Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


 ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
Γράφει ο Νικήτας Αποστόλου 

Το φιλανθρωπικό έργο, της παροχής βοήθειας με αγαθά και υπηρεσίες, προς όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, το συνεχίζει διαχρονικά η Εκκλησία από την συγκρότησή της μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι Μονές και οι Ενορίες, λειτουργώντας στον τομέα της οικονομίας παροχής υπηρεσιών της οικονομίας συντηρούν: 

2.145 Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία, 78 μονάδες του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, 9 προγράμματα "Βοήθεια στο σπίτι", 12 Παιδικοί Σταθμοί, 20 Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς, 69 Γηροκομεία - Στέγες Γερόντων, 12 Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, 4 Ιδρύματα για Άτομα με ειδικές ανάγκες, 64 Κατασκηνωτικά Κέντρα, 33 Ιδρύματα Νεότητος, 23 Κοινωνικά Ιατρεία, 19 Κοινωνικά Φαρμακεία, 16 Ξενώνες, 31 Οικοτροφεία - Ορφανοτροφεία, 93 Διάφορα Ιδρύματα,324 Συσσίτια - Τράπεζες Αγάπης, 44 Σχολές Αγιογραφίας, 136 Σχολές Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής, 47 Διάφορες Σχολές, 191 Τράπεζες Αίματος , έναν Οίκο Τυφλών, 6 Φοιτητικές Εστίες, 9 Ιδρύματα Ψυχικής Υγείας, 319 Πνευματικά Κέντρα, 251 Κοινωνικά Παντοπωλεία. 

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για το ανωτέρω φιλανθρωπικό έργο παροχής υπηρεσιών δωρεάν ανήλθε για το 2017 στο ποσό των 124,3 εκατομμυρίων ευρώ (ενημερωτικό φυλλάδιο υπ΄αριθ. 51 Ιούνιος 2018 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος).


Κάθε Ιερά Μονή, έχει στους στόχους της και την κοινωνική προσφορά. 

Ως παράδειγμα αναφέρω την Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη. 

Αναδείχθηκε κοινωνικός ευεργέτης των Αθηνών με τα δωρηθέντα ακίνητά της, στα οποία έχουν ανεγερθεί: η Ριζάρειος Σχολή, η Ακαδημία Αθνών, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Σκοπευτήριο, το Πτωχοκομείο, η Μαράσλειος Ακαδημία, το Θεραπευτήριο "Ευαγγελισμός", το Αρεταίειο νοσοκομείο, η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, οι Αστυνομικές Σχολές στην οδό Μεσογείων, το Νοσοκομείο Παίδων, το Νοσοκομείο Συγγρού, το Λαικό Νοσοκομείο "Σωτηρία", το Ασκληπείο Βούλας, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, το ΠΙΠΚΑ Βούλας, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το Γηροκομείο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 142 Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής. 


Το ανωτέρω έργο της Εκκλησίας, που στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν παρουσιάζεται στον βαθμό που του πρέπει, για την σωστή ενημέρωση του Ελληνικού Λαού, αναδεικνύει τον διαχρονικό υπέρ του Λαού θυσιαστικό ρόλο της Εκκλησίας.


Ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πως λειτουργώντας σήμερα η Εκκλησία, απόκτα τα μέσα για να υλοποιεί και επιτελεί το ανωτέρω έργο, το οποίο όπως βλέπουμε αναφέρεται στο τμήμα "διανομής του παραγομένου ΑΕΠ" της όλης λειτουργίας της οικονομίας της χώρας μας.


α΄ Τα έσοδα των ενοριακών ναών διατίθενται , πέρα από τη συντήρηση και λειτουργία του ενοριακού ναού κατά κύριο λόγο διατίθενται για σκοπούς κοινωνικής προσφοράς. Έσοδά των διατίθενται επίσης ως εισφορά και υπέρ του έργου και των δραστηριοτήτων της οικείας μητρόπολης για την συντήρηση ευαγών ή άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. 

β΄ Από δράση της Εκκλησίας δια των νομικών της προσώπων.


Και πρώτα ας δούμε ποιά είναι η περιουσία των νομικών προσώπων της Εκκλησίας. 


Η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ανήκει στις μητροπόλεις, στις ενορίες και στους ενοριακούς ναούς, τα μοναστήρια και τα «ιερά καθιδρύματα» κ.λ.π., που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Σε αριθμό τα νομικά αυτά πρόσωπα ανερχονται σε 6.700 περίπου.

Από την δημοσίευση, με τον τίτλο "ιδιοκτησιακό καθεστώς και αξιοποίηση της αγροτικής γης στην Ελλάδα", στο περιοδικό "Εκκλησία" 1-15/4/1987, προκύπτουν τα εξής στοιχεία, για την ακίνητη Εκκλησιαστική περιουσία. Το σύνολο της εκτάσεως όλων των ακινήτων της ανέρχεται στα 1.282.300 στρέμματα. 

Από αυτά τα 367.000 είναι δασικές εκτάσεις στις οποίες τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα (κυρίως μονές) φέρονται ή ως "ιδιοκτήτες" ή ως "διακάτοχοι", τα 745.400 είναι βοσκότοποι και μόνο τα 169.900 γεωργική καλλιεργήσιμη γη που αντιστοιχούν μόλις στο 0,48% του συνόλου της γεωργικής γης της χώρας μας. 

Επισημαίνω ότι, διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις είναι εκείνες για της οποίες το δημόσιο αναγνωρίζει την de facto νομή, αλλά αμφισβητεί την ύπαρξη και του δικαιώματος κυριότητας σ' αυτούς που τις κατέχουν. (γνωμ. Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 1042/89/16-9-1953). 

Δικαίωμα κυριότητας αναγνωρίζει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα το δημόσιο, μόνο, εφ΄ όσον έχει εκδοθεί τίτλος βάση νομικών διατάξεων, την απαρίθμηση των οποίων βρίσκει κανείς στο άρθρο 10 του νόμου 3208/2003(ΦΕΚ 303 Α'). 

Η μοναστηριακή περιουσία, με την ψήφιση του νόμου 4684/1930 (ΦΕΚ 150 Α΄), διαχωρίστηκε σε διατηρητέα και εκποιητέα. Η πρώτη παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση των μονών οι οποίες διατηρούν και το δικαίωμα της κυριότητας. 

Εκτός των ανωτέρω η Εκκλησία έχει και 164 αστικά ακίνητα που εκμισθώνει και τα οποία παραχώρησε σ΄ αυτήν με την σύμβαση του 1952 το Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 289 Τ.Α./8-10-1952). 

Με επιφύλαξη για την ορθότητα των στοιχείων σημειώνω ότι στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" της 21.03.2010 σε άρθρο του ο Νίκος Παπαχρήστου με τίτλο "Η ακτινογραφία της περιουσίας της Εκκλησίας" αναφέρει ότι η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (E.K.Y.O.) στο Λεκανοπέδιο Αθηνών διαθέτει περισσότερα από 350 ακίνητα, συνολικής επιφανείας άνω των 60.000 τ.μ.


Εκτός από την ακίνητη περιουσία η Εκκλησία έχει και άυλη, συνισταμένη στην συμμετοχή της ως μετόχου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το 2008 κατείχε αμέσως ή εμμέσως, μέσω κληροδοτημάτων το 1,75% των μετοχών της ανωτέρω Τράπεζας, το οποίο αποτιμάτο από τη χρηματιστηριακή αγορά σε 21 δισ. δραχμές..( βλέπε εφημερίδα "Το ΒΗΜΑ" της 24 Νοεμβρίου 2008). 

Βέβαια μετά την λέλαπα των μνημονίων και του PSI η αξία των είναι ελάχιστη. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου