Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ "ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ"Χιλιάδες Τούρκοι προσκυνητές στον Αι-Γιώργη της Πριγκήπου!!!

Γράφει η Διαμαντούλα Καραβασίλη 

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. 

Ἀξιότιμε κ. Διοικητή,

Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἄνηκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.

Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό.

 Σήμερα, διαβάζοντας τὴ τοπικὴ ἐφημερίδα "Πελοπόννησος" τυχαία, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικό τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι. 

Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω...στολίσει τὸ σπίτι μου χριστουγεννιάτικα, δέντρο, φωτάκια κλπ. Ἀσχέτως τῆς ἀθεΐας ἢ θρησκεύματός σας, τὸ ὁποῖο σέβομαι ἀπόλυτα ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας, τὸ ἐπίσημο θρήσκευμα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός. Αὐτὸ δὲν σᾶς ἐπιτρέπει νὰ βάζετε ὅρους στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἰδιοκτησία σας καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο φορολογοῦμαι. Ὅπως καὶ κάθε πολίτης.

Στὸ σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ μὴν ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νὰ ἔχετε κοράνιο ἢ κάθε σύμβολο ποὺ σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο νὰ ἐπιβάλλετε κανόνες ὅπως "νὰ ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες, σταυροί, σὲ δωμάτια ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι", δῆθεν σεβόμενος τὴ θρησκεία τους. Νά σας θυμήσω ὅτι ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ πρὸς τὴ χώρα ποὺ ζοῦν. Ἄρα καὶ γιὰ τὸ θρήσκευμά μας.

Ἔχω ταξιδέψει σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ διαφορετικὰ θρησκεύματα. Τὰ σεβάστηκα ἀπόλυτα. Δὲν εἶχα τὴν ἀξίωση νὰ κάνουν ἀλλαγὴ τῶν συνηθειῶν τους, οὔτε στὰ δωμάτια τῶν ξενοδοχείων ποὺ πλήρωνα γιὰ νὰ διαμένω καὶ ἦταν ὁ προσωπικός μου χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς μου. Οὔτε ὅταν νοσηλεύτηκα ἀπαίτησα νὰ βγάλουν ἀπὸ τὸ δωμάτιο νοσηλείας μου Βοῦδες, Μωάμεθ, Κοράνια. Γιατί ἐγὼ ἤμουν στὸ δικό τους κράτος καὶ σεβόμουν πραγματικά τά πιστεύω τους.

Τί καταπληκτικὲς ἰδέες εἶναι αὐτὲς πού σκεφθήκατε; 
Ρωτήσατε τὸ προσωπικὸ τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατορικὲς τακτικὲς ἀκολουθεῖτε κύριε; Μὲ τί δικαίωμα; 

Ἤδη ὑπάρχει δραματικὴ ἔλλειψη προσωπικοῦ. Καὶ πρακτικὰ νὰ τὸ δοῦμε, οἱ νοσηλεύτριες π.χ θὰ ἔχουν ἐπιπλέον νὰ ρωτοῦν "παρακαλῶ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε;” καὶ ἀνάλογα νὰ ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς, τί νὰ πεῖ κανένας. Κύριε, ἂν δὲν βγάλεις τὰ ἐνδύματα τοῦ ἀσθενῆ, νὰ ψηλαφίσεις, νὰ ἀκροαστεῖς καρδία - κοιλία - πνεύμονα καὶ ἐπὶ γυναικολογικοῦ ἢ οὐρολογικοῦ περιστατικοῦ τὰ γεννητικὰ ὄργανα, πῶς θὰ διαγνώσεις ἄρα καὶ θὰ χορηγήσεις τὴν κατάλληλη ἀγωγή;;;!!!

Ρίχνοντας χαρτιά, βλέποντας τὸν καφέ, πῶς; Ἡ Ἰατρικὴ εἶναι Ἐπιστήμη. Ἡ Ἐπιστήμη δὲν εἶναι μαγεία. Ἄρα ἡ Ἰατρικὴ δὲν εἶναι μαγεία. Ἔλεος! Καὶ ὅταν σε ἕνα ἀκραία ἐπεῖγον γυναικολογικὸ περιστατικὸ ποὺ κινδυνεύει ἄμεσα ἡ ζωή τῆς γυναίκας, ἐφημερεύει ἄρρεν γυναικολόγος; Θὰ ὑπάρχει "on call" γυναίκα γυναικολόγος νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ σπίτι της εἰδικὰ γιὰ μουσουλμάνα ἀσθενῆ; 

Ἂν ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἄλλων θρησκευμάτων, ἂς ἐπιλέξουν ὡς χώρα διαμονῆς τους κάποια ποὺ νὰ τοὺς ἐκφράζει. Ὅπως πολλοὶ Ἕλληνες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ κάποια θέματα τῶν Νοσοκομείων μας, ὑπογράφουν καὶ ἀποχωροῦν μὲ δίκη τους εὐθύνη, ἔτσι καὶ οἱ ἀλλοδαποὶ φίλοι μας ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιλογή.

Ξέρετε τί δύναμη καὶ κουράγιο παίρνουν οἱ χριστιανοὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χριστοῦ, τὸ Σταυρό, τὸ Εὐαγγέλιο; Τεράστια. Τὸ ἔχω ζήσει τόσα χρόνια αὐτό. Μὲ τί δικαίωμα κύριε δίνετε τέτοιου εἴδους ὁδηγίες στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο στὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖτε; 

Τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, παρεπιπτοντως. Ὄχι ὅτι θὰ ὑπῆρχε διαφορὰ ἐὰν ὀνομάζονταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρὸς μόνον ἐκπλήξη καὶ θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;

Μετὰ τιμῆς,

Καραβασίλη Διαμαντούλα,
Παιδίατρος.1 σχόλιο:

 1. Κατ αρχή σαν απλός πολίτης να ρωτήσω....τι Σοί Διοικητής είναι αυτός...? Εχει κατανοήσει σε ποια χώρα ζεί..αν έχει κατανοήσει η Πατρίδα του αν δέχεται ασύμμετρες απειλές από κάθε μορφής και είδους εκβιαστικά διλήμματα για να μας οδηγήσουν στην εθνική ταπείνωση και τον ράθυμο εξευτελισμό.Δεν γνωρίζω αν είναι γιατρός...γιατί θα είχε ευχερέστερα καταλάβει ότι η Ιατρική επιστήμη ανέχεται τα θρησκευτικά σύμβολά..τα σέβεται και περιθάλπει αδιακρίτως ανθρώπινες ζωές παντός θρησκεύματος σε πολέμους κακουχίες και κάθε μορφής επειγούσης η έκτακτης ανάγκης. και μάλιστα τους προσδίδει ιδιαίτερη σημαίνουσα θέση στην εμβληματική τους υπόσταση...όπως ο Ερυθρός σταυρός, η Ερυθρά ημισέληνος..κλπ τέτοια Προφανώςς Ο άνθρωπος ΕΊΝΑΙ ΤΑΞΙΔΕΜΈΝΟΣ και καλά θα κάνουν να τον σουτάρουν...όχι στο ματς αλλά στην προπόνηση...να το πω ποδοσφαιρικά.
  Πρώτον διότι δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι η χώρα μας εκβιάζεται ποικιλοτρόπως...από Δανειστές
  που ζητούν την φτώχεια μας και εξαθλίωση μας.ό Κόσμος έχει θυμώσει με τις στερημένες υπηρεσίες που εξαναγκάζεται να συμμαζέψει η Πολιτεία...
  Δεύτερο...πάνω στην δικαιολογημένα στενάχωρη θέση μας..φλομώνουν και συνεχίζουν τον εποικισμό με 60000 εξαθλιωμένους μετανάστες.!...Ηδη υπάρχουν στη χώρα 2 5000 000..και τα δικά μας Ελληνόπουλα πήραν το δρόμο της Ξενιτιάς.
  Τρίτον επειδή έχουν συνυπάρξει Μουσουλμάνοι με Χριστιανούς κατά καιρού σε άλλες χώρες πάλαιότερα τέτοια θέματα δεν υπήσρχαν ..(Αίγυπτος..Λυβιη..συρια ιορδανία Ιρακκ.α) σεβόντουσαν ο ένας τη θρησκεία του Άλλου.Δεν βγάζανε Ρατσιστικά φιρμάνια όπως...το πάει ο εν λόγω κύριος.
  Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν από μερικούς που πυρπολούν τον κόσμο..και τους ανθρώπους..κόβουν λαιμούς πυρπολούν εκκλησιές...παίζουν ποδόσφαιρο με κεφάλια ομήρων και νομίζουν πως τρομοκρατούν.Αυτή η παγκόσμια ασέβια...θέλει υπηρέτες...!!!
  Και τους βρίσκει...αναμεσά μας ..!!!..Είναι τα λιγούρια...της ευκαιρίας..που σε αυτούς τους δύστυχους καιρούς αναζητούν τη διάκριση ανεξαρτήτως αν κομματιάζουν ένα Λαό ταλαίπωρο .
  Πονηρίδης ..Γαρ...σου λεει... θα γίνει ντόρος...θα το μάθει ο "μπιγκ μπράδερ"...και θα πεί ..! .
  .<>!..Δώστου μικρόφωνο και τηλεόραση να πει την άποψη του..!
  Τέτοια χαρά δεν του πρέπει.
  Πολιτική στα Νοσοκομεία τώρα...όχι..!...ΔΟυλεια...τώρα στρωθείτε στη δουλειά..!!!
  Αυτά τα κόλπα...σε άλλες εποχές...!!!
  Παρακαλούμε σας...!!!
  Μη μας προκαλείτε.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή