Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Η ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΕΓΩ"


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ


Κατανοούμε ότι ο όρος του Rudolf Steiner «οργανισμός του Εγώ» είναι ένας οργανισμός δυνάμεων που δημιουργούνται από την ανθρώπινη οντότητα του Εγώ με σκοπό την «αιχμαλώτιση» του φυσικού σώματος. 

Οι δυνάμεις αυτές λειτουργούν στη φυσική δομή μέσω του στοιχείου της θερμότητας. Το πυρίτιο είναι η ουσία η οποία υποστηρίζει την παρουσία του οργανισμού του Εγώ στο φυσικό σώμα. 

Το πυρίτιο δημιουργεί μια σωστά διαφοροποιημένη δομή σε όλο το σώμα που μεσολαβεί στις ωθήσεις της διάταξης και της μορφοποίησης του οργανισμού του Εγώ.

Γνωρίζουμε ότι το πυριτικό οξύ είναι παρόν ως ιχνοστοιχείο απανταχού στη μήτρα του συνδετικού ιστού, στα όργανα που προέρχονται από μεσέγχυμα και στο αίμα. 

Αυτές οι λειτουργίες που εμπλέκονται με τις δυνάμεις του πυριτίου είναι ύψιστης σημασίας από την έναρξη της εμβρυϊκής ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το αναπτυσσόμενο φυσικό σώμα εξαρτάται απολύτως από τη μεσεγχυματική μήτρα που διαπερνά όλα τα όργανα. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες αυτής της μήτρας επιτρέπουν στα όργανα να αντιληφθούν και να προσαρμοστούν το ένα στο άλλο. 

Η μεσεγχυματική μήτρα, που αποτελείται κυρίως από γλυκοζαμινογλυκάνες, αποτελεί τη διαυγή ζώνη του ωαρίου και βρίσκεται πάλι στο στάδιο της τροφοβλάστης. Αργότερα, διαπερνά όλους τους ιστούς και τα όργανα μεσεγχυματικής προέλευσης, όπως είναι το υαλώδες σώμα, ο πηκτοειδής πυρήνας του μεσοσπονδύλιού δίσκου, οι χόνδροι, τα οστά, οι τένοντες και ως ινωδογόνο, το αίμα. 

Ο οργανισμός του συνδετικού ιστού στο σύνολό του, δηλαδή ο μεσοκυττάριος παρεγχυματικός οργανισμός, διαπερνά κάθε όργανο και το συνδέει με το αίμα, το κέντρο του οργανισμού θερμότητας. Το αίμα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τη μορφή και πάλι να τη διαλύει με τη βοήθεια του ινωδογόνου - έμμεση πήξη.

Το Εγώ είναι από τη φύση του μια οντότητα σχέσεων. Έχει τη δύναμη τόσο για να αποκαλυφθεί όσο και για να αποσυρθεί και πάλι. Εμφανίζεται μόνο στιγμιαία, προκειμένου να φέρει τις απορρέουσες μορφές σε επαφή με τα αρχέτυπά του, και έπειτα γρήγορα πάλι επαναδιαλύει τις μορφές στην αρχική τους κατάσταση. 

Εάν επιθυμούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον οργανισμό του Εγώ στη βασική του έννοια, που εκπροσωπεί την Τριάδα, θα λέγαμε: είναι το ίδιο το αίμα που ενώνει τον «ανώτερο» και τον «κατώτερο» άνθρωπο από το κέντρο, καθοδηγώντας συνεχώς τη δράση των διαφοροποιημένων περιφερειακών οργάνων πίσω σε μια σφαιρική γενική κατάσταση. 

Με αυτή την έννοια, το σύστημα αίματος (που φέρει θερμότητα) και το κεντρικό του όργανο, η καρδιά, είναι οι πραγματικοί φορείς του οργανισμού του Εγώ.

Η μελέτη των σχέσεων θερμότητας στον άνθρωπο είναι συνεπώς θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση της παθολογίας. Όταν ο οργανισμός θερμότητας γίνεται ανεξάρτητος, είτε σε ακραίο πυρετό είτε σε ακραία ψύξη, είναι μια σημαντική ένδειξη αποτυχίας στον υγιή οργανισμό του Εγώ που θα πρέπει να εναρμονίσει τον «ανώτερο» και τον «κατώτερο» άνθρωπο. 

Θα πρέπει να αναγνωριστεί η διττή φύση του ανθρώπινου Εγώ ως πνευματική-σωματική οντότητα θερμότητας προκειμένου να κατανοήσουμε τη σχέση της με τα άλλα μέλη της ύπαρξης του ανθρώπου. 

Η θερμότητα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της ψυχό-πνευματικής κατάστασης, π.χ. θερμό ενδιαφέρον, και της φυσικής κατάστασης, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί στο θερμόμετρο. Η θερμότητα είναι, επομένως, ο κατάλληλος μεσολαβητής για τις παρορμήσεις της πνευματικής οντότητας του Εγώ στο φυσικό σώμα.
ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Προλαβαίνοντας τις όποιες ενστάσεις σημειώνουμε ότι το παρόν δημοσιεύεται ως  προσπάθεια της ανθρωποσοφικής Ιατρικής να κατανοήσει διά της ανθρώπινης βιοχημείας την σοφία Του Δημιουργού. Έχει ενδιαφέρον για μας που γνωρίζουμε ποιος Είναι ο Δημιουργός να γνωρίζουμε αυτές τις προσπάθειες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου