Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΝΟΤΟ


ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΒΙΝΙ...
Γράφει ο Kωνσταντίνος Ι. Αντωνάκης

Η Κυβέρνηση συνασπισμού στήν Ιταλία τής Lega καί τού κινήματος τών 5 αστέρων M5S ανετράπη από τό αρχηγό τής Lega τόν κύριο Matteo Salvini...!


Η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής καί σήραγγας πού θά ενώνει τό Ιταλικό Τουρίνο μέ τήν Γαλλική Λυών είναι βασική επιδίωξη τής Lega τού υπουργού εσωτερικών κυρίου Salvini καί θεμελειώδης άρνηση τού εταίρου του στήν κυβέρνηση Giusepe Conte κυρίου Luigi Di Maio...

Η Lega προσανατολίζεται σέ συμβολική κίνηση μέ τεχνικό χαρακτήρα καί ενίσχυση τών συγκοινωνιακών υποδομών πού θά φέρνη τήν Ιταλία εγγύτερα σ αυτό πού μπορεί νά ονομασθή Ιστορικό Φραγκικό γίγνεσθαι...

Εγγύτερα η Ιταλία στό Φραγκικό σύμπλοκο μέ πρώτη κίνηση τήν διεκδικούμενη από τήν ενωτική πολιτική δύναμη τών Λομβαρδών καί τών Βενετών, τήν Lega, η οποία τώρα πιά έχει ψηφοφόρους καί εκπροσώπους σέ όλη τήν Ιταλία, από τόν Βορρά έως καί τόν Νότο...

Η άρνηση τού Capitano κυρίου Μatteo Salvini διαδόχου στήν ηγεσία τής Lega τού γνωστού ιδεολόγου πατριώτη κυρίου Uberto Bossi, νά υποτάξη τήν χώρα του στίς επιλογές τών τραπεζιτών καί τών γραφειοκρατών τής ψευδώς αποκαλουμένης ''Ευρωπαικής Ενώσεως'', αποτυπώνεται τώρα διά τού συμβολισμού μιάς γραμμής καί μίας σήραγγος συρμού τρένου, η οποία θά ενώση τήν Χώρα τού εγγονού τού Καρλομάγνου- Charlemagne τού Bernard μέ τήν ευρύτερη γαλλική καί γερμανική Φραγκία τού υιού τού Charlemagne Louis ορισμένου Αυγούστου τήν 11 Σεπτεμβρίου 813...

Η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον κύριο Giusepe Conte έπεσε επειδή οι πατριωτικές ιταλικές δυνάμεις τίς οποίες εκφράζει η Lega θέλουν να στηρίξουν τον Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό καί επ αυτού τού Πατριωτισμού να επανασυστήσουν τήν Ρωμαική Αυτοκρατορία των Ισοτίμων Ευρωπαικών Πατρίδων...

Η Μαφιόζικη βία την οποία εκφράζει το παλαιό πολιτικό κατεστημένο τής Ιταλίας θα συντριβεί με την πολιτική τής Lega, τής μόνης ικανής δυνάμεως να πλημμυρίσει την Ρώμη με εξεγερμένους πατριώτες και να αναγκάσει τον Αρχηγό τού Ιταλικού Κράτους Πρόεδρο κύριο Sergio Mattarela να σεβαστεί την απόφαση τού Ιταλικού Λαού όπως αυτή θα εκφραστή από τις εκλογές τού προσεχούς Σεπτεμβρίου 2019...!

Από το Τουρίνο στην Λυών και από την Ρώμη, την Αιωνία Πόλη στην Νέα Ρώμη την Κωνσταντινούπολη καί εκείθεν στην Τρίτη Ρώμη στην Μόσχα...!

Μέ τήν Σοφία τών Αθηνών καί τό Ιερό Πνεύμα τής Ιερουσαλήμ!!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου