Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΡΟ 2000 ΕΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΝΤΕΟ


«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω!»

 Στο βίντεο ακούγεται η απόδοση στη νεοελληνική του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου της προς Τιμόθεον Β' Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3 (στίχοι 1-5 και 9-17), η οποία έχει επίκαιρο χαρακτήρα σε όσα ζούμε σήμερα. 

Το πρωτότυπο κείμενο όλης της προς Τιμόθεον Β' Επιστολής έχει ως εξής: 

(1). Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· 
(2) ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 

(3) ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 

(4) ΠΡΟΔΟΤΑΙ, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, 

(5) ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. 

(6) ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 

(7) πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. 

(8) ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωΰσεῖ, οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 

(9) ἀλλ᾿ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον· ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 

(10) Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, (11) τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐῤῥύσατο ὁ Κύριος. 

(12) καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 

(13) πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 

(14) σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 

(15) καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

(16) πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 

(17) ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 


Το βίντεο περιέχει μικρά αποσπάσματα από την ταινία "Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες" από την πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=uEo9Q... 

Πηγή ηχητικού αρχείου Καινής Διαθήκης: http://www.vivlos.net/kaini.html3 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ για αυτή την παραπομπή, διότι πολλοί που κάναμε παρόμοιες σκέψεις, δεχτήκαμε οχετό σχολίων.

   Όταν πας να πεις κάτι κατά του πάπα, αμέσως πετάγονται μερικοί και μιλούν για σχίσματα, ότι να μην γίνονται (και καλά λένε βεβαίως) σχίσματα από κάποιους στην Ορθοδοξία. Όμως, από όσα λέει ο μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός, αυτό που έγινε με την Αυτοκεφαλία οδηγεί σε τεραστιο σχίσμα με τους ομόδοξους Ρώσους. Θα στείλει κανένας λαλίστατος τώρα σχόλια στο Πατριαρχείο να πει ότι προκαλούν σχίσμα οι χειρισμοί του; Ε; Δεν τα λέει κάποιος "τρελός", αλλά ο γνωστός πατέρας.

   Όταν ισχυριστήκαμε κάποιοι πως πρέπει να έχει σχέση η φωτιά με το ουκρανικό, άλλος πόλεμος. Μας είπανε ότι το παίζουμε διορατικοί. Ορίστε τώρα που το λέει κάποιος μοναχός τι θα πούνε; Μάλιστα συνδέει και την πρώτη φωτιά με το ουκρανικό.

   Το χειρότερο μένος ωστόσο το εισπράξαμε για την επίσκεψη των Ουκρανών στο μοναστήρι. Φίλοι του μοναστηριού το διέψευσαν και μας λένε σε σχολιαστές και ιστολόγια ότι παραπληροφορούμε και άλλα πολλά μας σέρνουν. Εκείνο που τεχνηέντως αποκρύβεται είναι:
   α) η είδηση προήλθε από σελίδα που φέρει το όνομα της μητρόπολης (αν δεν είναι δικό τους ας το καταγγείλουν) http://www.imfokid.gr/2019/11/blog-post_14.html
   Όμως τα κοσμητικά επίθετα απευθύνθηκαν σε εμάς. Δεν διάβασα να κατηγορείται η πηγή της είδησης για ψευδείς ειδήσεις, σε περίπτωση που όντως δεν έγινε η επίσκεψη.
   β) το μείζον, όπως είπαμε από την αρχή δεν είναι η επίσκεψη ή όχι στο μοναστήρι αλλά το συλλείτουργο και η στάση απέναντι σε αυτό. Μούγγα για το ζήτημα. Όταν λες ότι μιλάμε για σχισματικούς, αχειροτόνητους κλπ σου λέει κάποιος είναι τυπικό το θέμα. Ας σκεφτεί τότε ο καθένας και να μας πουν και εμάς τι έγινε με τον Οζά, ο οποίος ενώ δεν ήταν ιερέας άπλωσε τα χέρια του στην Κιβωτό της Διαθήκης και αυτό για να την συγκρατήσει, αλλά από τον Θεό θεωρήθηκε ανευλάβεια γι΄αυτό και ο Θεός τον θανάτωσε επιτόπου. Πόσο χειρότερο να τελεί μυστήρια κάποιος αχειροτόνητος.

   Στο http://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_70.html#comment-form όμως έχω απορίες. Πέρα από το γενικό που αφορά όλους μας, αν αναφέρεται και στο συγκεκριμένο; Για μένα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο και δεν τολμώ να ερμηνεύσω. Αν κάποιος κατάλαβε καλύτερα και έχει την καλοσύνη, ας εξηγήσει.

   Διαγραφή
  2. συγγνώμη: συνδέει την 1η πυρκαγιά με το Κολυμπάρι

   Διαγραφή