Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ


Η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΩΣΕΙ...


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητό Μου Παιδὶ Μὲ ἐρώτησες καὶ σοῦ ἀπήντησα εὐκρινῶς 
νὰ γράψεις τὴν Γραφὴ αὐτὴ ποὺ θὰ ἀκολουθήσει 
καὶ τὴν καρδιά σου θὰ γεμίσει, 
ἀλλὰ τὸ κυριότερο δὲν εἶναι γιὰ ἐσένα
 ἀλλὰ γιὰ τὰ ἄλλα Μου πραγματικὰ καὶ Ἀληθινὰ Παιδιά Μου 
ποὺ ἐργάζονται καθημερινὰ νυχθημερὸν 
καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ δίδεται ὁ σωστὸς μισθός τους 
ἀπὸ Ἐμένα τὸν Ἐπουράνιο Θεό, τὸν Τρισυπόστατον τὸν Ἀληθινόν.

Οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι σιγὰ – σιγὰ θὰ ἐπανέρθει ἡ Ὑγεία 
κυρίως ἡ Πνευματικὴ ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ σπουδαιότερη 
καὶ θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἡ σωματικὴ αὐτὴ ἡ ὑποδεεστέρα. 
Ὅταν ἔχετε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ Καλὸ μέσα στὴν ψυχή σας 
κάθε Πνευματικὴ καὶ Σωματικὴ ἀσθένεια ὑποχωρεῖ 
μπροστὰ στὴν δύναμη τὴν Μεγάλη καὶ Τρανή, 
αὐτὴ ποὺ λέγεται Τριαδικὴ Ἀρχή.

Γι’ αὐτὸ λάβετε θάρρος ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ 
καὶ προχωρεῖτε μπροστὰ χωρὶς πισωγυρίσματα 
ἀλλὰ νὰ πορεύεστε σύμφωνα μὲ τὰ Δικά Μου Νουθετήματα 
μὲ τὰ ὁποῖα σᾶς ἔχω πληροφορήσει, 
σᾶς τὰ ἔχω δώσει ἀκριβῶς Ἐγὼ ὁ Τρισυπόστατος Θεός. 

Γυρίστε καὶ διαβάσετε αὐτὰ καὶ τότε θὰ αἰσθανθεῖτε ἀνακούφιση μέσα στὴν καρδιὰ μερικῶς ἢ ὁλικῶς ἀναλόγως 
ἐὰν μερικῶς ἢ ὁλικῶς τὰ ἔχετε ἀκολουθήσει 
καὶ ἄλλους ἔχετε νουθετήσει.

Εἶμαι ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ τῶν Πάντων Δημιουργὸς
 ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης τῆς Ἐλεημοσύνης 
ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀπόλυτης Δικαιοσύνης. 
Τὸ ἀπόλυτο Δίκαιο θὰ τὸ βρεῖτε Μόνο σὲ Ἐμένα, 
ὑπάρχουν μερικὰ (ἀπειροελάχιστα εἶναι αὐτὰ) δικά Μου Τεκνία
 ποὺ ἔχουν μέσα τους τὸ Χάρισμα Αὐτὸ 
ποὺ ἔχει δοθεῖ φυσικὰ ἀπὸ Ἐμᾶς, τὸν Τρισυπόστατο Θεό.

 Αὐτὰ τὰ ἀπειροελάχιστα Τεκνία μπορεῖ νὰ σᾶς βοηθήσουν
 καὶ τὴν ψυχή σας νὰ ἠρεμήσουν 
καὶ ἔτσι πιὸ κοντὰ ἀκόμα καὶ στὴν ἀγκαλιά Μας 
μπορεῖ νὰ βρεθεῖτε καὶ νὰ ἀναπαυθεῖτε. 

Τότε θὰ καταλάβετε τί ἐστὶ Θεὸς 
Πάνσοφος, Δημιουργὸς καὶ Ἀγαθοποιός. 
Τότε θὰ καταλάβετε τὴν διαφορὰ ἀπὸ τὴν προηγούμενη ζωή σας
 ποὺ παρέπαιε μεταξὺ τοῦ πονηροῦ 
αὐτοῦ τοῦ μιαροῦ καὶ τῆς ἀνυπαρξίας, 
ἀφοῦ ἐὰν δὲν ἔχετε Ἐμένα στὴν Καρδία 
τότε ὑπάρχει χαῶδες κενὸ καὶ τίποτα Καλὸ καὶ Δημιουργικό.

Ἐπανέρχομαι στὶς νουθεσίες αὐτὲς τὶς ἐξαίσιες, 
τὶς καθαρὲς καὶ τὶς ἄκρως ὠφελιμιστικὲς 
γιὰ τὴν ψυχή σας καὶ γιὰ τὴν βιωτή σας.

 Ἀρχίσετε νὰ ἔχετε ἀπόλυτη Ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτὲς 
δηλαδὴ στὸν Λόγον Μου καὶ τότε σᾶς τὸ Ὁμολογῶ 
ἡ ζωή σας θὰ ἀλλάξει ἐντελῶς καὶ ἡ ψυχή σας θὰ βαίνει καλῶς, 
ἐκεῖ στὴν Θεία Κατοικία ὅταν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ τοῦ καθενὸς
 γιὰ νὰ μεταβεῖ ἐκεῖ ποὺ θὰ εἶναι ἡ Ἠρεμία 
ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη Εὐχαριστία.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπημένα Μου Τεκνία, 
ἀπευθύνομαι σὲ ΟΛΑ τὰ Παιδιά Μου 
ἀφοῦ εἶμαι Ἐγὼ ὁ Πατήρ τους, ὁ δικός τους ὁ Ποιητής τους. 

Πιστεύσετε ἀκράδαντα, στὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν 
αὐτὸν τὸν Ἀληθινόν, τὸν Οὐσιαστικὸν 
ἀλλὰ καὶ τὸν ἄκρως ὠφέλιμον γιὰ τὴν ἐδῶ ζωή σας 
καὶ ἀκολούθως γιὰ τὴν ψυχή σας.

Πράττετε πάντοτε τὸ Καλὸ καὶ τὸ Ἀγαθὸ
 καὶ ἀκολουθεῖτε Αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ τὸ καλό σας,
 γιὰ τὴν Σωματικὴ καὶ Ψυχικὴ Ὑγεία τὴν Δική σας. 

Θὰ τὴν ἔχετε αὐτὴν ἐὰν ἔχετε ἀπόλυτη Πίστη
 καὶ Ἐμπιστοσύνη στὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. 
Τὸ Εἶπα Κατηγορηματικὰ αὐτὸ 
Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὅταν κατῆρθα ἐπὶ γῆς 
ὅτι ἡ “Πίστη σου θὰ σὲ σώσει” καὶ ἦταν τόσο Ἀληθινὸ 
ἀφοῦ ἔγιναν τόσα - ἀμέτρητα θαύματα ἰάσεων 
σὲ ἀνθρώπους πολλούς, 
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ τὴν Εὐλογημένη 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πατέρα Θεὸ παραχωρημένη.

Ἔτσι καὶ τώρα Καλά Μου Παιδιὰ 
τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει τίποτα δὲν ἄλλαξε ἀπὸ τότε, 
ἀφοῦ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Ἕνας Εἶμαι καὶ μοναδικὸς
 καὶ ὁ ἴδιος ἀπαράλλακτος Ἔχω μείνει ἀκριβῶς.

Γι’ αὐτὸ Ἀγαπημένα Μου Παιδιὰ ἡ μόνη Σωτηρία
σώματος καὶ ψυχῆς 
εἶναι νὰ μὲ βάλετε μὲ Ἀγάπη καὶ Πίστη πολλὴ μέσα στὴν καρδιά σας καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς προστατεύω καὶ θὰ σᾶς ἀπαλλάσσω ἀπὸ κάθε τί κακὸ στὸ σῶμα σας καὶ στὴν ψυχή σας, 
σᾶς τὸ ὑπογράφω καὶ τὸ σφραγίζω ὁ Δωρητής σας, 
ὁ Λυτρωτής σας, ὁ ἴδιος ὁ Πατήρ σας.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


6 σχόλια:

 1. oλα αυτα ειναι καλα που γραφονται αλλα ποιος ειναι αυτος που μιλα με Τον Θεο καθε τρεις και λιγο λες και ο Υψιστος δεν εχει αλλη δουλεια παρα καθε τρεις και λιγο υποβαλλει επιστολες στον εν λογω αγνωστο...εχω την εντυπωση οτι ειναι ευσεβεις ποθοι καποιου-ων που παραμυθιαζουν τους πιστους αυτη την εντυπωση εχω σχηματισει..Μετανοια συμμετοχη στα μυστηρια αυτα ειναι που σωζουν κι οχι προφητειες και αλλα τινα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανένας δεν παραμυθιαζεται, εκτός κι αν ο ίδιος το προκαλεί. Το νόημα αυτού του κειμένου - ποιήματος είναι να δώσουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο καθένας να αυξήσει τον πίστη του με διάφορους τρόπους. Με εφαρμογή του νόμου του Θεού - όπως λέει το κείμενο, κλπ. Για να γίνει αυτή η στροφή χρειάζεται μετάνοια και συμμετοχή στα μυστήρια, όπως λες. Εσύ πού διαφωνείς; ο Θεός δύναται να εμπνέει κάποιον ασκητή και αυτός με τη σειρά του να τα δημοσιεύει. Τι σε σκανδαλιζει, δεν καταλαβαίνω.

   Διαγραφή
  2. Να πω και ένα παράδειγμα. Χθες είδα ένα βίντεο στο γιουτιουμπ, που μιλούσε ο γερό-Γαβριήλ για τον κορωνοιο μαζί με άλλα, διάφορα. Στο βίντεο αυτό, όπως και στα άλλα όταν ακούς τον γέροντα, νομίζεις ότι μιλάει το Άγιο Πνεύμα.

   Διαγραφή
  3. Τον συγκεκριμενο γεροντα τον εχω επισκευτει πολλακις στο αγ.ορος λιγο πιο κατω απο την Κουτλουμουσιου.Αλλο να ακους απο συγκεκριμενο ανθρωπο κατι και αλλο να ακους συνεχεια καποιον αγνωστο που μιλα με Τον Θεο οπως ισχυριζεται.Και ναι μεν δεν διαφωνω με αυτα που λεει τα οποια καθε λογικος που πιστευει τα καταλαβαινει αλλα ο καθενας που βλεπει πως εξελισονται τα πραγματα μπορει να γραφει οτι θελει και να ισχυουν αυτα που γραφει δεν σημαινει ομως και οτι μιλει μερα παρα μερα με τον Θεο ουσιαστικα...Νοερα ο καθενας πιστος ομιλει με τον Θεο στην προσευχη του ...αυτα τα λεω διοτι πολλοι ψευτοπροφητες εχουν παρουσιαστει τελευταια και προλεγουν πραγματα που ηδη συμβαινουν και αφου τα βλεπουν τα λενε.....παραμυθιαζοντας το κοινο..

   Διαγραφή