Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΔΟΥΛΩΝ...

 ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ (1276 μ.Χ.)
BINTEO Κοινοποιεί ο Ηλίας Σκουντριάνος

«Ήκουσα φωνή υπό της Άρκτου ερχομένης, λεγούσης ούτω: Ρωσία, ξύπνησεν γε ουν εκ του ύπνου. Προς εσέ ο λόγος του Αγγέλου, και εν τη πρωία του ηλίου εμπλησθήσεται ελαίου η λάμπα σου και πριν ο ήλιος φανή εν τω ανατολικώ ζωδίω συ μεν εκμανής έση. 

Ω φίλη, ιδού τα αριστοπολεμικά σου όργανα, πληρούσι τους αιθέρας μελωδίας. Οι πολεμισταί και οι ήρωες σου ψάλλουσι τα νικητήρια, προσκαλούντες σε αναμορφώσαι τον πλανήτην.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου