Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

ΑΛΛΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙ ΑΛΛΟ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ» ΤΟΥ


Η ΑΝΙΚΑΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...Γράφει ο Χρῆστος Μαλεβίτσης


«Ἁπὸ τὴ βαρειὰ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν μποροῦσε νὰ ἐξαιρεθεῖ ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, καὶ ὅλοι οἱ σχετικοὶ μὲ αὐτὴν κοινωνικοὶ σχηματισμοί. 

Χαμηλὴ ἢ ἀνύπαρκτη ἐν πολλοῖς πνευματικότητα, κενοδοξία καὶ ἀπονεκρωτικὴ τυποποίηση τοῦ περιεχομένου. Πολλοὶ ζοῦν τὴν ὀρθοδοξία συνθηματικά, ὡσὰν νὰ πρόκειται γιὰ πολιτικὴ παράταξη, μὲ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα σὲ τέτοιες περιπτώσεις.

…Ὁ πρώτιστος καὶ μέγιστος κίνδυνος τῆς ἐκκλησίας δὲν εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ἄπιστοι ἢ οἱ «δυτικοί». Ἀλλὰ εἶναι ἡ ἴδια νὰ περιπέσει στὴ λησμονιὰ καὶ νὰ μὴ θυμᾶται, καὶ ἰδίως νὰ μὴ βιώνει, τὸ διαιώνιο καὶ μέγα μήνυμα ποὺ κομίζει.

 Ἂς κτυποῦν οἱ καμπάνες, καὶ ἂς προσέρχονται στοὺς ναοὺς οἱ πιστοὶ καὶ ἂς διαβάζουν τὰ εὐαγγέλια. Ἂν ὅλα αὐτὰ εἶναι λειτουργίες τοῦ χρόνου καὶ ὄχι μεθέξεις αἰωνιότητας, εἶναι μάταια ἀπὸ ἀπόψεως σωτηρίας.

Αὐτὴ ἡ αὐτοϊκανοποίηση, ποὺ φτάνει ἐνίοτε τὸν κομπασμό, ἐνίων ἱερωμένων, καὶ πιστῶν, πὼς εἶναι «ὀρθόδοξοι», εἶναι σημεῖο σαφοῦς ἔκπτωσης. Γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν μισαλλοδοξία. Ἕνα εἶναι βέβαιο. 

Πὼς μόνον ἡ πίστη σώζει. Λίγοι ὅμως ἔχουν διερωτηθεῖ τί σημαίνει πίστη. Πάντως δὲν εἶναι ἡ συμμόρφωση μὲ τὰ παραδεδομένα. Τότε πρόκειται γιὰ σκότος καὶ ὄχι γιὰ φωτισμό.

...Τὸ πάθος, καὶ συνακόλουθα ἡ ἁμαρτία, τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι ἡ μεταφυσική του ἀπελπισία. Καὶ ἔχει λόγους νὰ εἶναι ἀπελπισμένος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχική του κατάσταση. Καὶ ἡ πνευματική του κατάσταση εἶναι ὁ μηδενισμός. 

Καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς «ἁμαρτίες» δὲν πλήσσονται οἱ «κακοί», ἀλλὰ οἱ εὐγενικὲς ψυχὲς καὶ τὰ ὀξυδερκῆ πνεύματα. Αὐτὲς εἶναι ροπὲς δυσμάχητες τοῦ συγχρόνου ψυχισμοῦ. Καὶ ὁδηγοῦν στὸ θάνατο τῆς ψυχῆς. Ὅμως δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε πρὸς θάνατον. 

Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τὸ βεβαιώσει, ἀπὸ ὅλες τὶς πνευματικὲς πειθαρχίες τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, μόνον-ναί, μόνον- ἡ φανέρωση τοῦ εὐαγγελίου. Ἡ ὁποία ὅμως φανέρωση δὲν εἶναι καθόλου ἐξασφαλισμένη, ὅπως ἀσκεῖται ἀπὸ πολλοὺς συγκαιρικούς μας θιασῶτες τῆς ὀρθοδοξίας».

Χρῆστος Μαλεβίτσης1 σχόλιο:

  1. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΑΙΣΧΗ - Θα εκπλαγείτε στο πού οδηγούν εδώ και χρόνια την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=XDc8U9Xo58s

    ΑπάντησηΔιαγραφή