός γέννησε την Ελληνική Επανάσταση του 1821, πρόδρομος του Ρήγα τιμήθηκε απ' όλους τους Ιστορικούς. 

Μόνο τα 210 σχολεία που έκτισε ανά την Ελλάδα, αρκούν για να δείξουν τη θυσία του για την σκλαβωμένη Ελλάδα, αλλά προκάλεσε το μίσος ιδιαίτερα των εμπόρων Εβραίων, επειδή κήρυττε την Κυριακή ως αργία, και τελειώθη μαρτυρικά.

Δεν υπάρχει βιβλίο που να αναγράφει τη δράση του χωρίς να αναφέρεται στις προφητείες του, με τις οποίες βεβαίωνε την ανάσταση του Γένους, ότι σύντομα έρχεται το «ποθούμενο»

Παρακάμπτουμε τις προφητείες του για τις μεγάλες εφευρέσεις, για τα δεινά του κόσμου και περνάμε στα μελλούμενα για την Πόλη.

«Στην Πόλη θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξει»

«Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμήλια (Έξι μίλια, λέγει ο Γέρων Παϊσιος ότι δεν εννοεί πόλη, αλλά όταν θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα).

Στό τέλος θα τούς διώξουν στην Κόκκινη Μηλιά (βάθη Μ.Ασίας κατά τον ίδιο Γέροντα). Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαφτισθεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στη Κόκκινη Μηλιά»

«Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το γενικό πόλεμο. Θα τρώει με ασημένιο κουτάλι». 

«Μετά το γενικό πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με τ' αρνί».

«Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελισθεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία»

Αυτή η προφητεία τελέσθηκε, γιατί στο μέρος που εννοούσε έγινε ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας, οπότε ακολουθεί η Τουρκία. 

Επίσης «Θάρθει (το ποθούμενο) όταν έρθουν δύο καλοκαίρια και δύο πασχαλιές μαζί». Δύο Πασχαλιές είναι ο εορτασμός του Πάσχα και του Ευαγγελισμού μαζί. Αυτό έγινε το 1912 όταν προφήτευσε την απελευθερωση της Ηπείρου. 

ε) Ο Γέροντας Παϊσιος πριν αφήσει αυτό το κόσμο (1994) έλεγε συχνά ότι οι Τούρκοι έχουν στή ζώνη τους τα κόλλυβα. Δηλαδή σύντομα θα πληρώσουν για τις πολλές γενοκτονίες τους. 

Μάλιστα στο βίο του, από τον Ιερομόναχο Ισαάκ, στη σελίδα 316, βεβαιώνει ομάδα μαθητών της Αθωνιάδος Σχολής που τον επισκέφθηκαν, ότι «Θα την πάρουμε την Πόλη και θα ζείτε κιόλας»

Και μίλαγε για τη παράδοση της Πόλης στους Έλληνες από τους Ρώσους, που θα την κατακτίσουν, και το διαμελισμό της Τουρκίας, παρόμοια όπως μιλούσε και ο πατρο-Κοσμάς.

Ίδωμεν.

Οι προφητείες όπως είπαμε παραπάνω δεν λέγονται και γράφονται για εκφοβισμό, αλλά σαφώς για ενημέρωση, για να μη πτοούμεθα που βλέπουμε να γιγαντώνεται το κακό.

 Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός, που ελέγχει τα πάντα και μέσω των προφητών Του μας ενθαρρύνει. 

Βλέπουμε που πάει ο σύγχρονος πολιτισμός χωρίς Χριστό και που θα καταλήξει. Αλλά Νέα Τάξη πραγμάτων χωρίς τον «Ξενοδόχο» δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου