Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΑ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ,
ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΕΚΛΕΚΤΑ,
ΒΑΔΙΖΟΥΝ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΔΕΙΝΑΜΕΓΑ    ΤΟ    ΟΝΟΜΑ    ΤΗΣ    ΑΓΙΑΣ    ΤΡΙΑΔΟΣ

+++  

 Παιδιά αγαπημένα Μου, παιδιά Μου εκλεκτά,
βαδίζουν προς το τέλος τους, τα φοβερά δεινά,
γι΄ αυτό νάχετε ΠΙΣΤΗ και ΘΑΡΡΟΣ στην καρδιά.

 Γι’  αυτό λάβετε ΔΥΝΑΜΗ, ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ,
 αφού καθέναν τέκνα Μου,
μέσα εις την αγκάλη Μου, τον έχω φυλαγμένο.

Θέλω να είστε σίγουροι, χωρίς αμφιβολία,
τίποτα μην ταράζει την ιδική σας την καρδία.
 Κι ας βλέπετε πρωτόγνωρα γύρω σας γεγονότα,
τίποτα μην αλλάζει την ιδική σας ρότα.
Εσείς πάντα το βλέμμα σας, σε Με ψηλά στον Φάρο,
για να αντλείτε δύναμη, και μην φοβάστε χάρο.

Σας ομιλώ ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός σας,
που θέλω το συμφέρον σας, που θέλω τον σωσμό σας.
Καθόλου μην δειλιάσετε, ούτε να φοβηθείτε,
αφού ήδη γνωρίζετε ότι φριχτά θα δείτε.

 Εσείς ψηλά το βλέμμα σας, σε Μένα τον Θεό σας,
 ένα με Με να γίνετε, Ιησού τον Πλαστουργό σας.
Και θα περνάνε δίπλα σας, φριχτά τα γεγονότα,
 και σεις θα είστε ανέγγιχτοι, παιδιά Μου όπως πρώτα. 

Σας τόπα θάστε θεατές, σ’ όλη την σκοτοδίνη,
 θα μείνει μακρυά από σας, η φοβερή οδύνη.
Κάθε παράσιτο παιδιά μες στην φωτιά θα μπει,
και θ’ απομείνουν τέκνα Μου, μόνον οι καθαροί.

Αλλοίμονο σ’ όλους αυτούς, που δεν ετοιμαστήκαν,
το ΗΜΑΡΤΟΝ δεν είπανε, μακρυά από Μένα ζήσαν.
Όλοι θα αποδώσουνε εις τον εχθρό τον φόρο,
για όσα αυτοί εργάστηκαν στον μαύρο εωσφόρο.

Μαζί μ’ αυτόν στην κόλαση, στον σκοτεινό τον Άδη, 
εκεί που δεν υπάρχει φως, μα ζοφερό σκοτάδι.
Αιώνια μες στο καυτό και πύρινο καμίνι,
εις τα φριχτά τα βάσανα, την φοβερή οδύνη.
Αλλοί
, αλλοί και τρις αλλοί, σ’ αυτούς τους δυστυχείς,
καλύτερα μην είχανε ετούτοι γεννηθή.

Ενώ εσείς τα τέκνα Μου τα χιλιοευλογημένα,
εσείς που πάντα είσαστε παιδιά Μου με Εμένα,
αλώβητοι θα μείνετε, σας τόχω χιλιοειπεί,
απ’ ότι και να γίνει επάνω εις την γη.

Σας βεβαιώνω ο Κύριος, ο Πλάστης και Θεός σας,
πως Είμαι πάντα δίπλα σας, πάντοτε στο πλευρό σας.
Γιατί σας αγαπώ πολύ, παιδιά Μου ευλογημένα,
γιατί αγώνα κάνατε να είστε με Εμένα.

Σηκώσατε παιδάκια Μου σταυρόν ομολογίας,
 σ’ αυτά τα χρόνια τα φριχτά της μαύρης αθεΐας.
Γιατί καθώς λέγω εις την Γραφή Μου, λόγον τον ιερόν,
όποιος Με ομολογήσει στον κόσμο τον φθαρτό,
θα τον ομολογήσω κι Εγώ
μπροστά εις τον Πατέρα Μου, εκεί στον Ουρανό.

 Γι’ αυτό από το στόμα σας μην λείπει η ΟΜΟΛΟΓΙΑ,
 γιατί αυτή σαν αστραπή,
σας οδηγεί παιδάκια Μου στην Άνω Βασιλεία.
Αντίθετα η ΑΡΝΗΣΗ,
σας ρίχνει μες στην κόλαση, στα άγρια θηρία.

Λίγοι Εμένα ομολογούν, Μου έμειναν πιστοί,
ενώ οι πολλοί Μ’ αρνήθηκαν, χωρίς αιτία σοβαρή.

Και τώρα που θ’ αρχίσει ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΡΙΣΜΟΣ,
 και τώρα που θα γίνει ο ξεκαθαρισμός,
ποιος θε να τους βοηθήσει όλους τους αρνητάς;
Αφού Εγώ θα κλείσω για τούτους τα αυτιά;

Όπως αυτοί εκώφευαν  στα λόγια τα δικά Μου,
και τα περιφρονούσαν τα Θεία Ρήματά Μου,
έτσι και τώρα τέκνα Μου θα έρθει η σειρά Μου.
Γι’ αυτό να είστε ήσυχοι, εσείς τα λιγοστά Μου,
γιατί εσείς ευρίσκεστε μέσα εις την καρδιά Μου.

Ο Κύριος της Δόξης, ο Ιησούς Χριστός,
σφραγίδα βάζω στο γραπτό, τον Τίμιο Σταυρό.
 Αμήν και τω Τριαδικώ Θεώ δόξα.   

+++ 


25 σχόλια:

 1. ΑΠΕΙΡΕΣ ΔΟΞΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΈΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ.
  ΑΠΕΙΡΕΣ ΔΟΞΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΌ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΎΡΙΟΝ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΌ.
  ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ Σου ἐλέγξῃς με».
  Πολλάκις, Δέσποτα, μετανοεῖν συνεταξάμην.
  Πολλάκις ἐν Ἐκκλησίᾳ κατανυγεὶς προσπίπτω Σοι, ἐξερχόμενος δὲ ταίς ἁμαρτίαις εὐθύς περιπίπτω.
  Ποσάκις με ἠλέησας, ἐγὼ δὲ Σε παρώργισα!
  Ποσάκις ἐμακροθύμησας, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπέστρεψα!
  Ποσάκις με ἀνέστησας, ἐγὼ δὲ πάλιν ὀλισθήσας κατέπεσον!
  Ποσάκις μου εἰσήκουσας, ἐγὼ δὲ Σου παρήκουσα!
  Ποσάκις με ἐπόθησας, ἐγὼ δὲ ούδαμοῦ Σοι ἐδούλευσα!
  Ποσάκις μέ ἐτίμησας, ἐγὼ δὲ οὐκ ηὐχαρίστησα!
  Ποσάκις ἁμαρτήσαντα, ὡς ἀγαθός Πατήρ παρεκάλεσας καὶ ὡς υἱόν κατεφίλησας καὶ τὰς ἀγκάλας ὑφαπλώσας μοι ἐβόησας:

  Ἔγειρε, μὴ φοβοῦ, στήθι· πάλιν δεύρο, οὐκ ὀνειδίζω σε, οὐ βδελύσσομαι, οὐκ ἀποῤῥίπτω, οὐδὲ σκληρύνω τὸ ἐμὸν πλάσμα, τὸ ἐμὸν τέκνον, τὴν ἐμὴν εἰκόνα, ὅν οἰκείαις χερσί διέπλασα ἄνθρωπον καὶ ἐφόρεσα, ὑπὲρ οὗ τὸ αἷμα ἐξέχεα, οὐκ ἀποστρέφομαι πρός με ἐρχόμενον τὸ λογικόν μου πρόβατον, τὸ ἀπολωλός, οὐ δύναμαι μὴ ἀποδοῦναι τὴν προτέραν εὐγένειαν, οὐ δύναμαι μὴ συναριθμῆσαι τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα προβάτοις· διά γὰρ τοῦτο καὶ μόνον ἐπί τῆς γῆς κατελήλυθα καὶ τὸν λύχνον ἀνῆψα, τὴν σάρκα μου τὴν οἰκείαν καὶ τὴν οἰκίαν ἐσάρωσα καὶ τὰς φίλας Δυνάμεις τὰς οὐρανίους συνεκαλεσάμην ἐπευφρανθῆναι τῇ τούτου εὑρέσει.

  Πάντα οὖν τὰ τοιαῦτα ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος ἐχαρίσω μοι, Δέσποτα, ἐγὼ δὲ πάντων καταφρονήσας ὁ ἄθλιος, εἰς ἀλλοτρίαν καὶ μακράν χώραν τῆς ἀπωλείας ἀπέδρασα.
  Ἀλλ' αὐτὸς με, πανάγαθε, πάλιν ἐπανάγαγε καὶ μὴ ὀργισθῇς μοι τῷ τάλανι, Κύριε, μηδὲ τῷ θυμῷ Σου ἐλέγξῃς με, εὔσπλαγχνε, ἀλλὰ μακροθύμησον καὶ ἔτι ἐπ' ἐμοὶ.
  Μὴ σπεύσῃς ἐκκόψαι με ὡς τὴν συκῆν τὴν ἄκαρπον, μηδὲ κελεύσῃς ἄωρον ἐκ τοῦ βίου θερίσαι με, ἀλλὰ δός μοι ζωῆς προθεσμίαν καὶ ὁδήγησόν με εἰς μετάνοιαν, Κύριε, καὶ «μή τῷ θυμῷ Σου ἐλέγξῃς με, Δέσποτα, μηδὲ τῇ ὀργῇ Σου παιδεύσης με».
  «Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι
  ἀσθενής εἰμι τῇ ψυχῇ»,
  ἀσθενής εἰμι τῷ λογισμῷ,
  ἀσθενής τῇ γνώμη,
  ἀσθενής τῇ προαιρέσει.
  Ἐξέλιπε γὰρ μου ἡ ἰσχύς, ἐξέλιπέ μου ὁ χρόνος, ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι ἡμέραι μου πᾶσαι καὶ τὸ τέλος ἐφέστηκεν. Ἀλλ' ἄνοιξον, ἄνοιξον, ἄνοιξόν μοι, Κύριε, ἀναξίως κρούοντι καὶ μὴ ἀποκλείσῃς μοι τὴν θύραν τῆς εὐσπλαγχνίας Σου.
  Ἐάν γὰρ Σὺ κλείσης, τίς μοι ἀνοίξει;
  Ἐάν Σὺ μὴ με ἐλεήσης, τίς μοι βοηθήσει;
  Οὐδείς ἄλλος, οὐδείς, εἰ μὴ Σὺ ὁ φύσει ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγχνος.
  «Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενὴς εἰμι».

  ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΚΑΙ ΛΟΓΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

  (Απόσπασμα από προσευχητικό αριστούργημα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όποιος δεν αναλυθεί σε λυγμούς αφού διαβάσει αυτό το αριστούργημα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, να πάει σε καρδιολόγο, να δει αν λειτουργεί η καρδιά του

   Διαγραφή
  2. Τα δάκρυα, κύριε υπερόπτη, δεν είναι δικά σου, είναι επίσκεψη του Θεού στην προσευχή. Κανόνισε να ταπεινωθείς, διότι θα στεγνώσουν κι εσένα τα μάτια και μετά πώς θα ζητάς το Έλεός Του;

   Διαγραφή
 3. Δόξα τω Ανεχομενω Θεω ημας Τριας Αγία Δόξα σοι !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΏΣΤΑΣ
  + προσεύχομαι να ανήκουμε στα αγαπημένα Του παιδιά.
  Κι εμείς και τα παιδιά μας.
  Κι όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι
  ΑΜΉΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ+

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αμήν! Δόξα εν υψίστοις Θεώ. Ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν σοι! Τριάς Αγία Δόξα Σόι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συνχωρησε μας Κύριε, εολογησε μας και αγαπησε μας, όπως τον Άσωτο Υιό, του σημερινού σου Ευαγγελίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Του Ασωτου σημερα. Ημαρτον Πατερ, στον ουρανο και τη γη. Μνησθητει υπερ υμων εν τη Βασιλεια σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αν έρχεσαι για να υπηρετήσεις τον Κύριο ετοίμασε την ψυχή σου για πειρασμούς
  ----------------------------------------------------------------------------

  Εκείνος που θέλει να γίνει μιμητής του Χριστού, για να ονομαστεί και αυτός υιός Θεού, γεννημένος από το πνεύμα, οφείλει πριν απ’ όλα να υπομένει τις θλίψεις που έρχονται, δηλαδή τις σωματικές ασθένειες ή τις ύβρεις και τους ονειδισμούς από τους ανθρώπους, ακόμη και τις επιθέσεις των αοράτων εχθρών, με γενναιοψυχία και καρτερία.
  Γιατί κατ’ οικονομίαν Θεού παραχωρείται στις ψυχές η δοκιμασία των διαφόρων θλίψεων, για να φανερωθούν οι ψυχές που τον αγαπούν ειλικρινά. Αυτό είναι το σημάδι των Αγίων όλων των αιώνων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων και Μαρτύρων, ότι πέρασαν όχι από αλλού, αλλά από το στενό δρόμο των πειρασμών και των θλίψεων και έτσι ευαρέστησαν το Θεό. «Παιδί μου, λέει η Γραφή, αν έρχεσαι για να υπηρετήσεις τον Κύριο, ετοίμασε την ψυχή σου για πειρασμούς. Έχε ευθύτητα στην καρδιά και καρτερία»(Σ. Σειράχ 2, 1-2). Και αλλού λέει: «Όλα όσα σου έρχονται, δέξου τα σαν καλά, γνωρίζοντας ότι χωρίς να θέλει ο Θεός τίποτε δεν γίνεται».
  Λοιπόν η ψυχή που θέλει να ευαρεστήσει το Θεό, πρέπει πριν απ’ όλα να αναλάβει την υπομονή και την ελπίδα. Μία τέχνη της κακίας είναι και αυτό, στον καιρό της θλίψεως να βάζει μέσα μας την ακηδία, για να μας απομακρύνει από την ελπίδα στο Θεό.
  Ουδέποτε όμως ο Θεός άφησε την ψυχή που ελπίζει σ’ Αυτόν να καταβληθεί από τους πειρασμούς ώστε να φτάσει σε αδιέξοδο. Όπως λέει ο Απόστολος: «Ο Θεός κρατά τις υποσχέσεις Του και δε θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό πάνω από τη δύναμή σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τον τρόπο εξόδου από αυτόν, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε» (Α΄ Κορ. 10, 13).
  Αλλά και ο πονηρός, δεν στενοχωρεί την ψυχή όσο θέλει αυτός, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ο ημίονος, πόσο ο όνος, πόσο η καμήλα, και τόσο τα φορτώνουν και ο κεραμοποιός γνωρίζει πόση ώρα να βάλει τα κεραμικά σκεύη στη φωτιά, για να μη σπάσουν αν μείνουν περισσότερο, μήτε πάλι να γίνουν άχρηστα βγαίνοντας πριν από το κανονικό ψήσιμο.
  Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τόση σύνεση, πολύ περισσότερο, απείρως περισσότερο η σύνεση του Θεού γνωρίζει πόσον πειρασμό πρέπει να επιτρέψει να έρθει σε κάθε ψυχή, για να γίνει δόκιμη και κατάλληλη για τη βασιλεία των ουρανών.

  Πηγή: Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, μεταφρ. Αντώνιος Γαλίτης, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, 1986, γ΄τόμος, σελ. 261-274)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κε Romanos θα ηθελα να μου εξηγήσετε σας παρακαλώ αν αυτά τα μηνύματα είναι της γερόντισας που έχει γράψει τα 21 προφητικά η κάποιου άλλου αγιασμένο γέροντος.Εχει λίγο καιρό που σας βρήκα και ηθελα να καταλάβω σας παρακαλώ.ευχαριστω πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΏΣΤΑΣ:
   ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΎ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗς ΓΕΡΌΝΤΙΣΣΑΣ

   Διαγραφή
 10. Η Γερόντισσα έδωσε 23 ποιήματα γιά δημοσίευση Αργυρώ. Στα σχόλιά μας εδώ
  https://www.youtube.com/watch?v=MhMf0DXr74g
  θα τα βρείτε καί τα 23.
  Βάλτε εκεί στα σχόλια πού λέει:
  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ
  Κορυφαία σχόλια
  Πρώτα τα πιο πρόσφατα

  ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
  Πρώτα τα πιο πρόσφατα
  ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 23.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΟΤΙ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΠΟΙΗΜΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΜΑΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=MhMf0DXr74g
  ΤΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  Οτιδήποτε άλλο σε ποίημα δέν είναι από την Γερόντισσα της Αττικής. Άν κάτι καινούργιο δώσει, πού το βλέπουμε δύσκολο, πάλι θα μάς το στείλουν γιά να το δημοσιοποιήσουμε στα σχόλια του βίντεο.
  Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε τα βάλαμε συγκεντρωμένα στο βίντεο από κάτω, ώστε καί να τα διαβάσει όλα ο κόσμος μαζεμένα καί κυρίως να μήν γίνεται σύγχυση μέ ποιήματα άλλων γερόντων καί γεροντισσών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κώστας:
   Είναι του Θεού κείμενα θεόπνευστα, δεν είναι της γερόντισσας, αδερφοι

   Διαγραφή
 12. Κώστας:
  +Μου έκανε εντύπωση αδερφοί, ότι λέει ο Κύριος , ότι " βαδίζουν προς το τέλος τους τα φοβερά δεινα".
  Αρα ή εννοεί δεινά ότι είναι αυτά που ζούμε τώρα, και μετά δεν θα υπάρξει πόλεμος, ή το πιο σίγουρο, ότι ο πόλεμος που ακολουθεί άμεσα ( σεισμός , πολεμος, πείνα, αρπαγές κλπ), θα έχουν πολύ μικρή διάρκεια, και μεγάλη ένταση βεβαια, και ουσιαστικά θα ειναι απλά η κορύφωση, όσων ζούμε τώρα.
  Καλό βράδυ
  Η διαπίστωση που έκανα τώρα ,με τη φώτιση τού Θεού, και η διατύπωση , νομίζω ταπεινά ότι είναι σημαντικές, και απορώ πως πέρασαν απαρατήρητες από μας 2 μέρες τωρα+
  ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κε romanos συγνωμη ίσως δεν το έθεσα σωστά.τα 23 μηνύματα της γερόντισσας τα γνωρίζω .εγω ρωτάω για όλα τα υπόλοιπα όπως πχ το παραπάνω και αυτά που δίνονται κάθε λίγες μέρες .ποιανου είναι.?σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. +Συγγνωμη που μιλάω εκ μέρους του Ρωμανού
  Δεν είναι της γερόντισσας ή κάποιου γέροντα,
  ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ, που γράφονται θεόπνευστα, από κάποιο Άγιο γέροντα, και μια αγία γερόντισσα
  Δεν ξέρουμε την ταυτότητα των 2 αυτών αγίων ανθρώπων, αλλά όπως λέει ο Κύριος σε ένα τέτοιο μνμ Του, θα μπορούσε να τα υπαγορεύσει σε οποιονδήποτε χριστιανό
  Να σταθούμε μόνο στο γεγονός, ότι μιλάει ο Ίδιος ο Κύριος, (και να Τον ευχαριστήσουμε που μας αξίωσε να το πιστεύουμε), όπως στην Αγία Γραφή
  Γιατί και την Αγία Γραφή, όπου γράψανε επώνυμα οι άγιοι συγγραφείς, μήπως την πιστέψανε όλοι οι λαοί ;
  Όχι , σαφώς όχι.
  Μόνο όσους αξίωσε να είναι καλοπροαίρετοι
  Καλό βράδυ αδερφοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή